Повідомляемо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Передбачаеться продовження експлуатації (промислової розробки) Добрянського родовища з видобування вапняків, придатних у якості сировини для виробництва цементу, відкритим способом (кар’ер) по автотранспортній системі розробки з паралельним просуванням фронту робіт із виконанням буровибухових робіт та внутрішнім відвалоутворенням з подальшим переходом на безвибухову технологію видобутку вапняків. (ДОДАТОК)