logo

Доручення голови РДА

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
19 вересня 2012 року                                                                                                  №38
 
На виконання рішення Колегії районної державної адміністрації від 30.08.2012 №23 «Про хід виконання «Районної комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки».
 
Міському, селищному, сільським головам,
керівникам установ, організацій району
1. Забезпечити безперешкодний доступ інвалідів до установ місцевого самоврядування, об’єктів соціальної інфраструктури, дорожньо-транспортної мережі.
Термін: протягом 2012-2014 років
 
Л.Максим
2. При підготовці проекту бюджету Пустомитівського району на 2013 рік передбачити кошти на виконання «Районної комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки», зокрема в частині надання пільг інвалідам по зору І і ІІ групи та сім’ям, в яких два і більше інвалідів, а також для здійснення заходів з облаштування безперешкодного доступу до органів місцевого самоврядування, об’єктів соціальної інфраструктури, дорожньо-транспортної мережі.
Термін: при формуванні районного
бюджету на 2013 рік
 
І.Лабай, М.Лісна, Л.Рибак, М.Степований,
Л.Максим, О.Салагай, С.Чумак, В.Ващук,
І.Гаєцький, Л.Двойченков, Т.Стахів,
О.Мєшкова, В.Салагай, Р.Скочиляс,
керівники органів місцевого самоврядування
3. Забезпечити неухильне виконання «Районної комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки».
Термін: протягом 2012-2014 років
 
4. Інформувати управління праці та соціального захисту населення про хід виконання «Районної комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки».
Термін: щоквартально до 5 
числа місяця
наступного за 
звітним кварталом
 
Голова районної державної
            адміністрації                                                                                                                          І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
19 вересня 2012 року                                                                                                  №37
 
З метою перевірки фактів, викладених у зверненнях громадян м.Пустомити та с.Оброшино щодо несправності димових та вентиляційних каналів у багатоквартирних житлових будинках
 
1.Створити робочу комісію з метою перевірки стану димових та вентиляційних каналів у житлових будинках за адресою м.Пустомити, вул.Заводська 2/8 та с.Оброшино пр. Вольського, 5/29:
Голова комісії:
Ю.Ткач – заступник голови райдержадміністрації
Члени комісії:
В.Гладун – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації
Л.Рибак – начальник відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації
М.Тимчина – старший майстер Пустомитівської дільниці філії «Пустомитвське УЕГГ» (за згодою)
Г.Крочак – в.о. головного інженера філії «Пустомитівське УЕГГ» (за згодою)
Представники органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств (за згодою).
Комісії:
2.Провести перевірку димових та вентиляційних каналів вищевказаних житлових будинків.
Термін: до 25 вересня 2012 року
3.Результати перевірки оформити відовідними актами.
Термін: до 26 вересня 2012 року
4.Про результати проведеної роботи доповісти голові райдержадміністрації та інформацію довести до мешканців вищевказаних житлових будинків.
 
Голова районної державної
          адміністрації                                                                                                                 І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
5 вересня 2012 року                                                                                                    №36
 
 
З метою виконання рішення Колегії  районної державної адміністрації від 30 серпня 2012 року «Про підсумки роботи територіально-господарського комплексу району у І півріччі 2012 року та виконання Програми соціально-економічного розвитку»:
 
М.Лісній, В.Салагаю, І.Лабаю, Р.Яремі,
М.Бродичу, сільським головам
1. Забезпечити освоєння коштів бюджету розвитку обласного та місцевих бюджетів в передбачених обсягах та введення в експлуатацію пускових об’єктів.
Термін: до кінця 2012 року
 
Р.Яремі, М.Бродичу, сільським головам
2. Забезпечити своєчасне освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та частки надходження субвенцій державного бюджету до обласного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.
Термін: до кінця 2012 року
 
В.Гулаю
3. Проаналізувати причини зменшення поголів’я корів в індивідуальному секторі населення та вжити заходів щодо збільшення поголів’я ВРХ у населення.
Термін: до кінця 2012 року
 
В.Гулаю, М.Лісній, В.Салагаю,
І.Лабаю, В.Моті, Т.Стахів,
Л.Двойченкову, Л.Рибак
4.Забезпечити виконання в повному обсязі завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік.
Термін: до кінця 2012 року
 
Голова районної державної
          адміністрації                                                                                                                          І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
4 вересня 2012 року                                                                                                    №35
 
 
На виконання пункту 11 доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 27 серпня 2012 року №84/0/6-12, та з метою скорочення рівня злочинності:
 
Пустомитівському РВ ГУ МВС України у Львівській області
1. Проаналізувати причини зростання злочинності у 2011 році та вжити заходів щодо скорочення її рівня у тому числі шляхом:
посилити контроль за способом життя найбільш криміногенних категорій осіб, схильних до вчинення злочинів корисливої спрямованості (раніше судимі, без постійного місця проживання, наркомани, хворі на алкоголізм та ін.).
активізувати роботу щодо оперативно-профілактичних відпрацювань населених пунктів, де за підсумками 2011 року, зафіксовано погіршення криміногенної ситуації. 
Термін: постійно
 
2. Про проведену роботу та вжиті заходи інформувати районну державну адміністрацію (сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи).
ТЕРМІН: Щоквартально до 10 числа наступного за звітним періодом місяця
 
3. Контроль за виконанням доручення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації В.Шаповала.
 
Голова районної державної
            адміністрації                                                                                                                           І.М.ЧОПКО
 
 
alt
УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
вул.Грушевського,35,м.Пустомити,Львівська область,81100,тел.,факс(022) 299-92-69
     ______________  № ____________ 
  На № __________ від   ___________
 
                                                                                                                 Львівська обласна 
                                                                                                                 державна адміністрація
 
 
Щодо скорочення рівня злочинності
 
На виконання пункт 11 доручення від 27 серпня 2012 року №84/0/6-12 Інформуємо наступне:
відповідно до розпорядження голови Пустомитівської райдержадміністрації від 08.12.2011 року №1193 для працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі та для осіб звільнених з установ, що здійснюють примусова лікування, на 2012 рік заброньовано 2 робочих місця – ПП. «Оліяр» та ТзОВ «Корпорація КРТ»;
дорученням голови райдержадміністрації від ___ 09.2012 року № __ Пустомитівський РВ ГУ МВСУ у Львівській області зобов’язано, посилити контроль за способом життя найбільш криміногенних категорій осіб, схильних до вчинення злочинів корисливої спрямованості (раніше судимі, без постійного місця проживання, наркомани, хворі на алкоголізм та ін.) та активізувати роботу щодо оперативно-профілактичних відпрацювань населених пунктів, де за підсумками 2011 року, зафіксовано погіршення криміногенної ситуації.
 
Перший заступник голови
  райдержадміністрації                                                                                                                  В.М.ШАПОВАЛ
 
 
Четирбук 41194

alt

УКРАЇНА
 
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
21 серпня 2012 року                                                                                                    №34
 
 
На виконання рішення Колегії районної державної адміністрації від 30 липня 2012 року №19 «Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за І-ше півріччя 2012 року та завдання на друге півріччя»:
 
1. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації:
 
Спільно з державною податковою інспекцією у Пустомитівському районі (Миськів Р.Ф.):
1.1. Щоденно проводити  моніторинг поступлень податків та зборів до місцевих бюджетів.
ТЕРМІН: постійно
1.2. Забезпечити до кінця 2012 року в повному обсязі виконання доведених Міністерством фінансів України планових показників з мобілізації податків, зборів і платежів до Державного бюджету України, а також затверджених місцевими радами планів надходжень до місцевих бюджетів району.
ТЕРМІН: постійно
1.3. Домогтися максимального погашення наявної та недопущення виникнення поточної заборгованості з платежів до місцевих бюджетів, зокрема податку на доходи фізичних осіб та інших податків. З цією метою провести заслуховування керівників найбільших підприємств боржників на засіданнях робочої групи, комісії  з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
ТЕРМІН: постійно
1.4. Вжити вичерпних заходів, щодо призупинення спаду надходження закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів в 2012 році порівняно з відповідним періодом минулого року.
ТЕРМІН: постійно
1.5. Щоквартально проводити семінар-наради з головними бухгалтерами та сільськими (селищним, міським) головами, щодо виконання бюджетів та вирішення проблемних питань в плані мобілізації надходження коштів до бюджетів усіх рівнів.
ТЕРМІН: постійно
 
2. Міському, селищному та сільським головам:
2.1. Забезпечити виконання затверджених планів мобілізації податків та платежів до відповідних бюджетів в 2012 році згідно з помісячним розписом.
2.2. Вжити вичерпних заходів щодо виконання планових показників із мобілізації власних доходів та призупинення спаду надходжень плати за землю  у 2012 році у порівнянні до відповідного періоду минулого року.
2.3. Забезпечити ефективне використання земельних ресурсів району, переглянувши договори оренди та приведення їх у відповідність до вимог чинного законодавства. Проведення нормативно-грошової оцінки землі органами місцевого самоврядування.
2.4. Забезпечити повернення районному бюджету позики, наданої місцевим бюджетам до введення в дію Бюджетного кодексу України.
2.5. Забезпечити спрямування перевиконання дохідної частини фонду місцевих бюджетів за підсумками першого півріччя в першу чергу на забезпечення та збалансування в повному обсязі асигнувань на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, оплату спожитих енергоносіїв та інші захищені статті видатків бюджету відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу.
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                           І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
30 травня 2012 року                                                                                                   №26
 
 
На виконання рішення Колегії Пустомитівської районної державної адміністрації від 23 травня 2012 року № 13 ”Про підготовку літніх оздоровчих закладів для дітей та учнівської молоді у літній період 2012 року”
 
М.Лісній
1.Організувати роботу 32 пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей.
1.1.В першочерговому порядку охопити оздоровленням дітей пільгових категорій: дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей та багатодітних сімей, дітей, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС.
1.2.З метою долучення дітей до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури, передбачити в роботі таборів відвідування дітьми театрів, музеїв, виставок картинних галерей, інших закладів культури і мистецтва.
1.3.Оздоровлення дітей пільгових категорій провести у стаціонарному оздоровчому таборі.
1.4.Перевести дошкільні навчальні заклади на санаторний режим роботи.
1.5.Проводити фізкультурно-оздоровчі заходи серед дітей з відзначенням переможців дипломами та медалями.
Термін: протягом оздоровчого періоду
 
В.Моті, Т.Стахів
2.Утримувати на контролі зайнятість дітей, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються в сім»ях складних життєвих обставин.
2.2.Забезпечити проведення в таборах профілактичних заходів щодо запобігання негативних явищ серед дітей та учнівської молоді.
 Термін: протягом оздоровчого періоду
 
М.Лісній, Р.Карбівнику, І.Левицькій,
Ю.Яремко, М.Тораку
3.Проводити фізкультурно-оздоровчі заходи, товариські зустрічі між учнями ЗОШ з ігрових видів спорту, турніри з футболу та міні-футболу серед ЗОШ, ДЮСШ з відзначенням переможців дипломами та медалями.
 Термін: протягом оздоровчого періоду
 
І.Лабаю
4.Закріпити за оздоровчими та відпочинковими таборами медичних працівників та забезпечити належний медичний нагляд за дітьми.
 Термін: протягом оздоровчого періоду
 
Л.Двойченкову
5.Протягом оздоровчого періоду надавати, в першу чергу, путівки в табори дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним та малозабезпеченим, позбавленим батьківського піклування, перебуваючим на диспансерному обліку, обдарованим.
5.1.Нести персональну відповідальність за координацію роботи з літнього оздоровлення дітей у 2012 році
Термін: протягом оздоровчого періоду
 
6.Контроль за виконанням доручення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Л.Сабару. 
 
Голова районної державної
             адміністрації                                                                                                                          І.М.ЧОПКО

 

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
8 травня 2012 року                                                                                                     №24
 
На виконання рішення Колегії районної державної адміністрації від 26.04.2012 року №11 «Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах та організаціях району»:
 
А.Мерцало
1. Активізувати роботу районної комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових бюджетних коштів та з контролю за своєчасністю виплати заробітної плати підприємствами, організаціями та установами району.
ТЕРМІН: ПОСТІЙНО
 
М.Степований
2. Проводити щотижневий моніторинг стану погашення заборгованості із виплати заробітної плати.
3. Інформацію щодо існуючої заборгованості із виплати заробітної плати на території Пустомитівського району в розрізі підприємств, установ та організацій щотижнево подавати в прокуратуру району.
4. Інформувати громадськість району через часопис “Голос народу” та місцеве радіомовлення про стан заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах району.
ТЕРМІН: ПОСТІЙНО
 
5. Контроль за виконанням доручення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації В.Шаповала.
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                         І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
8 травня 2012 року                                                                                                     №23
 
На виконання рішення Колегії Пустомитівської районної державної адміністрації від 26 квітня 2012 року №10 «Про діяльність початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів району протягом 2011-2012 років»
 
В.Салагай
1.Завершити чергову атестацію педагогічних працівників шкіл. 
Термін : до 10 травня 2012року
 
2.Виготовити проектно-кошторисну документацію на ремонт даху Пустомитівської школи мистецтв та влаштування внутрішніх санвузлів  Оброшинської ДМШ;
Термін  до 1 липня 2012 року
 
3.Подати пропозиції щодо виділення додаткових педагогічних ставок для повного виконання Типових навчальних планів.
Термін до 1 червня 2012року
 
4. Контроль за виконанням доручення покласти на заступника голови райдержадміністрації Л.Сабару.
 
Голова районної
державної адміністрації                                                                                                                   І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
8 травня 2012 року                                                                                                     №22
 
На виконання доручення заступника голови Львівської обласної державної адміністрації від 3 травня 2012року №8 з метою перевірки готовності водних об”єктів району до відкриття літнього сезону безпеки на воді 2012року:
 
1.Створити районну робочу групу з перевірки готовності водних об”єктів до відкриття літнього сезону безпеки на воді 2012року:
Керівник групи:
В.Гладун – начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій
Члени групи:
О.Ковальчук – заступник начальника РВ ГУ МВС України в Львівській області
І.Кузь – завідувач сектору розвитку підприємництва відділу економіки
І.Іськів – начальник Пустомитівського РВ ГУ Держтехногенбезпеки у Львівській області
М.Петровський – заступник головного лікаря із санітарно-гігієнічних питань ДЗ “Пустомитівська райСЕС”
Представники органів місцевого самоврядування на території яких розміщені водні об”єкти.
Робочій групі:
2.Провести перевірку водних об”єктів до відкриття літнього сезону безпеки на воді 2012 року незалежно від їх форм власності.
Термін: до 25 травня 2012 року
3.Результати роботи розглянути на засіданні районної комісії з питань ТЕБ і НС.
Термін: до 30 травня 2012 року
4.Про результати проведеної роботи проінформувати обласну комісію з питань ТЕБ і НС та зазначену інформацію довести до мешканців району.
 
Міському, селищному, сільським головам, 
балансоутримувачам водних об’єктів
5.Сприяти проведенню перевірок обласною робочою групою водних об”єктів на підпорядкованих територіях незалежно від їх форм власності.
Термін: протягом 2012 року
 
Голова районної державної
            адміністрації                                                                                                                        І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
ДОРУЧЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
м.Пустомити, Львівської області
 
24 квітня 2012 року                                                                                                    №21
 
На виконання доручення першого заступника голови обласної державної адміністрації від 18 квітня 2012року №38
 
1. Про стан техногенної безпеки в Пустомитівському районі.
 
Міському, селищному, сільським головам,
керівникам лісогосподарських, сільськогосподарських підприємств,
І.Казмірчуку, О.Кравчику, І.Винару, Й.Кузняку
1.1. Спільно з органами місцевого самоврядування вжити заходів з очистки санітарно-захисних зон інженерних мереж систем життєзабезпечення, енергопостачання, лісових масивів від захаращень, у першу чергу тих, що прилягають до населених пунктів.
ТЕРМІН: ДО 1 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ,
У ПОДАЛЬШОМУ – ПОСТІЙНО
 
І.Іськіву
1.2. Організувати та здійснити перевірки стану готовності до дій за призначенням державних, комунальних, громадських та об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань.
ТЕРМІН: ДО 25 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ
 
І.Іськіву, А.Гаріну, В.Гладуну,
1.3. Організувати проведення перевірок стану техногенної та промислової безпеки всіх об’єктів на території району з високим ступенем ризику, у тому числі в місцях масового перебування та відпочинку людей.
ТЕРМІН: ДО 30 ТРАВНЯ 2012 РОКУ
 
І.Іськіву, М. Степованому, В.Гладуну,
міському, селищному, сільським головам
1.4. Спільно з власниками об’єктів туристичної галузі провести аналіз їх діяльності щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та дотримання правил безпечного перебування туристів і відпочиваючих, дотримання вимог промислової безпеки та охорони праці у зимовому періоді 2012-2013 років, розробити та вжити заходів з метою усунення виявлених недоліків.
ТЕРМІН: ДО 27 КВІТНЯ 2012 РОКУ
 
Л.Рибак, О.Кравчику, І.Іськіву,
керівникам житлово-комунальних підприємств району,
міському, селищному, сільським головам
1.5. Забезпечити державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання у сфері житлово-комунального господарства законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил стосовно утримання, обслуговування, експлуатації систем газопостачання, димових і вентиляційних каналів багатоквартирних житлових будинків.
ТЕРМІН: ДО 15 ЖОВТНЯ 2012 РОКУ
 
2. Про заходи щодо протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільгоспугідь та запобігання загибелі людей внаслідок пожеж.
Міському, селищному, сільським головам,
керівникам лісогосподарських та сільськогосподарських підприємств,
А.Гаріну, І.Іськіву
2.1. Забезпечити неухильне виконання Комплексних планів дій щодо протипожежного захисту лісів, торфовищ і сільгоспугідь протягом пожежонебезпечного періоду 2012 року.
ТЕРМІН:ПРОТЯГОМ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПЕРІОДУ
 
2.2. Забезпечити термінове оповіщення Пустомитівського РВ ГТУ МНС України у Львівській області про факти виникнення пожеж та загорянь у природних екосистемах.
ТЕРМІН:ПРОТЯГОМ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПЕРІОДУ
 
2.3. Забезпечити введення тимчасових обмежень на відвідування населенням лісів та в’їзд до них автотранспортних засобів у період встановлення високого та надзвичайно високого класів пожежної небезпеки.
ТЕРМІН:ПРОТЯГОМ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПЕРІОДУ
 
2.4. Провести спільні перевірки готовності лісових, лісомисливських та сільськогосподарських (фермерських) підприємств до своєчасного виявлення та гасіння пожеж у природних екосистемах.
ТЕРМІН: ДО 27 КВІТНЯ 2012 РОКУ
 
Керівникам лісогосподарських підприємств
2.5. Вжити заходів щодо забезпечення місцевої та відомчої пожежної охорони, у тому числі лісових пожежних станцій, необхідною технікою, засобами пожежогасіння та зв’язку, привести їх у працездатний стан, укомплектувати станції та команди особовим складом згідно з штатним розписом.
ТЕРМІН: ДО 27 КВІТНЯ 2012 РОКУ
 
2.6. Створити резерви пально-мастильних матеріалів для забезпечення гасіння пожеж.
ТЕРМІН: ДО 27 КВІТНЯ 2012 РОКУ
 
2.7. Вжити заходів щодо створення та постійного оновлення у лісових масивах мінералізованих смуг, протипожежних розривів, проведення ремонту та будівництва пожежних водоймищ, доріг протипожежного призначення.
ТЕРМІН: ДО 1 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ,
У ПОДАЛЬШОМУ – ПОСТІЙНО
 
Міському, селищному, сільським радам
2.8. Вжити необхідних заходів щодо підтоплення торфовищ і утримання їх у зволоженому стані протягом всього пожежонебезпечного періоду.
ТЕРМІН: ДО 27 КВІТНЯ 2012 РОКУ,
У ПОДАЛЬШОМУ – ПОСТІЙНО
 
А.Гаріну, І.Іськіву. В.Гладуну
міському, селищному, сільським
2.9. Організувати розміщення соціальної реклами з питань техногенної та пожежної безпеки, у тому числі безпечного користування газом,  в засобах масової інформації району.
ТЕРМІН: ДО 1 ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ
2.10. Забезпечити обов’язкове інформування населення району про стан пожежної небезпеки в лісах та про необхідність дотримання вимог пожежної безпеки.
ТЕРМІН: ДО 27 КВІТНЯ 2012 РОКУ,
У ПОДАЛЬШОМУ – ПОСТІЙНО
 
І.Підлужному
2.11. Спільно з лісокористувачами провести аналіз матеріалів, пов’язаних із розслідуванням лісових пожеж у 2010-2011 роках, та вжити заходів  із підвищення рівня розкриття таких справ у 2012 році. Проводити спільні рейди для виявлення порушників Правил пожежної безпеки в лісах.
ТЕРМІН: ДО 27 КВІТНЯ 2012 РОКУ,
У ПОДАЛЬШОМУ – ПОСТІЙНО
 
2.12. Забезпечити охорону громадського порядку, безпеку дорожнього руху в районах виникнення масштабних пожеж і під час проведення евакуаційних заходів.
ТЕРМІН: ДО 27 КВІТНЯ 2012 РОКУ,
У ПОДАЛЬШОМУ – ПОСТІЙНО
 
В.Гаріну, І.Іськіву
2.13. Спільно з представниками органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатського корпусу, соціальних служб, охорони здоров’я, житлово-комунальних установ, міліції та інспекторів нагляду провести спільні рейди та пожежно-профілактичні огляди житла самотніх осіб похилого віку, інвалідів, багатодітних та неблагонадійних сімей і громадян, які потребують соціальної підтримки.
ТЕРМІН: ДО 25 ТРАВНЯ 2012 РОКУ,
В ПОДАЛЬШОМУ – ПОСТІЙНО
 
3. Про стан утримання захисних споруд цивільного захисту та проведення їх технічної інвентаризації.
 
Балансоутримувачам захисних споруд,
міському, селищному, сільським головам
3.1. Виконати у повному обсязі розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1473-р щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд, у тому числі фінансування відповідних робіт.
ТЕРМІН: ДО 1 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ
 
3.2. Забезпечити належне утримання та збереження захисних споруд, які знаходяться у відповідній сфері управління.
ТЕРМІН: ПОСТІЙНО
 
3.3. Визначити у ході проведення технічної інвентаризації захисних споруд потребу у засобах для очищення та регенерації повітря систем життєзабезпечення захисних споруд та надати інформацію щодо цього до головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.
ТЕРМІН: ДО 25 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ
 
І.Іськіву, А.Гаріну, В.Гладуну
3.4. Продовжити проведення комплексних перевірок стану утримання захисних споруд, у першу чергу тих, які підлягають технічній інвентаризації.
ТЕРМІН: ДО 1 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ
 
4. Про стан виконання Плану дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2012 році.
 
Міському, селищному, сільським головам
4.1. Забезпечити реалізацію у повному обсязі заходів, передбачених “Планом дій обласних управлінь, спеціалізованих служб цивільного захисту, райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання з підготовки до та під час пропуску льодоходу, повені і дощових паводків на території Львівської області в 2012 році”.
ТЕРМІН: ДО 20 КВІТНЯ 2012 РОКУ
 
4.2. Встановити та підтримувати оптимальні режими роботи водогосподарських систем і комплексів для забезпечення пропуску дощових паводків з урахуванням екологічних вимог та санітарних норм і правил, забезпечити створення максимально можливих вільних об’ємів для прийому паводкових вод.
ТЕРМІН: ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ДОЩОВИХ ПАВОДКІВ
 
5. Контроль за виконанням доручення покласти на першого заступника голови райдержадміністрації В.Шаповала.
ТЕРМІН: ДО 1ЧЕРВНЯ 2012 РОКУ
 
Голова районної державної
           адміністрації                                                                                                                        І.М.ЧОПКО