Рішення колегії РДА

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
26 грудня 2012 року                                                                                                    №32
 
 
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів  по об’єктах контролю
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Пустомитівської об’єднаної державної фінансової інспекції Либика І.М «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів по об’єктах контролю» Колегія районної державної адміністрації
 
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію начальника Пустомитівської об’єднаної державної фінансової інспекції Либика І.М. «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів  по об’єктах контролю» взяти до відома.
2.Керівникам та головним  бухгалтерам установ:
2.1.Встановити належний контроль за використанням бюджетних коштів, що виділяються з бюджетів усіх рівнів, а також власних надходжень.
2.2.Суворо дотримуватись при розрахунку розрахункової потреби в бюджетних коштах вимог «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання  кошторисів бюджетних установ» затвердженого Постановою КМУ від 28.02.2022 №228
2.3. При застосуванні процедур щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти суворо дотримуватися Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами та доповненнями).
2.4.Постійно здійснювати попередній і послідуючий контроль за використанням бюджетних коштів.
2.5.При плануванні дохідної та видаткової  частини бюджету дотримуватись Бюджетного Кодексу України.
2.6.Вжити конкретних заходів щодо усунення всіх недоліків і порушень за наслідками проведеної ревізій.
2.7.Розробити відповідні заходи щодо недопущення подібних випадків порушень і недоліків, які були виявлені ревізією.
 
3.Фінансовому управлінню Пустомитівської райдержадміністрації /Л.Максиму/, управлінню державного казначейства у Пустомитівському районі /В.Говенку/:
 
3.1.Вжити заходи щодо покращення ведення бухгалтерського обліку і звітності бюджетних установах та на підприємствах і організаціях, що отримують бюджетні кошти.
 
3.2.Встановити більш жорсткий попередній контроль за фінансуванням бюджетних установ та організацій, що отримують бюджетні кошти, а також за їх використанням.
 
3.3.Зобов’язати керівників установ дотримуватися режиму економії бюджетних коштів, використання бюджетних коштів проводити в межах кошторисних призначень.
 
3.4.Щоквартально проводити економічні навчання, семінар-наради щодо роз’яснення нормативних та законодавчих документів з метою недопущення фінансових порушень та покращення роботи.
 
4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до їх функціональних обов’язків.
 
Заступник голови Колегії                                                                                         В.М.ШАПОВАЛ
 
 

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
29 листопада 2012 року                                                                                             №31
 
 
Про дотримання договірної дисципліни, претензійно-позовної роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації П.Корилкевича про стан дотримання договірної дисципліни, претензійно-позовної роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації П.Корилкевича прийняти до відома.
2. Визнати стан дотримання договірної дисципліни, претензійно-позовної роботи в управління, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації задовільним.
3. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити виконання Господарського кодексу України та рекомендацій Міністерства юстиції України від 15 січня 1992 року №2 «Про порядок ведення претензійної та позовної  роботи  на підприємстві, в установі, організації».
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
29 листопада 2012 року                                                                                             №30
 
 
Про хід виконання Регіональної програми розвитку малого
підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки
за 9-ть місяців 2012 року
 
Заслухавши інформацію начальника відділу економіки районної державної адміністрації про хід виконання Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки за 9-ть місяців 2011 року Колегія
 
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію начальника відділу економіки райдержадміністрації А.Мерцала з питань про хід виконання Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки за 9-ть місяців 2012 року взяти до відома.
2.Керівникам відділів та управлінь райдержалміністрації активізувати роботу щодо виконання основних заходів з реалізації Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки та до 5 січня 2013 року інформувати керівництво райдержадміністрації про проведену роботу.
3.Відділу економіки райдержадміністрації (А.Мерцало):
3.1.Узагальнити подану інформацію та подати матеріали на колегію районної державної адміністрації за підсумками року. 
3.2.Розробити Регіональну програму розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2013-2014 роки.
3.3.Підготовити 15 грудня 2012 року доручення голови райдержадміністрації.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
29 листопада 2012 року                                                                                              №29
 
 
Про виконання «Комплексного плану організаційних заходів щодо профілактики кишкових інфекцій, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення району на період 2011-2015 років
 
Заслухавши та обговоривши інформацію головного державного санітарного лікаря району В.М.Тимчука «Про виконання «Комплексного плану організаційних заходів щодо профілактики кишкових інфекцій, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення району на період 2011-2015 років», Колегія районної державної адміністрації 
 
ВИРІШИЛА: 
1.Інформацію головного державного санітарного лікаря району В.М.Тимчука «Про виконання «Комплексного плану організаційних заходів щодо профілактики кишкових інфекцій, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення району на період 2011-2015 років» прийняти до відома.
 
2. Головам міської, селищної , сільських рад:
2.1. Розробити та розглянути на сесіях програми по ліквідації загрози виникнення ускладнень епідситуації та програми поводження з твердими побутовими відходами на 2013 рік та передбачити в бюджеті кошти на їх виконання.
 
3. Головам міської, селищної, сільських рад, керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з експлуатацією системи питного водопостачання, забезпечити дотримання вимог ДСаНПіН 2.2.4-171, в тому числі щодо забезпечення виробничого контролю безпечності та якості питної води.
 
4. Керівникам (власникам) об’єктів придорожнього сервісу забезпечити проведення благоустрою своїх та прилеглої територій, здійснення необхідного відомчого лабораторного контролю.
 
5. Органам місцевого самоврядування, працівникам РВ ГУ МВСУ у Львівській області проводити роботу по ліквідації стихійної торгівлі та по запобіганню її виникненню.
 
6. Головному лікареві ЦРЛ І.Лабаю розробити та здійснити план інформаційно-освітніх заходів на 2013 рік, передбачивши в ньому проведення роз’яснювальної роботи та оперативне висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо попередження виникнення епідемічних ускладнень.
 
7. Заступникові голови районної державної адміністрації Ю.Ткачу підготувати розрахунки необхідних коштів для виконання у 2013 році затверджених програм та подати пропозиції районній раді.
 
8. Державному закладу «Пустомитівська районна санітарно-епідеміологічна станція» на виконання рішення Колегії до 15 грудня 2012 року підготувати проект доручення голови районної державної адміністрації.
 
ГОЛОВА КОЛЕГІЇ                                                                                                                І.М.ЧОПКО
 
 

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
25 жовтня 2012 року                                                                                                   №28
 
 
Про розвиток амбулаторно-сімейної медицини у сільській місцевості
 
Заслухавши інформацію головного лікаря Пустомитівської центральної районної лікарні І.М.Лабая «Про розвиток амбулаторно-сімейної медицини у сільській місцевості» Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію головного лікаря Пустомитівської центральної районної лікарні І.М.Лабая «Про розвиток амбулаторно – сімейної медицини у сільській місцевості» прийняти до відома.
2. Центральній районній лікарні (І.М.Лабай):
2.1 Продовжити підготовку лікарів загальної практики – сімейної медицини та молодший спеціалістів з медичною освітою.
2.2 Створити локальні комп’ютерні мережі закладів охорони здоров’я Пустомитівського району.
2.3. Провести науково-практичні конференції з проблем первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини із залученням спеціалістів кафедри сімейної медицини та кафедри організації управління охорони здоров’я Львівського національного медичного університету.
2.4.Продовжити створення мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги з поступовим перерозподілом наявних ресурсів.
2.5. На виконання рішення Колегії до 10 листопада 2012 року підготувати проект доручення голови районної державної адміністрації
 
Голова Колегії                                                                                                                                   І.М.ЧОПКО
 
«ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець»

Сторінка 8 з 18