logo

Розпорядження голови РДА

alt

УКРАЇНА

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
 
2 червня 2011 року                                                                                           №548
 
Про зміцнення фінансово-бюджетної
дисципліни в районі
 
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року №148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни», та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 травня 2011 року №419/0/5-11 «Про зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни в області»:
 
1. Затвердити заходи щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни в районі згідно з додатком.
2. Звернути увагу керівників установ, організацій району та структурних підрозділів районної державної адміністрації на необхідність безумовного дотримання вимог Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в частині здійснення на території району державного контролю за збереженням і раціональним використанням державного та комунального майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування провести інвентаризацію регіональних та місцевих програм з метою їх оптимізації, визначення мети, конкретних заходів та обсягів фінансування, а також узгодити їх з державними цільовими програмами в частині очікуваних результатів, фінансового забезпечення та термінів реалізації.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
Перший заступник голови районної 
          державної адміністрації                                                                                       В.М. ШАПОВАЛ
 
 
 
 
 
                                                              Додаток
                                                                                              до розпорядження голови
                                                                                      райдержадміністрації
                                                                                        від 3 червня 2011 року
                                                         №548
ЗАХОДИ
щодо зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни в області

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1

Проводити ревізії використання бюджетних коштів, перевірки державних закупівель, державний фінансовий аудит виконання місцевих бюджетів відповідно до вимог ст.113 Бюджетного кодексу України.

Згідно з планом роботи

Контрольно-ревізійне управління у Пустомитівському районі

2

Посилити контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

До 31 грудня 2011 року

Фінансове управління районної державної адміністрації

3

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р здійснювати погодження з контрольно-ревізійним управлінням у Пустомитівському районі проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів.

До 31 грудня 2011 року

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

4

Забезпечити контроль за дотриманням бюджетного законодавства відповідно до положень ст.112 Бюджетного кодексу України.

До 31 грудня 2011 року

Органи Державної казначейської служби

5

Забезпечити реалізацію матеріалів проведених контрольних заходів відповідно до вимог чинного законодавства. Домогтися максимального відшкодування збитків та повернення до бюджету незаконних видатків, недостач та втрат бюджетних коштів.

До 31 грудня 2011 року

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, контрольно-ревізійне управління у Пустомитівському районі, правоохоронні органи

6

Щомісячно інформувати районну державну адміністрацію та фінансове управління райдержадміністрації, про виявлені суми незаконних видатків, недостач та інших фінансових порушень та про вжиті заходи щодо їх усунення.

До 5 числа місяця наступного за звітним

Контрольно-ревізійне управління у Пустомитівському районі

7

Заслуховувати керівників бюджетних установ та інших суб’єктів контролю, де виявлено значні фінансові порушення, на засіданнях робочих груп з питань погашення податкового боргу, мобілізації надходжень до бюджетів усіх рівнів та ефективного використання бюджетних коштів.

До 31 грудня 2011 року

Фінансове управління районної державної адміністрації,  контрольно-ревізійне управління у Пустомитівському районі

8

Узагальнену інформацію про виявлені фінансові порушення заслуховувати на Колегії районної державної адміністрації.

Двічі

на рік

Фінансове управління районної державної адміністрації, контрольно-ревізійне управління у Пустомитівському районі

9

Надавати контрольно-ревізійному управлінню у Пустомитівському районі:

– копії рішень Колегії районної державної адміністрації щодо виконання вимог органів державної контрольно-ревізійної служби за результатами контрольних заходів;

– звіти про виконання вимог органів державної контрольно-ревізійної служби за результатами контрольних заходів.

У тижневий термін після проведення засідання Колегії

 

Щопівроку до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом

Загальний відділ

та сектор контролю

районної державної адміністрації

 

 

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

10

Узагальнені матеріали комплексних ревізій та державних фінансових аудитів місцевих бюджетів розглядати на засіданнях колегій райдержадміністрації та засіданнях виконкомів органів місцевого самоврядування.

До 31 грудня 2011 року

Фінансове управління районної державної адміністрації,  контрольно-ревізійне управління у Пустомитівському районі, районна державна адміністрація, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування

11

Проводити наради з головами міської, селищної та сільських рад з питань вивчення чинного бюджетного законодавства.

До 31 грудня 2011 року

Керівник апарату районної державної адміністрації, фінансове управління районної державної адміністрації

12

Фінансовому управлінню районної державної адміністрації організувати навчання міського, селищного, сільських голів та головних бухгалтерів органів місцевого самоврядування з питань застосування положень бюджетного та іншого законодавства, нормативно-правових актів під час використання бюджетних коштів.

До 31 грудня 2011 року

Фінансове управління районної державної адміністр

 
Керівник апарату районної 
   державної адміністрації                                                                                                   Р.Й. САВРУК

alt

УКРАЇНА
 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 
2 червня 2011 року                                                                                         №547
 
 
Про впорядкування документів міської та
сільських рад Пустомитівського району і
передачу їх на державне зберігання в архівний
відділ райдержадміністрації
 
Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», п.13 ст.16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та з метою належного збереження документів, які мають науково-практичне значення та історичну цінність:
 
1. Міському та сільським головам:
1.1. Впорядкувати документи постійного терміну зберігання та з особового складу включно по 2008 рік і передати їх на державне зберігання в архівний відділ районної державної адміністрації до 1 грудня 2011 року.
 
1.2. Посилити належний контроль за веденням діловодства.
 
2. Затвердити графік передачі документів на державне зберігання в архівний відділ районної державної адміністрації згідно з додатком.
 
3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Р.Саврука.
 
Перший заступник голови районної
       державної адміністрації                                                                                          В.М.ШАПОВАЛ
 
 
 
 
 
                                                                             Додаток
                                                                                                             до розпорядження голови
                                                                                                                районної держадміністрації
                                                                                                       від 2 червня 2011 року
                                                                         №547
ГРАФІК
передачі документів міської та сільських рад Пустомитівського району
на державне зберігання в архівний відділ районної державної адміністрації

№п/п

Назва ради

Роки

Термін виконання

1

Пустомитівська міська

2005-2008

липень 2011

2

Винничківська сільська

2005-2008

серпень 2011

3

Миклашівська сільська

2005-2008

серпень 2011

4

Оброшинська сільська

2005-2008

вересень 2011

5

Пикуловичівська сільська

2005-2008

жовтень 2011

7

Ставчанська сільська

2005-2008

липень 2011

8

Чижиківська сільська

2005-2008

листопад 2011

 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                                                     Р.Й.САВРУК

alt

УКРАЇНА
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
 
2 червня 2011 року                                                                                          №546
 
 
Про перерозподіл
виділених лімітів
 
Відповідно до п.7) ч.1 ст.39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, листа управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації від 30.05.2011р. №03-1507, з метою забезпечення своєчасної виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та допомог малозабезпеченим сім’ям та сім’ям з дітьми.
1. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації /М.Степований/ перерозподілити ліміти, а саме:
 
Зменшити ліміти:
 
КФК 090201 – 546 185,44 грн.
КФК 090306 – 50 000,00 грн.
КФК 091300 – 100 000,00 грн.
 
Збільшити ліміти:
 
КФК 090405 + 546 185,44 грн.
КФК 090401 + 150 000,00 грн.
2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації /Л.Максим/ провести фінансування згідно даного розподілу.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
 
Перший заступник голови районної
      державної адміністрації                                                                                                  В.М.ШАПОВАЛ

alt

УКРАЇНА
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
 
1 червня 2011 року                                                                                     №545
 
 
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства на
території Містківської сільської ради
за межами населеного пункту
 
Відповідно до ст.ст.17, 22,33,118,121, п.12 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр.Петрус І.Й. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Містківської сільської ради за межами населеного пункту:
 
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення гр.Петрус Ірині Йосифівні площею 0,1051га для ведення особистого селянського господарства на території Містківської сільської ради за межами населеного пункту.
 
2.Гр.Петрус І.Й. звернутись в ліцензовану землевпорядну організацію за розробкою проекту землеустрою.
 
Перший заступник голови районної
        державної адміністрації                                                                                            В.М.ШАПОВАЛ

alt

УКРАЇНА
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
 
1 червня 2011 року                                                                                   №544
 
 
Про затвердження технічної документації
із землеустрою земельної ділянки для надання
в оренду ВАТ «Укрнафта» для обслуговування
АЗС на території Давидівської сільської ради
за межами населеного пункту 
 
Відповідно до ст.ст.17, 123, п.12 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши листи начальника ВРН ВАТ «Укрнафта» у Львівській області від 09.09.2010 року №467 та від 21.02.2011 року №76 про затвердження технічної документації та передачу оренду земельної ділянки, враховуючи технічну документацію із землеустрою земельної ділянки для надання в оренду ВАТ «Укрнафта» на території Львівської області, Пустомитівського району, с.Давидів, автодорога Львів-Нові Стрілища-Рогатин км 11+200, розроблену ТзОВ «Експертна група «Богдан»:
 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою земельної ділянки для надання в оренду ВАТ «Укрнафта» для обслуговування АЗС, на території Львівської області, Пустомитівського району, с.Давидів, автодорога Львів-Нові Стрілила-Рогатин км 11+200, за межами населеного пункту.
 
Перший заступник голови районної
         державної адміністрації                                                                                                  В.М.ШАПОВАЛ

alt

УКРАЇНА
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
 
1 червня 2011 року                                                                                           №543
 
 
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства на
території Раковецької сільської ради
за межами населеного пункту
 
Відповідно до ст.ст.17, 22,33,118,121, п.12 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр.Яруша І.М. від 20.04.2011р. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Раковецької сільської ради за межами населеного пункту:
 
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення гр.Ярушу Івану Мартиновичу площею 1,0865га для ведення особистого селянського господарства на території Раковецької сільської ради за межами населеного пункту.
 
2.Гр.Ярушу І.М. звернутись в ліцензовану землевпорядну організацію за розробкою проекту землеустрою.
 
Перший заступник голови районної
           державної адміністрації                                                                                        В.М.ШАПОВАЛ

alt

УКРАЇНА
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
 
31 травня 2011 року                                                                                                     №542
 
 
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства на
території Ставчанської сільської ради
за межами населеного пункту
 
Відповідно до ст.ст.17, 22,33,118,121, п.12 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр.Дідика О.Б. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Ставчанської сільської ради за межами населеного пункту:
 
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення гр.Дідику Олегу Богдановичу площею 0,1121га для ведення особистого селянського господарства на території сільської Ставчанської сільської ради за межами населеного пункту.
 
2. Гр.Дідику О.Б. звернутись в ліцензовану землевпорядну організацію за розробкою проекту землеустрою.
 
Перший заступник голови районної
        державної адміністрації                                                                                                 В.М.ШАПОВАЛ

alt

УКРАЇНА

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
 
31 травня 2011 року                                                                                          №541
 
 
Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення
особистого селянського господарства на
території Вовківської сільської ради
за межами населеного пункту
 
Відповідно до ст.ст.17, 22,33,118,121, п.12 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр.Огородник В.Б. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Вовківської сільської ради за межами населеного пункту:
 
1. Дати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення гр.Огороднику Володимиру Богдановичу площею 0,2950га та 0,6824га для ведення особистого селянського господарства на території Вовківської сільської ради за межами населеного пункту.
 
2.Гр.Огородник В.Б. звернутись в ліцензовану землевпорядну організацію за розробкою проекту землеустрою.
 
Перший заступник голови районної
           державної адміністрації                                                                                      В.М.ШАПОВАЛ

alt

УКРАЇНА
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
 
31 травня 2011 року                                                                                  №540
 
 
Про затвердження проекту землеустрою та 
передачу у власність земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства на
території Винничківської сільської ради
за межами населеного пункту
 
 
Відповідно до ст.ст.17, 22,33,118,121, п.12 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр.Паславської С.Д. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства на території Винничківської сільської ради, розроблений ТзОВ „ВТФ” ПП „ГАБР-Л”:
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства гр.Паславській Станіславі Дмитрівні на території Винничківської сільської ради за межами населеного пункту.
 
2.Передати у власність земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення для ведення особистого селянського господарства гр.Паславській Станіславі Дмитрівні площею 0,50га на території Винничківської сільської ради за межами населеного пункту.
 
3.Управлінню Держкомзему у Пустомитівському районі внести зміни в земельно-облікові документи.
 
Перший заступник голови районної
державної адміністрації                                                                                                  В.М.ШАПОВАЛ

alt

УКРАЇНА
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ГОЛОВИ ПУСТОМИТІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
 
31 травня 2011 року                                                                                        №539
 
 
Про передачу у власність земельної ділянки
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва на території Містківської
сільської ради за межами населеного пункту
 
Відповідно до ст.ст.17,22,118, п.12 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр.Борух Г.М. від 05.04.2011 року та технічну документацію із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Містківської сільської ради за межами населеного пункту, розроблену ДП «Західгеодезкартографія»:
 
1.Передати у власність земельну ділянку із земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах середньої земельної частки (паю) гр.Борух Ганні Михайлівні загальною площею 3,7176га, в тому числі ріллі-2,6658га, сіножаті-1,0518га на території Містківської сільської ради за межами населеного пункту.
 
2.Управлінню Держкомзему у Пустомитівському районі внести зміни в земельно-облікові документи.
 
Перший заступник голови районної
      державної адміністрації                                                                                         В.М.ШАПОВАЛ