logo

Рішення колегії РДА

alt

УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
                     КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

 

22 серпня  2013 року                                            №  24
    Про підготовку закладів освіти до 2013/2014 навчального року
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти М.Лісної про підготовку закладів освіти району до 2013-2014 навчального року, Колегія районної державної адміністрації
                                                   вирішила:
1. Інформацію начальника відділу освіти М.Лісної про підготовку
закладів освіти району до 2013-2014 навчального року прийняти до
відома.
2. Підготовку загальноосвітніх навчальних закладів до нового 2013-2014
навчального року визнати – задовільною.
3. Відділу освіти Пустомитівської районної адміністрації (МЛісна):
3.1.При об’їзді шкіл звернути увагу директорів шкіл на :
–  облаштуванняя освітніх закладів санітарно-гігієнічними приміщеннями;
–  стан безпечності та функціонування електричних, газових та водопровідних мереж;
– стан харчоблоків та спортивних залів;
–  ходу підготовки котелень.
До 31.08.2013
3.2. 3дійснювати діяльність навчальних закладів в межах, визначених Статутами.
3.3. Дотримуватись вимог щодо наповнюваності класів та забезпечення корисної площі на одного учня.
3.4. Оформити та підписати паспорти готовності навчальних закладів освіти до опалювального сезону
2013-2014рр. до 01 вересня 2013 року.
4. Керівникам закладів освіти
4.1. Забезпечити впорядкування території шкіл, позашкільних  та дошкільних навчальних закладів
до 31.08.2013 року.
Міському, селищному, сільським головам:
5. З метою впровадження єдиної електронної бази даних у дошкільних навчальних закладах забезпечити дошкільні заклади комп’ютерною технікою та підключенням до мережі Інтернет.
До кінця 2013 року
Голова Колегії                                                     І.М.ЧОПКО

 

alt

УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
                     КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

 

31 липня  2013 року                                            №  23
 
Про виконання в апараті,структурних підрозділах
Пустомитівської районної державної адміністрації
актів та доручень Президента України, Кабінету
Міністрів України, розпоряджень та доручень голів
обласної та районної державних адміністрацій  у  
першому півріччі 2013 року
 
Заслухавши інформацію головного спеціаліста сектору контролю Кодлубай К.В. «Про виконання в апараті,структурних підрозділах Пустомитівської районної державної адміністрації актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій у першому півріччі 2013 року», Колегія районної державної адміністрації
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію «Про виконання в апараті, структурних підрозділах Пустомитівської районної державної адміністрації актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій у першому півріччі 2013 року» прийняти до відома.
 2.Заступникам голови райдержадміністрації, керівникам відділів та управлінь райдержадміністрації,територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівникам органів місцевого самоврядування:
 2.1. Вжити заходів щодо безумовного виконання документів, що перебувають на контролі.
2.2. Підвищити вимогливість і рівень персональної відповідальності посадових осіб усіх рівнів за якістю і своєчасністю виконання поставлених у розпорядчих документах завдань відповідно до своїх повноважень. Кожне порушення виконавської дисципліни розглядати на предмет дисциплінарної відповідальності.
2.3.Забезпечити чітке дотримання вимог Регламенту роботи районної державної адміністрації щодо термінів розгляду надісланих до виконання  розпорядчих документів та доручень, оперативного проходження, доведення до безпосередніх виконавців та своєчасного інформування про стан їх виконання.
2.4.Підвищити ефективність використання єдиної системи електронного документообігу з метою забезпечення належного контролю за термінами виконання документів.
3.Завідувачеві сектору контролю апарату забезпечити систематичний контроль виконання в апараті,структурних підрозділах Пустомитівської районної державної адміністрації актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, продовжити у 2013 році вивчення стану роботи зі службовими документами та виконавської дисципліни, здійснення постійного моніторингу виконання директивних документів, практику надання методичної допомоги з питань організації контролю у структурних підрозділах райдержадміністрації, внесення відповідних пропозицій щодо поліпшення цієї роботи керівництву.
4.Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на керівника апарату районної державної адміністрації  Ю.Ткача .
 Голова Колегії                                                                    І.М.ЧОПКО

 

alt

УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
       КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

31 липня  2013 року                                            № 22

Про підсумки роботи із зверненнями громадян у першому півріччі 2013 року

 

Заслухавши інформацію начальника відділу з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації Є. Мудрака «Про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом першого півріччя 2013 року», Колегія районної державної адміністрації

вирішила:

1. Інформацію про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом першого півріччя 2013 року, взяти до відома.
2.3аступникам голови та керівнику апарату райдержадміністрації, керівникам відділів, управлінь, служб району, міському, селищному та сільським головам:
 2.1. Забезпечити безумовне виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови райдержадміністрації від 13 березня 2008 року № 124 «Про заходи щодо виконання положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109», якими передбачено:
спрямувати організаційну роботу на створення необхідних умов для реалізації та гарантування конституційного права громадян на письмові звернення та особистий прийом;
взяти під особистий контроль розгляд звернень та забезпечити першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;
приділяти особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї та одинокі матері;
посилити персональну відповідальність посадових осіб за належну організацію роботи зі зверненнями громадян.
3. Міському, селищному та сільським головам :
3.1.провести аналіз роботи із зверненнями громадян до органів місцевої влади за перше півріччя 2013 року та заслухати дане питання на засіданнях виконкомів;
3.2. обговорити та роз’яснити найбільш актуальні питання, які порушувалися у зверненнях громадян, на сходах громад населених пунктів району.
3.3. сприяти в організації виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, інформувавши мешканців про день, місце та години прийому.
4. Відділу з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації та відділу організаційно – кадрової роботи апарату районної державної адміністрації:
4.1 забезпечувати функціонування гарячої телефонної ліній та телефону довіри в районній державній адміністрації;
4.2. забезпечувати організацію виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації в селищній, сільських радах.
 5. Відділу з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації:
5.1. з метою покращення роботи з розгляду звернень громадян, проводити перевірки структурних підрозділів районної державної адміністрації, управлінь та служб району, а також виконкомів міської, селищної та сільських рад;
5.2. висвітлювати виконання основних вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в засобах масової інформації;
5.3. щоквартально проводити аналіз звернень, що поступили в районну державну адміністрацію, з метою вивчення найбільш проблемних питань та питань, що породжують повторні звернення. Узагальнені матеріали стосовно роботи із зверненнями громадян оприлюднював в районному часописі «Голос народу» та на веб – сайті райдержадміністрації;
5.4. на виконання рішення Колегії від 31 липня 2013 року підготувати в термін до 9 серпня 2013 року розпорядження голови районної державної адміністрації.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника апарату райдержадміністрації Ю.Ткача.
 
               Голова Колегії                                          І.М.ЧОПКО
 

 

alt

УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
       КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

31 липня  2013 року                                            № 21

Про діяльність початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів відділу 
культури районної державної адміністрації

 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу культури районної державної адміністрації В.Салагая «Про діяльність початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів відділу культури районної державної адміністрації», Колегія районної державної адміністрації
ВИРІШИЛА :
1.Інформацію начальника відділу культури районної державної адміністрації В.Салагая «Про діяльність початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів відділу культури районної державної адміністрації» взяти до відома.
 
2.Початковим спеціалізованим мистецьким навчальним закладам відділу культури районної державної адміністрації проводити роботу з виховання дітей та молоді на засадах популяризації кращих надбань світової та української класичної музичної спадщини, народних традицій, підвищувати їх загальний культурний рівень.
 
3.Відділу культури (В.Салагай):
3.1. Звернутися до Пустомитівської районної ради з клопотанням про підвищення розміру батьківської плати за навчання дітей у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах відділу культури.
 
3.2.На виконання рішення Колегії районної державної адміністрації до 10 серпня 2013 року підготувати доручення голови районної державної адміністрації.
 
           Голова Колегії                                                                       І.М.ЧОПКО

 

alt

УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
                     КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

31 липня  2013 року                                            № 20

Про стан фінансово – бюджетної
дисципліни у Солонківській
сільській раді
 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника Пустомитівської об’єднаної державної фінансової інспекції Глови Р.Б. «Про стан фінансово – бюджетної дисципліни у Солонківській сільській раді» та з метою належного контролю за цільовим та ефективним використанням коштів бюджетів усіх рівнів, за збереженням державного і комунального майна, усунення виявлених недоліків, Колегія районної державної адміністрації
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію заступника начальника Пустомитівської об’єднаної державної фінансової інспекції Глови Р.Б. «Про стан фінансово – бюджетної дисципліни у Солонківській сільській раді», прийняти до відома.
 
2. Солонківському сільському голові Ткачуку В.В.:
 
2.1.Посилити контроль за використанням бюджетних коштів у відповідності з КФКВ та за використанням бюджетних коштів на проведення ремонтно – будівельних робіт.
 
2.2. Зобов’язати головного бухгалтера сільської ради здійснювати належний контроль за своєчасністю виконання договірних зобов’язань.
 
2.3. Посилити контроль за використанням коштів на оплату праці.
         
                           Голова Колегії                                                                І.М.ЧОПКО

 

alt

УКРАЇНА

Р І Ш Е Н Н Я
                     КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

 

31 липня   2013 року                                            № 19
Про підсумки виконання місцевих
бюджетів району за І-ше півріччя
2013 року та завдання  на друге півріччя
         
  Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Л.Максима «Про виконання  місцевих бюджетів району за І-ше півріччя  2013 року та завдання на друге півріччя» , з метою забезпечення  надходжень податків, зборів  і платежів до місцевих бюджетів, здійснення  фінансування  першочергових видатків, Колегія районної державної адміністрації
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію  начальника фінансового управління районної державної адміністрації Л.Максима «Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за І-ше півріччя 2013 року та завдання на друге півріччя»  взяти до відома.
 
1.1 Фінансовому управлінню  районної державної адміністрації (Л.Максим) на виконання вимог п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України подати пропозиції на сесію районної ради щодо внесення змін до рішення про місцевий бюджет щодо недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.
 
1.2 Провести з міським, селищним, сільськими головами  підсумкову нараду по першому півріччю 2013 року щодо виконання місцевих бюджетів та завдання на II-ге півріччя поточного року.
 
1.3 Проводити фінансування видатків в першу чергу за захищеними статтями, не допускаючи кредиторської заборгованості на звітну дату.
 
1.4 Щоквартально проводити з головними бухгалтерами органів місцевого самоврядування та бюджетних установ семінар-наради щодо дотримання бюджетної дисципліни , вимог бюджетного законодавства та нормативних матеріалів.
 
2. Державній податковій  інспекції  у  Пустомитівському районі Головного управління Міндоходів у Львівській області (Р.Миськів):
 
.Забезпечити виконання у поточному році доведених  Міністерством фінансів  України планових показників з мобілізації податків, зборів  і платежів до Державного  бюджету України, а також затверджених місцевими радами  планів надходжень до місцевих бюджетів району на 2013 рік.
 
Впровадити організаційні заходи щодо забезпечення росту надходжень до бюджетів усіх рівнів у порівнянні з попереднім роком.
 
2.3 Постійно здійснювати аналіз динаміки надходження основних показників фінансово-господарської діяльності платників податків, відповідності їх середньо -галузевим показникам та виявлення чинників , які негативно впливають на стан розрахунків з бюджетом. 
 
2.4 Забезпечити надходжень до місцевих бюджетів усіх рівнів у розрізі джерел доходів та платників: ПДФО, податку на нерухоме майно, єдиного податку, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності та інших зборів , а також виявлення резервів їх збільшення. 
 
 3. Керівникам органів місцевого самоврядування:
 
3.1 Забезпечити виконання затверджених планів мобілізації податків і платежів  до відповідних бюджетів згідно з помісячними  розписами. Провести зменшення  планових показників  загального фонду  місцевих бюджетів за умови  їх невиконання  більше ніж на 15 відсотків, відповідно до вимог п.7 ст. 78 Бюджетного кодексу України.
 
3.2 Вжити вичерпних заходів  щодо виконання  планових показників із мобілізації  закріплених доходів  та призупинення  спаду надходжень податку з доходів фізичних осіб  у порівнянні  до відповідного  періоду минулого року.
 
3.3 Забезпечити  повернення  районному бюджету позики, наданої  місцевим бюджетам до введення в дію  Бюджетного кодексу України.
 
4. Фінансовому управлінню  районної державної адміністрації (Л.Максим) на виконання рішення Колегії  до 10 серпня  2013 року підготувати доручення голови районної держаної адміністрації .
 
5. Контроль  за виконанням рішення Колегії покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації  В.Шаповала.   
             Голова Колегії                                                           І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
26 квітня 2013 року                                                                                                    №12
 
 
Про стан погашення заборгованості зі сплати внесків до Пенсійного фонду України, в тому числі бюджетними установами та комунальними підприємствами
 
Заслухавши інформацію начальника управління Пенсійного фонду України у Пустомитівському районі О.П.Салагай «Про стан погашення заборгованості зі сплати внесків до Пенсійного фонду України, в тому числі бюджетними установами та комунальними підприємствами», Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1. Управлінню Пенсійного фонду України у Пустомитівському районі (О.П.Салагай):
 
Здійснювати постійний моніторинг виконання графіків погашення заборгованості зі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду.
 
Продовжувати розгляд на засіданнях комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових бюджетних коштів та з контролю за своєчасністю виплати заробітної плати підприємствами, організаціями та установами району керівників підприємств та підприємців, які є найбільшими боржниками зі сплати внесків до управління Пенсійного фонду України в Пустомитівському районі.
 
На виконання рішення Колегії до 15 травня 2013 року підготувати проект доручення голови районної державної адміністрації.
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.Шаповала.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
26 квітня 2013 року                                                                                                    №11
 
 
Про роботу централізованої бібліотечної системи з дітьми та молоддю
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу культури районної державної адміністрації В.М.Салагая «Про роботу централізованої бібліотечної системи з дітьми та молоддю», Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу культури районної державної адміністрації В.М.Салагая «Про роботу централізованої бібліотечної системи з дітьми та молоддю», прийняти до відома.
2. Відділу культури районної держадміністрації (В.Салагай):
 
2.1 Центральній районній бібліотеці щоквартально проводити заходи з метою залучення дітей та юнацтва до читання, зустрічі з письменниками, презентації нових книжкових надходжень, тренінги із залученням громадських організацій по роботі з юнацтвом.
 
2.2 Відділу культури звернутися до районної ради з клопотанням про виділення коштів на виконання районної Програми поповнення бібліотечних фондів та передплату періодичних видань, у т.ч. для дітей та юнацтва.
 
2.3 На виконання рішення Колегії районної державної адміністрації до 15 травня 2013 року підготувати проект доручення голови районної державної адміністрації.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
26 квітня 2013 року                                                                                                    №10
 
 
Про підведення підсумків роботи господарського комплексу району в осінньо-зимовий період 2012/13 року та завдання щодо їх підготовки до опалювального сезону 2013/14 року
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства та будівництва Л.Рибак, керівників бюджетних установ, енергопостачальних та житлово-комунальних підприємств про підсумки роботи в осінньо-зимовому періоді 2012/13 року та завдання по підготовці до опалювального сезону 2013/14 року, Колегія
 
вирішила:
1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, керівників бюджетних установ, енергопостачальних та житлово-комунальних підприємств щодо підсумків опалювального сезону 2012/13 року прийняти до відома.
2. Визнати роботу керівників бюджетних установ, енергопостачальних та житлово-комунальних підприємств району в опалювальному сезоні 2012/13 року задовільною.
3. Створити районну робочу групу для вирішення проблемних питань в ході підготовки об’єктів життєзабезпечення населених пунктів району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 року згідно з додатком 1.
4. Затвердити першочергові заходи щодо забезпечення своєчасної підготовки житлово-комунального господарства району до опалювального сезону 2013/14 року згідно з додатком 2.
5. Керівникам підприємств, установ та організацій району забезпечити виконання:
5.1. Першочергових заходів щодо своєчасної підготовки житлово-комунального господарства району до опалювального сезону 2013/14 року;
5.2. Своєчасне інформування відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації про стан виконання затверджених заходів у повному обсязі в встановлені терміни;
5.3. До 23 вересня поточного року під персональну відповідальність забезпечити  подання відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації звітності за формами ЖКГ-(зима) щомісячно до 23 та 8 числа звітного місяця (очікуване виконання планових завдань щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 року станом відповідно на 1 та 15 числа), згідно з додатками 3, 4, 5, 6.
5.4. Вжити конкретних заходів щодо дотримання суворого режиму економії енергоносіїв;
6. ПППФ РОЖ «Лапаївка» вжити заходів щодо погашення заборгованості у повному обсязі з оплати за спожитий природний газ в опалювальному сезоні 2012/13 року.
7. Заслухати питання про хід виконання заходів по підготовці підприємств, установ та організацій району до зимового періоду 2013/14 року на засіданні Колегії у вересні поточного року.
8. Відділу житлово-комунального господарства та будівництва (Л.Рибак): 
8.1. Забезпечити координацію та контроль за виконанням підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 року;
8.2. Відповідно до пункту 5.3 цього рішення, починаючи з 13 травня до 25 вересня двічі на місяць станом на 1 і 15 числа, інформувати департамент житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації про хід виконання планових обсягів робіт за встановленою формою ЖКГ-(зима);
8.3. Підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації на виконання рішення Колегії до 8 травня 2013  року.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови райдержадміністрації О.Туісова.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 
 
                                                                                                                 Додаток 1
                                                                                                                 до рішення Колегії
                                                                                                                 райдержадміністрації
                                                                                                                 від 26 квітня 2013 року
                                                                                                                 №10
СКЛАД
районної робочої групи для надання дієвої допомоги підприємствам,
установам та організаціям у вирішенні проблемних питань
в ході підготовки об’єктів життєзабезпечення населених пунктів
до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 року
та забезпечення контролю за виконанням запланованих заходів
і їх ефективності

В.Шаповал

– перший заступник голови райдержадміністрації, голова районної робочої групи;

О.Туісов

– заступник голови райдержадміністрації, заступник голови районної робочої групи;

Л.Рибак

– начальник відділу житлово-комунального господарства  та будівництва райдержадміністрації, секретар районної робочої групи.

Члени робочої групи:

В.Гладун

– начальник відділу з питань розвитку інфраструктури та цивільного захисту райдержадміністрації;

А.Гарін

– начальник служби цивільного захисту у Пустомитівському районі ГТУ МНС України у Львівській області (за згодою);

Ю.Войсович

– начальник Пустомитівського управління по експлуатації газового господарства (за згодою);

І.Казмірчук

– начальник Пустомитівського району електричних мереж (за згодою);

І.Винар

– начальник філії «Пустомитівський райавтодор» (за згодою);

М.Лісна

– начальник відділу освіти молоді та спорту райдержадміністрації;

І.Лабай

– головний лікар центральної районної лікарні (за згодою);

В.Салагай

– начальник відділу культурирайдержадміністрації;

В.Легенький

– головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації.

 

Керівника апарату
райдержадміністрації                                                                                                            Ю.В.ТКАЧ
 
 
 
                                                                                                                 Додаток 2
                                                                                                                 до рішення Колегії
                                                                                                                 райдержадміністрації
                                                                                                                 від 26 квітня 2013 року
                                                                                                                 №10
Першочергові заходи
щодо забезпечення своєчасної підготовки
житлово-комунального господарства Пустомитівського району
до опалювального сезону 2013/14 року
1.Погашення заборгованості за надані послуги

зп

Пріоритетні

завдання

Заходи з вирішення

поставлених завдань

Терміни

виконання

Відповідальні

за виконання

1.

Погашення заборгованості за спожиті енергоносії

 

 

 

1. Сприяти укладенню договорів теплопостачальних та газозбутових підприємств з бюджетними установами та організаціями на споживання природного газу і теплової енергії в межах коштів, передбачених в кошторисах для їх оплати.

01.09.2013

Начальник Пустомитівського УЕГГ, Директор ПППФ РОЖ «Лапаївка», керівники установ бюджетної сфери

2. Вжити заходів для погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної і теплової енергії, води та наданих послуг з водовідведення, а також забезпечити щомісячну оплату поточного споживання енергоносіїв та житлово-комунальних послуг згідно із договорами.

01.10.2013

Керівники підприємств, установ та організацій району

3. Проводити роз’яснювальну роботу серед населення та інших категорій споживачів щодо забезпечення стовідсоткової оплати спожитих енергоносіїв та житлово-комунальних послуг, використовуючи для цього засоби масової інформації, індивідуальні зустрічі, судочинні органи та інше.

постійно

 Керівники підприємств, установ та організацій району

 

2.Тарифна політика

1.

Вдосконалення тарифної політики на житлово-комунальні послуги

1. Забезпечити дотримання вимог статті 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” в частині встановлення у населених пунктах економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та повного відшкодування витрат на виробництво, своєчасного їх коригування відповідно до зміни цін на паливно-енергетичні ресурси, встановлення мінімальної заробітної плати.

постійно

Міський, селищний та сільські голови, Керівники підприємств житлово-комунального господарства

2. Передбачити у тарифах з утримання будинків та прибудинкових територій складової для проведення під час підготовки житлового фонду гідравлічних промивок внутрібудинкових теплових мереж, а також обслуговування димових та вентиляційних каналів і їх оголовників.

01.09.2013

Міський, селищний та сільські голови. керівники підприємств житлово-комунального господарства та балансо- утримуючих підприємств житлового фонду.

 

3. Технічна підготовка об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в опалювальний період

 

Забезпечення своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до опалювального сезону

1. Створити комісії для забезпечення контролю та надання дієвої допомоги у виконанні заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального призначення до роботи в осінньо-зимовий період 2013/14 року.

08.05.2013

Міський, селищний та сільські голови

2. Забезпечити виконання спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року №620/378 “Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”в повному обсязі та у встановлені терміни, звернувши особливу увагу на терміни завершення підготовчих робіт з отриманням акту готовності, в т.ч.:

– для об’єктів теплопостачання (котельні, теплові пункти, бойлерні, ЦТП, теплотраси, тощо) до 15 вересня поточного року;

– для об’єктів споживача (житлові будинки, гуртожитки, будинки соціальної сфери, тощо) до 25 вересня 2013 р.

01.10 2013

Міський, селищний та сільські голови,

керівники підприємств, установ та організацій району

3. При затвердженні місцевих бюджетів передбачити видатки на:

– виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в зимових умовах;

– проведення енергоаудитів на підприємствах;

Впродовж травень-червня

2013 року

Міський, селищний та сільські голови,

керівники підприємств, установ та організацій району

4. Забезпечити розроблення схем тепло-, водопостачання та водовідведення м.Пустомити, с.Лапаївка, с.Сокільники.

01.01.2014

Міський та сільські голови,

Директори КП „Пустомитиводоканал, ПППФ РОЖ «Лапаївка»

5. Розробити графіки проведення гідравлічних промивок внутрібудинкових теплових мереж згідно з нормативними вимогами та забезпечити їх виконання.

01.10.2013

Керівники підприємств, установ та організацій усіх форм власності, керівники балансоутримуючих підприємств житлового фонду

7. Забезпечити відповідно до чинних законодавчих актів встановлення договірних стосунків між власниками майна, виробниками, надавачами та споживачами житлово-комунальних послуг.

01.09.2013

Керівники підприємств житлово-комунального господарства та керівники балансоутримуючих підприємств житлового фонду

8. Вжити заходів щодо створення на підприємствах теплоенергетики необхідних запасів твердого палива з якісними показниками, зольністю до 28% (при опаленні від котельні) і до 22% (при пічному опаленні) та вологістю до 10%.

Привести у відповідний стан дизельні електростанції та інші резервні джерела живлення, наявні на підприємствах і організаціях, та забезпечити їх п’ятиденною нормою палива.

15.09.2013

Керівники підприємств установ та організацій

9. Розробити та погодити з територіальними органами МНС оперативні плани спільних дій, спрямованих на локалізацію аварій систем тепло,- електро,-

і газопостачання усіх форм власності.

01.10.2013

Міський, селищний та сільські голови,

керівники теплопостачальних підприємств, установ та організацій усіх форм власності

10. Укласти зі сторонніми організаціями договори щодо залучення додаткової техніки для розчистки доріг під час значних снігопадів.

01.10.2013

Міський, селищний та сільські голови

11. Вжити вичерпних заходів щодо дотримання на підприємствах житлово-комунального господарства та інших форм власності, а також на об’єктах соціальної сфери правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

01.10.2013

Керівники підприємств установ та організацій усіх форм власності

12. При підготовці підприємств до роботи в зимовий період особливу увагу звернути на комплектацію котлів автоматикою газової безпеки, підготовку ємностей запасу води, розробку схем та проведення відповідних робіт щодо можливого переведення котелень на резервне енергоспоживання, повірку газових лічильників, прочистку димових та вентиляційних каналів, оформлення документацій для отримання дозволу на пуск газу та інше.

01.10.2013

Керівники підприємств установ та організацій усіх форм власності

13. Взяти під особистий контроль виконання плану

дій місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо контролю за дотриманням власниками житлових будинків різної поверховості “Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями”, що стосується належного утримання   димових та вентиляційних каналів, затвердженого заступником голови облдержадміністрації 10 квітня 2012 року.

01.10.2013

Міський, селищний та сільські голови, керівники підприємств житлово-комунального господарства

14. Забезпечити виконання власних заходів щодо ремонту та утримання доріг.

постійно

Міський, селищний та сільські голови,

керівники дорожньо-експлуатаційних підприємств

15. Створити десятиденний запас паливно-мастильних матеріалів для технічних засобів, що залучатимуться до снігоочищувальних робіт на дорогах загального користування державного та місцевого значення.

 01.10.2013

Керівники дорожньо-експлуатаційних підприємств

 

 

16. Забезпечити небезпечні ділянки автодоріг проти ожеледиці посипочним матеріалом та реагентами.

 01.10.2013

Керівники дорожньо-експлуатаційних підприємств

 

 

17. Забезпечити запасу необхідного інвентаря для очищення вулиць населених пунктів від снігу.

01.10.2013

Міський, селищний та сільські голови, керівники підприємств установ та організацій усіх форм власності.

 

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                                                           Ю.В.ТКАЧ
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
26 квітня 2013 року                                                                                                   №9
 
 
Про виконання Національної програми та комплексних заходів по боротьбі з туберкульозом у Пустомитівському районі і дотримання санепідрежиму у туберкульозних вогнищах
 
Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря Пустомитівської центральної районної лікарні І.М.Лабая «Про виконання Національної програми та комплексних заходів по боротьбі з туберкульозом у Пустомитівському районі і дотримання санепідрежиму у туберкульозних вогнищах», Колегія районної державної адміністрації
ВИРІШИЛА:
1. Головному лікареві центральної районної лікарні І.Лабаю:
1.1Забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз методом рентгенологічного або флюорографічного обстеження органів грудної клітки, мікроскопії мазка.
1.2. Всім з підозрою на туберкульоз вчасно проводити до обстеження після флюорографії – термін до 10 днів.
1.3.Всім медичним працівникам скеровувати контактних осіб із вогнищ бацилярного туберкульозу до фтизіатра на обстеження і одержання хіміопрофілактики (двічі на рік згідно наказу №1091 від 21.12.12р. та «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при туберкульозі»).
1.4. Забезпечити контроль за безкоштовною хіміопрофілактикою та здійснення оздоровчих заходів особам з підвищеним ризиком зараження та захворюванням на туберкульоз.
1.5. Здійснювати постійний контроль за роботою працівників загальної лікарської  мережі, добиватися максимального сприяння Товариства Червоного Хреста, сільських та міських рад для залучення активістів та волонтерів для лікування хворих на туберкульоз, які знаходяться в підтримуючій фазі лікування та потребують соціального супроводу.
1.6. Спільно з епідеміологом райСЕС проводити комплексні обстеження первинних осередків бацилярного туберкульозу з відповідним оформленням актів та планів оздоровлень. 
1.7. Терміново закупити новий флюорограф для  проведення флюорографічного обстеження пацієнтів.
1.8. Висвітлювати заходи по боротьбі з туберкульозом в засобах масової інформації.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА

 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
26 квітня 2013 року                                                                                                  №9
 
Про виконання Національної  програми та комплексних заходів по боротьбі з туберкульозом у Пустомитівському районі і дотримання санепідрежиму у туберкульозних вогнищах
 
Заслухавши та обговоривши інформацію головного лікаря  Пустомитівської центральної районної лікарні І.М.Лабая «Про виконання Національної програми та комплексних заходів по боротьбі з туберкульозом у Пустомитівському районі і дотримання санепідрежиму у туберкульозних вогнищах»,  Колегія районної державної адміністрації
ВИРІШИЛА :
         1. Головному лікареві центральної районної лікарні І.Лабаю:
 
           1.1Забезпечити своєчасне виявлення хворих на туберкульоз методом рентгенологічного або флюорографічного обстеження органів грудної клітки, мікроскопії мазка.
1.2.  Всім з підозрою на туберкульоз вчасно проводити дообстеження після флюорографії – термін до 10 днів. 
1.3.Всім медичним працівникам скеровувати контактних осіб із вогнищ бацилярного туберкульозу до фтизіатра на обстеження і одержання хіміопрофілактики ( двічі на рік згідно наказу №1091 від 21.12.12р. та «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при туберкульозі»).
1.4. Забезпечити контроль за безкоштовною хіміопрофілактикою та здійснення оздоровчих заходів особам з підвищеним ризиком зараження та захворюванням  на туберкульоз.
1.5. Здійснювати постійний контроль за роботою працівників загальної лікарської  мережі , добиватися максимального сприяння Товариства Червоного Хреста, сільських та міських рад для залучення активістів та волонтерів для лікування хворих на туберкульоз, які знаходяться в підтримуючій фазі лікування та потребують соціального супроводу. 
  1.6. Спільно з епідеміологом райСЕС проводити комплексні обстеження первинних осередків бацилярного туберкульозу з відповідним оформленням актів та планів оздоровлень. 
   1.7.  Терміново закупити новий флюорограф для  проведення флюорографічного обстеження пацієнтів.
    1.8. Висвітлювати заходи по боротьбі з туберкульозом в засобах масової інформації.
 
Голова  Колегії                                                                                                                              І.М.ЧОПКО
 

 

alt

УКРАЇНА

 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
27 березня 2013 року                                                                                                  №8
 
 
Про стан готовності сільськогосподарських підприємств
району до проведення комплексу весняно-польових робіт
 
Заслухавши інформацію начальника управління агропромислового розвитку В.Гулая про стан готовності сільськогосподарських підприємств району до проведення комплексу весняно-польових робіт Колегія, – 
 
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління агропромислового розвитку В.Гулая про стан готовності сільськогосподарських підприємств району до проведення комплексу весняно-польових робіт прийняти до відома.
 
2. Управлінню агропромислового розвитку (В.Гулай):
2.1. Сприяти отриманню пільгових кредитів для закупівлі паливо-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, насіння.
2.2 На період проведення весняно-польових робіт надавати практичну допомогу господарствам всіх форм власності щодо дотримання технології посіву та вирощування сільськогосподарських культур.
2.3 Постійно співпрацювати з науковими установами та керівниками сільськогосподарських підприємств щодо впровадження у виробництво нових технологій по вирощуванню сільськогосподарських культур.
2.4. Сприяти завершенню комплексу весняно-польових робіт в сільськогосподарських підприємствах згідно встановлених агротехнічних термінів.
2.5. На дане рішення Колегії до 10 квітня 2013 підготувати доручення
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
27 березня 2013 року                                                                                                  №7
 
 
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів по об’єктах контролю
 
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника Пустомитівської об’єднаної державної фінансової інспекції Глови Р.Б. «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів по об’єктах контролю», Колегія районної державної адміністрації –
 
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію заступника начальника Пустомитівської об’єднаної державної фінансової інспекції Глови Р.Б. «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів по об’єктах контролю» взяти до відома.
2.Керівникам та головним  бухгалтерам установ:
2.1.Встановити належний контроль за використанням бюджетних коштів, що виділяються з бюджетів усіх рівнів, а також власних надходжень.
2.2.Суворо дотримуватись при розрахунку розрахункової потреби в бюджетних коштах вимог «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання  кошторисів бюджетних установ» затвердженого Постановою КМУ від 28.02.2022 №228
2.3. При застосуванні процедур щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти суворо дотримуватися Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами та доповненнями).
2.4.Постійно здійснювати попередній і послідуючий контроль за використанням бюджетних коштів.
2.5.При плануванні дохідної та видаткової частини бюджету дотримуватись Бюджетного Кодексу України.
2.6.Вжити конкретних заходів щодо усунення всіх недоліків і порушень за наслідками проведеної ревізії.
2.7.Розробити відповідні заходи щодо недопущення подібних випадків порушень і недоліків, які були виявлені ревізією.
3.Фінансовому управлінню Пустомитівської райдержадміністрації /Л.Максиму/, управлінню державного казначейства  у Пустомитівському районі /В.Говенку/:
3.1. Посилити контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності в бюджетних установах та на підприємствах і організаціях, що отримують бюджетні кошти.
3.2.Встановити більш жорсткий попередній контроль за фінансуванням бюджетних установ та організацій, що отримують бюджетні кошти, а також за їх використанням.
3.3.Зобов’язати керівників установ дотримуватися режиму економії бюджетних коштів, використання бюджетних коштів проводити в межах кошторисних призначень.
3.4.Щоквартально проводити економічні навчання, семінар-наради з керівниками установ щодо роз’яснення нормативних та законодавчих документів з метою недопущення фінансових порушень та покращення роботи.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до їх функціональних обов”язків.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
27 березня 2013 року                                                                                                                  №6
 
 
Про затвердження районної Програми розвитку освіти
Пустомитівщини на 2013-2017 роки
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації М.М.Лісної щодо Програми розвитку освіти Пустомитівщини на 2013- 2017 роки, Колегія, –
 
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації М.М.Лісної «Про затвердження районної Програми розвитку освіти Пустомитівщини на 2013-2017 роки» взяти до відома.
2. Затвердити Програму розвитку освіти Пустомитівщини на 2013-2017 роки.
3. Відділу освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації М.Лісна):
Розробити заходи на 2013 рік згідно Програми розвитку освіти Пустомитіщини на 2013-2017 роки.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
28 лютого 2012 року                                                                                                   №5
 
 
Про стан виконання Програми соціально-економічного
та культурного розвитку району на 2012 рік та підсумки роботи територіально-господарського комплексу району у 2012 році
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації А.Мерцала про стан виконання  Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік, підсумки роботи територіально-господарського комплексу району та показники комплексної оцінки соціально-економічного розвитку району у 2012 році Колегія районної державної адміністрації
 
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію начальника відділу економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації А.Мерцала про стан виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік, підсумки роботи територіально-господарського комплексу району та показники комплексної оцінки соціально-економічного розвитку району у 2012 році взяти до відома.
2. Роботу відділів та управлінь районної державної адміністрації за підсумками роботи у 2012 році вважати задовільною.
3. Управлінню агропромислового розвитку (В.Гулай), відділу освіти, молоді та спорту (М.Лісна), відділу культури (В.Салагай), головному лікарю району (І.Лабай), відділу житлово-комунального господарства та будівництва (Л.Рибак) проаналізувати причини невиконання окремих завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2012 рік і вжити відповідних заходів щодо їх виконання.
4. Відділу економічного розвитку та торгівлі (А.Мерцало), управлінню соціального захисту населення (М.Степований) з метою збільшення надходжень до бюджетів, недопущення зростання заборгованості з виплати заробітної плати активізувати роботу робочої групи з питань легалізації робочих місць та районної комісії з питань забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових бюджетних коштів та з контролю за своєчасністю виплати заробітної плати підприємствами, організаціями та установами району.
5. Відділу економічного розвитку та торгівлі (А.Мерцало) на виконання рішення Колегії до 15 березня 2013 року підготувати доручення голови районної державної адміністрації.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до їх функціональних обов’язків.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
28 лютого 2013 року                                                                                                   №4
 
 
Про виконання в апараті,структурних підрозділах Пустомитівської районної державної адміністрації актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій у другому півріччі 2012 року
 
Заслухавши інформацію завідувача сектору контролю Довганя В.Б. «Про виконання в апараті,структурних підрозділах Пустомитівської районної державної адміністрації актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій у другому півріччі 2012 року», Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію «Про виконання в апараті,структурних підрозділах Пустомитівської районної державної адміністрації актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій у другому півріччі 2012 року» прийняти до відома.
2.Заступникам голови райдержадміністрації, керівникам відділів та управлінь райдержадміністрації,територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівникам органів місцевого самоврядування:
2.1. Вжити заходів щодо безумовного виконання документів, що перебувають на контролі.
2.2. Підвищити вимогливість і рівень персональної відповідальності посадових осіб усіх рівнів за якістю і своєчасністю виконання поставлених у розпорядчих документах завдань відповідно до своїх повноважень. Кожне порушення виконавської дисципліни розглядати на предмет дисциплінарної відповідальності.
2.3.Забезпечити чітке дотримання вимог Регламенту роботи районної державної адміністрації щодо термінів розгляду надісланих до виконання розпорядчих документів та доручень, оперативного проходження, доведення до безпосередніх виконавців та своєчасного інформування про стан їх виконання.
2.4.Підвищити ефективність використання єдиної системи електронного документообігу з метою забезпечення належного контролю за термінами виконання документів.
3.Завідувачеві сектору контролю апарату забезпечити систематичний контроль виконання в апараті,структурних підрозділах Пустомитівської районної державної адміністрації актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, продовжити у 2013 році вивчення стану роботи зі службовими документами та виконавської дисципліни, здійснення постійного моніторингу виконання директивних документів, практику надання методичної допомоги з питань організації контролю у структурних підрозділах райдержадміністрації, внесення відповідних пропозицій щодо поліпшення цієї роботи керівництву.
4.Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Ю.В.Ткача.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
28 лютого 2013 року                                                                                                   №3
 
 
Про виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в районі
 
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації Ю.Четирбука про виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидії корупції в районі, Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату районної державної адміністрації Ю.Четирбука прийняти до відома.
 
2. Визнати стан виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в районі задовільним.
 
3. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, районних служб, органів місцевого самоврядування забезпечити виконання «Плану заходів з питань запобігання та протидії корупції в районі» затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21.03.2012 №221.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
28 лютого 2013 року                                                                                                   №2
 
 
Про дотримання вимог законодавства в частині проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у районній державній адміністрації
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації Б.С.Дуліби «Про дотримання вимог законодавства в частині проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у районній державній адміністрації», Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію Б.С.Дуліби «Про дотримання вимог законодавства в частині проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у районній державній адміністрації» прийняти до відома.
 
2. Конкурсній комісії районної державної адміністрації (В.Шаповал):
2.1. В повній мірі дотримуватись вимог чинного законодавства про державну службу щодо проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців.
 
3. Відділу організаційно-кадрової роботи (Б.Дуліба):
3.1. Підготувати зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації про затвердження Переліку питань з урахуванням специфіки функціональних повноважень районної державної адміністрації та її структурних підрозділів з посиланням на норми чинного законодавства України.
3.2. На виконання рішення Колегії до 6 березня 2013 року підготувати проект доручення голови районної державної адміністрації.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 
 
 
 
alt
УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
28 лютого 2012 року                                                                                                   №1
 
 
Про підсумки роботи із зверненням
громадян у 2012 році
 
Заслухавши інформацію начальника відділу з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації П. Мельського про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2012 року, Колегія районної  державної адміністрації
в и р і ш и л а:
1. Інформацію про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом 2012 року, взяти до відома.
 
2. Заступникам голови райдержадміністрації, керівникам відділів, управлінь, служб району, міському, селищному та сільським головам:
2.1. Забезпечити безумовне виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», розпорядження голови райдержадміністрації  від 13 березня 2008 року №124 «Про заходи щодо виконання положень Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109», якими передбачено:
спрямувати організаційну роботу на створення необхідних умов для реалізації та гарантування конституційного права громадян на письмові звернення та особистий прийом;
взяти під особистий контроль розгляд звернень та забезпечити першочерговий особистий прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;
приділяти особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї та одинокі матері;
посилити персональну відповідальність посадових осіб за належну організацію роботи зі зверненнями громадян.
3. Міському, селищному та сільським головам:
3.1. провести аналіз роботи із зверненнями громадян до органів місцевої влади за 2012 року та заслухати дане питання на засіданнях виконкомів;
3.2. обговорити та роз’яснити найбільш актуальні питання, які порушувалися у зверненнях громадян, на  сходах громад населених пунктів району.
3.3. сприяти в організації виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, інформувавши мешканців про день, місце та години прийому.
4. Відділу з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації та відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації:
4.1 забезпечувати функціонування гарячої телефонної ліній та телефону довіри в районній державній адміністрації;
4.2. забезпечувати організацію виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації в селищній, сільських радах.
5. Відділу з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації:
5.1. з метою покращення роботи з розгляду звернень громадян, проводити перевірки структурних підрозділів районної державної адміністрації, управлінь та служб району, а також  виконкомів міської, селищної та сільських рад;
5.2. висвітлювати виконання основних вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» в засобах масової інформації;
5.3. щоквартально проводити аналіз звернень, що поступили в районну державну адміністрацію, з метою вивчення найбільш проблемних питань та питань, що породжують повторні звернення. Узагальнені матеріали стосовно роботи із зверненнями громадян оприлюднював в районному часописі «Голос народу» та на веб-сайті райдержадміністрації;
5.4. на виконання рішення Колегії від 28 лютого 2013 року підготувати в термін до 10 березня 2013 року розпорядження голови районної державної адміністрації.
 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на керівника апарату райдержадміністрації Ю.Ткача.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
26 грудня 2012 року                                                                                                    №34
 
 
Про виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту в Пустомитівському районі у 2012 році
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Л.В.Двойченкова про виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в Пустомитівському районі” у 2012  році, Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1. Роботу відділу у справах сім’Ї, молоді та спорту, відділу освіти райдержадміністрації, районної організації ФСТ «Колос», дитячо-юнацьких спортивних шкіл «Юність», «Надія», «Тризуб» по виконанню Програми розвитку фізичної культури та спорту у Пустомитівському районі у 2012 році визнати задовільною.
2. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Л.Двойченков):
2.1. Постійно приділяти увагу зміцненню матеріальної бази для занять фізичною культурою та спортом на території району.
2.2. Проводити районні змагання та чемпіонати району серед молоді, ветеранів спорту, осіб з обмеженими фізичними можливостями.
2.3. Брати участь у заходах відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації.
2.4. Проводити за підсумками роботи за звітний період (рік) нагородження кращих сільських рад, спортсменів, тренерів, організаторів фізкультурно-оздоровчої роботи, ветеранів спорту.
2.5. Проводити відзначення працівників сфери фізичної культури та спорту до Дня фізичної культури та спорту.
2.6. На виконання рішення Колегії районної державної адміністрації до 10 січня 2013 року підготувати доручення голови районної державної адміністрації.
3. Рекомендувати головам міської, селищної та сільських рад:
3.1. Постійно здійснювати облаштування та ремонт спортивних майданчиків, футбольних полів, що знаходяться на території відповідно міської, селищної та сільських рад.
3.2. Проводити змагання з видів спорту серед сільської молоді, ветеранів спорту.
4.Районній організації фізкультурно-спортивного товариства «Колос» (Р.Карбівник):
4.1. Проводити районні змагання серед сільського населення, підприємств, установ та організацій, сільськогосподарських підприємств.
4.2. Брати участь в заходах відповідно до плану Львівської обласної організації ФСТ «Колос».
5. Відділу освіти райдержадміністрації (М.Лісна):
5.1. Проводити рейди – перевірки готовності спортивних залів, спортивних майданчиків загальноосвітніх шкіл.
5.2.Збільшувати кількість учнів, охоплених заняттями фізичною культурою в позаурочний час (факультативи, гурткова робота).
5.3. Проводити районні спортивні ігри серед школярів загальноосвітніх шкіл.
5.4. Брати участь в обласних освітніх фізкультурно-оздоровчих заходах.
 
Заступник голови Колегії                                                                                                    В.М.ШАПОВАЛ
 

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
26 грудня 2012 року                                                                                                   №33
 
 
Про прийняття районного бюджету на 2013 рік
 
Заслухавши інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації Л.Я.Максима, 
 
Колегія вирішила:
1. Інформацію начальника фінансового управління районної державної адміністрації по формуванню проекту районного бюджету на 2013 рік взяти до уваги.
2. Начальнику фінансового управління (Л.Я.Максиму) розробити проект районного бюджету на 2013 рік у відповідності до вимог бюджетного законодавства (Закону України «Про державний бюджет України на 2013 рік», Бюджетного кодексу України, методичних рекомендацій по складанню бюджету, формульного розрахунку розподілу обсягу між бюджетних трансфертів).
3. Провести бюджетні слухання з сільськими, селищним, міським головами рад, депутатами районної ради.
4. Подати проект районного бюджету на 2013 рік на експертизу в Головне фінансове управління обласної державної адміністрації.
5. Представити проект районного бюджету на 2013 рік в районну державну адміністрацію та на розгляд сесії районної ради.
6. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.М.Шаповала.
 
Заступник голови Колегії                                                                                                    В.М.ШАПОВАЛ
 

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
26 грудня 2012 року                                                                                                    №32
 
 
Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів  по об’єктах контролю
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника Пустомитівської об’єднаної державної фінансової інспекції Либика І.М «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів по об’єктах контролю» Колегія районної державної адміністрації
 
В И Р І Ш И Л А:
1.Інформацію начальника Пустомитівської об’єднаної державної фінансової інспекції Либика І.М. «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та посилення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів  по об’єктах контролю» взяти до відома.
2.Керівникам та головним  бухгалтерам установ:
2.1.Встановити належний контроль за використанням бюджетних коштів, що виділяються з бюджетів усіх рівнів, а також власних надходжень.
2.2.Суворо дотримуватись при розрахунку розрахункової потреби в бюджетних коштах вимог «Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання  кошторисів бюджетних установ» затвердженого Постановою КМУ від 28.02.2022 №228
2.3. При застосуванні процедур щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти суворо дотримуватися Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із змінами та доповненнями).
2.4.Постійно здійснювати попередній і послідуючий контроль за використанням бюджетних коштів.
2.5.При плануванні дохідної та видаткової  частини бюджету дотримуватись Бюджетного Кодексу України.
2.6.Вжити конкретних заходів щодо усунення всіх недоліків і порушень за наслідками проведеної ревізій.
2.7.Розробити відповідні заходи щодо недопущення подібних випадків порушень і недоліків, які були виявлені ревізією.
 
3.Фінансовому управлінню Пустомитівської райдержадміністрації /Л.Максиму/, управлінню державного казначейства у Пустомитівському районі /В.Говенку/:
 
3.1.Вжити заходи щодо покращення ведення бухгалтерського обліку і звітності бюджетних установах та на підприємствах і організаціях, що отримують бюджетні кошти.
 
3.2.Встановити більш жорсткий попередній контроль за фінансуванням бюджетних установ та організацій, що отримують бюджетні кошти, а також за їх використанням.
 
3.3.Зобов’язати керівників установ дотримуватися режиму економії бюджетних коштів, використання бюджетних коштів проводити в межах кошторисних призначень.
 
3.4.Щоквартально проводити економічні навчання, семінар-наради щодо роз’яснення нормативних та законодавчих документів з метою недопущення фінансових порушень та покращення роботи.
 
4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до їх функціональних обов’язків.
 
Заступник голови Колегії                                                                                         В.М.ШАПОВАЛ
 

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
29 листопада 2012 року                                                                                             №31
 
 
Про дотримання договірної дисципліни, претензійно-позовної роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації П.Корилкевича про стан дотримання договірної дисципліни, претензійно-позовної роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації П.Корилкевича прийняти до відома.
2. Визнати стан дотримання договірної дисципліни, претензійно-позовної роботи в управління, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації задовільним.
3. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити виконання Господарського кодексу України та рекомендацій Міністерства юстиції України від 15 січня 1992 року №2 «Про порядок ведення претензійної та позовної  роботи  на підприємстві, в установі, організації».
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО
 

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
29 листопада 2012 року                                                                                             №30
 
 
Про хід виконання Регіональної програми розвитку малого
підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки
за 9-ть місяців 2012 року
 
Заслухавши інформацію начальника відділу економіки районної державної адміністрації про хід виконання Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки за 9-ть місяців 2011 року Колегія
 
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію начальника відділу економіки райдержадміністрації А.Мерцала з питань про хід виконання Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки за 9-ть місяців 2012 року взяти до відома.
2.Керівникам відділів та управлінь райдержалміністрації активізувати роботу щодо виконання основних заходів з реалізації Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2011-2012 роки та до 5 січня 2013 року інформувати керівництво райдержадміністрації про проведену роботу.
3.Відділу економіки райдержадміністрації (А.Мерцало):
3.1.Узагальнити подану інформацію та подати матеріали на колегію районної державної адміністрації за підсумками року. 
3.2.Розробити Регіональну програму розвитку малого підприємництва у Пустомитівському районі на 2013-2014 роки.
3.3.Підготовити 15 грудня 2012 року доручення голови райдержадміністрації.
 
Голова Колегії                                                                                                                        І.М.ЧОПКО