logo

Розпорядження голови РДА

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м.Пустомити, Львівської області
 
25 квітня 2012 року                                                                                                    №334
 
 
Про відкриття навігації
на водних об’єктах району
 
На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 18 квітня 2012 року №244/0/5-12 “Про відкриття  навігації на водних об’єктах області”, та з метою упорядкування плавзасобів, забезпечення безпеки руху суден і попередження нещасних випадків з людьми на воді:
 
1.Відкрити навігацію на водних об’єктах району для маломірних (малих) суден з 1 травня 2012 року.
 
2.Головам міської, селищної та сільських рад:
2.1 .Довести до відома власників маломірних (малих) суден, що стоянка та експлуатація плавзасобів, які не зареєстровані та не пройшли щорічного технічного огляду (не мають технічного талону), без нанесених бортових номерів, на водних об’єктах району забороняється.
2.2.З відкриттям навігації продовжити запровадження “Правил користування водними об’єктами” згідно із ст.47 Водного Кодексу України, забезпечити їх неухильне виконання власниками (різної форми власності) маломірних (малих) суден та баз їх стоянки до відкриття сезону безпеки на воді та забезпечити їх доведення до громадян в засобах масової інформації, контролювати їх неухильне виконання відпочиваючими та власниками маломірних (малих) суден і баз їх стоянки.
2.3.До 15 травня 2012 року забезпечити на підзвітній території виявлення незареєстрованих маломірних (малих) суден та баз їх стоянки, підготовку до оглядів зареєстрованих маломірних (малих) суден та штрафних майданчиків для зберігання тимчасово затриманих водних транспортних засобів, які не відповідають вимогам чинного законодавства.
 
3.Пропонувати:
3.1.До 15 травня 2011 року керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що мають на водних об’єктах району маломірні (малі) судна на базах і зонах відпочинку, мисливсько-рибальських господарствах, спортивних школах, водних станціях і прокатних пунктах привести ці об’єкти у відповідність до вимог Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському та річковому транспорті та зареєструвати їх у Львівському міжрегіональному територіальному відділі Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекції) і Дільниці Регістру судноплавства України в місті Львові.
3.2. РВ ГУ МВС України у Львівській області (І.Підлужний) у сфері забезпечення безпеки на транспорті перевіряти водіїв, які перевозять автодорогами району засоби водного транспорту, реєстрацію суден, наявність на них державних реєстраційних документів, нанесених бортових номерів та діючих технічних талонів, у місцях масового відпочинку організувати патрулювання біля водойм, на яких використовуються маломірні судна для прогулянок.
 
4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації В.Шаповала.
 
Голова районної
державної адміністрації                                                                                                                  І.М.ЧОПКО
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м.Пустомити, Львівської області
 
25 квітня 2012 року                                                                                                    №332
 
 
Про затвердження Положення про
порядок охорони службової
інформації під час прийому
іноземців
 
На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію”, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 8 листопада 2011 року №1184 «Про затвердження Положення про порядок охорони службової інформації під час прийому іноземців», з метою забезпечення охорони службової інформації під час прийому іноземців в обласній державній адміністрації:
1. Затвердити Положення про порядок охорони службової інформації під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в районній державній адміністрації (надалі – Положення), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечити дотримання вимог цього Положення.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
Голова районної державної 
         адміністрації                                                                                                                           І.М.ЧОПКО
 
 
 
                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                 розпорядженням голови
                                                                                                                 районної державної адміністрації
                                                                                                                 від 25 квітня 2012 року
                                                                                                                 №332
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок охорони службової інформації під час
прийому іноземних делегацій, груп та окремих
іноземців в районній державній адміністрації
1. Загальні положення
Це Положення є основним розпорядчим документом, що визначає порядок охорони службової інформації під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців в районній державній адміністрації.
 
2. Підготовка проведення зустрічей керівництва районної державної адміністрації з іноземцями та охорона службової інформації під час зовнішніх зв’язків.
2.1. Рішення про можливість прийому райдержадміністрацією іноземців приймається головою районної державної адміністрації.
Безпосередню організацію прийому іноземців і роботу з ними забезпечує відділ культури і туризму та відділ економіки районної державної адміністрації.
2.2. Відділом економіки районної державної адміністрації разом з іншими підрозділами райдержадміністрації, що беруть участь у прийомі іноземців, розробляється програма роботи з іноземцями за формою згідно з додатком 14 до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893 (надалі – Інструкція).
Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації у випадку прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців надають відділу економіки районної державної адміністрації пропозиції щодо програми роботи з іноземцями за 10 днів до прийому.
Відділ економіки районної державної адміністрації у п’ятиденний термін узагальнює надані пропозиції та формує програму роботи з іноземцями.
Програма роботи з іноземцями повинна містити:
1) відомості про іноземців, іноземні підприємства, установи, організації (викладаються в обсязі, відомому підрозділу райдержадміністрації, що приймає іноземців, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), посада, рік народження, громадянство, стать особи, найменування та місце розташування підприємства, установи, організації);
2) підстави, мету та термін перебування іноземців;
3) список посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців і проведення роботи з ними, а також за здійснення інших заходів, пов’язаних з візитом;
4) переліки:
питань, які плануються для обговорення, із зазначенням обсягу і характеру інформації, що може бути передана іноземцям;
структурних підрозділів та службових приміщень райдержадміністрації, які іноземцям дозволено відвідати;
місць, де застосовуватиметься іноземцями кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засоби, і порядок їх застосування;
маршрутів і порядок переміщення іноземців на території структурних підрозділів райдержадміністрації;
інші необхідні відомості.
Програму роботи з іноземцями затверджує голова районної державної адміністрації.
2.3. Відділ економіки районної державної адміністрації передає до сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації інформацію про склад закордонної делегації із зазначенням прізвищ, імен та посад її членів, а також про час перебування та мету відвідання райдержадміністрації. Разом з цією інформацією надсилається копія програми проведення роботи з іноземцями. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації направляє цю інформацію та копію програми роботи з іноземцями до Пустомитівського районного відділу Служби безпеки України у Львівській області.
У виняткових випадках, у разі, коли відомості про прийом іноземців надійшли за день до їх приїзду, відповідна інформація передається відповідальними працівниками відділу економіки районної державної адміністрації до Пустомитівського районного відділу Служби безпеки України у Львівській області засобами телефонного зв’язку.
2.4. З метою запобігання витоку службової інформації, всі матеріальні носії інформації, які плануються для передачі іноземцям, попередньо оцінюються постійною експертною комісією райдержадміністрації з питань оцінки матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію в районній державній адміністрації.
За результатами оцінки комісія складає акт експертизи про наявність або відсутність в матеріальних носіях службової інформації.
Експертиза матеріальних носіїв інформації здійснюється експертною комісією до затвердження головою районної державної адміністрації програми проведення роботи з іноземцями.
2.5. У разі, коли експертною комісією виявлено в матеріальних носіях службову інформацію, у складеному акті за формою згідно з додатком 15 Інструкції зазначають назву таких матеріальних носіїв та відповідний пункт переліку відомостей райдержадміністрації, які містять службову інформацію.
2.6. Передача іноземцям зазначених в акті матеріальних носіїв, які містять службову інформацію, здійснюється тільки з дозволу голови районної державної адміністрації.
2.7. У разі, коли експертною комісією не виявлено в матеріальних носіях службової інформації, рішення про передачу іноземцям таких носіїв приймає голова районної державної адміністрації на підставі акта, складеного за формою згідно з додатком 16 Інструкції.
2.8. У підрозділах райдержадміністрації, що систематично приймають іноземців, обладнуються виділені для цієї мети приміщення, які до початку відвідання іноземцями та після його завершення перевіряються працівниками, на яких покладено обов’язки технічного захисту інформації.
Відділ економіки районної державної адміністрації складає список посадових осіб, які братимуть безпосередню участь у прийомі і проведенні роботи з іноземцями.
2.9. Працівники райдержадміністрації, які беруть участь у прийомі і проведенні роботи з іноземцями, повинні діяти лише в межах наданих їм повноважень і забезпечувати збереження службової інформації, що є власністю держави.
2.10. Організаційне забезпечення зустрічей з іноземцями в будинку районної державної адміністрації (складання списку запрошених та оформлення перепусток, зустріч та супроводження іноземців) здійснюється працівниками відділу економіки районної державної адміністрації відповідно до Правил пропускного режиму Пустомитівської районної державної адміністрації затверджених головою райдержадміністрації 30 березня 2012 року.
2.11. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями забороняється залишати іноземців у службових приміщеннях та на території райдержадміністрації без супроводу.
2.12. Відділ економіки районної державної адміністрації веде журнал обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, групами та окремими іноземцями за формою згідно з додатком 17 Інструкції.
2.13. За підсумками прийому і проведення роботи з іноземцями відділ економіки районної державної адміністрації складає звіт про виконання відповідної програми, в якому зазначаються:
відомості щодо іноземців (ім’я та по батькові (за наявності), прізвище, рік народження, посада);
інформація про виконання програми роботи з іноземцями (стисло розкривається зміст переговорів, зазначаються найменування структурних підрозділів райдержадміністрації, які відвідали та з роботою яких ознайомилися іноземці);
відомості щодо передачі іноземцям службової інформації, ким надано дозвіл на таку передачу;
пропозиції та рекомендації.
Звіт готується в кількох примірниках, затверджується головою районної державної адміністрації та надсилається за його рішенням зацікавленим організаціям та до сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, який направляє його в Пустомитівський районний відділ Служби безпеки України у Львівській області.
2.14. Програма проведення роботи з іноземцями, акт експертизи та звіт про виконання програми зберігаються в відділі економіки районної державної адміністрації в окремій номенклатурній справі.
 
3. Відповідальність та контроль за станом охорони службової інформації під час прийому іноземців:
3.1. Голова районної державної адміністрації здійснює контроль за діяльністю осіб, на яких покладаються функції організації прийому і проведення роботи з іноземцями, а також за виконанням відповідних програм.
3.2. Працівники райдержадміністрації, на яких покладаються функції організації прийому і проведення роботи з іноземцями, несуть персональну відповідальність за вжиття необхідних заходів для охорони службової інформації під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.
4. У разі потреби в одночасному здійсненні охорони службової інформації і забезпечення режиму секретності під час прийому іноземців захист службової та секретної інформації провадиться відповідно до вимог розділу XX Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року №1561-12.
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м.Пустомити, Львівської області
 
25 квітня 2012 року                                                                                                    №331
 
 
Про відзначення 65-х роковин
трагічних подій операції «Вісла»
 
Враховуючи рішення Львівської обласної ради від 16 березня 2012 року №395 «Про відзначення у 2012 році 65-их роковин трагічних подій операції «Вісла», відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 6 квітня 2012 року №218/0/5-12 «Про відзначення 65-х роковин трагічних подій операції «Вісла»,  у зв’язку з 65-ми роковинами операції «Вісла», під час якої у 1947 році на території Польщі відбулося примусове переселення етнічних українців та з метою вшанування пам’яті жертв цього акту:
1. Створити організаційний комітет з відзначення 65-х роковин трагічних подій операції «Вісла» (надалі – Оргкомітет) та затвердити його склад згідно з додатком.
2. Затвердити заходи з відзначення 65-х роковин трагічних подій операції «Вісла», що додаються.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 
Голова районної державної 
          адміністрації                                                                                                                            І.М.ЧОПКО
 
 
 
                                                                                                                 Додаток 
                                                                                                                 до розпорядження
                                                                                                                 голови райдержадміністрації
                                                                                                                 від 25 квітня 2012 року
                                                                                                                 №331
СКЛАД
організаційного комітету з відзначення 65-х роковин
трагічних подій операції «Вісла»

САБАРА Любов Львівна

заступник голови районної державної адміністрації, співголова оргкомітету

МУДРИЙ Іван Володимирович

заступник голови районної ради, співголова оргкомітету (за згодою)

МУДРАК Євген Миколайович

начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації, секретар оргкомітету

Члени оргкомітету:

ЛІСНА Мирослава Михайлівна

начальник відділу освіти райдержадміністрації

САЛАГАЙ Василь Миколайович

начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

ДУЛІБА Богдан Степанович

начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації

 
Заступник керівника апарату-начальник
відділу фінансово-господарського забезпечення
апарату райдержадміністрації                                                                                           З.М.БЕРЕЗОВА
 
 
 
                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                 розпорядженням голови
                                                                                                                 районної державної адміністрації
                                                                                                                 від 25 квітня 2012 року
                                                                                                                 №331
Заходи з відзначення 65-х роковин
трагічних подій операції «Вісла»
1. Оголосити у Пустомитівському районі 28 квітня 2012 року Днем жалоби за жертвами акції «Вісла». Забезпечити приспущення Державного Прапору України з чорними стрічками на будинках та спорудах органів державної влади, державних підприємств, установ і організацій на території району.
Міський, селищний та сільські голови
Керівники підприємств, установ та
організацій району
Термін: 28 квітня 2012 року
 
2. Забезпечити організацію і проведення тематичних науково-практичних конференцій, «круглих столів», тематичних уроків, присвячених вшануванню пам’яті жертв операції «Вісла».
Відділ освіти райдержадміністрації
Термін: квітень-жовтень 2012 року
 
3. Організувати та провести в населених пунктах району вечори-пам’яті та інші заходи з вшанування пам’яті жертв операції «Вісла» за участі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій, діячів освіти, науки та культури.
Міський, селищний та сільські голови
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Термін: квітень-вересень 2012 року
 
4. Інформацію про проведену роботу надати до головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації облдержадміністрації.
Відділ з питань внутрішньої політики,
зв’язків із засобами масової інформації
та громадськістю апарату
райдержадміністрації
Термін: до 9 листопада 2012 року
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м.Пустомити, Львівської області
 
25 квітня 2012 року                                                                                                    №330
 
 
Про відзначення у 2012 році
Року УПА
 
Враховуючи рішення Львівської обласної ради від 20 грудня 2011 року №339 «Про проголошення 2012 року Роком Ярослава Стецька, Роком УПА, Роком Йосипа Сліпого, Роком Олександра Новаківського», відповідно до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 23 лютого 2012 року №114/0/5-12 «Про відзначення у 2012 році Року УПА» та з метою належного відзначення 70-річчя створення Української Повстанської Армії:
1. Створити організаційний комітет з відзначення у 2012 році Року УПА (надалі – Оргкомітет) та затвердити його склад згідно з додатком.
2. Затвердити заходи з відзначення у 2012 році Року УПА, що додаються.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Л.Сабару.
 
Голова районної державної
         адміністрації                                                                                                                           І.М.ЧОПКО
 
 
 
                                                                                                                 Додаток
                                                                                                                 до розпорядження
                                                                                                                 голови райдержадміністрації
                                                                                                                 від 25 квітня 2012 року №330
СКЛАД
організаційного комітету з відзначення у 2012 році
Року УПА

ЧОПКО Ігор Михайлович

голова районної державної адміністрації, співголова оргкомітету

БАБІЙ Віктор Васильович

голова районної ради, співголова оргкомітету (за згодою)

МУДРАК Євген Миколайович

начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації

Члени оргкомітету:

САБАРА Любов Львівна

заступник голови райдержадміністрації

МУДРИЙ Іван Володимирович

заступник голови районної ради (за згодою)

ДОБРЯНСЬКИЙ Андрій Ярославович

депутат районної ради, голова постійної комісії з питань культури, молодіжної політики, фізичної культури і спорту (за згодою)

ТОРОУС Василь Васильович

депутат районної ради (за згодою)

ЩЕРБАТИЙ Богдан Петрович

лісничий Лапаївського лісництва ДП «Львівський лісгосп» (за згодою)

ПОПОВИЧ Іван Іванович

дослідник національно-визвольних змагань 40-50-х років ХХ ст. (за згодою)

САЛАГАЙ Василь Миколайович

начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

ЛІСНА Мирослава Михайлівна

начальник відділу освіти райдержадміністрації

СТЕПОВАНИЙ Микола Володимирович

начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 
Заступник керівника апарату – начальник
відділу фінансово-господарського забезпечення 
апарату райдержадміністрації                                                                                               З.М.БЕРЕЗОВА
 
 
 
                                                                                                                 Затверджено
                                                                                                                 розпорядженням голови
                                                                                                                 районної державної адміністрації
                                                                                                                 від 25квітня 2012 року №330
Заходи
з відзначення у 2012 році Року УПА
1. Організувати та провести в населених пунктах району урочистості з нагоди відзначення Року УПА за участі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, міжнародних, громадських організацій, політичних партій, діячів науки та культури.
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Відділ з питань внутрішньої політики,
зв’язків із засобами масової інформації
та громадськістю апарату
райдержадміністрації
Міський, селищний та сільські голови
Термін: протягом 2012 року
 
2. Сприяти реалізації проекту екскурсійного комплексу музею-криївки підпільної типографії УПА на території Лапаївського лісництва.
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Термін: протягом 2012 року
 
3. Забезпечити встановлення соціальної реклами з нагоди відзначення у 2012 році Року УПА.
Відділ з питань внутрішньої політики,
зв’язків із засобами масової інформації
та громадськістю апарату
райдержадміністрації
Термін: жовтень 2012 року
 
4. Надати адресну соціальну допомогу учасникам національно-визвольної боротьби – ветеранам Української Повстанської Армії.
Управління праці та соціального
захисту населення
райдержадміністрації
Термін: травень 2012 року
 
5. Забезпечити впорядкування місць поховань вояків Української Повстанської Армії.
Відділ освіти райдержадміністрації
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Міський, селищний та сільські голови
Термін: протягом 2012 року
 
6. Сприяти встановленню в населених пунктах району пам’ятників, пам’ятних знаків на честь учасників і подій пов’язаних з історією Української Повстанської Армії.
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Термін: протягом 2012 року
7. Сприяти проведенню маршу Слави УПА та театралізованого військово-історичного дійства «Бій відділу УПА проти підрозділу військ НКВД» в м.Пустомити
Пустомитівська міська рада
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Термін: вересень-жовтень 2012 року
 
8. Забезпечити проведення в бібліотеках району книжкових виставок присвячених 70-річчю створення УПА, виставок архівних документів, фотоматеріалів, презентацій видань, які висвітлюють боротьбу Української Повстанської Армії та організувати ознайомлення учнів загальноосвітніх навчальних закладів, з матеріалами, представленими на таких виставках.
Відділ освіти райдержадміністрації
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Термін: протягом 2012 року
 
9. Забезпечити організацію і проведення тематичних науково-практичних конференцій, «круглих столів», тематичних уроків присвячених історії боротьби УПА.
Відділ освіти райдержадміністрації
Термін: протягом 2012 року
 
10. Провести у загальноосвітніх навчальних закладах перші уроки присвячені УПА та її історичному значенню в українському державотворенні.
Відділ освіти райдержадміністрації
Термін: 1 вересня 2012 року
 
11. Розглянути питання про найменування, перейменування вулиць, проспектів, майданів у населених пунктах району на честь видатних діячів Української Повстанської Армії.
Міський, селищний та сільські голови
Термін: протягом 2012 року
 
12. Інформацію про проведену роботу надати до відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації.
Відділ культури і туризму
райдержадміністрації
Відділ освіти райдержадміністрації
Термін: до 10 грудня 2012 року
 
13. Інформацію про проведену роботу надати до головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації облдержадміністрації.
Відділ з питань внутрішньої політики,
зв’язків із засобами масової інформації
та громадськістю апарату
райдержадміністрації
Термін: до 15 грудня 2012 року
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м.Пустомити Львівської області
 
24 квітня 2012 року                                                                                                    №329
 
 
Про організацію та проведення
VII Всеукраїнської благодійної
акції «Серце до серця» у Пустомитівському
районі 16 квітня – 6 травня 2012 року
 
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 17 квітня 2012 року №238/0/5-12 «Про організацію та проведення VII Всеукраїнської благодійної акції «Від серця до серця» у Львівській області 16 квітня – 6 травня» для допомоги дітям, хворим на цукровий діабет, з метою розвитку молодіжного волонтерського руху, утвердження та пропаганди здорового способу життя, допомоги у профілактичних заходах для дітей, хворих на цукровий діабет, збору коштів для закупівлі необхідного медичного обладнання з подальшою передачею його у медичні заклади області:
 
1. Провести у Пустомитівському районі 16 квітня – 6 травня 2012 року VII Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця» (надалі – благодійна акція) для допомоги дітям, хворим на цукровий діабет.
2. Визначити відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Є.Гладиш) координатором проведення у Пустомитівському районі 16 квітня – 6 травня 2012 року благодійної акції.
3. Створити організаційний комітет з питань організації та проведення у Пустомитівському районі 16 квітня – 6 травня 2012 року благодійної акції (надалі – оргкомітет) та затвердити  його склад згідно з додатком.
4. Відділу освіти райдержадміністрації (М.Лісна):
4.1. Розмістити стаціонарні скриньки для збору коштів у закладах освіти, починаючи з 16 квітня до 6 травня 2012 року.
5. Головному лікарю центральної районної лікарні (І.Лабай):
5.1. Організувати відкриття в населених пунктах району мобільних медичних консультаційних пунктів з метою проведення профілактичних заходів щодо перевірки рівня цукру в крові.
5.2. Інформаційно-аналітичні матеріали щодо ситуації із захворюванням на цукровий діабет дітей Пустомитівського району надавати відділу з питань внутрішньої політики райдержадміністрації для висвітлення у засобах масової інформації.
6. Відділу культури райдержадміністрації (В.Салагай):
6.1. Сприяти у проведенні благодійних концертів у населених пунктах району та залучити до благодійних виступів виконавців (за згодою) у період з 16 квітня до 6 травня 2012 року.
6.2. Розмістити стаціонарні скриньки для збору коштів під час проведення вистав та культурних заходів у закладах культури, Народних Домах під час проведення благодійної акції.
7. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Є.Гладиш):
7.1. Інформувати управління з питань сім’ї та молоді облдержадміністрації про проведення благодійної акції до 22 травня 2012 року.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації  Л.Сабару.
 
Голова районної державної
         адміністрації                                                                                                                           І.М.ЧОПКО
                                                                                                                 Додаток
                                                                                                                 до розпорядження голови
                                                                                                                 районної державної адміністрації
                                                                                                                 від 24 квітня 2012 року № 329
Склад
організаційного комітету з питань організації
та проведення VII Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця»
у Пустомитівському районі 16 квітня – 6 травня 2012 року
для допомоги дітям, хворим на цукровий діабет

САБАРА

Любов Львівна

заступник голови райдержадміністрації, голова оргкомітету

Члени організаційного комітету:

ЛІСНА

Мирослава Михайлівна

начальник відділу освіти райдержадміністрації

СТАХІВ

Тетяна Андріївна

директор районного центру соціальних служб для сім»ї, дітей  та молоді

ЛАБАЙ

Іван Михайлович

головний лікар центральної районної лікарні (за згодою)

ГЛАДИШ

Євген Йосипович

головний спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

САЛАГАЙ

Василь Миколайович

начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

КІРИК

Галина Семенівна

Голова районного товариства Червоного Хреста (за згодою)

 
Заступник керівника апарату-
начальник відділу фінансово-
господарського забезпечення                                                                                З.М.БЕРЕЗОВА
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м.Пустомити, Львівської області
 
19 квітня 2012 року                                                                                                    №324
 
 
Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації
від 12 квітня 2012 року №307
 
Відповідно до п.2 ч.1 ст.20, ст.41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630 „Про затвердження Правил надання населенню послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення” та, враховуючи інформацію Львівського обласного центру з гідрометеорології від 19 квітня 2012 року №184/74-ГМ про середньодобові температури повітря з 16 по 18 квітня 2012 року, які не перевищують встановленого нормативного мінімуму, з метою забезпечення належного температурного режиму в дошкільних навчальних закладах та закладах охорони здоров’я:
1. Пункт 1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 квітня 2012 року №307 „Про закінчення опалювального сезону 2011/2012 року” викласти в такій редакції:
1. Опалювальний сезон 2011/12 року для населення та інших категорій споживачів, окрім дошкільних навчальних закладів та закладів охорони здоров’я, припинити з 14 квітня 2012 року.
1.1 Рекомендувати органам місцевого самоврядування продовжити опалювальний сезон для дошкільних навчальних закладів до 24 квітня 2012 року.
1.2 Відділу освіти райдержадміністрації (М.М.Лісна) продовжити експлуатацію газової котельні Зимноводівської ЗОШ №1 в частині забезпечення теплопостачанням Зимноводівського дошкільного навчального закладу.
1.3 Центральній районній лікарні (І.М.Лабай) продовжити опалювальний сезон у закладах охорони здоров’я до 24 квітня 2012 року.
 
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ю.Ткача.
 
Голова районної державної
         адміністрації                                                                                                                          І.М.ЧОПКО
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м.Пустомити, Львівської області
 
18 квітня 2012 року                                                                                                    №320
 
 
Про участь команди району в ІІІ етапі
Всеукраїнського спортивно- масового
заходу «Олімпійське лелеченя»
 
Відповідно до п.3) ст.22, п.7) ч.1 ст.39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, листа відділення національного олімпійського комітету України у Львівській області від 3 квітня 2012 року №31, згідно з календарним планом спортивно-масових заходів відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації на 2012 рік:
 
1.Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації (Л.Двойченков), відділу освіти райдержадміністрації (М.Лісна) забезпечити участь команди району в ІІІ етапі Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» в кількості 12 спортсменів та 1 представника команди, який відбудеться 23- 25 квітня 2012 року в с.Комарів, Сокальського району.
2.Затвердити кошторис витрат для участі команди у заході, додається.
3.Відділу освіти райдержадміністрації (М.Лісна) забезпечити команду транспортом для участі у заході.
4.Матеріально-відповідальною особою з використання коштів, виділених для участі команди у заході, призначити головного спеціаліста відділу у справах сім’ї, молоді та спорту  райдержадміністрації Є.Гладиша.
5.Відділу фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації (З.Березова) виділити кошти в сумі 1365.00 (одна тисяча триста шістдесят п’ять) грн. по розділу 130102 (фізична культура і спорт) КЕКВ 1172 для участі команди у заході.
6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Л.Сабару.
 
Голова районної державної
         адміністрації                                                                                                                           І.М.ЧОПКО
 
 
 
                                                                                                                 Затверджую
                                                                                                                 Голова районної державної 
                                                                                                                 адміністрації
                                                                                                                  _____________ І. М. Чопко
К О Ш Т О Р И С
витрат для участі команди району в ІІІ етапі
Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя»,
який відбудеться 23- 25 квітня 2012 року
в с.Комарів, Сокальського району
Харчування спортсменів та представника: 
13 чоловік х 35.00 грн. х 3 дні = 1365.00 грн.
Всього: 1365.00 грн.
 
Заступник керівника апарату –
начальник відділу фінансово- 
господарського забезпечення                                                                                        З.М.БЕРЕЗОВА
 
 
Начальник відділу у справах
сім’ї, молоді та спорту                                                                                                      Л.В.ДВОЙЧЕНКОВ
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м.Пустомити, Львівської області
 
12 квітня 2012 року                                                                                                    №307
 
 
Про закінчення опалювального
сезону 2011/12 року
 
Відповідно до п.2 ч.1 ст.20, ст.41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня  2005 року №630 „Про затвердження Правил надання  населенню послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення”, та листа заступника голови Львівської обласної державної адміністрації від 11.04.2012 р. №5/33-3403/0/2-12/2-15 щодо завершення опалювального сезону 2011/12 року:
 
1. Опалювальний сезон 2011/12 року припинити з 14 квітня 2012 року.
 
2. Пустомитівському управлінню по експлуатації газового господарства (О.Кравчик) довести до відома абонентів, які не мають лічильників газу, про необхідність подання заяви для закриття газових опалювальних приладів.
 
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Ю.Ткача.
 
Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                                                                       В.М.ШАПОВАЛ
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м.Пустомити, Львівської області
 
9 квітня 2012 року                                                                                                      №297
 
 
Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації
від 26 жовтня 2010 року №777
 
У зв’язку з кадровими змінами, відповідно до наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 20.02.2012 року №21-к «Про оголошення наказу Держкомзему №52-кт від 16.02.12р. «Про призначення Мигаля Р.В.», враховуючи лист управління Держкомзему у Пустомитівському районі від 02.04.2012р. №01-15/781:
 
1. Внести зміни до п.1 розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 жовтня 2010 року №777 «Про створення постійно діючої  комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою», а саме:
Голова комісії:
Р.Мигаль – начальник управління Держкомзему у Пустомитівському районі.
 
2. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20.01.2012р №39 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 жовтня 2010 року №777» визнати таким, що втратило чинність.
 
Перший заступник голови районної
державної адміністрації                                                                                                           В.М.ШАПОВАЛ
 

alt

УКРАЇНА
ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м.Пустомити, Львівської області
 
6 квітня 2012 року                                                                                                      №286
 
 
Про забезпечення житлових прав дитини,
позбавленої батьківського піклування
…………………………………………………………
 
Відповідно до ст.47 Конституції України, ст.ст.72, 74 Цивільного кодексу України, Законів України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008 року “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, беручи до уваги лист служби у справах дітей Миколаївської районної державної адміністрації від 13.01.2012 року №01-12/14, з метою недопущення порушення житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 
1. Дмитрівській сільській раді як органу опіки та піклування призначити відповідального за збереження житла дитини, позбавленої батьківського піклування Мовного Степана Васильовича, 01.06.2002 року народження, за адресою: ………………………………………………..
 
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Пустомитівської райдержадміністрації Ю.Ткача.
 
Перший заступник голови районної
         державної  адміністрації                                                                                               В.М.ШАПОВАЛ