logo

Розпорядження голови РДА

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
9 липня 2013 року                                                 № 287
 
Про погодження Районної програми
забезпечення житлом  дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування у
Пустомитівському районі  на 2013 – 2015 роки
 
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на  виконання п. 7 доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 18.01.2012 № 6/0/6-12 щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2015 роки у Львівській області, рішення Львівської обласної ради №677 від 19 лютого 2013 року «Про затвердження Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Львівській області на 2013-2015 роки», з метою поступового розв`язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт та реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і захисту їх житлових прав:
 
1. Погодити Районну програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Пустомитівському районі на 2013- 2015 роки (далі – Програма).
2. Службі у справах дітей (В.Мота) подати Програму на розгляд постійних комісій районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій та з питань культури, туризму, молодіжної політики, фізичної культури і спорту з метою подальшого її затвердження на черговій сесії Пустомитівської районної ради.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О.Туісова.
 
                        Перший заступник голови                                          В.М.ШАПОВАЛ
 
                   Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
від 9  липня 2013 року
№ 287  
 
РАЙОННА ПРОГРАМА
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Пустомитівському районі на 2013 – 2015 роки
  
                   Розділ 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
 
Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у Пустомитівському районі на 2013 – 2015 роки (далі – Програма) розроблена на виконання пункту 7 доручення голови Львівської обласної державної адміністрації від 18.01.2012 № 6/0/6-12 щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013 – 2015 роки у Львівській області, рішення Львівської обласної ради №677 від 19 лютого 2013 року «Про затвердження Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у Львівській області на 2013-2015 роки».
Низький рівень забезпечення житлом є однією з найгостріших соціальних проблем держави. Дитяче населення району становить 21 904 осіб, з них 129 
 – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.
Станом на 1 червня 2013 року мають право на користування житлом – 96  дітей, на праві власності – 19 дітей, не мають власного житла –  14 дітей. На квартирному обліку перебуває 1 дитина, 13 – потребують постановки на квартирний облік. 
З дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування мають житло у непридатному для проживання стані 34 особи.
Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опікою (піклуванням) громадян перебуває 87 дітей, 6 дітей виховуються в прийомних сім’ях і 12 – в дитячих будинках сімейного типу. 
 
                                                  Розділ 2. Мета Програми
 
Метою Програми є поступове розв`язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт. Вона є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа в цілому і захисту їх житлових прав зокрема. Програма охоплює систему цілей, завдань і заходів для їхнього досягнення та реалізації. 
Термін виконання Програми: 2013 – 2015 роки.
 
                             Розділ 3. Шляхи та способи розв`язання проблеми
 
Реалізація Програми пропонується шляхом забезпечення житлом
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за рахунок добудови незавершених будівництвом житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності, а також придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, нового будівництва (реконструкції), проведення ремонтних робіт в наявному житлі (поточних, капітальних).
При цьому квартири, що підлягають добудові та викупу, повинні відповідати затвердженим нормам соціального житла щодо їх площі і планування, а також здаватися в експлуатацію з чистовим опорядженням.
З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів для будівництва житла, в одному будинку доцільно поєднувати вільні від зобов’язань квартири, що використовуватимуться як для доступного, так і для соціального житла.
 
Розділ 4. Завдання і заходи
 
Завдання і заходи вказані в додатку.
Формування Програми здійснювалось на базі розрахунків і вихідних даних, наданих службою у справах дітей  районної державної адміністрації.
Для розрахунку показників Програми були використані такі дані:
– 1 особа – кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка перебувають на квартирному обліку станом на 01.06.2013 і підлягає забезпеченню житлом у рамках Програми протягом 2013-2015 року;
– 2 особи – кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують постановки на квартирний облік та забезпечення житлом під час дії Програми протягом 2013-2015 року;
– 2 особи – кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують проведення ремонту у власному житлі під час дії  Програми протягом 2013-2015 року;
– 2 особи – кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які потребують забезпечення житлом під час дії  Програми протягом 2013-2015 року.
– 40 кв. метрів – середня загальна площа 1-кімнатної квартири, прийнята до розрахунку;
– 4 000 гривень – розрахункова вартість 1кв. м житла в населених пунктах району; 
 
Розділ 5. Очікувані результати, ефективність Програми
 
Виконання Програми дасть змогу:
– забезпечити житлом 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа шляхом будівництва (викупу) 200 кв. м. його загальної площі;
         – провести ремонтні роботи у житловому будинку за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Підсадки, вул. З.Бабія, 27, який належить на
праві спільної сумісної власності дітям, позбавленим батьківського піклування Крохмальській Оксані Сергіївні, 29.11.1995 року народження та Крохмальській Ірині Сергіївні, 04.09.1997 року народження. 
– упровадити фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки будівництва соціального житла, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів;
– сприяти створенню умов для стабільної роботи будівельної галузі, збереження робочих місць.
                               
  Розділ 6. Фінансове забезпечення Програми
 
 Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок виділених в установленому порядку коштів обласного, районного бюджету, бюджетів міської та сільських рад, а також добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Прогнозовані обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування (тис. грн.)

У тому числі за роками

2013

2014

2015

1. Обсяг фінансування, в т.ч.

900

480

420

1.1. Районний бюджет

200

100

100

1.2. Обласний бюджет

700

380

320

1.3. Інші джерела

 

 

 

                             Розділ 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцем заходів і завдань.
Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів – управління архітектури, містобудування та інфраструктурних проектів Львівської обласної державної адміністрації.
   Відповідальний виконавець Програми – служба у справах дітей Пустомитівської районної державної адміністрації, яка буде щорічно, у кінці року, подавати у фінансове управління районної державної адміністрації звіт про використання коштів.
   При формуванні бюджету на наступні роки, служба у справах дітей районної державної адміністрації подає у відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі районної державної адміністрації заходи на наступний рік для включення в Програму соціально-економічного розвитку району.
  Щорічно, після прийняття державного бюджету, Програма уточнюється, а при внесенні змін  перезатверджується.
  Виконання Програми закінчується у визначені терміни, після чого служба у справах дітей районної державної адміністрації складає заключний звіт про результати її виконання та подає на розгляд сесії районної ради із пояснювальною запискою про кінцеві результати виконання Програми не пізніше, ніж у двохмісячний строк після терміну її закінчення. 
 
8. Напрями діяльності та заходи по виконанню Програми 

 

№ п/п

 

 

Назва напрямку діяльності

 

Перелік заходів

Програми

 

Строки виконан

ня заходу

 

Виконавці

Джерела фінансування

(обласний,місце

вий бюджет,

бюджети міської та сільських рад)

Орієнто

ні обсяги

    2013-2015 роки

 

Очікуваний результат

1.

Реалізація дер жавних гарантій конституційних прав дітей-сиріт та дітей, позбав лених батьківсь кого піклування

Постійне оновлення

банку даних дітей-

сиріт та дітей,позбав лених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають потребу у забезпечен ні їх житлом.

2013-2015

Служба у справах дітей районної державної адміністрації,

виконкоми міської та сільських рад

 

 

Поліпшення стану забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей

2.

 

Ведення обліку неру хомого майна дітей-сиріт та дітей, позбав лених батьківського піклування.

постійно

Служба у справах дітей районної державної адміністрації

 

 

 

Поліпшення ста ну забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей

3.

 

Здійснення інформа ційної та роз’ясню вальної роботи з дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклу вання та особами з їх числа, які навчаються в учбових закладах, стосовно їх прав при вирішенні житлових питань

2013-2015

Служба у справах дітей районної державної адміністрації,

Пустомитівський районний

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

Поліпшення стану забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей

4.

 

Придбання житла ді тям-сиротам та дітям, позбавленим батькі

вського піклування та особам  з їх числа, які повертаються у Пусто митівський район на постійне місце прожи вання за первинним обліком.

2013-2015

Служба у справах дітей районної державної адміністрації,

виконкоми міської та сільських рад

    Обласний

      бюджет,

     місцевий

      бюджет,

бюджети міської та сільських рад

Згідно кошторисних призна чень

Створення належних умов для життя та розвитку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

5.

 

Проведення ремонту

житла,(реконструкції), призначеного для проживання дітей-сиріт та дітей, позбав лених батьківського піклування та осіб з їх числа, яке належить дітям на праві власно сті (спів власності) та перебуває у користу ванні.

2013-2015

Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації

 

Обласний бюджет,

районний бюджет

бюджети міської та сільських рад

Створення належних умов для життя та розвитку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,, та осіб з їх числа

6.

 

Забезпечення соціаль ним житлом дітей-сиріт та дітей, позбав лених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебу вають на квартирно му обліку за місцем походження.

2013-2015

Виконкоми міської та сільських рад

 

Згідно кошторисних призна чень

Забезпечення охорони житлових прав дітей

 

 Керівник апарату                                                                                               Ю.В.ТКАЧ

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
8 липня 2013 року                                                 № 284
Про підсумки підготовки штабу 
району територіальної оборони № 17 
в червні 2013 року та її організацію
і проведення у липні 2013 року
 
Згідно з вимогами «Положення про територіальну оборону України», затвердженого Указом Президента України від 02.10.01 № 918/2001, «Програми підготовки з питань організації роботи штабу району територіальної оборони на 2013 навчальний рік”, затвердженої командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, вказівок і розпоряджень командувача Західного оперативного командування, плану підготовки Пустомитівсько-Городоцького об’єднаного районного військового комісаріату на 2013 навчальний рік, в червні 2013 року проведені заходи з підготовки посадових осіб штабу району з територіальної оборони Пустомитівського району.
План підготовки штабу територіальної оборони Пустомитівського району (надалі  ТрО) в червні 2013 року виконаний в повному обсязі.
6 червня проведено заняття, 20-26 червня збори з посадовими особами штабу району територіальної оборони району, 12 червня проведено щоквартальне уточнення документів територіальної оборони, посадових осіб штабу ТрО. 
Заняття та збори відбулися організовано.  Керівники до занять підготовилися, в цілому, з належною якістю, використовувалися сучасні методики та технічні засоби навчання. Навчальні цілі, що їх було визначено, в основному досягнуто. 
Під час проведення занять особлива увага зверталася на вивчення основних положень керівних документів щодо територіальної оборони, засади організації управління та взаємодії під час планування та підготовки територіальної оборони. 
З метою виконання вимог керівних документів, Плану підготовки та якісної організації і проведення спланованих заходів територіальної оборони у липні 2013 року, підвищення рівня фахової підготовки посадових осіб штабу територіальної оборони Пустомитівського району, усунення недоліків, що їх було виявлено в червні 2013 року:
1. Посадовим особам штабу району територіальної оборони:
1.1. Вивчити “Аналіз стану підготовки штабу району територіальної оборони Львівської області в червні та завдання на липень 2013 року” який затверджений розпорядженням начальника штабу зони територіальної оборони № 3 – військового комісара Львівського обласного військового комісаріату від 27.06.2013 № 10;
1.2.Організувати безумовне виконання Плану підготовки в липні 2013 року, головним заходом в липні вважати  участь у командно – штабному тренуванні оперативного командування «Північ» 2-4 липня.
2. Військовому комісару Пустомитіввсько – Городоцького об’єднаного районного військового комісаріату – начальнику штабу району ТрО:
2.1. На високому методичному рівні організувати 3 липня заняття з посадовими особами штабу територіальної оброни. Заняття провести на базі районного військового комісаріату та відвести на їх проведення 6 годин. Під час проведення занять особливу увагу звернути на практичну роботу посадових осіб під час планування заходів територіальної оброни. Облік успішності та відвідування занять, а також опрацювання тематики за предметами навчання  вести в Журналі обліку підготовки посадових осіб штабу району ТрО;
2.2. Самостійну підготовку провести у службовий час 2,9,16,23,30 липня згідно Плану підготовки;
2.3. До 26  липня 2013 року підготувати розклад занять з посадовими особами штабу району ТрО на серпень 2013 року та разом з плануючими документами на місяць подати голові районної державної адміністрації на погодження;
2.4. За результатами проведених заходів з підготовки штабу району ТрО до 26 липня  підготувати розпорядження про підсумки за липень та завдання щодо їх проведення на серпень 2013 року. Зазначені документи подати у Львівський обласний військовий комісаріат до 2 серпня 2013 року;
2.5. Надати відповідні розпорядження силам та засобам, які залучаються до виконання завдань територіальної оборони, керівникам інших організацій та установ, які приймають участь, або здійснюють забезпечення виконання заходів територіальної оборони, визначити конкретні завдання кожній посадовій особі на червень з врахуванням недоліків, які були виявлені в травні. 
2.6. Своєчасно підготовити та подати голові районної державної адміністрації на
 затвердження списки керівного складу району територіальної оборони. 
3. Посадовим особам штабу району територіальної оборони в період проведення занять забезпечити суворе дотримання правил прихованого управління, виконання встановленого порядку підготовки, зберігання та роботи з документами, дотримання заходів безпеки.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на військового комісара Пустомитівсько – Городоцького ОРВК.
6. Розпорядження довести до посадових осіб штабу району територіальної оборони в частині що їх стосується.
          
                  Перший заступник голови                                              В.М.ШАПОВАЛ

 

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
8 липня 2013 року                                                 № 283
 
Про перерозподіл субвенції
 
Відповідно до п.7) ч.1 ст.39 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 02.07.2013 № 387/0/5-13 «Про перерозподіл субвенції з обласного бюджету на виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у 2013 році»: 
 
1. Затвердити перерозподіл субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для  виплати допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу у 2013 році в сумі  234 554,0 (двісті тридцять чотири тисячі п’ятсот п’ятдесят чотири) гривні.
 
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації /Л.Максим/ внести відповідні зміни в показники районного бюджету.
 
3. Управлінню праці та соціального захисту населення /М.Степований/ провести використання коштів у відповідності до призначень.
      
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О.Туісова.
         
                Перший заступник голови                                           В.М.ШАПОВАЛ
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
8 липня 2013 року                                   № 282
 
Про отримання короткотермінової позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду районного бюджету Пустомитівського району
 
Відповідно до п.3 ст. 13, ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 15.3 рішення Пустомитівської районної ради від 27 грудня 2013 року № 318 «Про районний бюджет Пустомитівського району на 2013 рік», враховуючи потребу у своєчасній виплаті відпускних педагогічним працівникам відділу освіти та культури за липень поточного року та оплаті спожитих енергоносіїв, продуктів харчування, медикаментів і враховуючи наявність тимчасового касового розриву в районному бюджеті Пустомитівського району станом на 08 липня  2013 року:   
1. Просити в управлінні Державної казначейської служби України в Пустомитівському районі, Львівської області позику на покриття видатків на виплату відпускних педагогічним працівникам відділу освіти та культури за липень поточного року та оплаті спожитих енергоносіїв, продуктів харчування, медикаментів в сумі 3 440 297,0 (три мільйони чотириста сорок тисяч  двісті дев’яносто сім) гривень з отриманням її 10 липня 2013 року та погашенням її до 09 вересня 2013 року.
2. Спрямувати на погашення позики в сумі 3 440 297,0 (три мільйони чотириста сорок тисяч  двісті дев’яносто сім) гривень відрахування від щоденних надходжень податків та неподаткових платежів (крім субвенцій, додаткових дотацій, трансфертів іншим бюджетам та коштів резервного фонду) в розмірі, встановленому Головним управлінням Державної казначейської служби України у Львівській області, до повного погашення позики.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Л.Максим) підготувати пакет документів, необхідний для одержання позики до управління Державної казначейської служби України в Пустомитівському районі, Львівської області.
4. Контроль за своєчасним погашенням позики покласти на фінансове управління Пустомитівської районної державної адміністрації (Л.Максим).
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О.Туісова.
       
        Перший заступник голови                                        В.М.ШАПОВАЛ
 

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
8 липня 2013 року                                   № 281
 
Про підготовку матеріалів  на засідання
 Колегії райдержадміністрації
 
Керуючись ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» , відповідно до Положення про Колегію Пустомитівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.08.2010 № 638 «Про Колегію районної державної адміністрації» та регламенту Пустомитівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 02.07.2013  № 270 «Про затвердження регламенту Пустомитівської районної державної адміністрації» :
 
1. Провести 25 липня 2013 року о 10 годині в залі засідань районної ради засідання Колегії райдержадміністрації.
2.  На розгляд Колегії винести питання :
2.1. Про виконання місцевих бюджетів за перше півріччя 2013 року та завдання на друге півріччя.
Відповідальний за підготовку питання – перший заступник голови районної державної адміністрації В.М.Шаповал. Проект рішення, довідковий матеріал та список запрошених готує фінансове управління районної державної адміністрації. З даного питання порядку денного доповідає – начальник фінансового управління районної державної адміністрації Л.Я.Максим.
2.2. Про підсумки роботи із зверненнями громадян в першому півріччі 2013 року.
Відповідальний за підготовку питання – керівник апарату районної державної адміністрації Ю.В.Ткач. Довідковий матеріал, список запрошених та проект рішення готує відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації. З даного питання порядку денного доповідає начальник відділу з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації Є.М. Мудрак.
2.3.Про роботу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів..
Відповідальний за підготовку питання – заступник голови районної державної адміністрації О.В.Туісов. Проект рішення, довідковий матеріал та список запрошених готує відділу культури районної державної адміністрації. З даного питання порядку денного доповідає начальник відділу культури районної державної адміністрації В.М.Салагай.
2.4. Про виконання розпоряджень та доручень голови обласної та районної державних адміністрацій за перше півріччя 2013 року.
Відповідальний за підготовку питання – керівник апарату районної державної адміністрації Ю.В.Ткач. Довідковий матеріал, список запрошених та проект рішення готує сектор контролю апарату районної державної адміністрації. З даного питання доповідає завідувач сектору контролю апарату районної державної адміністрації В.Б.Довгань.       
3. Проекти рішень, довідковий матеріал та списки запрошених, погоджені із профільними заступниками голови районної державної адміністрації, подати у відділ організаційно-кадрової роботи не пізніше 22 липня  2013  року.
4. Відділу організаційно-кадрової роботи ( Б.Дуліба ) матеріали Колегії подати членам Колегії для ознайомлення  23 липня 2013  року.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  керівника апарату районної державної адміністрації Ю.Ткача.
 
          Перший заступник голови                                                     В.М.ШАПОВАЛ                                         
 

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
8 липня 2013 року                                   № 280
 
Про припинення договору оренди  землі,  
укладеного між  районною державною
адміністрацією і ФГ «Брати» 
на території Сокільницької  сільської ради
за межами населеного пункту
 
Відповідно до ст. 17 Земельного кодексу України, ст. 31 Закону України «Про оренду землі», абзацу 2 пункту 13.2 розділу 13 договору оренди землі, укладеного між районною державною адміністрацією і ФГ «Брати» для ведення фермерського господарства від 09.02.2006 року, розглянувши заяву голови ФГ «Брати – 3» від 02.07.2013 про розірвання договору оренди землі у зв’язку з приватизацією членами господарства орендованої земельної ділянки відповідно до чинного законодавства:
1. Договір оренди землі, укладений між районною державною адміністрацією і фермерським господарством «Брати»  09.02.2006, зареєстрований у Пустомитівському районному відділі Центру державного земельного кадастру Львівської регіональної філії 14.02.2006 № 04:06:458:00019, згідно з яким райдержадміністрацією було передано фермерському господарству «Брати» в довгострокову оренду терміном на 10 років земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення площею 3,8893 га для ведення фермерського господарства  на території Сокільницької сільської ради за межами населеного пункту, припинити.
2. Фермерському господарству «Брати – 3» укласти з районною державною адміністрацією угоду про припинення згаданого договору.
3. Відділу Держземагенства у Пустомитівському районі внести відповідні зміни в земельно – облікові документи.
4. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.02.2006 № 52 «Про передачу земельної ділянки в оренду фермерському господарству «Брати» для ведення фермерського господарства на території Сокільницької сільської ради за межами населеного пункту» визнати таким, що втратило чинність.
 
         Перший заступник голови                                              В. М. ШАПОВАЛ
 

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
5 липня 2013 року                                   № 278
 
Про затвердження Основних
напрямів запобігання бездомності
до 2017 року
 
Відповідно до Законів України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 18 червня 2013 року № 361/0/5-13  «Про затвердження Основних напрямів запобігання бездомності до 2017 року»:
 
1. Затвердити  Основні напрями запобігання бездомності у Пустомитівському районі до 2017 року (надалі – Основні напрями), що додаються.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації та служб району, міському, селищному та сільським головам забезпечити реалізацію Основних напрямів, про що інформувати управління соціального  захисту населення райдержадміністрації щороку до 15 червня та 15 грудня.
3. Управлінню соціального захисту  населення  райдержадміністрації (Степований М.В.) узагальнену інформацію про хід виконання розпорядження подавати департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  щороку до 20 червня та 20 грудня.  
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Л. Сабару
 
                  Перший заступник голови                                                        В.М.ШАПОВАЛ                                                                                                                                        
 
                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 5 липня  2013 року
№ 278  
 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ
запобігання бездомності у Пустомитівському районі до 2017 року  
 
І. Загальна частина
 
  1.1. Державне регулювання у сфері соціального захисту бездомних осіб здійснюється з урахуванням таких принципів:
          індивідуальний підхід;
          цілеспрямованість та адресність надання соціальних послуг;
          забезпечення соціальних гарантій;
          толерантність;
          конфіденційність;
          реалізація основних прав і свобод;
         обстеження умов життя бездомних осіб, а також вибір форм і методів соціальної роботи;
         узгодження дій органів виконавчої влади, громадських об’єднань у вирішенні питань соціального захисту бездомних осіб.
   1.2. Основні напрями розроблені з урахуванням засад державної економічної та соціальної політики на середньостроковий період, визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, іншими актами законодавства з питань соціально-економічного розвитку.
 
ІІ. Проблеми, які потребують розв’язання
 
      2.1.  Особливої уваги потребують особи, які належать до груп ризику щодо втрати житла або права на його використання, зокрема діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мешканці гуртожитків, для яких таке житло є єдиним місцем проживання, особи, які не мають власного житла та проживають  в орендованих  приміщеннях,  знайомих,  родичів, друзів,  а також особи, які страждають на психічні розлади, хворі на наркоманію та хронічний алкоголізм, недієздатні та обмежено дієздатні особи.
2.2. За результатами соціально-демографічного аналізу більшість бездомних осіб є особами працездатного віку, мають базову або повну загальну чи професійно-технічну освіту або є кваліфікованими робітниками, не мають документів, які посвідчують особу, що унеможливлює реєстрацію їх місця проживання або перебування і, як наслідок, позбавляє можливості взяття їх на облік у Державній службі зайнятості, оформлення пенсії в Пенсійному фонді України та/або отримання відповідної соціальної допомоги, а також становлять
соціальну загрозу розповсюдження таких захворювань, як туберкульоз, гепатит, ВІЛ/СНІД тощо, оскільки стан їх здоров’я є незадовільним.
 
ІІІ. Очікувані результати
 
3.1. Реалізація Основних напрямів дасть змогу:
– удосконалити систему запобігання бездомності;
– підвищити якість надання соціальних послуг бездомним особам;
– забезпечити задоволення потреб бездомних осіб в екстремальних ситуаціях;
– сформувати толерантне ставлення до бездомних осіб;
– розширити перелік соціальних послуг, що надаються бездомним особам в екстремальних ситуаціях.
  3.2. Реалізація Основних напрямів здійснюється шляхом провадження діяльності, пов’язаної з виконанням програм економічного і соціального розвитку та актів законодавства з питань реалізації державної економічної та соціальної політики.
 
ІV. Пріоритетні завдання державного регулювання
у сфері соціального захисту бездомних осіб
 

  4.1. З метою запобігання бездомності та надання соціальних послуг бездомним особам, вивчити основні причини її виникнення та особливості прояву на території району.

                                                                       Управління соціального захисту

                                                                       населення райдержадміністрації

                                                                     Територіальний центр соціального

                                                                      обслуговування (надання соціальних

                                                                      послуг),

Міська, селищна та сільські ради     

  Термін: до 20 вересня 2013 року

 

 

4.2. Вживати заходів щодо запобігання випадкам незаконного відчуження житла та захисту майнових прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, одиноких непрацездатних громадян, забезпечити, у разі потреби за їх бажанням, постійний сторонній догляд або влаштування до відповідного закладу соціальної підтримки (догляду).

                                                                       РВ ГУ МВСУ у Львівській області, 

                                                                       Територіальний центр соціального

                                                                       обслуговування (надання соціальних

                                                                послуг),

                                                               

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Міська, селищна та сільські ради

Термін: постійно

 

          4.3. Забезпечити:

4.3.1. Організацію висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо виконання соціальних програм, соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, формування толерантного ставлення до них.

 

 

Відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  райдержадміністрації,

Районний часопис «Голос народу»,

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

Термін: постійно

 

4.3.2. Надання допомоги наркозалежним особам, жінкам, постраждалим від насильства в сім’ї, сім’ям з дітьми та дітям, які опинились у складних життєвих обставинах.

 

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
4 липня 2013 року                                   № 273
Щодо планування діяльності з підготовки
регуляторних актів і відстеження їх 
результативності на 2013 рік
 
Відповідно до статей 7, 10 та 26 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо здійснення державної регуляторної політики органами виконавчої влади та на виконання  розпорядження голови районної державної адміністрації від 03.07.13.  № 270  «Про затвердження Регламенту районної державної адміністрації» щодо планування роботи Пустомитівської райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів і відстеження їх результативності:
1. Затвердити зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності на 2013 рік згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
                  Перший заступник голови                                                  В.М. ШАПОВАЛ  
 
Додаток 
до розпорядження голови  районної державної адміністрації 
від  4  липня  2013 року    
№  273  
 
 
ЗМІНИ до ПЛАНУ
 підготовки проектів регуляторних актів 
у сфері господарської діяльності 
Пустомитівської районної державної адміністрації
на 2013 рік

№ п/п

Вид та  назва проекту регуляторного акту

Ціль прийняття

Термін підготовки регуляторних актів

Назва структурного підрозділу

1

2

3

4

5

1.

Регіональна програма розвитку малого і середнього  підприємництва у Пустомитівському районі на 2013-2015 роки

 

Сприяння розвитку підприємництва в районі

Січень

2013 року

Відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації

2.

Розпорядження голови райдержадміністрації «Про створення центру надання адміністративних послуг»

Організація надання адміністративних послуг у найкоротший термін

ІІ півріччя

2013 року

Відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації

 
                  Керівник апарату                                                   Ю.В.ТКАЧ

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
4 липня 2013 року                                   № 272
 
Про  надання КП “Пасічани”  дозволу на  розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної  
ділянки   в постійне користування  для розташування 
кладовища на території Пасіки-Зубрицької сільської  
ради за  межами  населеного  пункту
 
Відповідно  до   ст.ст.17, 92,122, 123 Земельного   кодексу  України, закону України “Про землеустрій”, ст.21 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та ст.8 Закону України “Про поховання та похоронну справу”, розглянувши  лист голови Пасіки-Зубрицької сільської ради від 15.05.2013 №116 про  надання  дозволу  КП “Пасічани” на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для розташування кладовища на території Пасіки-Зубрицької сільської  ради за  межами  населеного  пункту:
 1. Дати  дозвіл  КП “Пасічани” на  розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування орієнтовною площею 2,408га  для  розташування кладовища на  території Пасіки-Зубрицької сільської  ради  за  межами  населеного  пункту.
2. КП “Пасічани” звернутись  в  ліцензовану  землевпорядну  організацію  за  розробкою  проекту землеустрою.
   3.Пункт 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 4 липня 2011 року №660 “Про надання дозволу КП “Пасічани” на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування кладовища з обслуговуючою інфраструктурою на території  території Пасіки-Зубрицької сільської ради за межами населеного пункту для обслуговування територіальної громади с.Пасіки-Зубрицькі”, визнати таким, що втратив чинність.
 
        Перший заступник голови                                                               В.М.ШАПОВАЛ
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
3 липня  2013 року                                           № 270
 
 
Про затвердження
Регламенту Пустомитівської
районної державної адміністрації  
 
Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації» (зі змінами), розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 21 травня 2012 року № 319/0/5-12 «Про затвердження Регламенту Львівської обласної державної адміністрації» :
 
1. Затвердити Регламент Пустомитівської районної державної адміністрації у новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови Пустомитівської районної державної адміністрації від 26 листопада 2007 року
№ 790 «Про затвердження Регламенту Пустомитівської районної  державної адміністрації» із змінами та доповненнями.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Ю.Ткача.  
       
Перший заступник голови                                                    В.М.ШАПОВАЛ                                                                                                                                              
                                                                         
                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                    Розпорядженням голови
                                                    районної державної адміністрації
                                                     від  3 липня   2013 року
                                                     №  270 
 
РЕГЛАМЕНТ
Пустомитвської районної державної адміністрації 
 
Загальні положення
 
1. Регламент Пустомитвської районної державної адміністрації (надалі – Регламент) відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» регулює організаційно-процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.
2. Розгляд питань в районній державній адміністрації (надалі – райдержадміністрація), що належать до її компетенції,  зокрема  щодо  делегованих  районною  радою повноважень,   провадиться  головою,  першим  заступником  голови, заступниками голови (відповідно до розподілу функціональних обов’язків),  керівником  апарату,  апаратом районної державної   адміністрації, управліннями,   відділами   та  іншими  структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами,  службами і комісіями, утвореними розпорядженням голови райдержадміністрації. 
3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави. 
4. Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.
5. Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації» та іншими нормативно-правовими актами.
 
Розподіл обов’язків
між першим заступником голови, заступниками голови,
керівником апарату районної державної адміністрації
 
6. Розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками голови, керівником апарату райдержадміністрації  здійснює голова районної державної адміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду. При цьому повинні бути визначені:
функції та повноваження, закріплені за посадовою особою;
управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, діяльність яких спрямовує, координує та контролює посадова особа;
підприємства, установи та організації, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію державної політики згідно з чинним законодавством;
–  порядок заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника, заступників та керівника апарату райдержадміністрації у разі їх відсутності.
7. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляють керівники підрозділів та погоджують заступники голови райдержадміністрації  (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації (надалі – юридичний відділ) і начальник відділу організаційно-кадрової роботи райдержадміністрації. Положення затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.
 
Планування роботи районної державної адміністрації
 
8. Роботу районної державної адміністрації здійснюють відповідно до перспективних (річних) планів, поточних (квартальних), а в разі потреби —  оперативних (місячних, тижневих) планів.
Річні та квартальні плани складаються за формою згідно з додатком 1 та затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.
9. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.
Контроль за формуванням планів роботи районної державної адміністрації здійснює керівник апарату райдержадміністрації. 
Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснює відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації за пропозиціями керівників структурних підрозділів, погодженими із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних обов’язків).
10. Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Структурні підрозділи райдержадміністрації подають плани  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, які затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів має містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, термінів підготовки проектів, найменування підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів. 
Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації, а в разі їх відсутності – у друкованих засобах масової інформації, визначених райдержадміністрацією, та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці райдержадміністрації в мережі Інтернет, не пізніш як у десятиденний термін після їх затвердження.
Якщо структурні підрозділи, які готують або розглядають проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого райдержадміністрацією плану з підготовки проектів регуляторних актів, цей структурний підрозділ вносить проект розпорядження голови райдержадміністрації щодо внесення зміни до вищезгаданого плану. Такий проект розпорядження вноситься не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки або з дня внесення проекту на розгляд голові райдержадміністрації, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.
11. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районної радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики. 
12. До планів роботи райдержадміністрації включаються: 
актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів державної виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні Колегії, нараді у голови райдержадміністрації та його заступників і вжиття додаткових заходів; 
перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, включених за пропозицією структурних підрозділів, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю; 
основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участі. 
Плани повинні містити питання щодо: 
підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи; 
діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, з виконання актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації. 
Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території  райдержадміністрації.
У планах роботи райдержадміністрації визначають конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також терміни їх здійснення.
Додаткові (позапланові) питання включають до затвердженого плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації. 
Питання виключають з плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови на підставі доповідної записки заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації. 
13. Формування планів роботи структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до додатку 2 та з урахуванням положень пунктів 11 і 12 Регламенту.
14. Додаткові (позапланові) питання включають до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключають за рішенням заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних обов’язків),  керівника апарату райдержадміністрації.
15. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації здійснюють заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).
16. Підготовка річної звітності райдержадміністрації, передбаченої статтями 30 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2000 року № 388 відділом економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі та апаратом райдержадміністрації.
17. Зміст звітності за квартал, рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та структурними підрозділами згідно з додатком 3. 
 
Організація роботи апарату райдержадміністрації
18. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань: 
опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови і заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації; 
здійснює опрацювання проектів розпоряджень, розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань; 
перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, указів, розпоряджень та доручень Президента України, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації;
вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;
здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень та доручень голови  районної державної адміністрації;
за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначеному законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій; 
здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства  структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації; 
проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
забезпечує дотримання режиму роботи, внутрішнього трудового розпорядку працівників апарату райдержадміністрації;
забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв’язку відповідно до вимог законодавства; 
забезпечує належний стан та дотримання правил охорони праці;
провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та вживає заходів щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;
забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;
виконує відповідно до Регламенту інші функції;
здійснює заходи по економії паливно-енергетичних ресурсів; 
контроль за виконанням покладених на апарат райдержадміністрації завдань, підготовку матеріалів здійснює керівник апарату райдержадміністрації.
19. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та виконавчими органами рад.
20. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про апарат, що затверджується головою районної державної адміністрації.
 
Кадрова робота
 
21. Кадрова робота в районній державній адміністрації спрямована на комплексне вирішення питання щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.
22. Організація кадрової роботи в районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботи з кадровим резервом. 
23. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації здійснює відділ організаційно-кадрової роботи. У структурних підрозділах районної державної адміністрації виконання кадрової роботи покладається за рішенням відповідного керівника на одного з працівників.
24. Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації здійснюється відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери зацікавленості у професійному зростанні.
25. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку.
26. Керівник апарату районної державної адміністрації, начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців. 
27. Прийняття працівників на роботу до районної  державної адміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до чинного законодавства.
28. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що мають мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці, у випадку не надання допуску до роботи з таємними документами або його скасування, такого працівника може бути переведено на посаду, не пов’язану з державною таємницею, чи звільнено.
29. В районній державній адміністрації, її структурних підрозділах створюється у порядку, передбаченому Положенням про формування кадрового резерву для державної служби, що затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199, резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.
30. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців в районній державній адміністрації проводяться атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків в установленому законодавством порядку.
31. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, відзнаками Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації та підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.
32. На кожного прийнятого на роботу працівника в апарат районної державної адміністрації та її структурні підрозділи  оформляється особова справа.
33. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову районної державної адміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, начальника відділу організаційно – кадрової роботи райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
    Начальник відділу організаційної – кадрової роботи райдержадміністрації здійснює керівництво роботою відділу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.
 
Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням
 
34. Організація  роботи з документами  в  райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому Інструкцією з діловодства, затверджену розпорядженням голови районної державної адміністрації, що розроблена відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої  постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242. 
35. Номенклатура справ є обов’язковим документом, який складається для створення єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом, відбору документів на державне зберігання у процесі діловодства.
36. Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.
37. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, керівник апарату райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), заступник керівника апарату та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.
Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на сектор контролю апарату райдержадміністрації.
У структурних підрозділах безпосередній контроль за виконанням документів здійснює посадова особа, відповідальна за контроль.
38. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містить питання, що потребують вирішення.
Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями, указами та дорученнями Президента України,  дорученнями Прем’єр-міністра України, актами інших центральних органів державної виконавчої влади,  розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.
Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, розпорядженнями, указами та дорученнями Президента України, дорученнями Прем’єр-міністра України, актами інших центральних органів державної виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад та інших документів здійснюється сектором контролю апарату райдержадміністрації, а за розглядом звернень громадян  – відділом з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.
39. Для здійснення контролю за виконанням  актів законодавства, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, розробляється у разі потреби план контролю, в якому визначаються: проміжні контрольні терміни виконання завдань, структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань, структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації та контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджує заступник голови (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації.
40. Контроль за виконанням актів законодавства, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом: 
аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців; 
систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів; 
проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях; 
розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах у голови районної державної адміністрації або його заступників,  керівника апарату райдержадміністрації. 
41. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних термінів подаються голові районної державної адміністрації або його заступникові відповідно до розподілу функціональних обов’язків не пізніше ніж за 10 днів до закінчення терміну, визначеного актом законодавства, розпорядженнями, указами та дорученнями Президента України, дорученням Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови районної державної адміністрації або планом контролю.
42. За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного виконання документа або передбаченого ним окремого завдання, голова районної державної адміністрації, його заступник відповідно до розподілу функціональних обов’язків або керівник апарату дає доручення виконавцям вжити додаткових заходів для усунення причини.
43. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подається в органи виконавчої влади вищого рівня, підписує голова райдержадміністрації.
 
44. Зняття з контролю виконання документа проводиться на підставі письмового звіту керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за письмовою згодою голови районної державної адміністрації або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов’язків, керівника апарату райдержадміністрації.
 
Організація розгляду звернень громадян
та проведення особистого прийому громадян
 
45. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян, пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації. 
46. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року
№ 348.
47. Порушені у зверненнях громадян питання розглядає голова районної державної адміністрації або його заступники відповідно до розподілу функціональних обов’язків, керівник апарату райдержадміністрації, керівник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації. Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи або апарат райдержадміністрації.
48. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації та його заступники згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації. 
49. Графік особистого прийому громадян містить інформацію про місце проведення, дні та години прийому.
50. Виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації здійснюються  відповідно до графіку, що затверджує голова районної державної адміністрації.
51. Відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації проводить комплексне вивчення пропозицій, заяв і скарг громадян, щоквартально аналізує та узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.
52. Про підсумки роботи щодо звернень громадян регулярно заслуховувати на засіданнях Колегії районної державної адміністрації.
 
Організація правового забезпечення діяльності райдержадміністрації
 
53. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює юридичний відділ апарату райдержадміністрації.
54. Юридичний відділ з  питань правового забезпечення діяльності
райдержадміністрації підпорядковується голові, а з питань
організації    роботи   апарату   райдержадміністрації  – керівнику апарату  райдержадміністрації. 
55. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.
56. Основними завданнями юридичного відділу є:
правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;
організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;
підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.
57. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:
забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії, а також інших актів райдержадміністрації;
проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до вимог законодавства; 
визначає, які розпорядження голови райдержадміністрації є нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, зокрема щодо підготовки проектів розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації;
представляє інтереси райдержадміністрації в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
організовує в установленому законом порядку доступу до публічної інформації;
виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про юридичний відділ, що затверджує розпорядженням голова районної державної адміністрації.
58. Начальник юридичного відділу:
здійснює керівництво роботою юридичного відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань; 
бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації;
організовує роботу працівників юридичного відділу, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;
виконує інші передбачені законодавством функції.
Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, 
служби і комісії райдержадміністрації
59. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації голова створює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова районної державної адміністрації. Рішення зазначених органів оформляються протоколами.
60. З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами  при  райдержадміністрації відповідно до постанови Кабінету   Міністрів  України  від  3  листопада  2010  року  №  996 утворюється громадська рада.
61. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та обговорення найважливіших напрямів її діяльності створюється Колегія райдержадміністрації (надалі – Колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова Колегії), його заступників, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. 
62. До складу Колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування. До складу Колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники. 
63. Засідання Колегії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.
64. Засідання Колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові — у міру потреби.
65. Рішення Колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.
66. Рішення Колегії оформляється протоколом, який підписує голова Колегії, що є підставою для видання ним відповідного розпорядження або доручення.
67. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань Колегії, у тому числі технічний запис засідань Колегії.
68. У своїй роботі Колегія райдержадміністрації керується Загальним положенням про Колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України              від 2 жовтня 2003 року № 1569, Положенням про Колегію райдержадміністрації та цим Регламентом.
 
Порядок підготовки та проведення нарад
 
69. Голова, заступники голови, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції. План проведення наради затверджує відповідна посадова особа та  визначає особу, відповідальну за ведення протоколу наради. 
70. Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації покладається на апарат, відділ організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, а в  заступників голови – на підпорядковані структурні підрозділи райдержадміністрації. 
71. Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради не пізніше як за один день до проведення наради, а з додаткових (позапланових) питань — подаються у день проведення наради. 
72. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше одного робочого дня, якщо інше не передбачено рішеннями наради. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення. Протокол наради підписує головуючий та візує особа, яка вела протокол. 
73. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження або доручення голови районної державної адміністрації, доручення заступників голови райдержадміністрації, накази та доручення керівника апарату райдержадміністрації.
Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа та працівник структурного підрозділу відповідальний за направлення матеріалів в районну газету «Голос народу».
 
Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень
голови районної державної адміністрації
 
74. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, указів, розпоряджень та доручень Президента України, доручень Прем’єр-міністра України та за власною ініціативою видає одноособово в межах своїх повноважень розпорядження. 
75. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (надалі – проекти розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, апарат, а також територіальні органи центральних органів виконавчої влади та інші установи.
76. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації чи апарату або іншому органу, головним розробником є виконавець, зазначений першим. 
77. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а в разі потреби — іншими органами. 
У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органові місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій.
Головний розробник самостійно визначає зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, апарату та інші органи виходячи із змісту основних положень проекту розпорядження.
Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту розпорядження (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.
Проекти розпорядження погоджують шляхом візування керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, інші органи, заступники голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та керівник апарату райдержадміністрації, зазначаючи посаду, ім’я та прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дату візування. 
Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства, указів, розпоряджень та доручень Президента України, доручень Прем’єр-міністра України, погоджуються структурними підрозділами райдержадміністрації. Час погодження проекту розпорядження кожним структурним підрозділом  не повинен перевищувати два робочі дні, якщо інше не передбачено головним розробником. 
Якщо зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником термін, такий проект вважається погодженим без зауважень.
За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 4), у якій зазначаються зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, апарату, інші органи, що: 
погодили проект розпорядження без зауважень; 
висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником; 
висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником; 
не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження. 
Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації, а також у випадках коли керівники зацікавлених структурних підрозділів завізували проект розпорядження.
Оригінали документів погодження проекту розпорядження зберігаються  в архівних справах головного розробника.
78. У разі наявності неврегульованих розбіжностей у позиціях зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, апарату та інших органів щодо проекту розпорядження головний розробник оформляє у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 5), який підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, апарату, іншого органу, що є головним розробником. 
79. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 6), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження. До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.
80. Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, про внесення змін до складу комісій, робочих груп або з інших організаційних питань.
Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, у тому числі регуляторних актів, є обов’язковим.
81. У разі, коли проект розпорядження тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 7), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції. 
82. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, у якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення загалом або частково. 
83. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій наводяться результати аналізу стану справ і причини виникнення  недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження. 
Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і терміни виконання завдань. 
У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні терміни інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань. 
Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку району у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях Колегії райдержадміністрації. 
84. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.
85. Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає: 
копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу; 
копію повідомлення про оприлюднення проекту.
86. Підготовлений проект розпорядження підписує керівник органу, що є головним розробником. Проект розпорядження вноситься голові районної державної адміністрації разом зі службовою запискою (додаток 8) та відповідними документами. 
87. За дорученням голови райдержадміністрації або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов’язків чи керівника апарату опрацювання внесеного проекту розпорядження проводиться в апараті райдержадміністрації, де здійснюється редагування його тексту. 
88. Термін опрацювання проекту розпорядження в апараті районної держадміністрації не повинен перевищувати 10 робочих днів. У разі потреби зазначений термін може бути продовжено за обґрунтованим проханням посадової особи апарату райдержадміністрації.
89. Проект розпорядження, що його завізували працівники апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання, передається керівникові апарату райдержадміністрації.
90. Перелік посадових осіб, які візують проект розпорядження, розміщується на зворотному боці останнього аркуша.
91. Проект розпорядження візують особи, визначені у додатку 9. 
Якщо проект розпорядження стосується питань фінансово-економічної діяльності, то його в обов’язковому  порядку візує начальник фінансового управління райдержадміністрації. У випадку, коли проект розпорядження стосується коштів районного бюджету, проект погоджує голова комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій районної  ради та голова районної  ради.
У разі, коли додатки до розпорядження торкаються фінансово-економічних питань, то вони в обов’язковому порядку візуються начальником фінансового управління райдержадміністрації.
92. Додатки до розпоряджень візують головний розробник проекту розпорядження, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних обов’язків) та підписує керівник апарату райдержадміністрації.
Положення, плани, тощо, які затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації, візують головний розробник проекту розпорядження, заступники голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних обов’язків).
93. Проекти розпоряджень, які стосуються діяльності районної ради чи участі керівництва районної  ради у проведенні заходів, в обов`язковому порядку погоджує голова районної ради.
94. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковій правовій експертизі в юридичному відділі.
У разі, коли проект розпорядження подано апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, юридичний відділ доповідає про це керівникові апарату райдержадміністрації, та у дводенний термін повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього для надання пояснення та усунення зауважень.
95. Юридичний відділ опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.
96. Юридичний відділ під час проведення правової експертизи:
перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим Регламентом, а також повноту погодження із зацікавленими органами.
97. У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства, юридичний відділ вносить зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, юридичний відділ готує висновок (додаток 10).
98. Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.
99. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.
Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній термін набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців та оприлюднюються відповідно до чинного законодавства. 
100. Розпорядження голови районної  державної адміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731.
101. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації та оприлюднення, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній термін введення їх у дію.
102. Розпорядження голови районної  державної адміністрації, що стосуються прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній термін набрання чинності.
103. Додатки до розпоряджень голови районної  державної адміністрації є невід’ємною частиною розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.
104. Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються  зацікавленим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з планом розсилки та  оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому законодавством порядку.
105. Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.
106. Розпорядження, які підписав голова райдержадміністрації, разом з електронною версією (у форматі Microsoft WORD або EXСEL), планом розсилки, складеним і підписаним головним розробником проекту розпорядження, подають для реєстрації в загальний відділ апарату райдержадміністрації. Відповідальність за ідентичність електронної та паперової версій розпорядження несе головний розробник проекту розпорядження. Працівник загального відділу звіряє електронну й паперову версії розпорядження, реєструє його та вносить в базу даних.
Зареєстровані розпорядження надсилають зацікавленим органам та організаціям згідно з планом розсилки.
 
Публічне обговорення проекту розпорядження
голови райдержадміністрації
 
107. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для  розвитку району, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки за рішенням голови районної державної адміністрації. 
108. Рішення громадськості про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою. 
109. Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». 
 
Взаємовідносини райдержадміністрації
з іншими органами державної влади та органами
місцевого самоврядування
 
110. З метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань, взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку.
111. Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється в установленому законодавством порядку. 
112. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.
113. З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.  
 
Підготовка доручень голови районної державної адміністрації
 
  114.  Доручення голови райдержадміністрації готують:
–   за підсумками нарад за участі голови райдержадміністрації;
– для організації виконання нормативних актів, доручень та інших документів центральних органів виконавчої влади;
– для організації виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації; 
– для оперативного вирішення інших невідкладних питань;
– на виконання рішень Колегії райдержадміністрації.
  115.  Проекти доручень голови районної державної адміністрації готують структурні підрозділи райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації та керівник апарату райдержадміністрації відповідно до компетенції та характеру поставлених завдань.
За підсумками нарад проекти доручень готують і подають на підпис голові райдержадміністрації не пізніше одного робочого дня після проведення наради.
 116. Проекти доручень візують  виконавець, заступник голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації, начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації, начальник загального відділу апарату районної державної адміністрації, завідувач сектору контролю апарату районної державної адміністрації.
117.  Проект доручення, завізований усіма посадовими особами, подають на підпис голові районної державної адміністрації.
118. Доручення, які підписав голова районної державної адміністрації, разом з електронною версією ( у форматі Microsoft WORD) та з планом розсилки подають для реєстрації в загальний відділ  апарату районної державної адміністрації. 
 
 
Візування листів в райдержадміністрації
 
119. Листи за підписом голови, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації візує виконавець структурного підрозділу райдержадміністрації (виконавець-розробник листа).
Підготовка договорів та угод
120. Договори та угоди (додатки до договорів, додаткові угоди) в обов’язковому порядку візують: керівник структурного підрозділу – розробник договору (угоди), керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, відповідальний за розподіл видатків, керівник юридичного відділу апарату райдержадміністрації.
Угоди реєструються у відділі фінансово – господарського забезпечення  апарату райдержадміністрації.
 
                                                                                                         Додаток 1
                                                                                    до Регламенту Пустомитівської
                                                                                    районної державної адміністрації

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Пустомитівської районної державної адміністрації

на _____________________

(квартал/рік)

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1. Засідання Колегії райдержадміністрації

 

 

 

 

 

2. Засідання консультативно-дорадчих органів райдержадміністрації

 

 

 

 

3. Заходи щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем у соціальній сфері, поліпшення діяльності місцевих органів виконавчої влади тощо

 

 

 

 

4. Заходи на виконання  актів законодавства (Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня), доручень Президента України та Прем’єр-міністра України, державних і обласних програм соціально-економічного та культурного розвитку, розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, рішень районноїради, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролюта підготовки відповідних звітів

 

 

 

 

5. Підсумки діяльності райдержадміністрації (підготовка звітів)

 

 

 

 

6. Проведення перевірок, надання практичної допомоги

 

 

 

 

7. Наради, семінари, навчання тощо

 

 

 

 

8. Засідання, нарадиструктурних підрозділів районної державної адміністрації

 

 

 

 

9. Основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участі

 

 

 

 

Керівник апарату                                                 ____________________

                               (підпис)                                 (ім’я та прізвище)

Керівник апарату                                                          Ю.В.ТКАЧ

 

 

Додаток 2

до РегламентуПустомитівської

районноїдержавної адміністрації

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови

 райдержадміністрації

(ініціали,  прізвище)

„____” _______________ 20__ року

 

 

ПЛАН РОБОТИ

__________________________________________________________

(структурний підрозділ, апарат райдержадміністрацїі)

на _____________________

(місяць/квартал)

 

 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                                    ____________________

(посада керівника)                         (підпис)                            (ім’я та прізвище)

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                        Ю.В.ТКАЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Додаток 3

                                                                                                                         до Регламенту Пустомитівської                                      районноїдержавної адміністрації

 

 

 

Звіт

про виконання плану роботи Пустомитівської райнноїдержавної адміністрації

на ______________ квартал 20____ року

 

 

№ заходу в плані

Заплановані заходи (відповідно до плану роботи)

Термін виконання (відповідно до плану)

Стан виконання запланованих заходів (місце проведення, фактична дата проведення, хто проводив, досягнуті результати тощо. У разі невиконання – вказати причину)

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                    Ю.В.ТКАЧ

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до РегламентуПустомитівської

районної державної адміністрації

 

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження

_______________________________________________

(назва)

Проект розпорядження розроблено _____________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

______________________________________________________________________

(підстава для розроблення)

та погоджено:

без зауважень

______________________________     _________________               ______________________

(посада)                                                          (підпис)                             (ім`я та прізвище)

                                                                                         (дата візування)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано

______________________________     _________________               ______________________

(посада)                                                          (підпис)                             (ім`я та прізвище)

                                                                                         (дата візування)

із зауваженнями (пропозиціями),

які враховано частково

______________________________     _________________               ______________________

(посада)                                                          (підпис)                             (ім`я та прізвище)

                                                                                         (дата візування)

із зауваженнями (пропозиціями),

які не враховано

______________________________     _________________               ______________________

(посада)                                                          (підпис)                             (ім`я та прізвище)

                                                                                         (дата візування)

Структурні підрозділи райдержадміністрації, апарату, інші органи, які відповідно до пункту ____  Регламенту, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від ___________ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:

_______________________________     _______________           ___________________

(найменування посади керівника                          (підпис)                (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого органу,

 що є головним розробником )

____ ___________ 20___ р.

Керівник апарату                                                                             Ю.В.ТКАЧ

   

                                                                    

                                                                          Додаток 5

до Регламенту Пустомитівської районної державної адміністрації

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження ___________________________________________________

(назва)

 

 

1.                Ураховані зауваження (пропозиції)

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

Спосіб врахування

 

 

 

 

 

 

2. Неврегульовані розбіжності

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

 

 

 

 

____________________________________   _________________      __________________

(найменування посади керівника                 (підпис)              (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого                                                                                      

органу, що є головним розробником)

 

___ ____________ 20____ р.

 

Керівник апарату                                                                        Ю.В.ТКАЧ

 

 

Додаток 6

до Регламенту Пустомитівської районної державної адміністрації

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження ______________________________________________________

(назва)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв’язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

2. Мета і шляхи її досягнення

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

3. Правові аспекти

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі, коли проект розпорядження стосується прав та обов’язків громадян, про це зазначається окремо.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

5. Позиція заінтересованих органів

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

6. Регіональний аспект

Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, чи враховують положення проекту потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення в проекті.

7. Громадське обговорення

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

8. Прогноз результатів

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

__________________________   ___________        ___________________           (найменування посади керівника            (підпис)                             (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого органу,

що є головним розробником)

___ ____________ 20____ р.

 

 

 

Керівник апарату                                                                   Ю.В.ТКАЧ

 

Додаток 7

до Регламенту Пустомитівської районної  державної адміністрації

 

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту розпорядження ____________________________________________________

(назва)

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

Зміст відповідного положення
проекту розпорядження

 

 

 

 

 

___________________________________    _____________       __________________

(найменування посади керівника                        (підпис)                (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                              Ю.В.ТКАЧ

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

                                                                                       до Регламенту Пустомитівської                  

                                                                                  районної  державної адміністрації

 

 

                                                                                    Голові Пустомитівської районної                     

                                                                                      державної адміністрації

                                                                                  _______________________

                                                                                     ( прізвище та ініціали  )

 

 

 

Службова  записка

 

Від:                ______________________________________________________

                            ( назва головного розробника проекту розпорядження )

 

Щодо:           Внесення на опрацювання в апарат райдержадміністрації проекту          

                       розпорядження _________________________________________

                                                             ( назва проекту розпорядження )

 

 

 

               На виконання пункту 86 Регламенту Пустомитівської районної  державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови від «____» ________ 2013  року №_____________ , прошу внести підготовлений проект розпорядження __________________________________________________________________

                                               ( назва проекту розпорядження )

для опрацювання його в апараті райдержадміністрації.

 

       

  Додатки:

1.                Пояснювальна записка.

2.                Довідка про погодження проекту розпорядження з візами керівників структурних підрозділів, які погодили проект.

3.                Документи, передбачені Регламентом райдержадміністрації та інші документи, визначені головним розробником (у разі необхідності).

_________________                     _____________                     _____________________

          ( посада )                                 ( підпис )                                    (ім`я та прізвище)

 

 

Керівник апарату                                                                       Ю.В.ТКАЧ

 

 

Додаток 9

до Регламенту Пустомитівської районної  державної адміністрації

Завізували:

 

Перший заступник                                                     (підпис)               (ім`я та прізвище)

голови райдержадміністрації                                                    (дата візування)

 

Керівник апарату                                                   (підпис)       (ім`я та прізвище)

райдержадміністрації                                                                                                       (дата візування)

 

Заступник голови райдержадміністрації                     (підпис)         (ім`я та прізвище)

(відповідно до розподілу функціональних                                                                  (дата візування)

 обов’язків)

 

Начальник юридичноговідділу                                (підпис)            (ім`я та прізвище)

апарату райдержадміністрації                                     (дата візування)

              

Начальник фінансового управління

районної             державної адміністрації                         (підпис)    (ім`я та прізвище)

(тільки проекти розпоряджень та додатки до них

 з питань фінансово-економічної діяльності)                          (дата візування)

 

Начальник загального відділу                                 (підпис)              (ім`я та прізвище)

апарату райдержадміністрації                                       (дата візування)

                                                                                                      

Керівник структурного підрозділу                               (підпис)        (ім`я та прізвище)

райдержадміністрації                                                      (дата візування)

(головний розробник проекту розпорядження)

 

 

Погоджено:

Голова районноїради                                                       (підпис)       (ім`я та прізвище)

 (якщо проект розпорядження стосується коштів                        (дата візування)

районного бюджету)   

 

Голова комісії з питань бюджету                     

фінансів, податків та інвестицій                              (підпис)              (ім`я та прізвище)

районної ради                                                                      (дата візування)

 

 

 

     

Керівник апарату                                                                      Ю.В.ТКАЧ

 

 

Додаток 10

до Регламенту Пустомитівської районної державної адміністрації

 

 

ВИСНОВОК

юридичного відділу райдержадміністрації

до проекту розпорядження_________________________________________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено _______________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

 

1. За результатами проведеної експертизи виявлено невідповідності:

1)____________________________________________________________________  (Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

_____________________________________________________________________

розпорядженням голови районної державної адміністрації)

2) _____________________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки — зазначаються недоліки, зокрема логічні та змістові)

____________________________________________________________________

 

2.Узагальнений висновок _________________________________________________________

(наводиться узагальнений висновок та пропозиції

_____________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

_________________________________________________________________проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

___________________________    __________      _____________________

(найменування посади працівника        (підпис)                    (ім’я та прізвище)

юридичного відділу)

__________________________      _________        _____________________

(Начальник юридичного відділу)        (підпис)                    (ім’я та прізвище)

 

 

___ ____________ 20____р.

 

 

Керівник апарату                                                                          Ю.В.ТКАЧ

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
3 липня 2013 року                                        № 269
 
Про створення робочої групи для 
реалізації «Пілотного проекту щодо 
запровадження державного регулювання 
цін на лікарські засоби для лікування осіб
з гіпертонічною хворобою» у
Пустомитівському районі
 
      Відповідно до п.1) ч.1 ст.22, п.9) ч.1 ст. 39 Закону України « Про місцеві державні адміністрації», з метою покращення роботи з питань реалізації «Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 340:
1. Створити робочу групу для реалізації«Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» в складі:
1. Сабара Л.Л. – заступник голови райдержадміністрації;
2. Лабай І.М. – головний лікар центральної районної лікарні (за згодою);
3. Мамчур О.І. – завідувач ДКП «центральна районна аптека №54»(за згодою);
4.Векляк В.Я. – в.о. заступника головного лікаря з медичного обслуговування
    населення   центральної районної лікарні (за згодою);
5. Максим Н.М. – районний терапевт центральної районної лікарні (за згодою);
6.Черемісіна І.А. – районний кардіолог центральної районної лікарні (за згодою);
7.Добрянський С.Б. – районний невролог центральної районної лікарні (за згодою);
8.Слобоцький З.П. – районний педіатр центральної районної лікарні (за згодою);
9.Житницька Н.Ю. – завідувач терапевтичним відділенням райполіклініки (за згодою);
10.Волчанська М.З. – лікар невропатолог райполіклініки (за згодою);
11.Скочиляс Р.Т. – редактор районного часопису «Голос народу» (за згодою);
12.Томчишин В.Я. – директор територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.
2. Робочій групі забезпечити організаційний супровід та проведення моніторингу реалізації «Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою».
3.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації О.Туісова.
 
Перший заступник голови                                                 В.М.ШАПОВАЛ
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
2 липня 2013 року                                  № 268

Про затвердження плану роботи районної

державної адміністрації на третій

квартал 2013 року

 

  Керуючись ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до  Регламенту Пустомитівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26.11.2007 № 790 «Про затвердження Регламенту Пустомитівської районної державної адміністрації» :

 Затвердити план роботи районної державної адміністрації на третій  квартал 2013 року згідно з додатком.

1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  керівника апарату районної державної адміністрації Ю.Ткача.

 

Перший заступник голови                                                В.М.ШАПОВАЛ                              

   

                                                                                           Додаток

                                                                           до розпорядження голови

                                                                           районної держадміністрації

                                                                           від _________________ 2013 року

                                                                          №  _________

                                                                                                        

ПЛАН   РОБОТИ

Пустомитівської районної державної адміністрації 

на третій  квартал  2013 року

     Зміст заходу

Необхідність заходу

Термін виконання

Виконавці

1.Засідання Колегії      районної державної  адміністрації

 

1

Згідно плану засідань Колегії районної державної адміністрації, затвердженого   головою районної державної адміністрації

Підсумок зробленого, координація зусиль на вирішення першочергових завдань

Четвертий четвер місяця

Заступники голови районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

2.Питання,що розглядатимуться на нарадах та заходи за участю голови районної державної адміністрації

 

1

Відвідування  промислових та сільськогосподарських підприємств району з метою налагодження партнерських відносин

Сприяння у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку

Постійно

А.Мерцало

В.Гулай

2

Зустрічі голови районної державної адміністрації з керівниками політичних партій та громадських організацій

Вироблення спільних підходів до розв”язання назрілих проблем.

При необхідності

І.Глуховецька

3

Наради з керівниками відділів та управлінь районної державної адміністрації, районних служб,  контролюючих та правоохоронних органів

Вироблення спільних підходів до розв”язання назрілих проблем.

Щопонеділка

Б.Дуліба.

Ю.Четирбук

4

Участь  у семінарах-нарадах з головами органів місцевого самоврядування

Для координації зусиль виконавчої та законодавчої гілок влади по вирішенню питань соціально-економічного розвитку

Третій  четвер місяця

Б.Дуліба

5

Участь у виробничих нарадах по вирішенню проблем соціально-економічного та культурного  розвитку

Сприяння у вирішенні проблем

При необхідності

Керівники районних служб

6

Участь в прямих телефонних лініях

Сприяння у вирішенні проблем

Третій вівторок місяця

І.Глуховецька

7

Зустрічі з мешканцями сіл району  на сходах сільської громади, інших масових заходах

Сприяння у вирішенні  проблем

Протягом кварталу

І.Глуховецька

Б.Дуліба

8

Участь в урочистих заходах

 

Протягом кварталу

Організаційний комітет

9

Особистий прийом громадян

Сприяння у вирішенні проблем

Четверта п’ятниця місяця

Л.Дзик

10

Виїзний прийом громадян у місцевих радах району

Сприяння у вирішенні проблем

Згідно з графіком

Л.Дзик

 

 

 

 

 

           3.Питання, що розглядатимуться   за участю заступників голови  район –

          ної державної адміністрації

 

1

Засідання комісії з питань платежів до бюджету

Вирішення питань платежів, погашення заборгованості по заробітній платі

Щосереди

В.Шаповал

2

Засідання координаційної ради     з надзвичайних  ситуацій     та суспільно-небезпечних узалежнень

Вирішення першочергових питань  при екстремальних ситуаціях

При необхідності

В.Шаповал

3

Питання співпраці з іншими регіонами України

 

Постійно

В.Шаповал

4

Проведення засідань районної  комісії по вибору земельних ділянок по розміщенню об”єктів

Вирішення організаційних питань

Щовівторка

В.Шаповал

5

Питання розвитку підприємництва в районі

 

Постійно

В.Шаповал

6

Виконання  районної програми енергозбереження

Вирішення організаційних питань

Протягом кварталу

О.Туісов

7

Виробничі наради  щодо роботи підприємств  житлово-комунальної сфери , підготовка до опалювального сезону

Вирішення організаційних питань

Протягом кварталу

О.Туісов

8

Надання методичної допомоги, консультацій працівникам органів місцевого самоврядування

Виїзди спеціалістів відділу апарату  районної державної адміністрації у місцеві ради

Перша середа місяця

Б.Дуліба,

П.Корилкевич,

І.Глуховецька

 

9

Перевірки відділів та управлінь районної державної адміністрації   з питань роботи із кадровим резервом

З метою поліпшення роботи щодо кадрових питань

Протягом кварталу

Б.Дуліба

10

В рамках     продовження  акцій “Милосердя” надавати допомогу       багатодітним сім”ям, одиноким громадянам похилого віку, тримати на контролі виконання  Національної програми “Діти України”

З метою вирішення питань соціального захисту населення.

Протягом кварталу

М.Степований,

Л.Двойченков,

В.Томчишин

11

Проведення засідань оргкомітету по відзначенню державних свят

Належне відзначення державних свят та пам”ятних дат.

Протягом кварталу

Організаційний комітет

12

Проведення в районі жнивної кампанії

 

Протягом липня – серпня

В.Шаповал

В.Гулай

13

Участь в прямих телефонних лініях

 

Згідно з  графіком проведення

Заступники голови районної державної адміністрації

14

Особистий прийом громадян

 

Згідно з графіком прийому

Заступники голови районної державної адміністрації

15

Зустрічі з керівниками політичних партій та громадських організацій

 

Протягом кварталу

Заступники голови районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

4.Заходи, що здійснюватимуться спільно з районною радою

 

1

Підготовка  позачергової  та чергової  сесій районної ради

 

 липень,

вересень

В.Бабій

Ю.Ткач

2

Урочисті заходи по відзначенню  державних та інших пам”ятних дат.

Належне відзначення державних свят

Протягом кварталу

Організаційний комітет

3

Зустрічі з керівниками політичних партій та громадських організацій

Вироблення спільних підходів до розв”язання назрілих проблем

При необхідності

І.Глуховецька, В.Бабій

 

 

 

 

 

5.Найбільш важливі заходи, що будуть проводитись в районі

 

1

Чергова сесія районної ради

 

Липень

В.Бабій

Ю.Ткач

2

Заходи по проведенню в районі фольклорних дійств «Купальські дійства»

 

6-7 липня

В.Салагай

3

Літнє оздоровлення та відпочинок школярів

 

Протягом липня , серпня

В.Мота

Т.Стахів

М.Лісна

4

Засідання оргкомітету по відзначенню 22-ої річниці Незалежності України

 

Липень, серпень

Організаційний комітет

6

Урочисті заходи по відзначенню 22-ої річниці Незалежності України

 

20-25 серпня

Організаційний комітет

 

 

 

 

 

7

Серпневі наради педагогів району

 

Третя декада серпня

М.Лісна

8

Перший дзвоник у школах району

 

2 вересня

М.Лісна

 

Керівник апарату                                                                   Ю.В.ТКАЧ

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
2 липня 2013 року                                  № 267
 
Про внесення змін до Положення про
відділ освіти, молоді та спорту
Пустомитівської районної
державної адміністрації     
 
Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про освіту», Закону України «Про фізичну культуру і спорт», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» 
 
1. Внести наступні зміни до Положення про відділ освіти, молоді та спорту Пустомитівської районної державної адміністрації:
                       Пункт 1.8  викласти в такій редакції: 
 «Начальник  відділу має заступника. Заступник начальника призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальника відділу».
                       Пункт 5.10 викласти в такій редакції:
«Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців структурного підрозділу, керівників секторів, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності».
2. Розпорядження голови районної державної адміністрації набирає чинності з 2 липня 2013 року.
3. Контроль за виконання розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О.Туісова.       
 
Перший заступник голови                                          В.М.ШАПОВАЛ
 

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
1 липня 2013 року                                  № 265
 
Про отримання короткотермінової позики на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду районного бюджету Пустомитівського району
 
Відповідно до п.3 ст. 13, ст. 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 15.3 рішення Пустомитівської районної ради від 27 грудня 2013 року № 318 «Про районний бюджет Пустомитівського району на 2013 рік», враховуючи потребу у своєчасній виплаті відпускних педагогічним працівникам та заробітної плати за другу половину червеня поточного року та оплаті спожитих енергоносіїв, продуктів харчування, медикаментів і враховуючи наявність тимчасового касового розриву в районному бюджеті Пустомитівського району станом на 01 липня  2013 року:
1. Просити в управлінні Державної казначейської служби України в Пустомитівському районі, Львівської області позику на покриття видатків на виплату відпускних педагогічним працівникам та заробітної плати за другу половину червеня поточного року та оплаті спожитих енергоносіїв, продуктів харчування, медикаментів в сумі 3 187 332,76 (три мільйони сто вісімдесят сім тисяч триста тридцять дві гривні сімдесят шість копійок) з отриманням її 03 липня 2013 року та погашенням її до 31 серпня 2013 року.
2. Спрямувати на погашення позики в сумі 3 187 332,76 (три мільйони сто вісімдесят сім тисяч триста тридцять дві гривні сімдесят шість копійок) відрахування від щоденних надходжень податків та неподаткових платежів (крім субвенцій, додаткових дотацій, трансфертів іншим бюджетам та коштів резервного фонду) в розмірі, встановленому Головним управлінням Державної казначейської служби України у Львівській області, до повного погашення позики.
3. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Л.Максим) підготувати пакет документів, необхідний для одержання позики до управління Державної казначейської служби України в Пустомитівському районі, Львівської області.
4. Контроль за своєчасним погашенням позики покласти на фінансове управління Пустомитівської районної державної адміністрації (Л.Максим).
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О.Туісова.
 
Заступник голови                                                               В.М.ШАПОВАЛ
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
1 липня 2013                                                      № 264
 
Про затвердження плану заходів
на 2013-2016 роки щодо реалізації
Стратегії реформування системи
надання соціальних послуг 
у Пустомитівському районі
 
Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 12 червня 2013 року № 338/0/5-13  «Про затвердження плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг у Львівській області»:
 
1. Затвердити  План заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування  системи  надання соціальних послуг у Пустомитівському районі (надалі – План заходів), що додається.
2. Відповідальним виконавцям щороку до 15 березня подавати управлінню соціального  захисту населення райдержадміністрації інформацію про хід виконання Плану заходів.
3. Управлінню соціального захисту  населення  райдержадміністрації (М.Степований) узагальнену інформацію подавати департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  щороку до 20 березня.  
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Л.Сабару .
 
Голова                                                               І. М. ЧОПКО                                                                                            
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від  1 липня 2013 року
№  264 
 
План заходів
на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи
надання соціальних послуг у Пустомитівському районі
 
1. Забезпечити визначення потреб населення району в соціальних послугах для подальшого планування роботи з організації надання соціальних послуг і вжити заходів щодо надання соціальних послуг відповідно до визначених потреб населення району.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 
служба у справах дітей райдержадміністрації,
Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
міська, селищна та сільські ради
    
Термін: протягом 2013-2016 років
 
2. Проводити моніторинг та оцінку діяльності суб’єктів, які надають соціальні послуги.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 
служба у справах дітей райдержадміністрації,
Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
міська, селищна та сільські ради
 
Термін: протягом 2013-2016 років
 
3. Створити при територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) відділення денного перебування осіб.
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
 
Термін: протягом 2013-2016 років
 
4. Активізувати співпрацю з громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними організаціями, що надають соціальні послуги, зокрема шляхом планування та надання соціальних послуг, здійснення громадського контролю за їх  якістю та ефективністю.  
Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 
служба у справах дітей райдержадміністрації,
Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
    
Термін: протягом 2013-2016 років
 

 

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
27 червня 2013                                                      № 262
 
Про затвердження детального плану 
території промислово-складського 
призначення на території
Оброшинської сільської
 ради за межами населеного пункту
 
Відповідно до п.8 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.4.12 Порядку розроблення містобудівної діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово – комунального господарства України від 16.11.2011 № 290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.12.2011 № 1468/20206, враховуючи оголошення щодо надання пропозицій та зауважень до проекту детального плану території промислово-складського призначення на території Оброшинської сільської  ради за межами населеного пункту, опублікованого в районному часописі «Голос народу» від 04.05.2013, лист Оброшинської сільської ради від 29.05.2013 № 282, заяву  ПП «ЕкоВат» від  08.06.2013 № 08.06.13/116:
1. Затвердити детальний план території промислово-складського призначення на території Оброшинської сільської ради за межами населеного пункту, розроблений ДІПМ  «Містопроект».
2. Відділу економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення даного детального плану території та розпорядження  на веб–сайті районної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О.Туісова.
 
           Голова                                                                             І. М. ЧОПКО
 

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
27 червня 2013                                                      № 261
Про розроблення детального плану 
території виробничої території в 
межах вул.Надійної м.Львова та 
вул.Проектована,6 на території 
Пасіки-Зубрицької сільської ради 
за межами населеного пункту
 
Відповідно до п.3 ст.10, п.2 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.11.2011 № 1468/20206, Схеми планування території Львівської області, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 08.12.2009 № 1077, схеми планування території  Пустомитівського району (проект районної планіровки 1988 року, термін дії якого продовжено рішенням Пустомитівської районної ради від 25.04.2013 № 363), генерального плану с.Пасіки-Зубрицькі, затвердженого рішенням Пасіки-Зубрицької сільської ради від 28.12.2012, заяви ТзОВ «Поларі» від 21.05.2013 № 48 про надання дозволу на розроблення детального плану території для обслуговування будівель і споруд на території  Пасіки-Зубрицької сільської ради за межами населеного пункту:
 
1. Розробити детальний план території території в межах вул.Надійної м.Львова та вул.Проектована,6 на території Пасіки-Зубрицької сільської ради за межами населеного пункту .
2. Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести за рахунок коштів ТзОВ «Поларі» – власника об»єктів нерухомого майна.
3. Відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації забезпечити укладання договору на розроблення містобудівної документації із проектною організацією, підготовку та надання даних на проектування.
4. Відділу економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження на веб-сайті районної державної адміністрації.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О.Туісова.
 
                Голова                                                           І.М.ЧОПКО

  

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
26 червня 2013                                                      № 260
 
Про призначення операторів інформаційно-
телекомунікаційної системи « Державний 
реєстр виборців» відділу ведення Державного
реєстру виборців апарату районної 
державної адміністрації  
 
Відповідно до пункту 19 статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  Закону України «Про Державний реєстр виборців», постанови Центральної виборчої комісії від 26 травня 2009 року №29 «Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 29 травня 2008 року №39», з метою забезпечення функціонування Комплексної системи захисту інформації автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи « Державний реєстр виборців»:
 
1. Призначити операторами інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації:
начальника відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації;
головного спеціаліста  відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації;
провідного спеціаліста  відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.
2. Покласти на операторів виконання функціональних обов’язків згідно з Інструкцією операторів відділу ведення Державного реєстру виборців Комплексної системи захисту інформації в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційної системі « Державний реєстр виборців».
3. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30.12.2009 року №966 « Про призначення операторів інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації» визнати таким що втратило чинність.
4.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Ю.Ткача.  
 
          Голова                                                                        І.М.ЧОПКО
 

alt

УКРАЇНА
              ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
         м. Пустомити,  Львівської області    
18 червня 2013 року                                            № 249
Про затвердження містобудівного
обґрунтування розміщення складських
корпусів ТзОВ «Грак» на території
Давидівської сільської ради за межами
населеного пункту

    Відповідно до ст.17 Земельного кодексу України, п.1) ст.20, ст.29 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», п.4 розділу У Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи висновок комплексної державної експертизи від 07.07.2010 № 14-01175-10, протокол № 1 громадського обговорення містобудівного обгрунтування розміщення складських корпусів ТзОВ «Грак» на території Давидівської сілсьокї ради за межами населеного пункту  від 27.04.2011, клопотання ТзОВ «Грак» від 25.04.2013 № ГК-250413:

Затвердити містобудівне обґрунтування розміщення складських корпусів ТзОВ «Грак» на території Давидівської сільської ради за межами населеного пункту,  розроблене проектною організацією ДП «Львівський промбудпроект».

Голова                                        І.М.ЧОПКО

 

alt

УКРАЇНА
              ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
         . Пустомити,  Львівської області    
18 червня 2013 року                                            № 248
Про розроблення детального плану
території господарського двору із
розташуванням цеху переробки молока
на території Ямпільської сільської ради
за межами населеного пункту

    Відповідно до п.3 ст.10, п.2 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.11.2011 № 1468/20206, Схеми планування території Львівської області, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 08.12.2009 № 1077, схеми планування території  Пустомитівського району (проект районної планіровки 1988 року, термін дії якого продовжено рішенням Пустомитівської районної ради від 25.04.2013 № 363), генерального плану с.Ямпіль, затвердженого рішенням Ямпільської сільської ради від 06.06.2012 № 310, подання Львівської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері про усунення порушень земельного та водного законодавства від 24.01.2013 № 47-91 вих-13, клопотання ТзОВ «Барком» від 26.04.2013 № 480 про надання дозволу на розроблення детального плану території господарського двору із розташуванням цеху переробки молока на території Ямпільської сільської ради за межами населеного пункту:
1.    Дати дозвіл ТзОВ «Барком» на розробку детального плану території господарського двору із розташуванням цеху переробки молока на території Ямпільської сільської ради за межами населеного пункту .
2.    Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести за рахунок коштів ТзОВ  «Барком».
3.    Відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації забезпечити укладання договору на розроблення містобудівної документації із проектною організацією, підготовку та надання даних на проектування.
4.    Відділу економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження на веб-сайті районної державної адміністрації.
5.    Розпорядження голови районної державної адміністрації від07.03.2012 № 185 «Про надання дозволу ТзОВ «Барком» на розробку детального плану території та складання проекту щодо впорядкування території для містобудівних потреб на території Ямпільської сільської ради за межами населеного пункту» визнати таким, що втратило чинність.
6.    Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
районної державної адміністрації О.Туісова.

Голова                                        І.М.ЧОПКО

 

alt

УКРАЇНА
              ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
         . Пустомити,  Львівської області    
18 червня 2013 року                                            № 247
Про розроблення детального плану
території для розміщення об»єкта
телекомунікаційної інфраструктури-
вежі стільникового зв’язку на території
Чорнушовицької сільської ради за
межами населеного пункту

    Відповідно до п.3 ст.10, п.2 ст.19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 № 290,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.11.2011 № 1468/20206, Схеми планування території Львівської області, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 08.12.2009 № 1077, схеми планування території  Пустомитівського району (проект районної планіровки 1988 року, термін дії якого продовжено рішенням Пустомитівської районної ради від 25.04.2013 № 363), клопотання ТзОВ «УкрТАУЕР» від 18.04.2013 № 10/04.13  про надання дозволу на виготовлення  детального плану території для розміщення об»єкта телекомунікаційної інфраструктури-вежі стільникового зв’язку на території Чорнушовицької сільської ради за межами населеного пункту:

1.    Розробити детальний план території для розміщення об’єкта телекомунікаційної інфраструктури-вежі стільникового зв’язку ТзОВ «УкрТАУЕР» на території Чорнушовицької сільської ради за межами населеного пункту .
2.    Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести за рахунок коштів ТзОВ  «УкрТАУЕР».
3.    Відділу містобудування та архітектури районної державної адміністрації забезпечити укладання договору на розроблення містобудівної документації із проектною організацією, підготовку та надання даних на проектування.
4.    Відділу економічного розвитку та торгівлі районної державної адміністрації забезпечити оприлюднення даного розпорядження на веб-сайті районної державної адміністрації.
5.    Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації О.Туісова.

Голова                                        І.М.ЧОПКО

 

alt

УКРАЇНА
              ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
         . Пустомити,  Львівської області    
17 червня 2013 року                                            № 246
 
Про створення спеціальної  комісії
для вжиття заходів щодо запобігання
різкому зростанню безробіття під час
масового вивільнення працівників

  Відповідно до ст.ст. 6, 24, п.9 ч.1 ст. 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації, Закону України «Про зайнятість населення», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2013 р. № 305 «Про затвердження Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників», враховуючи масове вивільнення працівників у Відкритому акціонерному товаристві  «Львівтранссервіс» та  у Відділі освіти, молоді та спорту Пустомитівської районної державної адміністрації :
1. Створити спеціальну комісію   для вжиття заходів щодо запобіганню різкому зростанню  безробіття під час масового вивільнення працівників у   складі:
–     Шаповал Володимир Миколайович – перший заступник голови  районної державної адміністрації  – голова спеціальної комісії;
–  Чумак Степан Миколайович – директор Пустомитівського районного центру зайнятості – заступник голови спеціальної комісії (за згодою) ;
           –   Мерцало  Андрій  Ярославович  – начальник відділу економічного розвитку інфраструктури та торгівлі  районної державної адміністрації – секретар спеціальної комісії;
Члени спеціальної комісії :
–          Степований  Микола  Володимирович – начальник управління соціального захисту населення    районної державної  адміністрації;
–    Салагай Оксана Петрівна – начальник управління Пенсійного фонду України в  Пустомитівському районі ( за згодою);
–    Поцюпан Михайло Володимирович – директор Пустомитівської районної виконавчої дирекції відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (за згодою);
          –    Грень Тарас Романович – Голова громадської організації «Пустомитівська районна організація роботодавців» (за згодою).
          2.   Спеціальна комісія для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників у своїй діяльності повинна керуватися Постановою КМУ від 22.04.2013 р. №305.
         3.      Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації В. Шаповала.

       Голова                                                  І. М. ЧОПКО

 

 

alt

УКРАЇНА
              ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
         . Пустомити,  Львівської області    
14 червня 2013 року                                            № 239
 
Про організацію навчання державних 
службовців районної державної адміністрації 
у Львівському регіональному інституті
державного управління НАДУ при Президентові
України у  2013  році 
        
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про державну службу», Указу Президента України від 9 листопада 2000 року  № 1212 «Про комплексну програму підготовки державних службовців», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 5 червня 2013 року № 321/0/5-13 «Про організацію навчання державних службовців у Львівському регіональному інституті державного управління НАДУ при Президентові України у 2013 році»:
 
1. Затвердити план-графік навчання державних службовців районної державної адміністрації у Львівському регіональному інституті при Президентові України за професійними програмами підвищення кваліфікації та тематичних короткотермінових семінарів у 2013 році  згідно з додатком.
 
3. Відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації (Б.Дуліба) забезпечити завчасне інформування державних службовців про терміни проведення навчання за відповідними програмами.
 
3. Керівникові апарату районної держадміністрації (Ю.Ткач), керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації (М.Степований, М.Лісна, В.Мота) забезпечити своєчасне скерування державних службовців на навчання.
 
4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Ю.Ткача.           
                                                                                         
Голова                                                                                       І.М.ЧОПКО
 
Додаток
до розпорядження голови 
райдержадміністрації
від   14 червня     2013 року 
№  239
 
План-графік
навчання державних службовців Пустомитівської  райдержадміністрації
за професійними програмами підвищення кваліфікації та  програмами тематичних короткотермінових семінарів на 2013 рік

№ з/п

Назва відділу та категорія слухачів

Термін проведення навчання

Кількість осіб

І етап

ІІ етап

 

1

2

3

4

Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації

1.    

Управління соціального захисту населення

 районної державної адміністрації

 

16.09 -20.09.2013

21.10 – 24.10.2013

Дуліба М.Р.

2.    

Відділ освіти, молоді та спорту

районної державної адміністрації

23.09. – 27.09.2013

28.10 – 31.10.2013

Гладиш Є.Й.

3.    

 Юридичний відділ апарату

районної державної адміністрації

23.09 – 27.09.2013

28.10 -31.10.2013

Антосюк Н.Я.

4.    

Відділ фінансово – господарського забезпечення

районної державної адміністрації

30.09. – 04.10.2013

04.11 – 07.11.2013

Козачок В.С.

5.    

Служба у справах дітей

районної державної адміністрації

30.09. – 04.10.2013

04.11 – 07.11.2013

Михальчишин Т.І.

6.    

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

07.10. – 11.10.2013

11.11 – 14.11.2013

Панас О.В.

7.    

Сектор цивільного захисту

 районної державної адміністрації

      07.10 11.10.2013

11.11 – 14.11.2013

Пруська І.Я.

Всього:

7

Навчання за програмами тематичних короткотермінових семінарів

1.

Переможці І туру конкурсу «Кращий державний службовець» районної державної адміністрації

 

11.06.12.06.2013

Мальків Л.М.

Грициняк О.Й.

2

 

Державний адміністратор центру надання адміністративних послуг районної державної адміністрації «Надання адміністративних послуг»

                            19.06. – 20.06.2013

Марущак О.С.

3

Семінар на тему «Вивчення нового законодавства про державну службу» для працівників відповідальних за ведення кадрової роботи у районній державній адміністрації

29.10. – 30.10.2013

Мота К.М.

4

Семінар на тему «Менеджмент та управлінське лідерство» для заступників керівників апарату районної державної адміністрації

17.09 – 18.09.2013

Березова З.М.

5

Семінар на тему «Конфлікт інтересів на державній службі» для працівників, відповідальних за дотримання  Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

05.11 – 06.11.2013

Ткач Ю.В.

Всього:

6

Всього за всіма програмами:

13

Керівник апарату                                                                                                         Ю.В.ТКАЧ

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
14 червня 2013 року                                              № 238
  
Про затвердження плану заходів з 
профілактики травматизму
невиробничого характеру
у Пустомитівському районі
на 2013 рік
 
       Відповідно до ст.263 Кодексу законів про працю України, п.10) ч.1 ст.16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст..34 Закону України « Про охорону праці», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України  від   8  листопада 2007 року № 980-р “ Про затвердження плану першочергових  заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру ” , враховуючи Заходи з профілактики травматизму невиробничого характеру у Львівській області на 2013 рік, затверджені першим заступником голови облдержадміністрації Б.М.Матоличем,  з метою  забезпечення  реалізації  державної політики в галузі охорони життя і здоров’я  населення, поліпшення організації роботи з профілактики травматизму невиробничого характеру:
 
           1. Затвердити план заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Пустомитівському районі на 2013 рік (надалі – план заходів) згідно з додатком .
       2. Виконавцям заходів в термін до 5 липня 2013року та до 5 січня 2014 року інформувати          управління соціального захисту населення районної державної   адміністрації про хід виконання заходів.
       3. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації /М.Степований/ на підставі звітів інших виконавців в термін до 10 липня 2013 року та до 10 січня 2014 року інформувати департамент соціального захисту населення про хід виконання плану заходів.
      4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації  від 27 червня 2012 року № 553 «Про затвердження плану першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Пустомитівському районі на 2012 рік».
       5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на  заступника голови районної державної адміністрації  Л.  Сабару .
 
      Голова                                   І.М. ЧОПКО 
 
Додаток
до розпорядження голови районної державної адміністрації
                                                     від    14 червня 2013 року
                                                                            №  238  
 
ПЛАН
заходів з профілактики травматизму невиробничого
характеру у Пустомитівському районі на 2013 рік 
 
1. Активізувати  роботу комісій з безпеки дорожнього руху, створених райдержадміністрацією та виконкомами міської, селищної та сільських рад. Проводити слухання стану дитячого травматизму, пов’язаного  з дорожньо–транспортними пригодами, та реалізацію заходів щодо їх запобігання.
 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Державна автомобільна інспекція УМВСУ у Пустомитівському районі (надалі-ДАІ)                 
  Термін: до 30  грудня 2013 року
 
2.  Забезпечити проведення  комплексних заходів з безпеки руху пасажирського автотранспорту.                
 ДАІ.
Термін: до 30 грудня 2013 року
 
3.  Сприяти діяльності технічних, музичних, фізкультурно–оздоровчих клубів та гуртків для проведення занять та організованого дозвілля підлітків і молоді.
 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури  райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації.
Термін: до 30 грудня 2013 року
 
4.  Проводити для дітей дні та тижні безпеки руху перед закінченням навчального року та на його початку.
 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, ДАІ.                    
 Термін: , вересень  2013 року
 
 5. Під час канікул та напередодні нового навчального року організовувати рейд «Увага! Діти на дорозі» та інші.  
 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, ДАІ.                    
Термін: до 30 грудня 2013 року  
 
6.  Продовжити на місцях проведення конкурсу–огляду роботи загонів юних інспекторів руху і змагань «Безпечне колесо» серед юних велосипедистів, а також фестивалю дружин юних пожежників.
 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, ДАІ, служба у справах дітей райдержадміністрації, Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Пустомитівський районний відділ головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області.
Термін:до 30 грудня 2013 року
 
7. Обладнати кожний загальноосвітній  навчальний заклад району кабінетами (куточками) з безпеки дорожнього руху.
 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчальних закладів, ДАІ.
Термін:  до 30 грудня 2013 року
 
8.  Забезпечити місця проведення спортивних занять  наочною агітацією з правил   поведінки, надання першої медичної допомоги та необхідним медичним обладнанням.  
 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчальних закладів та спортивних шкіл усіх рівнів.  
                                                                  Термін:  до 30  грудня 2013 року  
 
 
9. Провести ремонт тротуарів та бар’єрного огородження на дорогах  загального користування району.
Філія “Пустомитівський райавтодор”.
                                                                Термін протягомІІ-III кварталу  2013 року
 
10. Провести заміну дорожніх знаків, у тому числі маршрутного орієнтування.
Філія“ Пустомитівський райавтодор”.
       Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
11.  Провести розмітку проїжджої частини та встановити направляючі пластмасові стовпчики з катафотами, вирубати парості на обочинах доріг. 
 
Філія “ Пустомитівський райавтодор”.
                                                                Термін:  протягомІІ-III кварталу 2013 року 
 
12. Організувати виготовлення та    розповсюдження продукції агітаційного призначення (листівки, плакати, пам’ятки ) із текстами звернень до громадян про дотримання вимог пожежної безпеки на виробництві та в побуті. Скерувати тексти звернень до представників релігійних громад з метою висвітлення згаданої проблеми під час  богослужінь.
 
Пустомитівський районний відділ головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області.
Термін: до 30 грудня 2013 року
 
13. Спільно з представниками засобів масової інформації району          організовувати проведення рейдових перевірок щодо дотримання вимог пожежної безпеки.  
 
Пустомитівський районний відділ головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області.
Термін:  до 30 грудня 2013 року  
 
14. Посилити контроль за місцями виробництва, реалізації, зберігання та використання піротехнічних виробів.
 
Пустомитівський районний відділ головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області, РВ ГУ МВСУ у Львівській області.
Термін:  до 30 грудня 2013 року
 
15. Керівникам дитячих дошкільних установ, навчальних, лікувальних,  соціальних, закладів культури, видовищних, спортивних закладів, готелів та інших аналогічних за призначенням об’єктів з масовим перебуванням людей проводити відпрацювання з обслуговуючим персоналом дій на випадок виникнення пожежі відповідно до планів евакуації людей.  
 
Пустомитівський районний відділ головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області, керівники установ та організацій.
Термін: до 30 грудня 2013року 
 
16. Провести реєстрацію (перереєстрацію) водойм у зонах  масового відпочинку населення, забезпечити їх обстеження представниками  рятувально – водолазної служби області. 
 
Сектор цивільного захисту райдержадміністрації.
                                                    Термін:  протягом III  кварталу 2013 року 
 
19. Здійснювати постійний державний нагляд за наявністю документів щодо якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини.
 
                                             Пустомитівське районне управління ГУ державної санітарно – епідеміологічної служби у Львівській області, управління ветеринарної медицини.   .                                                                                                
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
20. Надавати засобам масової інформації району матеріали щодо  профілактики гострих кишкових інфекцій,  харчових отруєнь та отруєнь дикорослими грибами.
 
Пустомитівське районне управління ГУ державної       санітарно – епідеміологічної служби у Львівській області.
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
21. Здійснювати огляди обладнання трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів, які розташовані на території житлових масивів, навчальних та дошкільних закладів, інших місць масового перебування людей.
 
Пустомитівський район електричних мереж.
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
22. Довести до землекористувачів вимог правил безпеки при проведенні сільськогосподарських робіт в охоронній зоні електромереж, а також правил безпеки при виконанні робіт в охоронній зоні кабельних ліній. 
 
Пустомитівський район електричних мереж.
              Термін:  до 30 грудня 2013 року 
 
23. Проводити  спільно з керівниками закладів освіти уроків та бесід з питань електробезпеки у загальноосвітніх навчальних закладах, дошкільних дитячих установах, закладах відпочинку тощо. 
 
Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Пустомитівський район електричних мереж.
     Термін:  до 30   грудня 2013 року 
 
24. Забезпечити виконання технічних заходів щодо унеможливлення доступу сторонніх осіб до електрообладнання. 
 
Пустомитівський район електричних мереж.
     Термін: до 30  грудня 2013 року
 
25. Провести технічне обстеження та обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, перевірити справність автоматики безпеки водогрійних газових приладів та обладнання. Проводити встановлення сигналізаторів вибухонебезпечної концентрації горючих газів у приватному житловому секторі, де використовується природній газ.
Філія “ Пустомитівське управління по експлуатації газового господарства”.
Термін: до 30  грудня 2013 року
 
26. Забезпечити перевірку технічного стану зовнішніх газопроводів і споруд шляхом проведення відповідних обходів. Привести їх у відповідність до вимог Правил безпеки систем газопостачання України.       
Філія “ Пустомитівське управління по експлуатації газового господарства”.
Термін: до 30  грудня 2013 року
 
27. Організувати діяльність робочих комісій з перевірки відповідності технічного стану димових та вентиляційних каналів, до складу яких залучити представників ПАТ із газопостачання та газифікації «Львівгаз», ГУ ДСНС в Львівській області, територіального управління Держгірпромнагляду по Львівській області, житлово-комунальної інспекції у Львівській області.  
Відділ житлово-комунального господарства та будівництва  райдержадміністрації, філія “Пустомитівське управління по експлуатації газового господарства”.
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
28. Забезпечити проведення випробовувань та належний технічний стан паркових атракціонів перед початком відпочивального сезону. Видавати  дозволи на розміщення та експлуатацію пересувних атракціонів виключно відповідно до рішення тимчасових комісій з надання дозволів, створених органами місцевого самоврядування.                                       Виконкоми міської, селищної та сільських рад. 
                                                                    Термін:  протягомІІ – III  кварталу 2013 року
 
29. Забезпечити своєчасне посипання пішохідних доріжок піском для запобігання утворенню ожеледиці, проводити обробку дорожніх покриттів, вулиць, тротуарів технологічними матеріалами, дозволеними до використання Міністерством охорони здоров’я України  у зимовий період.
 
Відділ житлово-комунального господарства та будівництва  райдержадміністрації, виконкоми міської , селищної та сільських рад.
                    Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
30. Проводити роз’яснювальну роботу серед пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян щодо профілактики пожеж та нещасних випадків.
Територіальний центр  соціального обслуговування (надання послуг), Пустомитівський районний відділ головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Львівській області.
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
31.  Забезпечити своєчасне проведення сажотрусних робіт, ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів у житлових приміщеннях та приміщеннях соціально–побутового призначення.
Відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад.
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
32. Проводити реконструкцію мереж зовнішнього освітлення вулиць та прибудинкових територій населених пунктів, своєчасну заміну  освітлювальної арматури та ламп.
Відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, виконкоми міської , селищної та сільських рад.
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
33.  Забезпечити здійснення заходів на тему безпечної життєдіяльності в загальноосвітніх закладах області.
                                Відділ освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації.
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
34. З метою поліпшення санітарного стану населених пунктів, попередження виникнення інфекційних захворювань та травмування людей унаслідок  укусів, створювати бази даних домашніх тварин, що зареєстровані в населених пунктах, здійснювати відлов та стерилізацію безпритульних тварин, організовувати притулки для них.
  Управління ветеринарної медицини, відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, виконкоми міської , селищної та сільських рад .
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
35.  З метою недопущення поширення небезпечних інфекційних захворювань, які переносяться гризунами, забезпечити проведення всеохоплюючих дератизаційних заходів у населених пунктах.
Виконкоми міської , селищної та сільських рад, районний відділ профілактичної дезінфекції.                                
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
36. Встановити постійний контроль за станом  інженерних мереж та комунікацій в житлових будинках.
Відділ житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, виконкоми міської, селищної та сільських рад.
     Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
37. Проводити роз’яснювальну роботу з власниками мисливської та нарізної зброї щодо неухильного дотримання вимог та правил її користуванням.
РВ ГУ МВСУ у Львівській області.
Термін: до 30 грудня 2013 року
 
 
38. Активізувати просвітницьку діяльність щодо профілактики залежності населення області від нікотину, алкоголю та наркотиків.
Центральна районна лікарня,лікувально-профілактичні заклади району відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністраці,ПРЦСССДМї.
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
39. На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, в районних засобах масової інформації висвітлювати  проблеми безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки, безпеки поведінки на воді тощо, а також виховання в громадян негативного ставлення до вживання тютюнових виробів, алкоголю та наркотичних речовин.
Відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрації, КП “Пустомитівське радіомовлення“, газета “ Голос народу”.
Термін:  постійно
 
40. Розробити методичні матеріали для підготовки лекцій, семінарів, „круглих столів” щодо запобігання алкоголізму, наркоманії, злочинності і правопорушенням,  організувати їх проведення серед дітей та підлітків.
Служба у справах дітей райдержадміністрації, Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Термін:  до 30  грудня 2013 року
 
41. Проводити розгляд стану травматизму невиробничого характеру на засіданнях комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, комісій з безпеки дорожнього руху, рад (комісій) з питань безпечної життєдіяльності населення.
Районна державна адміністрації, сектор цивільного захисту райдержадміністрації.
Термін: до 30  грудня 2013 року
 
Керівник апарату                                                                             Ю.В. ТКАЧ
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
14 червня 2013 року                                          № 234
 
Про затвердження плану заходів з виконання
у 2013 році Загальнодержавної програми 
„Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини” на період
до 2016 року в Пустомитівському районі    
 
Відповідно до п.1) ч.1 ст.22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 № 163-р «Про затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 17.05.2013 № 251/0/5-13 «Про затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року у Львівській області», розпорядження голови Пустомитівської районної державної адміністрації від 28.01.2011 № 45 «Про затвердження програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року в Пустомитівському районі»׃
1. Затвердити план заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року в Пустомитівському районі (надалі – план заходів), згідно з додатком.
2. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити:
2.1. Виконання плану заходів за рахунок коштів, передбачених на їх реалізацію в місцевому бюджеті на 2013 рік, а також інших джерел.
2.2. Подання інформації про хід виконання плану заходів службі у справах дітей райдержадміністрації до 10 лютого 2014 року.
3. Службі у справах дітей райдержадміністрації (В.Мота) до 15 лютого 2014 року подати в службу у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації узагальнену інформацію про виконання плану заходів. 
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Л.Сабару.    
 
    Голова                                                                                                                І.М.ЧОПКО  
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови районної
державної адміністрації
від  14  червня  2013 року
№  234  
 
 
План заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми 
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року в Пустомитівському районі

Зміст основного завдання

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

Джерела фінансу

вання

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

 

І. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей

Охорона здоров’я

 

 

1. Сприяння створенню середовища, безпечного для розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

 

 

1)            забезпечити неухильне виконання клінічних протоколів надання медичної допомоги дітям і вагітним жінкам та наказів МОЗ України,

2)            заслуховувати на засіданнях медради району питання про стан організації медичної допомоги вагітним жінкам та дітям,

3)            забезпечити повноцінне медикаментозне наповнення пологових та дитячих стаціонарів,

 

4)            дооснастити дитяче та пологове відділення стаціонару необхідним медобладнанням та розхідними матеріалами;

5)            забезпечити постійну роботу районної КЕК з розгляду випадків материнської перинатальної та дитячої смертності. Посилити контроль за виконанням рішень комісії,

6)            забезпечити впровадження сучасних малозатратних перинатальних технологій шляхом зниження рівня оперативного родорозрішення, демедикаментизації пологів, дотримання умов «теплового ланцюжка», ведення партнерських пологів,

7)            забезпечити функціонування цілодобового акушерсько-гінекологічного, неонаталогічного, анестезіологічного постів у пологовому стаціонарі Пустомитівської центральної районної лікарні

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

 

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

постійно

 

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Здійснення заходів, спрямованих на запобігання дитячій інвалідності та підвищення рівня надання медичної допомоги

дітям-інвалідам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)         здійснювати постійний моніторинг стану здоров’я дітей та попереджувати випадки дитячої смертності,

2)         забезпечити раннє взяття на облік та динамічне спостереження за вагітними жінками з екстрагінетальною патологією ускладненим акушерським анамнезом,

3)         забезпечити 100% безкоштовним лікуванням дітей-інвалідів,

 

 

4)         організувати постійний предметний контроль за формуванням та виконанням індивідуальних програм реабілітації дітей-інвалідів,

5)         з метою запобігання виникнення у дітей дошкільного та шкільного віку порушень зору забезпечити роботу кабінетів охорони зору,

6)         проводити профілактичні заходи серед дитячого населення, вагітних та породіль з метою запобігання виникнення дефіциту йоду,

7)         забезпечити технічними засобами та виробами медичного призначення дітей-інвалідів

 

8)         забезпечити наявність постійного тридобового запасу медикаментів та кровозамінників у пологовому стаціонарі ЦРЛ,

9)         відкрити та запровадити профілактичну діяльність в «Клініці дружній до молоді»

 

10) проведення для лікарів, середнього медичного персоналу тренінгів з метою поширення досвіду роботи центру стосовно надання дітям і молоді медичних послуг

 

 

 

11) забезпечення проведення обов’язкового медичного профілактичного огляду дітей до 18 років, в тому числі щорічний поглиблений медичний огляд та лабораторне спостереження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

 

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

Пустомитівська центральна районна лікарня,

 

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Пустомитівська центральна районна лікарня,

 

Пустомитівська центральна районна лікарня,

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Підвищення якості та збільшення обсягу медичних послуг, що надаються дітям

 

 

1) забезпечити проведення просвітницької роботи серед населення району стосовно ведення здорового способу життя з метою реалізації вимог Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року»

 

2) забезпечити проведення 100% масового скринінгу новонароджених дітей на:

– адреногенітальний синдром;

– муковісцидоз;

– фенілкетонурію;

– гіпотиреоз

 

3) забезпечити першочерговість у наданні санаторно-курортного лікування дітям пільгових категорій;

 

4)забезпечити пільговим лікуванням дітей з багатодітних сімей, а також дітей перших 3-х років життя;

 

 

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

 

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

 

 

 

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протидія ВІЛ / СНІДу,  туберкульозу та наркоманії

 

 

 

4. Інформування дітей шкільного віку про те, як захистити себе від захворювання на ВІЛ/СНІД;

формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)     розробка, видання і поширення інформаційних повідомлень, прес-релізів, інформаційно-рекламних збірок, брошур, плакатів, календариків, листівок, буклетів

 

2) проведення в загальноосвітніх навчальних закладах у Всесвітній день боротьби зі СНІДом (1 грудня) виховних годин, уроків «Не дай СНІДу шанс»

 

3) проведення циклу круглих столів, семінарів, виїздів мобільних консультпунктівз метою формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків,

 

4) проводити в загальноосвітніх закладах району профілактичну роботу щодо попередження тютюнопаління, наркотичної залежності по профілактиці ризикованої поведінки з метою запобігання ВІЛ/СНІДу

 

 

5) поширювати в рамках освітніх округів через мережу Шкіл сприяння здоров’ю факультативні тренінгові курси для молоді з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, формування здорового способу життя і толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ у загальноосвітніх навчальних закладах.

 

6) Провести фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я!» серед учнів загальноосвітніх закладів району.

 

7)     проведення районного турніру по футболу «Молодь за здоровий спосіб життя»

 

 

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

Відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

Пустомитівська центральна районна лікарня

 

Відділосвіти,

молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

Відділосвіти,

молоді та спорту райдержадміністрації

 

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

грудень

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оздоровлення та відпочинок

 

5. Збереження, розвиток та ефективне використання мережі дитячих оздоровчих закладів

 

забезпечення оздоровлення та  відпочинку дітей-інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, дітей з особливими потребами та дітей, що опинились у складних життєвих обставинах в оздоровчих закладах області та України

 

 

 

Відділосвіти,

молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

червень-серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Запровадження комплексу спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення стану здоров’я дітей, організацію їх змістовного відпочинку в літній період

 

 

проведення комплексу оперативно – профілактичних заходів «Літо – 2013» з метою попередження правопорушень серед дітей та стосовно них, забезпечення належного громадського порядку, безпеки дітей на території закладів оздоровлення, в місцях концентрації молоді, проведення масових заходів у літній період

 

 

 

 

Відділосвіти,

молоді та спорту райдержадміністрації,

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

Пустомитівський РВ ГУМВС України у

Львівській області

 

 

 

червень -серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Освіта

 

1. Створення рівних умов для доступу кожної дитини до позашкільної освіти з метою розвитку здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб

 

 

1)          сприяння збільшенню кількості дітей, залучених до роботи в гуртках за напрямами позашкільної освіти

 

2)     сприяти поповненню бібліотечних фондів загальноосвітніх закладів району, в тому числі навчально-методичною літературою, зокрема у сільській місцевості

 

3)     проведення дітей та учнівської молоді всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів, змагань, інших масових заходів за напрямками позашкільної освіти

 

 

Відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації

 

Відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації,

 

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

Відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

постійно

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Культурний і духовний розвиток дитини

 

 

 

1. Створення

рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів соціально-культурної сфери

1)     Збереження мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів

 

2)     проведення Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика серед учнівської молоді

 

3)     проведення Міжнародного фестивалю «Юні таланти під покровом короля Данила

 

4)     проведення Всеукраїнського тижня дитячого читання

 

5)     проведення районного туру конкурсу «Найкращий читач року»

 

6)     комплектування бібліотек ЦБС дитячою україномовною літературою

 

7)            проведення дитячо – юнацького фестивалю «Сурми звитяги»

 

 

8)     проведення благодійних заходів для пільгових категорій дітей під час святкування новорічних та різдвяних свят:

–        Св.Миколая;

–        Нового року та Різдва Христового

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

Відділ освіти,

 молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

Відділ освіти,

 молоді та спорту райдержадміністрації

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

Відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації

 

Відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації

постійно

 

 

 

листопад-грудень

 

 

 

 

 

червень

 

 

постійно

 

 

протягом року

 

постійно

 

 

 

жовтень

 

 

 

грудень-січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Підвищення рівня естетичного

та патріотичного виховання дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)       забезпечення участі учнів дитячих музичних шкіл у Міжнародних конкурсах:

 

– «В.Барвінського»;

– «Н.Нижанківського»;

– «Молода Галичина»

 

2) проведення районних фестивалів:

 – «Пустомитівські викрутаси»,

 –  «Дзвени, бандуро»,

 – «Пісенний дивоцвіт»

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

Відділ культури райдержадміністрації

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Захист прав дітей різних категорій

 

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

 

 

1. Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Удосконалення системи соціальної роботи із сім’ями, що мають дітей і перебувають у складних життєвих обставинах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Своєчасне виявлення бездоглядних і безпритульних дітей, їх влаштування у сімейні форми виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Упорядкування системи обліку бездоглядних і безпритульних дітей

1) проведення інформаційно -роз’яснювальної роботи серед батьків щодо відповідального ставлення до виконання ними своїх обов’язків

 

 

 

 

 

 

2) проведення заходів:

   –  «Калейдоскоп дитячих талантів»

для дітей з функціональними обмеженнями «Повір у себе»;

 

– пленер юних художників для дітей з функціональними обмеженнями

 

Відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації,

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) проведення до річниці прийняття Конвенції ООН про права дитини акції «День спільних дій в інтересах дітей»

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 


 

 

листопад

 

 

 

 

 

1) забезпечення соціального супроводу сімей із дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

 

2) проведення спільних нарад, навчально-практичних семінарів для працівників районного тасільськогоЦСССДМ, управліннясоціального захисту населення з питань надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають в складних життєвих обставинах

 

 

 

3) проведення роз’яснювальної роботи серед населення шляхом спільного виїзду в міську, сільські, селищну ради з питань надання державної соціальної допомоги та соціальних послуг

 

 

 

4)     спільне відвідування державними соціальними інспекторами та працівниками ЦСССДМ сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах для здійснення їх соціального інспектування, проведення обстеження соціально-побутових умов проживання з метою надання адресної допомоги

 

 

1) організація проведення оперативно-профілактичних заходів «Канікули», «Вокзал», «Діти вулиці» з метою своєчасного виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, встановлення та притягнення до відповідальності дорослих осіб, які залучають дітей до протиправної діяльності

 

 

 

2) розширення кількості послуг, що надаються дітям та сім’ям фахівцями із соціальної роботи

 

 

3) виготовлення та поширення друкованої продукції щодо попередження насильства стосовно дітей та насильства в

дитячому середовищі, а також попередження безпритульності та бездоглядності

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

 

 

 

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації,

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

Пустомитівський РВ ГУМВС України у

Львівській області, Служба у справах дітей райдержадміністрації, Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

постійно

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

забезпечення функціонування та удосконалення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»

 

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Зменшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей

 

 

1) поліпшення умов перебування дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, шляхом влаштування їх в притулок для дітей служби у справах дітей облдержадміністрації

 

2) активізація роботи щодо запобігання ранньому соціальному сирітству дітей, в тому числі дітей із вродженими вадами розвитку

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

 

 

Відділ освіти,

молоді  та спорту райдержадміністрації, Пустомитівська ЦРЛ, Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) підготовка та розміщення в засобах масової інформації матеріалів з питань дитячої безпритульності і бездоглядності, розшуку зниклих дітей

 

 

 

 

 

 

Пустомитівський районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служба у справах дітей райдержадміністрації, Пустомитівський РВ ГУМВС України у Львівській області

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

4) проведення Всеукраїнського заходу «Урок» з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів загальноосвітніх шкіл, а також виявлення дітей, які не розпочали заняття в навчальних закладах, та усунення причин і умов, які сприяли цьому

 

 

 

 

 

 

Пустомитівський РВ ГУМВСУ у Львівській області,

Служба у справах дітей райдержадміністрації,Відділ  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

вересень – грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) проведення в районі:

– Загальнодержавного заходу «Ялинка» з метою забезпечення соціального та правового захисту дітей, запобігання вчиненню злочинів неповнолітніми особами і стосовно них, профілактики бездоглядності під час новорічних та різдвяних свят

 

 

–  заходів до Дня Святого Миколая;

 

 

 

 

 

 

 

–        огляду конкурсу на кращу  організацію правоосвітньої та  правовиховної роботи серед учнівської  молоді

 

Пустомитівський РВ ГУМВС України у Львівській області,

Відділосвіти,

молоді та спорту райдержадміністрації, Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації,  Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Відділ освіти,

 молоді та спорту райдержадміністрації

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

грудень

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) розміщення інформації про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують родини на сайті Пустомитівської районної державної адміністрації з метою активізації процесу усиновлення таких дітей громадянами України

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

6. Реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

7. Забезпечення до 2016 року усиновлення громадянами України 25 відсотків дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Збільшення у 2016 році до 80 відсотків рівня влаштуваннядітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у будинки сімейного типу і прийомні сім’ї

 

 

надання пропозицій до критеріїв моніторингу стану соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в закладах стаціонарного перебування дітей

 

 

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітейта молоді, Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)     участь працівників ПРЦСССДМ в навчанні з питань створення і забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

 

2)     участь працівників служби у справах дітей райдержадміністрації в нарадах-семінарах з питань усиновлення, влаштування дітей під опіку, піклування, в прийомну сім’ю та дитячий будинок сімейного типу з метою підвищення ефективності діяльності служби

 

3)     розвиток співпраці з громадськими організаціями щодо надання громадянам України інформації про дітей, які можуть бути усиновлені      з використанням можливостей Всеукраїнського порталу національного усиновлення «Сирітству – ні!»

 

 

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітейта молоді

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) забезпечення підготовки кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі

 

 

 

 

2) забезпечення соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

 

 

3) удосконалення роботи з соціальної адаптації та здобуття життєвих навиків дітьми, які залишають заклади державної системи піклування

 

 

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітейта молоді, Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітейта молоді

 

Відділ  освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації,

Пустомитівський районнийцентр соціальних служб для сім’ї, дітейта молоді

 

протягом року

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Забезпечення доступу населення до повної та об’єктивної інформації з питань влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до

будинків сімейного типу і прийомних сімей

 

 

висвітлення у засобах масової інформації проблем влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Створення умов для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та її доступу до різних видів соціальних послуг

 

 

посилення взаємодії з громадськими організаціями у допомозі дітям-випускникам закладів державної системи піклування.

 

 

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

 

 

 

 

1) проведення до Дня усиновлення акції «Дитина чекає на Вас – врятуйте її від сирітської долі»

 

2) розміщення у засобах масової інформації відомостей продітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують родини, з метою активізації процесу усиновлення, передачі дітей під опіку, піклування, влаштування їх у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

вересень

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Забезпечення захисту прав вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

здійснення профілактичних заходів з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, з метою профілактики самовільного залишення ними місць навчання та проживання, інших негативних явищ

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Служба у справах дітей райдержадміністрації,

Пустомитівський РВ ГУМВС України

у Львівській області

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Захист дітей-інвалідів

 

 

 

13. Підтримка дітей-інвалідів, забезпечення їх соціального супроводження з метою самореалізації

 

 

1)     забезпечення дітей-інвалідів технічними засобами реабілітації відповідно до потреб

 

 

2)     забезпечення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами в реабілітаційних установах для дітей-інвалідів

 

 

 

Пустомитівська ЦРЛ,

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Пустомитівський районний центр соціальної реаблітації дітей-інвалідів

 

протягом року

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

14. Удосконалення системи реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах спеціальних шкіл-інтернатів, професійної підготовки випускників та їх соціальної адаптації

 

1) забезпечення 100 відсоткового охоплення дітей-інвалідівпослугами навчальних закладів незалежно від стану здоров’я цих дітей та їх місця проживання і виховання

 

3)     забезпечити елементами безбар’єрності загальноосвітні навчальні заклади для     безперешкодного доступу до них осіб з обмеженими функціональними можливостями

 

 

Відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

Відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист дітей-біженців, та дітей, які перебувають на території області без законних представників

та дітей без громадянства

 

15. Створення умов для влаштування дітей-біженців, дітей, які перебувають на території України без законних представників, та дітей без громадянства із сім’ями

 

 

1)        влаштування дітей-біженців та дітей, які перебувають на території району без законних представників, до притулку для дітей служби у справах дітей облдержадміністрації та надання таким дітям необхідної допомоги

 

2)        сприяння возз’єднанню дітей-біженців та дітей, які перебувають на території району без законних представників, з їх сім’ями

 

3) створення належних умов для виховання та розвитку дітей-біженців та дітей, які перебувають на території України без законних представників

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

 

Служба у справах дітей райдержадміністрації

протягом року

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боротьба з використанням дитячої праці

 

 

 

 

16. Здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з використанням найгірших форм дитячої праці

 

проведення перевірок стану дотримання вимог законодавства про працю неповнолітніх осіб на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності

 

 

 

 Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними

 

 

 

17. Підвищення ефективності профілактичної та роз’яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорстокому поводженню з дітьми

 

1) організація відвідування дітей, які перебувають на профілактичному обліку в органах внутрішніх справ, за місцем їх проживання, навчання, роботи з метою проведення заходів індивідуальної профілактики, а також виявлення та припинення фактів жорстокого поводження з дітьми

 

 

2) відвідування громадян, які перебувають на обліку у зв’язку із схильністю до вчинення насильства в сім’ї за їх місцем проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) проведення для педагогічних працівників тренінгів з питань запобігання насильства серед дітей

 

 

Пустомитівський РВ ГУМВС України

 у Львівській області,

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації,

Пустомитівський РВ ГУМВС України

 у Львівській області,

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Удосконалення процедур щодо виявлення дітей, які потерпіли від сексуальної

експлуатації, інших форм жорстокого поводження

 

1)     проведення соціально-психологічних заходів з метоюнедопущення випадків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях, виявлення дітей, які потерпіли від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження

 

2)     забезпечення функціонування постійної роботи телефонної «гарячої лінії» з питань запобігання насильству та захисту прав дітей у центрі соціально-психологічної допомоги у Львівській області

 

 

 

Відділ освіти,

молоді та спорту райдержадміністрації

 

 

 

 

 

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

 

 

 

19. Профілактика правопорушень з боку дітей, значне зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми, приведення умов їх утримання у спеціальних установах для дітей у відповідність із

міжнародними стандартами

 

поширення практики використання методики «зелена кімната» для проведення допиту дітей, які потерпіли внаслідок кримінального правопорушення, або стали свідками злочину, особливо які відносяться до злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості

 

Пустомитівський РВ ГУМВС України

 у Львівській області

 

протягом року

 

 

 

 

 

 

20. Удосконалення моніторингу щодо стану дитячої злочинності та злочинів, вчинених проти дітей

 

1)     забезпечення соціального патронату та супроводження дітей, які відбувають покарання у спеціальних виховних установах та звільняються з місць позбавлення волі

 

 

2)     подання структурним підрозділам райдержадміністрації щокварталу статистичних даних про злочини та інші правопорушення, вчинені дітьми, із зазначенням їх віку, статі, місця перебування, а також злочинів, вчинених дорослими стосовно дітей

 

 

Пустомитівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

Пустомитівський РВ ГУМВС України

у Львівській області

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

щокварталу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Підвищення ролі територіальних громад у вирішенні питань захисту прав дітей та їх розвитку

 

 

 

Запровадження механізму підтримки ініціатив членів територіальних громад в інтересах дітей

 

 

впровадження заходів щодо підтримки територіальною громадою бездоглядних безпритульних дітей і дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах

 

 

Органи місцевого самоврядування

 

постійно

 

 

 

 

 

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
11 червня 2013 року                                           № 233
 
Про підготовку матеріалів  на засідання
 Колегії райдержадміністрації 
 
Керуючись ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» , відповідно до Положення про Колегію Пустомитівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19.08.2010 № 638 «Про Колегію районної державної адміністрації» та регламенту Пустомитівської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 26.11.2007  № 790 «Про затвердження регламенту Пустомитівської районної державної адміністрації» :
1.Провести 27 червня 2013 року о 10 годині в залі засідань районної ради засідання Колегії райдержадміністрації.
2.  На розгляд Колегії винести питання :
2.1. Про виконання опікунами/піклувальниками своїх обов’язків щодо виховання та утримання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Відповідальна за підготовку питання – заступник голови районної державної адміністрації Л.Л.Сабара. Проект рішення, довідковий матеріал та список запрошених готує служба у справах дітей районної державної адміністрації. З даного питання порядку денного доповідають – начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації В.І.Мота та директор районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Т.А.Стахів.
2.2. Про підготовку сільськогосподарських підприємств району до жнив 2013 року.
Відповідальний за підготовку питання – перший заступник голови районної державної адміністрації В.М.Шаповал. Довідковий матеріал, список запрошених та проект рішення готує управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації. З даного питання порядку денного доповідає начальник управління агропромислового розвитку районної держадміністрації В.І.Гулай.
2.3.Про підготовку закладів освіти до роботи у новому 2013 – 2014 навчальному році.
Відповідальна за підготовку питання – заступник голови районної державної адміністрації Л.Л.Сабара. Проект рішення, довідковий матеріал та список запрошених готує відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. З даного питання порядку денного доповідає начальник відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації М.М.Лісна.
3. Проекти рішень, довідковий матеріал та списки запрошених, погоджені із профільними заступниками голови районної державної адміністрації, подати у відділ організаційно-кадрової роботи не пізніше 25 червня  2013  року.
 4. Відділу організаційно-кадрової роботи ( Б.Дуліба ) матеріали Колегії подати членам Колегії для ознайомлення  26 червня 2013  року.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника керівника апарату – начальника відділу фінансово – господарського забезпечення районної державної адміністрації З.Березову. 
 
          Голова                                                                                    І.М.ЧОПКО
 

 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Пустомити,  Львівської області
 
11 червня 2013 року                                           № 231
 
Про організацію проведення обліку дітей
та роботи щодо охоплення навчанням дітей
і підлітків шкільного віку 
в Пустомитівському районі в 2013 році
 
Відповідно до ст. 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, ст.35 Закону України „Про освіту”, ст.ст.6, 18 Закону України „Про загальну середню освіту”, п.3 Указу Президента України від 20.08.2008 № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 19.05.2008 №449/0/5-08 „Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей та підлітків шкільного віку в районах і містах Львівської області”, з метою повного і своєчасного обліку дітей і підлітків шкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням для здобуття повної загальної середньої освіти:
1. Забезпечити виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646.
2. Відділу освіти,молоді та спорту(М.Лісній), службі у справах дітей (В.Моті) і Пустомитівському РВ ГУ МВС України у Львівській області (В.Лейнику) розробити спільні заходи щодо забезпечення дітей та підлітків шкільного віку обов’язковим навчанням до здобуття повної загальної середньої освіти.
3. Координацію роботи з обліку дітей та підлітків шкільного віку доручити відділу освіти ,молоді та спорту(М.Лісній).
4. Затвердити перелік територій обслуговування, закріплених за загальноосвітніми навчальними закладами району згідно з додатком 4;
5. Призначити уповноважених для виконання роботи, пов’язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку з числа працівників:
Загальноосвітніх навчальних закладів згідно з додатком 2;
Органів внутрішніх справ, відділу у справах дітей згідно з додатком 3;
6. Утворити робочу групу з питань організації обліку дітей і підлітків шкільного віку з числа уповноважених осіб згідно з додатком 1;
7. Голові робочої групи провести настановчу нараду для членів районної робочої групи з питань організації обліку дітей і підлітків шкільного віку в районі.
8. Відділу освіти,молоді та спорту (М.Лісній) подати уточнені списки дітей і підлітків шкільного віку на затвердження у районну державну адміністрацію.
Затвердженні списки дітей і підлітків шкільного віку подати закладам освіти району згідно з їх закріпленням за територіями обслуговування.
Забезпечити на підставі поданих списків перевірку навчання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі  до навчального закладу.
Сформувати списки учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах.
Сформувати  списки учнів, місце навчання яких не встановлено та подати їх у службу у справах дітей.
9. Начальнику Пустомитівського РВ ГУ МВС України у Львівській області (В.Лейнику), службі у справах дітей (В.Моті) надавати необхідну допомогу закладам освіти в організації обліку дітей і підлітків шкільного віку, що проживають на території району та до 10.10.2013 подати голові робочої групи розширену інформацію про дітей, місце навчання яких не встановлено.
10.Відділу освіти,молоді та спорту (М.Лісній), службі у справах дітей (В.Моті) підготувати звіти про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в районі та подати голові робочої групи. 
11.За результатами проведеної роботи з питань охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку провести в жовтні 2013 року засідання Координаційної ради.
12. Заступнику головного лікаря з ОХМАТДИТУ (Ф. Цебаку) забезпечити організацію обліку та складання списків дітей і підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, а також тих, які не можуть навчатися за висновками обласної психолого-медико-педагогічної консультації.
13. Контроль за виконанням  розпорядження  покласти на заступника голови районної державної адміністрації Л.Сабару.
 
Голова                                                                                   І.М.ЧОПКО
 
                                                   Додаток 1
до розпорядження голови 
районної державної адміністрації
від  11  червня 2013 року
                                                                             № 231    
 
Склад робочої групи 
з питань організації обліку дітей та підлітків шкільного віку    
 
 Л.Сабаразаступник голови районної адміністрації, керівник групи.
 
Члени групи:
 
М.Лісна – начальник відділу освіти,молоді та спорту;
 
В.Мота – начальник служби у справах дітей;
 
П.Корилкевич – начальник юридичного відділу;
 
Г.Стецьків – головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту;
 
В.Лейник– підполковник, начальник райвідділу міліції (за згодою).
 
  Керівник апарату                                                          Ю.В.ТКАЧ
 
                  Додаток 2
                                                                              до  розпорядження голови 
районної державної адміністрації
від   11 червня 2013 року
                                                                             № 231
 
Перелік
уповноважених з числа навчальних закладів
для виконання роботи, пов’язаної з обліком
дітей і підлітків шкільного віку

Навчальний заклад

Прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого

Телефон

Посада

Пустомитівська ЗОШ №1 І-ІІІ ст.

Мороз СергійЙосипович

 

4-17-04

4-26-90

4-11-82

В.о. директора

Пустомитівська ЗОШ № 2 І-ІІІ ст.

Мадай Ігор Богданович

 

4-13-28

4-13-18

директор

Щирецька ЗОШ №1

І-ІІІ ст.

Пароля Олексій Іванович

 

6-71-45

6-71-49

директор

Щирецька ЗОШ №2

І-ІІІ ст.

Пижик Галина Михайлівна

 

6-75-33

6-74-59

директор

Борщовицький НВК

Васьків Ігор Михайлович

 

7-32-22

директор

Верхньобілківська ЗОШ І- ІІІ ст.

Жук Зеновія Зеновіївна

 

7-96-07

7-96-77

директор

Годовицька ЗОШ

І-ІІІ ст.

Сад Олександр Онуфрійович

 

2-92-94

директор

Давидівська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Маланчак Роман Васильович

 

3-31-98

директор

Звенигородська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Морикишка Марія Богданівна

 

2-65-33

директор

Зимноводівська ЗОШ №1 І-ІІІ ст.

Кос Володимир Романович

 

2-43-16

295-29-06

директор

Зимноводівська ЗОШ

 №2  І-ІІІ ст.

Пацула Зеновія Іванівна

 

295-77-93

директор

Зубрянський НВК

Сідун Володимир Васильович

 

227-53-33

директор

Кротошинська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Голубйовський  Ярослав Михайлович

 

2-72-83

директор

Лапаївська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Оранюк  Божена Юріївна

 

269-89-88

 

В.о.директора

Миклашівський НВК

Бенюк Василь Васильович

 

7-37-79

директор

Милятичівська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Михальчук Олександр Пилипович

2-51-13

директор

Містківська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Москалюк Іван Йосипович

 

2-56-66

директор

Мурованська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Юзич Андрій Романович

229-49-87

 

директор

Оброшинська  ЗОШ

І-ІІІ ст.

Антонів Любов Василівна

 

2-83-15

 

директор

Підберізцівський НВК

 

Найчук Петро Якимович

 

7-36-22

 

директор

Підбірцівська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Рисик Роман Миколайович

 

225-36-64

 

директор

Пикуловицький НВК

Штойко Ольга Платонівна

 

7-32-78

директор

Семенівська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Рихліцька Марія Петрівна

 

2-91-28

директор

Сокільницька ЗОШ

І-ІІІ ст.

Мелень Зеновій Миколайович

 

227-08-00

директор

Солонківська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Кіт Володимир Васильович

 

227-15-52

 

директор

Ставчанський НВК

Бурбан Степан Іванович

277-60-23

директор

Старосільська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Майовець Любов Василівна

 

2-94-46

директор

Чижиківська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Моспан Любов Зеновіївна

 

7-41-66

директор

Чишківська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Щурко Степан Васильович

7-42-40

директор

Ямпільська ЗОШ

І-ІІІ ст.

Дума  МихайлоІванович

 

7-13-37

директор

Будьківська ЗОШ

ІІ ст.

Фіцик Оксана Мирославівна

 

2-94-57

директор

Винничківський НВК

Кочмар Любов Іванівна

 

7-41-91

директор

Відниківська ЗОШ

І-ІІ ст.

Кришталь Світлана Михайлівна

 

2-65-57

директор

Гаївська ЗОШ І-ІІ ст.

Тиран Богдан Васильович

2-63-10

 

директор

Гамаліївська ЗОШ   І-ІІ ст.

Олексів Богдан Семенович    

7-13-61

 

директор

Горбачівська ЗОШ

І-ІІ ст.

Ващишин Андрій Теодорович

 

6-66-54

директор

Городиславицька ЗОШІ-ІІ ст.

Орач Любов Степанівна

 

директор

Гринівська ЗОШ

І-ІІ ст.

Павлюк Богдан Романович

 

2-65-35

директор

Дмитрівська ЗОШ

І-ІІ ст.

Михайлів Світлана Іванівна

6-66-31

 

директор

Жирівська ЗОШ

І-ІІ ст.

Ільків Оксана Олексіївна

 

2-51-43

директор

Загір”янська ЗОШ    І-ІІ ст.

Сьоман Оксана Степанівна

 

2-51-85

директор

Ланівська ЗОШ І-ІІ ст.

Бублик Роман Степанович

6-73-20

директор

Лисиничівська ЗОШІ-ІІ ст.

Міщук Любов Степанівна

 

247-14-47

директор

Миколаївська ЗОШ  І-ІІ ст.

ІльчинаРоманЯрославович

 

2-63-41

директор

Наварійська ЗОШ    І-ІІ ст.

Подубінська Ольга Володимирівна

2-20-46

директор

Нижньобілківська ЗОШ І-ІІ ст.

Ривак Галина Іванівна

 

 

директор

Пасіки-Зубрецька ЗОШ І-ІІ ст.

Чудовець Михайло Боголюбович

 

2-54-67

директор

Поршнянська ЗОШ

І-ІІ ст.

Созанський Іван Іванович

4-15-18

директор

Раковецька ЗОШ

І-ІІ ст.

Черепанин Галина Йосипівна

 

2-76-22с/р

директор

Сердицька ЗОШ

 І-ІІ ст.

Терещук Андрій Віталійович

 

6-71-12

директор

Скнилівська ЗОШ 

І-ІІ ст.

Кунець Оксана Ярославівна

 

229-90-35

директор

Соколівський НВК

Луців Ольга Василівна

6-67-36

директор

Сороки-ЛьвівськаЗОШІ-ІІ ст.

Леськів Єва Василівна

 

225-43-91

директор

Хороснянська ЗОШІ-ІІ ст.

Кульба Оксана Богданівна

 

2-61-30

директор

Чорнушовицький НВК

Гнатів Михайло Іванович

 

7-96-26

директор

Шоломинська ЗОШІ-ІІ ст.

Ліпінський Володимир Іванович

 

директор

Басівська ЗОШ І ст.

Роздольська Тетяна Петрівна

 

завідуюча

Гончарівська ЗОШ Іст.

Василькевич Лілія Василівна

 

завідуюча

Дмитровичівська ЗОШ Іст.

Жила Любов Ярославівна

298-22-24

завідуюча

Журавницька ЗОШ Іст.

Гладун Надія Михайлівна

7-96-08

завідуюча

Конопницька ЗОШ

І ст.

Юсько Світлана Михайлівна

3-15-74

завідуюча

Никонковичівська ЗОШ І ст.

Мищишин Ярослава Григорівна

6-67-15

завідуюча

Малечківська ЗОШ

І ст.

Петрик Ірина Михайлівна

2-27-06

завідуюча

Пісківська ЗОШ І ст.

Ліба Ольга Мирославівна

6-74-18

завідуюча

Попелянська ЗОШ Іст.

Леськів Ольга Миронівна

 

завідуюча

Селиська ЗОШ І ст.

Скобель Ірина Валентинівна

 

завідуюча

 

Керівник апарату                                                                             Ю.В.ТКАЧ 
 
Додаток 3
До розпорядження голови 
районної державної адміністрації
від   11 червня 2013 року
 №  231 
 
Перелік уповноважених з числа органів
внутрішніх справ та відділу у справах дітей
для виконання роботи, пов’язаної з обліком 
дітей і підлітків шкільного віку

Територія, яку обслуговує уповноважений

 

Прізвище, ім’я по батькові уповноваженого

 

Звання,

посада

 

Телефон

Пустомитівський район

 

Грицак Микола Степанович

Старший лейтенант міліції, старший оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей

4-16-76

 

Пустомитівський район

Мота Володимир Ігорович

Начальник служби у справах дітей

2-03-61

 
Керівник апарату                                                                                      Ю.В.ТКАЧ