Регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки

 

РІШЕННЯ
Львівської обласної ради

від 22.09.2010 р. №1305

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

Будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки

 

Розділ 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована програма

Низький рівень забезпечення житлом є однією з найгостріших соціальних проблем держави. В Україні він становить 22,2 кв. м загальної площі на особу, в той час як у більшості країн Європи цей показник – 35-45 кв. м. Майже в 13% громадян країни окреме житло взагалі відсутнє.

У Львівській області цей показник складає відповідно 20,6 кв. м на особу.

На квартирному обліку в населених пунктах області перебуває загалом 75439 сімей та одинаків. Щорічно учасники такої черги отримують житло не більше ніж 1,2%.

Термін очікування житла у чергах постійно зростає та загрожує перевищити показник середньої тривалості життя людини, адже при існуючій динаміці громадяни зможуть отримати квартири протягом 70-75 років.

У таких умовах не забезпечується виконання статті 47 Конституції України щодо конституційного права громадян на житло, насамперед, для тих, рівень доходів яких не дає права на соціальне житло, але є недостатнім для самостійного вирішення житлової проблеми.

Очевидно, що забезпечення житлом таких категорій громадян можливе лише за державної підтримки шляхом реалізації відповідних цільових програм.

На цей час в Україні діє 5 програм забезпечення житлом окремих категорій громадян, які в різні роки затверджені Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. Практика показала, що їх вплив на вирішення житлової проблеми не ефективний.

Ураховуючи неузгодженість житлових програм, суттєві розбіжності закладених фінансово-інвестиційних механізмів їх реалізації, а також з метою забезпечення координації діяльності центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Кабінетом Міністрів України затверджено Державну цільову соціально-економічну програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки, де закладено прогнозні показники введення в експлуатацію житла та обсяги фінансування, необхідні для його будівництва.

Відповідно до доручення голови Львівської облдержадміністрації від 04.02.2010 р. №4/0/6-10, на основі показників зазначеної програми розроблено Регіональну програму будівництва (придбання) доступного житла у Львівській області на 2010 – 2017 роки. За цією Програмою житло споруджуватиметься за державної підтримки в таких напрямах:

- доступне житло, що може бути побудоване (придбане) за рахунок державної підтримки та власних коштів громадян, які відповідно до законодавства вимагають поліпшення житлових умов;

- житло, що взяте в оренду з викупом у порядку, визначеному законодавством;

- житло побудоване (придбане) за рахунок пільгового довгострокового кредитування;

- житло побудоване (придбане) за кошти, що утворились на накопичувальних рахунках.

 

Розділ 2. Мета Програми

Метою Програми є поступове розв`язання проблеми забезпечення житлом населення області, скорочення терміну перебування громадян на квартирному обліку шляхом створення умов для будівництва (придбання) доступного житла, за рахунок оптимізації існуючих, запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних мехнізмів державної підтримки будівництва доступного житла.

Термін виконання Програми – 2010 – 2017 роки.

 

Розділ 3. Шляхи та способи розв`язання проблеми

Мета Програми буде досягнута шляхом:

- удосконалення механізмів надання державної підтримки для забезпечення максимальної ефективності участі держави та поступового скорочення обсягів надання безоплатного житла;

- сплати державою частини вартості будівництва (придбання) доступного житла;

- впровадження механізму заощадження коштів для будівництва (придбання) житла;

- подальшого розвитку іпотечного житлового кредитування;

- створення умов, за яких здешевлюється вартість будівництва житла, що будується за участю держави.

У реалізації механізму державної підтримки беруть участь:

- громадяни;

- державні та місцеві органи самоврядування, що надають підтримку громадянам та вживають заходів для будівництва доступного житла;

- банки та інші фінансові установи.

Державна іпотечна установа забезпечує доступність іпотечних житлових кредитів, що надаватимуться кредиторам відповідно до існуючих фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, зокрема за рахунок гарантованих державою запозичень з постійним удосконаленням цих механізмів.

Для успішного здійснення державної підтримки потребують законодавчого врегулювання питання щодо:

- забезпечення при плануванні та забудові територій населених пунктів обов’язкової норми (частки) виділення земельних ділянок під доступне і соціальне житло у відсотках від загальної площі, що відводиться під житло в цілому в населеному пункті;

- посилення захисту прав власників іпотечних облігацій, визначення додаткових способів забезпечення виконання банками або небанківськими установами функцій з управління іпотечним покриттям;

- зменшення обсягу витрат, пов`язаних із переходом права власності на житло та одержання іпотечних кредитів на будівництво (придбання) доступного житла;

- збільшення фінансових ресурсів, що спрямовуються на іпотечне житлове кредитування при застосуванні фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

З метою будівництва доступного житла необхідно забезпечити:

- проектування квартир за архітектурно-технічними рішеннями та з площею приміщень, що відповідають параметрам доступного житла;

- розроблення та запровадження економічних та енергозберігаючих проектів житлових будинків з використанням сучасних архітектурно-технічних рішень;

- раціональне використання земель шляхом оптимізації щільності забудови;

- створення при місцевих органам містобудування та архітектури фонду проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування;

- завершення будівництва житлових об`єктів, що припинено, реконструкція житлових будинків перших масових серій;

- проведення відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах.

Забезпечення розвитку будівництва житла потребує:

- удосконалення виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використання швидкозбірних конструкцій будинків;

- освоєння виробництва в області ефективних утеплювальних і покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного забезпечення різної потужності, нових типів санітарно-технічного обладнання, підвищеної економічності та надійності, будівельних виробів і матеріалів для спорудження дешевих несучих та огороджувальних конструкцій.

Визначення забудовника (замовника) будівництва доступного житла проводиться на конкурсних засадах.

Для забудовників (замовників), які споруджують доступне житло, впроваджується надання державної підтримки щодо:

- відведення земельних ділянок для будівництва доступного житла без проведення аукціонів;

- звільнення суб`єктів господарювання, що здійснюють будівництво доступного житла, від сплати відрахувань (внесків) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

- забезпечення будівництва інженерних мереж і підведення їх власниками до земельної ділянки, на якій споруджується таке житло.

Вартість спорудження доступного житла визначається відповідно до державних будівельних норм з урахуванням параметрів доступного житла для сім`ї з 3-х осіб. Середня загальна площа квартир становитиме 62,5 кв. м.

Прогнозна вартість будівництва (придбання) 1 кв. м загальної площі житла на 2010 рік для Львівської області згідно з Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки становить 5288 гривень.

 

Розділ 4. Завдання і заходи

Завдання і заходи подані в додатку 3.

Обсяг потреби щодо забезпечення окремих категорій громадян житлом у розрізі районів і міст обласного значення подані в додатку 2.

Формування Програми здійснювалось на базі розрахунків та вихідних даних, наданих райдержадміністраціями, виконкомами міст обласного значення та управліннями облдержадміністрації, відповідно до прогнозних показників Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки.

Для розрахунку показників Програми були використані такі дані:

- норма доступного житла - 62,5 кв. м загальної площі на родину;

- прогнозна вартість будівництва (придбання) доступного житла – 5288 грн/кв. м;

- норматив надання державної підтримки при фінансуванні будівництва (придбання) доступного житла – 30%;

- кількість сімей та одинаків, що перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2010 року – 75439 (з інформацією в розрізі районів та міст обласного значення).

В основу розрахунків покладено механізм надання державної підтримки будівництву доступного житла, закладений у Постановах Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 р. №127 "Деякі питання іпотечного кредитування" та від 11.02.2009 р. №140 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом".

При закладенні в бюджет місцевих органів самоврядування коштів на будівництво (придбання) доступного житла прогнозований обсяг фінансування Програми збільшується на суму величин закладених коштів та коштів з інших джерел фінансування, які розраховуються за формулою:

qін=(qд+qм)х2,33;

де qін – кошти з інших джерел фінансування (кошти фізичних осіб),

qд – кошти державного бюджету,

qм – кошти місцевого бюджету.

Відповідно до "Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом", право на отримання державної підтримки мають громадяни, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та середньомісячний сукупний дохід яких разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні, яка станом на 01.08.2010 р. становить 2077,25 грн.

При цьому слід урахувати, що державна підтримка здійснюється шляхом надання пільгового кредиту або сплати 30% вартості житла. Це передбачає залучення значних коштів громадян, що внеможливлює участь у Програмі громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку, середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті та прожиткового мінімуму (станом на 01.08.2010 р. – 884 грн).

До запровадження Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, та до формування відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади відповідних списків, кількість громадян, які мають право на забезпечення доступним житлом для потреб цього додатка обчислюється розрахунково: як 60% від загальної кількості сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2010 року.

Для спорудження особистих будинків обов’язковою умовою надання кредиту є виділення забудовникові земельної ділянки під забудову, згідно з чинним законодавством або наявність у нього незавершеного будівництва.

Програма виконується трьома етапами.

На першому етапі (2010 – 2011 роки) здійснюватиметься:

- реалізація заходів з подолання наслідків світової фінансової кризи у житловому будівництві;

- апробація механізму фінансування будівництва доступного житла, передбаченого Програмою шляхом реалізації пілотних проектів;

- завершення будівництва недобудів на умовах фінансування та отримання доступного житла;

- забезпечення ділянок для розміщення доступного житла містобудівною документацією;

- підведення інженерних мереж до ділянок, передбачених під будівництво доступного житла.

На другому етапі (2013 – 2014 роки) передбачається:

- впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок і планування територій для будівництва доступного житла;

- проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, будівель нежитлового призначення, що належать до сфери Міноборони та МНС, модернізація об`єктів комунальної (соціальної) інфраструктури;

- будівництво доступного житла;

- формування матеріально-технічної бази житлового будівництва на основі сучасних архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень.

На третьому етапі (2015 – 2017 роки) планується впровадження вдосконаленого фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, оптимальних для регіону планувальних та конструктивних рішень з урахуванням досвіду реалізації Програми на попередніх етапах.

 

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів громадян, інших джерел, передбачених законом.

Загальні витрати на реалізацію Програми складають 5983,6 млн грн за всіма джерелами фінансування і розподіляються таким чином:

- кошти державного бюджету – 1908,4 млн грн;

- кошти інших джерел – 4075,2 млн грн.

При виділенні органами місцевого самоврядування коштів на будівництво (придбання) доступного житла витрати на виконання Програми збільшуються з урахуванням відповідної кількості коштів з інших джерел, передбачених фінансовими механізмами реалізації Програми.

Бюджетні витрати на будівництво (придбання) доступного житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державний департамент України з питань виконання покарань, службових осіб митних органів та членів їх сімей становлять 330,96 млн грн.

Запровадження нових фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва (придбання) житла не покладає на державу довгострокових зобов`язань. Розмір доступної відсоткової ставки за іпотечними житловими кредитами визначається, виходячи з вартості ресурсів, залучених для будівництва (придбання) житла. Обсяг коштів на зазначені цілі визначається з можливості державного бюджету та місцевих бюджетів на відповідний рік.

 

Розділ 6. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити житлом 17585 сімей шляхом будівництва 1101,4 тис. кв. м його загальної площі;

- впровадити фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів;

- створити умови для стабільної роботи будівельної галузі, збереження робочих місць.

Очікувані результати виконання Програми подані в додатку 4.

 

Розділ 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями (додаток 3 до Програми).

Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів - головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації.

На підставі розпорядчих документів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, а також протокольних доручень засідань координаційної робочої групи, яка діє на підставі доручення голови облдержадміністрації від 20.06.2008 р. №64/0/6-08 (зі змінами згідно з дорученням голови облдержадміністрації від 04.02.10 р. №4/0/6-10), виконання заходів може здійснюватись за окремими планами і графіками.

Робоча група здійснює моніторинг та координацію діяльності співвиконавців спрямованої на виконання заходів Програми і збирається не рідше як 1 раз на місяць.

Відповідальний виконавець Програми – управління капітального будівництва облдержадміністрації щоквартально (наростаючим підсумком) до 25 числа наступного за звітним періодом місяця готує та подає узагальнену інформацію про стан виконання Програми в головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації, головне управлінню економіки та інвестицій облдержадміністрації та головне фінансове управління облдержадміністрації.

Головне управління економіки та інвестицій облдержадміністрації на виконання доручень голови облдержадміністрації та першого заступника голови облдержадміністрації проводить аналіз зазначеної інформації і включає її до щоквартальних звітів для керівництва облдержадміністрації та обласної ради щодо стану виконання державних та обласних цільових програми, які реалізуються в області.

Управління капітального будівництва облдержадміністрації здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та в разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми й окремих заходів та завдань.

Щорічно, після прийняття державного бюджету, Програма розглядається обласною радою стосовно виконання її показників і, при внесенні змін, перезатверджується. При цьому коригування обсягів виділених державою коштів відбувається відповідно до затверджених обсягів співфінансування з місцевого бюджету та результатів виконання заходів Програми, особливо, що стосується виділення земельних ділянок для будівництва житла, підведення до будівельних майданчиків зовнішніх інженерних мереж з необхідними величинами потужностей.

За ініціативи обласної ради, обласної державної адміністрації, головного управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації розгляд проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може розглядатися на сесіях обласної ради у разі виникнення потреби.

Виконання Програми закінчується в установлений термін, після чого головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації складає заключний звіт про результати її виконання та подає на розгляд сесії обласної ради із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше, ніж у двомісячний строк після терміну її закінчення.

 

Керуючий справами обласної ради                                                                                   Євген Захаревич

 

 

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ

Регіональної програми

будівництва (придбання) доступного житла у Львівській області на 2010 – 2017 роки1. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми:

доручення голови Львівської облдержадміністрації від 04.02.2010 р. №4/0/6-10

 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про затвердження Програми:

 

3. Розробник Програми:

головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації

 

4. Співрозробники Програми:

управління капітального будівництва облдержадміністрації

 

5. Керівник Програми:

Володимир Губицький - заступник голови облдержадміністрації.

 

6. Відповідальний виконавець Програми:

управління капітального будівництва облдержадміністрації

 

7. Учасники (співвиконавці) Програми:

- райдержадміністрації,

- органи місцевого самоврядування,

- головне управління економіки та інвестицій облдержадміністрації,

- головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації,

- головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації,

- управління промислової політики облдержадміністрації,

- управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації

 

8. Термін та етапи реалізації Програми:

I етап – 2010 – 2011 рр.,

II етап – 2012 – 2014 рр.,

III етап – 2015 – 2017 рр..

 

9. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

Джерела фінансування

Обсяг

фінансування

(млн грн)

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

1908,41

80,98

94,75

161,89

188,5

245,8

321,96

372,05

442,48

Інші джерела

(кошти населення)

4075,19

4,83

33,21

377,20

439,21

572,71

750,17

866,88

1030,98

Усього

5983,60

85,81

127,96

539,09

627,71

818,51

1072,13

1238,93

1473,46

 

Начальник головного управління
з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва
                                                               Степан Лукашик

 

 

 

Додаток 2 до Програми  

Обсяг

потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян у розрізі регіонів

 

Райони та міста

обласного значення

Кількість сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2010 року

усього

з них мають право на забезпечення доступним житлом

Бродівський

681

409

Буський

293

176

Городоцький

314

188

Дрогобицький

31

19

Жидачівський

325

195

Жовківський

602

361

Золочiвський

927

556

Кам'янка-Бузький

448

267

Миколаївський

334

200

Мостиський

254

152

Перемишлянський

479

287

Пустомитiвський

382

229

Радехiвський

270

162

Самбiрський

71

43

Сколiвський

326

196

Сокальський

1353

812

Старосамбірський

209

125

Стрийський

151

91

Туркiвський

215

129

Яворiвський

1243

746

Львів

53830

32298

Борислав

1095

657

Дрогобич

5986

3592

Моршин

298

179

Новий Розділ

337

202

Самбір

1021

613

Стрий

1674

1004

Трускавець

696

418

Червоноград

1594

956

Львівська область

75439

45262

 Начальник головного управління

з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва                                                          Степан Лукашик

 

 

 

Додаток 3 до Програми  

Завдання і заходи

з виконання Регіональної програми

будівництва (придбання) доступного житла у Львівській області

на 2010-2017 роки

 

з/п

Найменування заходу

Строк

виконання заходу

Виконавці

1

Проведення широкого обговорення (прес-конференцій, круглих столів, тематичних дискусій) з питань будівництва доступного житла із запрошенням представників будівельних компаній, банківських установ, громадських організацій, експертів і вчених тощо

2010 – 2011 рр.

Головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації,

головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

2

Забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у Програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки

2010

та наступні роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

3

Здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, та формування списків таких осіб

2011

та наступні роки

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

4

Участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку

Після запровадження Єдиного реєстру

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

5

Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов’язковим зазначенням таких земель на генеральних планах населених пунктів

2010 – 2011

та наступні роки

Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

6

Виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла та забезпечення контролю за їх цільовим використанням

Постійно

Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

7

Прийняття рішень щодо внеможливлення використання замовниками будівництва (забудовниками) земельних ділянок, які надані під будівництво доступного житла, для інших цілей

2010 – 2011 рр.

Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

8

Розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла. Забезпечення раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови

2010 – 2011

та наступні роки

Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації

9

Створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду економічних проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування

2010 – 2011 рр.

Головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

10

Розроблення проектів економічних енергоефективних житлових будинків з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам доступного житла, з використанням сучасних індустріальних інженерних виробів та місцевих матеріалів

2010 – 2011 рр.

Головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації,

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, проектні інститути на конкурсній основі

11

Передбачення видатків на виконання визначених Програмою заходів, виходячи з можливостей місцевих бюджетів

Щорічно при формуванні місцевих бюджетів

Головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації,

головне фінансове управління облдержадміністрації,

головне управління економіки та інвестицій облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

12

Забезпечення виконання норм законодавства щодо звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місцевим органам влади частини збудованого житла

Постійно

Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, управління капітального будівництва облдержадміністрації

13

Здійснення роботи з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках

2010 – 2011

та наступні роки

Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації, проектні та будівельні підприємства (на конкурсній основі)

14

Формування реєстру об’єктів незавершеного житлового будівництва

2010 р.

Головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації,

15

Сприяння розвитку виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій

Постійно

Головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації,

управління промислової політики облдержадміністрації, управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

16

Збільшення обсягу виробництва високоякісних індустріальних будівельних виробів, стінових, оздоблювальних, утеплювальних та покрівельних матеріалів, інженерного обладнання, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів

Постійно

Управління промислової політики облдержадміністрації, управління розвитку інфраструктури облдержадміністрації, головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації, головне управління економіки та інвестицій облдержадміністрації, райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

17

Добудова об’єктів незавершеного житлового будівництва в рамках Програми будівництва (придбання) доступного житла

2010 – 2011 рр.

Головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації, управління капітального будівництва облдержадміністрації, головне управління економіки та інвестицій облдержадміністрації,

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

18

Реалізація пілотних проектів будівництва доступного житла

2010 – 2011 рр.

Головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації,

управління капітального будівництва облдержадміністрації, головне управління економіки та інвестицій облдержадміністрації, райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування

19

Забезпечення за період дії Програми будівництва (придбання) 1 101,4 тис. м2 доступного житла

2010 – 2017 рр.

Головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації,

управління капітального будівництва облдержадміністрації, головне управління економіки та інвестицій облдержадміністрації,

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

20

Проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій з надбудовою поверхів, переплануванням та тепловою модернізацією, а також пристосування будівель нежитлового призначення під доступне житло

2012 – 2017 рр.

Головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації,

управління капітального будівництва облдержадміністрації, головне управління економіки та інвестицій облдержадміністрації, головне управління комунального господарства облдержадміністрації

райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

21

Забезпечення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм при будівництві доступного житла та здійсненні відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки

Постійно

Головне управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва облдержадміністрації,

головне управління економіки та інвестицій облдержадміністрації
Начальник головного управління

з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва                                                                Степан Лукашик

 

 

 

Додаток 4 до Програми

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Регіональної програми

будівництва (придбання) доступного житла

у Львівській області на 2010-2017 роки

 

І. загальна площа житла, яку планується побудувати (придбати)

Кількість житла,

яке планується

побудувати (придбати),

всього:

у тому числі за роками:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

кіл-ть квар-
тир

заг. пло-
ща, м²

кіл-ть квар-
тир

заг. пло-
ща, м²

кіл-ть квар-
тир

заг. пло-
ща, м²

кіл-ть квар-
тир

заг. пло-
ща, м²

кіл-ть квар-
тир

заг. пло-
ща, м²

кіл-ть квар-
тир

заг. пло-
ща, м²

кіл-ть квар-
тир

заг. пло-
ща, м²

кіл-ть квар-
тир

заг. пло-
ща, м²

кіл-ть квар-
тир

заг. пло-
ща, м²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17585

1101393

21

1305

106

8972

1631

101947

1899

118704

2477

154787

3244

202747

3749

234290

4458

278642

 

Начальник головного управління
з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва                                                                     Степан Лукашик

 

 

ІІ. Забезпечення житлом окремих категорій громадян

з/п

Категорія громадян

Вид житла

(доступне, службове,

загального призначення)

Кількість житла, яке планується побудувати (придбати)

Примітка

Кількість

квартир

Загальна

площа

(кв. метрів)

1

2

3

4

5

6

1

Молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни

Доступне

2174

135875

 

2

Військовослужбовці, особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, особи начальницького складу фельд'єгерської служби, Департаменту МВС з питань виконання покарань, посадові особи митної служби, прирівняні до них особи, інші службові особи та члени їх сімей

Доступне

3338

208625

 

3

Судді апеляційних та місцевих судів

Загального призначення

76

4750

 

4

Інваліди

Загального призначення

16

1000

 

Доступне

189

11812,5

 

5

Молоді вчені Національної академії наук

Доступне

45

2812,5

 

6

Вчені інших вікових категорій та працівники Національної академії наук

Службове

355

22187,5

 

7

Державні службовці

Доступне

3753

236893,5

 

8

Науково-педагогічні та педагогічні працівники

Доступне

1034

64625

 

9

Громадяни, що потребують поліпшення житлових умов, не мають або втратили право на соціальне житло у зв'язку з підвищенням рівня доходів

Доступне

6605

412812,5

 

10

Молоді спеціалісти державних підприємств космічної галузі

Службове

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

17585

1101393,5

 

 

у т.ч.

Доступне

10533

660644

 

 

 

Загального призначення

92

5750

 

 

 

Службове

355

22188

 

 

Начальник головного управління
з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва                                                                      Степан Лукашик

 

 

Додаток 5 до Програми

ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ

фінансування Регіональної програми

будівництва (придбання) доступного житла

у Львівській області на 2010 – 2017 роки

Назва району,

міста обласного підпорядкування

Загальний обсяг

фінансування

(млн грн)

у тому числі:

 

Державний

бюджет

Інші

джерела

 
 

1

2

3

13

 

 

 

 

 

 

Усього

5983,5952

1908,41

4075,1852

 

Міста обласного значення

 

 

 

 

Львів

4269,7662

1361,8008

2907,9654

 

Борислав

86,8548

27,7015

59,1533

 

Дрогобич

474,8591

151,4517

323,4074

 

Моршин

23,6636

7,5473

16,1163

 

Новий Розділ

26,7042

8,5171

18,1872

 

Самбір

81,0380

25,8463

55,1917

 

Стрий

132,7279

42,3323

90,3956

 

Трускавець

55,2592

17,6244

37,6348

 

Червоноград

126,3823

40,3084

86,0739

 

Райони

 

 

 

 

Бродівський

54,0694

17,2449

36,8245

 

Буський

23,2670

7,4208

15,8462

 

Городоцький

24,8534

7,9268

16,9267

 

Дрогобицький

2,5118

0,8011

1,7107

 

Жидачівський

25,7788

8,2219

17,5569

 

Жовківський

47,7239

15,2211

32,5028

 

Золочiвський

73,5027

23,4430

50,0597

 

Кам'янка-Бузький

35,2972

11,2577

24,0395

 

Миколаївський

26,4398

8,4327

18,0071

 

Мостиський

20,0943

6,4089

13,6854

 

Перемишлянський

37,9411

12,1010

25,8402

 

Пустомитiвський

30,2736

9,6555

20,6181

 

Радехiвський

21,4163

6,8305

14,5857

 

Самбiрський

5,6846

1,8130

3,8715

 

Сколiвський

25,9110

8,2641

17,6470

 

Сокальський

107,3457

34,2369

73,1088

 

Старосамбірський

16,5249

5,2705

11,2544

 

Стрийський

12,0301

3,8369

8,1932

 

Туркiвський

17,0537

5,4391

11,6146

 

Яворiвський

98,6205

31,4541

67,1665

 

 

Начальник головного управління
з питань ЄВРО-2012,
містобудування та будівництва                                                        Степан Лукашик