1. Замовник:

altОброшинська сільська рада Пустомитівського району Львівської області, 81115, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшине, вул. Шевченка 5.

  1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування:

Детальний план території для уточнення планування структури та функціонального призначення в межах вулиць Шевченка – Самбірська – Грушевського – проспекту Вольського в                 с. Оброшине Пустомитівського району Львівської області.

  1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документами державного планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Згідно пункту 3 частини 1 статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план території це містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території. Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

 

  1. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – не передбачається.

б) для територій з природоохоронним статусом – не передбачається.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – не передбачається.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено – не передбачається.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки –Гідрологічна оцінка.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування – не передбачається.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну економічну оцінку».

Пропонується така структура звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Оброшинська сільська рада Пустомитівського району Львівської області (81115, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшине, вул. Шевченка, 5, E-mail: obroshyno_sr@ukr.net ).

Строк подання  по 18 червня 2019 року.

 

 

 

Сільський голова                                                                                               Мерцало А.Я.