Доручення голови РДА
alt
УКРАЇНА
 
Д О Р У Ч Е Н Н Я
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
12 липня 2011 року                                                                                           №30
 
 
На виконання рішення колегії районної державної адміністрації від 30.06.2011 року №18 «Про підготовку сільськогосподарських підприємств району до проведення жнив».
 
Начальникові управління агропромислового розвитку (В.Гулаю): 
1 Сприяти організації проведення жнив сільськогосподарськими товаровиробниками усіх форм власності.
Термін: до 1 грудня 2011року
 
2 Спільно із насіннєвою інспекцією організувати засипку кондиційного насіння озимих зернових культур у с/г підприємствах відповідно до потреби.
Термін: до 1 вересня 2011року
 
3 Сприяти сільськогосподарським товаровиробникам на період жнив по забезпеченню паливо-мастильними матеріалами та запасними частинами.
Термін: до 1 грудня 2011року
 
Інспекції “Держтехнагляд” по Пустомитівському району (Р.Ящишину):
4.Провести огляд зернозбиральних комбайнів з наданням допусків до роботи в полі при якісному ремонті та технологічній наладці.
Термін: до 15 липня 2011року
 
5. Контроль за виконанням рішення  залишаю  за собою.
 
Перший заступник голови районної
       державної адміністрації                                                                                         В.М.ШАПОВАЛ
 
alt
УКРАЇНА
 
Д О Р У Ч Е Н Н Я
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
12 липня 2011 року                                                                                          №29
 
 
На виконання рішення Колегії Пустомитівської районної державної адміністрації від 30 червня 2011 року №16 «Про стан підготовки закладів освіти до роботи в новому 2011-2012 навчальному році»:
 
Лісній М.М.
1.Завершити капітальний ремонт басейну Пустомитівської ЗОШ №1 І-Ш ступенів.
 
2.Влаштування санвузлів у Верхньобілківській ЗОШ І-Ш ступенів.
3.Завершити реконструкцію навчального корпусу Зимноводівської ЗОШ №2 І-Ш ступенів.
До 01.08.2011 року
 
4.Провести промивку системи опалення Миклашівської ЗОШ І-Ш ступенів.
 
5.Підготувати загальноосвітні навчальні заклади району до нового 2011-2012 навчального року.
6.Провести поточний ремонт частини  даху Солонківської ЗОШ І-Ш ступенів.
7.Замінити побутовий котел в приміщенні початкових класів Сокільницької ЗОШ І-Ш ступенів.
До 25.08.2011 року 
 
8.Вжити заходів щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог будівель, приміщень, обладнання для чіткого функціонування шкіл у новому навчальному році.
9.Дотримуватись вимог щодо наповнюваності класів та забезпечення корисної площі на одного учня.
10.Провести поточний ремонт котелень Оброшинської ЗОШ, Милятичівської ЗОШ, Давидівської ЗОШ, Щирецької ЗОШ №1 І-Ш ступенів.
До 01.09.2011 року
 
Перший заступник голови районної 
       державної  адміністрації                                                               В.М.ШАПОВАЛ
 
alt
УКРАЇНА
 
Д О Р У Ч Е Н Н Я
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
8 липня 2011 року                                                                                             №28 
 
 
З метою оцінки ефективності виконання Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 14 квітня 2011 року №73:  
 
Л.Максиму, В.Гулаю, С. Чумаку, Р.Миськіву, М.Лісні, В.Ващуку,
Л.Двойченкову, міському, селищному та сільським головам. 
1. Подавати відділу економіки райдержадміністрації інформацію про хід виконання, Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки відповідно до її розділів за встановленою формою звітності (додаток1).
Інформацію подавати супровідним листом з пояснювальною запискою з аналізом стану і проблем малого підприємництва в регіоні, реалізації програм.
                                                                            ТЕРМІН: ЩОКВАРТАЛЬНО ДО 10 ЧИСЛА НАСТУПНОГО МІСЯЦЯ.  
 
Р.Миськіву, І.Либику, А.Гаріну, І.Підлужному,
В.Тимчуку, Б.Гуменному.   
2. Подавати управлінню економіки дані щодо кількості проведених перевірок фінансово-господарської та іншої діяльності суб'єктів малого підприємництва за встановленою формою звітності (додаток 2).
                                                                             ТЕРМІН: ЩОКВАРТАЛЬНО ДО 10 ЧИСЛА НАСТУПНОГО  МІСЯЦЯ.
 
М.Лісній
3. Подавати відділу економіки відомості щодо кількості навчальних закладів, де запроваджено навчання основам та практики підприємництва, а також, що здійснюють перепідготовку кадрів для сфери малого бізнесу за встановленою формою звітності (додаток 3).
                                                                             ТЕРМІН: ЩОКВАРТАЛЬНО ДО 10 ЧИСЛА НАСТУПНОГО МІСЯЦЯ.
 
В.Прокоповичу
4. ПОДАВАТИ ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ВСТАНОВЛЕНОЮ ФОРМОЮ ЗВІТНОСТІ (ДОДАТОК 4,5)
                                                                              ТЕРМІН: ЗА І КВАРТАЛ – ОСТАТОЧНІ ПОКАЗНИКИ ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ, ЗА IV КВАРТАЛ –  ОПЕРАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПОТОЧНОГО  РОКУ.
 
А.Мерцалу
5. Узагальнювати подані матеріали та зведену інформацію про хід виконання  Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки за встановленою формою звітності (додаток 1,2,3,4,5).
Інформацію подавати супровідним листом з пояснювальною запискою з аналізом стану і проблем малого підприємництва в регіоні, реалізації програм.
                                                                             ТЕРМІН: ЩОКВАРТАЛЬНО ДО 15 ЧИСЛА НАСТУПНОГО МІСЯЦЯ.
6. Контроль за виконанням доручення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.М.Шаповала.
 
Голова районної державної
            адміністрації                                                                                                 І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
 
Додаток 3
Відомості
щодо кількості навчальних закладів, де запроваджено навчання основам та практики підприємництва, а також що здійснюють перепідготовку кадрів для сфери малого бізнесу

№ з/п

Показник

2009 рік

2010 рік

1.

Кількість навчальних закладів всього, одиниць:

      в тому числі:

 • загальної освіти
 • професійної освіти
 • вищої освіти

Заповнюється:

за І кв. – остаточні показники попереднього року,

за ІV кв. – прогнозні показники на кінець поточного року

2.

Кількість навчальних закладів (в т. ч. загальної, професійної та вищої освіти):

 • де запроваджено навчання основам та практики підприємництва
 • що здійснюють перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів підприємництва

Заповнюється:

за І кв. – остаточні показники попереднього року,

за ІV кв. – прогнозні показники на кінець поточного року

3.

Кількість підприємців, що пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації

 

 

 
 
 
Додаток 4
Основні показники 
стану розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі 

№ з/п

Показник

200__ рік

1.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, одиниць:

в тому числі:

 • малих підприємств, одиниць

з них тих, що випускали продукцію і надавали послуги,

одиниць

 • фізичних осіб

п. 1-7 заповнюються за наслідками роботи за 1 і IV квартали:

за І кв. - остаточні показники попереднього року,

за IV кв. - прогнозні показники на кінець поточного року

2.

Кількість малих підприємств на 10 тис. чоловік наявного населення, одиниць

3.

Чисельність працюючих на малих підприємствах, осіб

4.

Частка малих підприємств у загальному випуску продукції (робіт, послуг), %

5.

 • Кількість зареєстрованих фермерських господарств, одиниць
 • Кількість фермерських угідь, га

6.

Кількість об'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, одиниць:

1. Бізнес-центри

2. Бізнес-інкубатори

3. Технопарки

4. Лізингові центри

5. Небанківські фінансово-кредитні установи, всього:

     в т.ч. кредитні спілки

6. Фонди підтримки підприємництва, всього:

     в т.ч. регіональні

7. Інвестиційні фонди і компанії, всього

8. Інноваційні фонди і компанії, всього

9. Інформаційно-консультативні установи

 

 
 
 
Інформація
про результативність виконання програмних заходів

з/п

Показники

За звітний

період

Усього

з початку року

1.

Залучено інвестиційних коштів в сферу малого підприємництва:

 • вітчизняних, тис.грн.
 • іноземних, USD/євро

 

 

2.

Загальна сума кредитів, наданих в рамках регіональної програми, тис.грн.:

 • суб'єктам малого підприємництва (юридичним і фізичним особам)
 • фермерським господарствам

в т.ч.

 • кредитними спілками
 • комерційними банками за міжнародними лініями

 

 

3.

Запровадження компенсації відсотків за кредити за рахунок місцевих бюджетів (так,ні)

 

 

4.

Кількість регіональних або державних замовлень, розміщених серед суб'єктів малогопідприємництва

(види замовлень описуються в пояснювальній записці), одиниць

 •  відсоток до загальної кількості замовлень в регіоні, %
 •  загальна сума замовлень, тис.грн.

 

 

5.

Кількість суб’єктів МП, які взяли участь у тендерах на поставку продукції (робіт, послуг) за державні кошти (одиниць)

 •  відсоток до загальної кількості замовлень в регіоні, %
 •  загальна сума замовлень, тис. грн.

 

 

6.

Загальна площа приміщень, переданих підприємцям, м. кв.:

 • в оренду
 • у власність

 

 

7.

Встановлення пільг по орендним ставкам не житлових приміщень для суб'єктів малого підприємництва (так, ні)

 

 

8.

Кількість безробітних, що отримали фахову підготовку для заняття підприємницькою діяльністю, осіб

Кількість підприємців, що пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, осіб

 

 

9.

Підтримано в рамках регіональної програми бізнес-проектів суб'єктів малого підприємництва, одиниць/тис.грн.

 • з них інноваційних проектів, одиниць/тис.грн

 

 

 
 
 
ОСНОВНІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
У ПУСТОМИТІВСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2011 – 2012 РР.

з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконання

Джерело

фінансування

Вартість,

тисяч гривень

8.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

1.

Забезпечення подальшого здійснення державної регуляторної політики.

 

Відповідно до положень Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розробникам проектів регуляторних актів забезпечити:

-планування проектів регуляторних актів;

-здійснення відстеження результативності регуляторних актів;

-оприлюднення проектів регуляторних актів.

2011 – 2012 рр.

 

Місцевий бюджет

У межах кошторисних призначень

2.

Допомога суб’єктам підприємницької діяльності при вирішенні проблемних питань підприємництва

Активізувати роботу  галузевої ради підприємців з питань промисловості  та Координаційно-дорадчої ради з питань підприємництва при райдержадміністрації в  частині розгляду проблемних питань підприємництва.

Забезпечити оперативний  зворотний зв’язок між органами виконавчої влади та суб’єктами підприємництва з метою вдосконалення бізнес-середовища в районі. Організувати проведення семінарів, нарад, „круглих столів”, ”бізнес-форумів”, навчань з підприємцями з метою роз’яснення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність.

2011 – 2012 рр.

 

Місцевий бюджет

У межах кошторисних призначень

3.

Забезпечення подальшого здійснення державної дозвільної політики.

Проведення щоквартального моніторингу діяльності єдиного  дозвільного та реєстраційного офісів.

2011 – 2012 рр.

 

Місцевий бюджет

У межах кошторисних призначень  витрат

4.

Розширення доступу суб’єктів малого підприємництва до інформації про законодавчі та регуляторні акти

Забезпечити вільний доступ підприємців до інформації органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно питань впровадження регуляторної політики, розмістивши відповідну інформацію на веб-сайтах, а також у районному часописі  „Голос народу”.

 

Постійно

 

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначе

5.

Зменшення податкового тиску на суб’єкти підприємницької діяльності

Переглядати та  оптимізувати розміри місцевих податків і зборів, ставок єдиного податку для підприємців-фізичних осіб фіксованого податку, вартості патентів, які стимулюватимуть розвиток малого підприємництва.

Постійно

 

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

8.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

6.

Проведення моніторингу використання бюджетних коштів

Проводити щорічні звіти та оприлюднення даних про використання коштів, які виділені на виконання заходів Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011 – 2012 роки.

Щорічно в лютому

 

 

Місцевий бюджет

У межах кошторисних призначень

7.

Координація заходів із залученням іноземних інвестицій, реалізація інноваційних проектів та пілотних програм

Проведення моніторингу інвестиційної діяльності та впровадження пілотних проектів у галузі сільського господарства.

Підготовка та проведення круглих столів з питань залучення іноземних інвестицій.

Щоквартально

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

8.

Зменшення безробіття через створення нових робочих місць у сфері малого бізнесу

Сприяти самозайнятості безробітних шляхом надання одноразової виплати допомоги з безробіття для започаткування підприємницької діяльності. Залучення до підприємницької діяльності інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців, безробітних, жителів сільської місцевості.

2011 – 2012 рр.

 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах кошторисних призначень

9.

Надання фінансової допомоги у створення нових робочих місць

Надання дотацій працедавцям, віддаючи перевагу тим, які працюють у малому бізнесі, на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних.

2011 – 2012 рр.

 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах кошторисних призначень

10.

Забезпечення доступу суб’єктів малого бізнесу до інформації про оголошення тендерів.

Сприяти більш широкому доступу суб’єктів малого підприємництва до участі в тендерах на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні та місцеві кошти.

Постійно

 

Місцевий бюджет

У межах кошторисних призначень

11.

Використання підприємницького потенціалу в підготовці заходів пов’язаних з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи -2012 з футболу

Розповсюдити серед інвесторів інформацію про вільні земельні ділянки, які призначені для будівництва готельно-туристичних комплексів до Євро -2012.  Надання консультативно-інформаційної допомоги в оформленні документів дозвільного характеру необхідних для будівництва об’єктів придорожнього сервісу, що планується ввести в експлуатацію до 2012 року.

Постійно

 

Кошти підприємців

У межах

кошторисних призначень

8.3. Ресурсна та інформаційна підтримка

12.

Забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва

 

Сприяти вільному доступу суб’єктів підприємницької діяльності до  інформації про комерційні пропозиції, наявні вільні офісні, виробничі приміщення, оснащення і земельні ділянки, які пропонуються в оренду або придбання на території району, порядок і процедури отримання права власності або користування та налагодження системи їх передачі.

 

Постійно

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

13.

Організація та проведення «Дня підприємця»

Організація та проведення «Дня підприємця» з визначення кращих підприємців району в номінаціях:

 • «Краще мале підприємство року»;
 • «Краща жінка підприємець року»;
 • «Кращий молодий підприємець року».

Перша неділя вересня 2011 р.

Перша неділя вересня 2012 р.

 

Місцевий бюджет

У межах кошторисних призначень

14.

Підвищення рівня інформаційної обізнаності суб’єктів підприємництва щодо ведення бізнесу та пропагування його досягнень

Здійснювати поширення інформації з питань розвитку малого бізнесу,  виконання заходів програми в засобах масової інформації та мережі Інтернет.

 

2011 – 2012 рр.

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

15.

Інформаційне забезпечення інвесторів

 

Оновити базу даних інвестиційних проектів малих підприємств, видати, розповсюдити та розмістити на Веб-сайті,  буклети „Інвестиційні пропозиції району – 2011/2012”.

Розширити ярмаркову та виставкову діяльність, залучення  суб’єктів підприємницької діяльності до участі в „Інвестиційних ярмарках” 2011/2012. Допомога в підготовці промоційних матеріалів, проведення тренінгів з цього напрямку роботи.

2011-2012 роки

 

Місцевий бюджет

У межах кошторисних призначень

8.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

16.

Подальше сприяння розвитку ефективної регіональної інфраструктури підтримки малого бізнесу, аграрного ринку

 

Сприяти розвитку діючих громадських організацій,   асоціацій.

 

2011 – 2012 рр.

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

17.

Створення умов для реалізації продукції фермерських та особистих селянських господарств

Розширити мережу пунктів заготівлі сільськогосподарської продукції, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, оптових ринків.

Проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки.

2011 – 2012 рр.

 

Кошти підприємців

У межах

кошторисних призначень

8.4.1. Підпрограма: Реалізація інноваційних проектів

18.

Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності

Інформувати потенційних інвесторів та споживачів інноваційної продукції через  районний часопис „Голос народу” та  мережі Інтернет матеріалів про Інноваційні проекти малого підприємництва регіону.

Постійно.

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

8.5. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва

19.

Підвищення інформаційного рівня, з метою залучення до сфери бізнесу

Проводити семінари для суб’єктів малого підприємництва і бажаючих розпочати підприємницьку діяльність (тематика семінарів формуватиметься на основі виявлених проблем функціонування малого бізнесу в області).

Продовжити практику проведення «Днів кар’єр», «Днів відкритих дверей», «Днів самовизначення» для молоді з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці.

Залучати осіб з обмеженою працездатністю до групових та масових інформаційних заходів, що проводяться центрами зайнятості.

2011 – 2012 рр.

 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах кошторисних призначень

20.

Підвищення кваліфікації кадрового потенціалу у сфері малого бізнесу

Провадити професійне навчання безробітних осіб, котрі мають намір започаткувати підприємницьку діяльність.

Організувати підвищення кваліфікації за напрямом підприємець-початківець, організатор малого бізнесу, менеджер малого бізнесу, професійне навчання за професіями, які сприяють самозайнятості, а також організовувати фахову підготовку безробітних з підвищення кваліфікації шляхом стажування у керівників малих підприємств та приватних підприємців, які використовують найману працю із згаданого напряму.

2011 – 2012 рр.

 

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах кошторисних призначень

21.

Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва в рамках Програми «Українська ініціатива»

В рамках державної Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва «Українська ініціатива» забезпечити участь підприємців району у конкурсному відборі на здобуття другої вищої освіти в Тернопільському національному економічному університеті за спеціальностями „Менеджмент організації” та „Економіка підприємств”.

Постійно

.

Обласний бюджет

У межах кошторисних призначень

8.5.1. Підпрограма: Розвиток молодіжного підприємництва

22.

Подальше сприяння розвитку молодіжного підприємництва

 

Провести семінари, тренінги, круглі столи з питань „Освіта для бізнесу” для молоді з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Залучати осіб з обмеженою працездатністю до групових та масових інформаційних заходів..

2011 – 2012 рр.

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

23.

Просвітницька робота серед учнів старших класів шкіл району, профорієнтаційна робота.

Впровадити факультативи, курси за вибором „Співпраця шкіл та приватних підприємців”.

2011 – 2012 рр.

 

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

8.6. Розвиток малого підприємництва в сільській місцевості

24.

Сприяти обміну досвідом роботи у сфері агробізнесу

Проведення виставок-ярмарків, свят «Сільський господар» та інших заходів.

2011 – 2012 рр.

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

25.

Підтримка громадських ініціатив у сільській місцевості

Створити та сприяти розвитку громадських ініціатив на селі.

2011 – 2012 рр.

 

Кошти підприємців

У межах

кошторисних призначень

26.

Підвищення освітнього рівня знань та захищеності суб’єктів інфраструктури аграрного ринку підприємницької діяльності на селі

Організація та проведення навчань-семінарів, конференцій, круглих столів, нарад з питань формування інфраструктури аграрного ринку та розвитку підприємництва на селі.

2011 – 2012 рр.

 

Місцевий бюджет

У межах

кошторисних призначень

27

Створення сприятливих умов для розвитку особистих селянських господарств

Розвиток селекційно- племінної справи у тваринництві. Створення механізованих загонів по наданню послуг населенню зі збирання зернових культур.

2011 – 2012 рр.

 

 

Кошти підприємців

У межах кошторисних призначень

 
 

alt

УКРАЇНА

 
Д О Р У Ч Е Н Н Я 
ГОЛОВИ  РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 
 
7 липня 2011 року                                                                                               №27
 
Відповідно до п.9 ч.1 ст.39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», враховуючи рішення Пустомитівського районного суду Львівської області від 16.10.2010 року по справі №2-1594/10, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 28.03.2011 року №254/05-11 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТзОВ «Н.П.Б.», звернення депутатів Раковецької сільської ради від 09.03.2011 року №13, з метою приведення землевпорядної документації при розпаюванні земель на території Раковецької сільської ради у відповідність до вимог земельного законодавства:
                                                                             
1. Створити виїзну комісію у складі:
 Шаповал В. М. – перший заступник голови райдержадміністрації, голова комісії
 Члени комісії:
 Івасів А.Р. – в.о.начальника управління Держкомзему у Пустомитівському районі (за згодою);
 Комарницький Р. О. – начальник Пустомитівського районного відділу Центру державного земельного кадастру Львівської регіональної філії (за згодою);
 Корилкевич П.В. – начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;
 Солига В. В. – Раковецький сільський голова (за згодою);
 Назаркевич Ю. І. –директор ТзОВ «Н.П.Б.» (за згодою).
 
2. Комісії спільно з депутатами Раковецької сільської ради та громадянами-власниками державних актів на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва опрацювати шляхи приведення землевпорядної документації у відповідність до вимог земельного законодавства.
Термін: до 20.07.2011 року
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                               І.М.ЧОПКО
 

alt

УКРАЇНА
 
Д О Р У Ч Е Н Н Я
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
21 червня 2011 року                                                                                         №26
 
 
На виконання листів заступника голови Львівської обласної державної адміністрації В.Губицького від 09.06.2011 року №42-4151-Н, №42-4152-Р «Про розгляд звернень щодо земельних питань», з метою розгляду скарг жителів с.Солонка Наконечного Ф.А. та Радоманської С.Г. щодо виділення земельних ділянок:
                                                                             
1. Створити виїзну комісію у складі:
Шаповал В.М. – перший заступник голови райдержадміністрації,голова комісії;
Члени комісії:
Івасів А.Р. – в.о.начальника управління Держкомзему у Пустомитівському районі (за згодою);
Кіяновський П.Й. – головний спеціаліст відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури райдержадміністрації;
Ткачук В.В. – Солонківський сільський голова (за згодою);
Корилкевич П.В. – начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації.
 
2. Комісії провести перевірку зазначених у скаргах обставин в присутності громадян Наконечного Ф.А та Радоманської С.Г. та у разі виявлення порушень, вжити всіх невідкладних заходів згідно чинного законодавства щодо їх усунення.
 
3. Про результати розгляду та вжиті заходи повідомити Львівську облдержадміністрацію та скаржників.
Термін: до 30.06.2011 року
 
Голова районної державної
          адміністрації                                                                                                                І.М.ЧОПКО
 
«ПочатокПопередня212223242526НаступнаКінець»

Сторінка 25 з 26