logo

Рішення колегії РДА

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
29 листопада 2012 року                                                                                              №29
 
 
Про виконання «Комплексного плану організаційних заходів щодо профілактики кишкових інфекцій, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення району на період 2011-2015 років
 
Заслухавши та обговоривши інформацію головного державного санітарного лікаря району В.М.Тимчука «Про виконання «Комплексного плану організаційних заходів щодо профілактики кишкових інфекцій, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення району на період 2011-2015 років», Колегія районної державної адміністрації 
 
ВИРІШИЛА: 
1.Інформацію головного державного санітарного лікаря району В.М.Тимчука «Про виконання «Комплексного плану організаційних заходів щодо профілактики кишкових інфекцій, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення району на період 2011-2015 років» прийняти до відома.
 
2. Головам міської, селищної , сільських рад:
2.1. Розробити та розглянути на сесіях програми по ліквідації загрози виникнення ускладнень епідситуації та програми поводження з твердими побутовими відходами на 2013 рік та передбачити в бюджеті кошти на їх виконання.
 
3. Головам міської, селищної, сільських рад, керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, діяльність яких пов’язана з експлуатацією системи питного водопостачання, забезпечити дотримання вимог ДСаНПіН 2.2.4-171, в тому числі щодо забезпечення виробничого контролю безпечності та якості питної води.
 
4. Керівникам (власникам) об’єктів придорожнього сервісу забезпечити проведення благоустрою своїх та прилеглої територій, здійснення необхідного відомчого лабораторного контролю.
 
5. Органам місцевого самоврядування, працівникам РВ ГУ МВСУ у Львівській області проводити роботу по ліквідації стихійної торгівлі та по запобіганню її виникненню.
 
6. Головному лікареві ЦРЛ І.Лабаю розробити та здійснити план інформаційно-освітніх заходів на 2013 рік, передбачивши в ньому проведення роз’яснювальної роботи та оперативне висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо попередження виникнення епідемічних ускладнень.
 
7. Заступникові голови районної державної адміністрації Ю.Ткачу підготувати розрахунки необхідних коштів для виконання у 2013 році затверджених програм та подати пропозиції районній раді.
 
8. Державному закладу «Пустомитівська районна санітарно-епідеміологічна станція» на виконання рішення Колегії до 15 грудня 2012 року підготувати проект доручення голови районної державної адміністрації.
 
ГОЛОВА КОЛЕГІЇ                                                                                                                І.М.ЧОПКО
 

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
25 жовтня 2012 року                                                                                                   №28
 
 
Про розвиток амбулаторно-сімейної медицини у сільській місцевості
 
Заслухавши інформацію головного лікаря Пустомитівської центральної районної лікарні І.М.Лабая «Про розвиток амбулаторно-сімейної медицини у сільській місцевості» Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1.Інформацію головного лікаря Пустомитівської центральної районної лікарні І.М.Лабая «Про розвиток амбулаторно – сімейної медицини у сільській місцевості» прийняти до відома.
2. Центральній районній лікарні (І.М.Лабай):
2.1 Продовжити підготовку лікарів загальної практики – сімейної медицини та молодший спеціалістів з медичною освітою.
2.2 Створити локальні комп’ютерні мережі закладів охорони здоров’я Пустомитівського району.
2.3. Провести науково-практичні конференції з проблем первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини із залученням спеціалістів кафедри сімейної медицини та кафедри організації управління охорони здоров’я Львівського національного медичного університету.
2.4.Продовжити створення мережі центрів первинної медико-санітарної допомоги з поступовим перерозподілом наявних ресурсів.
2.5. На виконання рішення Колегії до 10 листопада 2012 року підготувати проект доручення голови районної державної адміністрації
 
Голова Колегії                                                                                                                                   І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
25 жовтня 2012 року                                                                                                   №27
 
 
Про хід проведення комплексу осінньо-польових робіт господарствами району у 2012 році
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації В.І.Гулая «Про хід проведення комплексу осінньо-польових робіт господарствами району у 2012 році», Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації В.І.Гулая прийняти до відома.
2. Управлінню агропромислового розвитку (В.Гулай):
Сприяти отриманню пільгових кредитів для закупівлі паливо-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, насіння.
На період проведення осінньо-польових робіт надавати практичну допомогу господарствам всіх форм власності щодо дотримання технології посіву та вирощування сільськогосподарських культур.
Постійно співпрацювати з науковими установами та керівниками сільськогосподарських підприємств щодо впровадження у виробництво нових технологій по вирощуванню сільськогосподарських культур.
Сприяти завершенню комплексу осінньо-польових робіт в сільськогосподарських підприємствах згідно встановлених агротехнічних термінів.
Сприяти сільським територіальним громадам в організації створення та реєстрації кооперативних форм ведення сільськогосподарського виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.
На виконання рішення Колегії до 10 листопада 2012 року підготувати доручення голови районної державної адміністрації.
Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації В.М.Шаповала.
 
Голова Колегії                                                                                                                                   І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
25 жовтня 2012 року                                                                                                   №26
 
 
Про забезпечення належних умов проживання, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням в прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації Моти Володимира Ігоровича та директора Пустомитівського районного центу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Стахів Тетяни Андріївни «Про забезпечення належних умов проживання, виховання та навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, піклуванням в прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу», Колегія районної державної адміністрації 
 
В И Р І Ш И Л А:
1. Роботу служби у справах дітей Пустомитівської районної державної адміністрації та Пустомитівського районного центу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді визнати задовільною.
2. Службі у справах дітей райдержадміністрації (В.Мота) постійно здійснювати контроль за умовами проживання та виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу.
3. Пустомитівському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Т.Стахів):
3.1 Забезпечити соціальний супровід ПС та ДБСТ з надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов їх функціонування;
3.2 Подавати службі у справах дітей райдержадміністрації звіт про виконання плану соціального супроводу ПС та ДБСТ.
4. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (М.Степований) забезпечити призначення і виплату державної соціальної допомоги на прийомних дітей, грошового забезпечення прийомним батькам у межах видатків, передбачених у державному бюджеті щомісяця до 20 числа.
5. Пустомитівській центральній районній лікарні (І.Лабай):
5.1 Забезпечити проходження двічі на рік прийомними дітьми та дітьми-вихованцями медичних оглядів та здійснення диспансерного нагляду за ними в разі потреби;
5.2 Подавати службі у справах дітей райдержадміністрації звіт про стан здоров’я прийомних дітей та дітей-вихованців, дотримання прийомними батьками та батьками вихователями рекомендацій лікаря.
6. Відділу освіти райдержадміністрації (М.Лісна):
6.1 Забезпечити права дітей на здобуття дошкільної та загально середньої освіти, а у разі потреби – забезпечити індивідуальне навчання;
6.2 Подавати службі у справах дітей райдержадміністрації звіт про рівень розвитку та знань дітей, наявність у них шкільного одягу та шкільного приладдя, систематичне відвідування уроків та своєчасність і якість виконання домашніх завдань, відвідування дітьми гуртків, секцій, позашкільних заходів, участь прийомних батьків у вихованні дітей.
7. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Л.Двойченков) щороку забезпечувати прийомних дітей та дітей-вихованців пільговим оздоровленням.
8. Пустомитівському РВ ГУМВС України у Львівській області (І.Підлужний) подавати службі у справах дітей райдержадміністрації звіт про відсутність проявів асоціальної поведінки зі сторони дітей, які виховуються в прийомних сім’ях та дитячому будинку сімейного типу та зі сторони прийомних батьків і батьків вихователів.
9. Службі у справах дітей райдержадміністрації (В.Мота) підготувати до 10 листопада 2012 року доручення голови райдержадміністрації на виконання даного рішення .
 
Голова Колегії                                                                                                                                   І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
27 вересня 2012 року                                                                                                  №25
 
 
Заслухавши інформацію в.о.начальника відділу культури і туризму Н.Й.Римар
про хід виконання Програми розвитку культури
на 2010-2015 роки Колегія вирішила:
 
1. Інформацію в.о.начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації Н.Й.Римар взяти до уваги.
 
2. Відділу культури і туризму (В.М.Салагай):
Продовжити роботу з виконання Програми розвитку культури району на 2010-2015рр. та координувати свою роботу з органами місцевого самоврядування.
 
Голова Колегії                                                                                                                                І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ
 
27 вересня 2012 року                                                                                                  №24
 
 
Про стан готовності житлово- комунального господарства району до опалювального сезону 2012/13 року
 
Заслухавши інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації та керівників підприємств, установ і організацій району щодо стану підготовки господарського комплексу до опалюваного сезону 2012/13 року, з метою успішного завершення підготовчих робіт, забезпечення безперебійної роботи систем опалення в  опалюваному періоді відповідно до спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. №620/378 „Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду”
Колегія вирішила:
1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації, керівників підприємств, установ і організацій району про стан підготовки до опалювального сезону 2012/13 року прийняти до відома.
2. Визнати роботу бюджетних установ, енергопостачальних, дорожньо-експлуатаційних та житлово-комунальних підприємств району по підготовці до роботи в опалювальному сезоні 2012/13 року задовільною.
3. В технічно-експлуатаційній частині наголосити:
– підприємствам, установам та організаціям району всіх форм власності забезпечити роботу котелень, індивідуальних систем опалення в опалювальному сезоні 2012/13 року у відповідності з вимогами ДБМ В2.5-20-2001 „Газопостачання” та правил безпеки системи газопостачання України” від 1 жовтня 1997р. №254, в тому числі:
– філії Пустомитівське УЕГГ (А.Кінаш) вжити заходів щодо ліквідації заборгованості за спожитий природний газ споживачами всіх рівнів;
– філії Пустомитівське УЕГГ (А.Кінаш) спільно з установами освіти (М.Лісна), медицини (І.Лабай), культури (В.Салагай) та підприємствами житлово-комунального господарства, які обслуговують багатоповерхові житлові будинки, завершити прочистку димових та вентиляційних каналів;
– філії Пустомитівське УЕГГ (А.Кінаш) та Пустомитівському РВ ГУ МНС України у Львівській області (А.Гарін) забезпечити дієвий контроль в частині дотримання правил техніки безпеки експлуатації систем газопостачання та державний нагляд за виконанням робіт з утримання та обслуговування димових і вентиляційних систем, провести додатковий інструктаж персоналу по техніці безпеки роботи в умовах зимового періоду та при виникненні надзвичайних ситуацій і їх ліквідації до 15 жовтня 2012р.;
– філії Пустомитівський РЕМ (І.Казмірчук) забезпечити повне виконання заходів щодо безперебійного постачання електроенергії споживачам в період опалювального сезону в т.ч. в населених пунктах віддалених від основних мереж електропостачання;
– підприємствам житлово-комунального господарства забезпечити підготовку житлового фонду до зимового періоду 2012/13 року з оформленням паспортів готовності житлових будинків;
– відділу освіти (М.Лісна), центральній районній лікарні (І.Лабай), відділу культури (В.Салагай) та органам місцевого самоврядування (дошкільні дитячі установи) завершити підготовку об’єктів теплопостачання (котелень, теплових мереж, повірку автоматики, тощо):
– ПППФ РОЖ «Лапаївка» (П.Зарічний) завершити підготовку до опалювального сезону і бути готовим до запуску котельні з усіма необхідними дозвільними документами;
– філіям „Пустомитівський  райавтодор” (І.Винар), „Пустомитівська ДЕД” (Й.Кузняк), „Львівська ДЕД” (В.Мартин) забезпечити в повному обсязі заготівлю посипочного матеріалу та реагентів до 15 жовтня 2012 р.
4. Наголосити керівникам підприємств, установ та організацій району про їх персональну відповідальність щодо забезпечення безперебійної роботи систем тепло, – водопостачання та водовідведення в період опалювального сезону 2012/13 року.
5. Відділу житлово-комунального господарства райдержадміністрації (Л.Рибак) до 6 жовтня 2012 року підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації на виконання цього рішення. 
6. Контроль за виконанням рішення Колегії покласти на заступника голови райдержадміністрації Ю.Ткача.
 
Голова Колегії                                                                                                                                   І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
30 серпня  2012 року                                                                                                   №23
 
Про хід виконання “Районної комплексної програми соціальної підтримки  та реабілітації  інвалідів на 2011-2014 роки”
 
Заслухавши та обговоривши інформацію про хід виконання “Районної комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки”. Колегія районної державної адміністрації,
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію заступника начальника управління праці та соціального захисту населення А.Панчишин про хід виконання “Районної комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів на 2011-2014 роки” прийняти до відома.
2. Пустомитівському міському, Щирецькому селищному, сільським головам, керівникам установ району забезпечити виконання програмних заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до установ місцевого самоврядування, об’єктів соціальної інфраструктури, дорожньо-транспортної мережі.
3. Фінансовому управлінню Пустомитівської районної державної адміністрації при підготовці проекту бюджету Пустомитівського району на 2013 рік передбачити кошти для виконання “Районної комплексної програми соціальної підтримки  та реабілітації інвалідів на 2011-2014 рр.”, зокрема, в частині надання пільг інвалідам по зору І та ІІ групи та сім’ям, в яких два і більше інвалідів, а також облаштування безперешкодного доступу в населених пунктах району до установ місцевого самоврядування, об’єктів соціальної інфраструктури, дорожньо-транспортної мережі.
4. Відповідальним виконавцям програми забезпечити неухильне виконання “Районної комплексної програми соціальної підтримки та реабілітації інвалідів 2011-2014 р.р.”, та щоквартально інформувати управління праці та соціального захисту населення про хід її виконання.
5. Управлінню праці та соціального захисту населення (М.Степований) на виконання рішення Колегії до 15 вересня 2012 року підготувати доручення голови районної державної адміністрації.
 
Голова Колегії                                                                                                                                   І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
30 серпня 2012 року                                                                                                   №22
 
 
Про підсумки роботи територіально-господарського
комплексу району у І півріччі 2012 року та виконання Програми соціально-економічного розвитку
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу економіки районної державної адміністрації А.Мерцала про підсумки роботи територіально-господарського комплексу району у І півріччі 2012 року та виконання Програми соціально-економічного розвитку
Колегія районної державної адміністрації
 
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію начальника відділу економіки районної державної адміністрації А.Мерцала про підсумки роботи територіально-господарського комплексу району у І півріччі 2012 року та виконання Програми соціально-економічного розвитку взяти до відома.
2. Роботу відділів та управлінь районної державної адміністрації у І півріччі 2012 року вважати задовільною.
3. Управлінню агропромислового розвитку (В.Гулай), відділу освіти (М.Лісна), відділу культури і туризму (В.Салагай), головному лікарю району (І.Лабай), службі у справах дітей (В.Мота), центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Т.Стахів), відділу сім’ї, молоді та спорту (Л.Двойченков), відділу житлово-комунального господарства (Л.Рибак) вжити заходів щодо виконання завдань Програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2012 рік.
4. Відділу освіти (М.Лісна), відділу культури і туризму (В.Салагай), головному лікарю району (І.Лабай), міському, селищному та сільським головам забезпечити освоєння коштів бюджету розвитку обласного та місцевих бюджетів в передбачених обсягах та введення в експлуатацію пускових об’єктів.
5. Міському, селищному та сільським головам забезпечити своєчасне освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та частки надходження субвенцій державного бюджету до обласного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності.
6. Управлінню агропромислового розвитку (В.Гулай) проаналізувати причини зменшення поголів’я корів в індивідуальному секторі населення та вжити заходів щодо збільшення поголів’я ВРХ у населення.
7. Відділу економіки (А.Мерцало)  на виконання рішення Колегії до 10 вересня 2012 року підготувати доручення голови районної державної адміністрації.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до їх функціональних обов’язків.
 
Голова Колегії                                                                                                                                   І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
23 травня 2012 року                                                                                                   №14
 
 
Про стан правової роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах  районної державної адміністрації
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації П.Корилкевича про стан правової роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, Колегія районної державної адміністрації
 
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію начальника юридичного відділу апарату районної державної адміністрації П.Корилкевича прийняти до відома.
2. Визнати стан правової роботи в управліннях, відділах та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації задовільним.
3. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити виконання рекомендацій, викладених в довідці перевірки.
 
Голова Колегії                                                                                                                                   І.М.ЧОПКО

alt

УКРАЇНА
 
Р І Ш Е Н Н Я
КОЛЕГІЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
23 травня 2012 року                                                                                                   №13
 
Про підготовку літніх оздоровчих  закладів для дітей та учнівської молоді у літній період 2012 року
 
Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Л.Двойченкова та начальника відділу освіти М.Лісної про підготовку до проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2012 року, Колегія районної державної адміністрації,
ВИРІШИЛА:
1.Інформації начальника відділу у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Л.Двойченкова та начальника відділу освіти М.Лісної про підготовку до проведення оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2012 року прийняти до відома.
 
2. Відділу освіти райдержадміністрації:
2.1. Організувати роботу 32 пришкільних оздоровчих таборів з денним перебуванням дітей.
2.2. В першочерговому порядку охопити оздоровленням дітей пільгових категорій: дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей та багатодітних сімей, дітей, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС.
2.3.З метою долучення дітей до національних духовних та історичних цінностей, досягнень світової культури, передбачити в роботі таборів відвідування дітьми театрів, музеїв, виставок картинних галерей, інших закладів культури і мистецтва.
2.4.Оздоровлення дітей пільгових категорій провести у стаціонарному оздоровчому таборі.
2.5.Перевести дошкільні навчальні заклади на санаторний режим роботи.
2.6.Проводити фізкультурно-оздоровчі заходи серед дітей з відзначенням переможців дипломами та медалями.
 
3.Службі у справах дітей, ПРЦСССДМ:
3.1.Утримувати на контролі зайнятість дітей, які стоять на обліку в органах внутрішніх справ, виховуються в сім’ях складних життєвих обставин.
3.2.Забезпечити проведення в таборах профілактичних заходів щодо запобігання негативних явищ серед дітей та молоді.
 
4. ФСТ «Колос», ДЮСШ «Тризуб», «Юність», «Надія»:
 
4.1.Проводити фізкультурно-оздоровчі заходи, товариські зустрічі між учнями ЗОШ з ігрових видів спорту, турніри з футболу та міні- футболу серед ЗОШ, ДЮСШ з відзначенням переможців дипломами та медалями.
 
5. Пустомитівській центральній районній лікарні :
5.1. В час оздоровлення та відпочинку дітей закріпити за оздоровчими та відпочинковими таборами медичних працівників та забезпечити належний медичний нагляд за дітьми.
 
6. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту:
6.1.Протягом оздоровчого періоду надавати в першу чергу путівки в табори дітям-сиротам, інвалідам, багатодітним та малозабезпеченим, побавленим батьківського піклування, перебуваючим на диспансерному обліку, обдарованим.
6.2. Нести персональну відповідальність за координацію роботи з літнього оздоровлення дітей у 2012 році.
6.3.На виконання рішення Колегії до 1 червня 2012 року підготувати доручення голови райдержадміністрації.
 
7.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації Л.Сабару.
 
Голова Колегії                                                                                                                                   І.М.ЧОПКО