Відповідно до вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості, на офіційному веб сайті Пустомитівської райдержадміністрації:  14 серпня 2019року оприлюднено детальний план території для уточнення планування структури та функціонального призначення в межах вулиць Шевченка-Самбірська Грушевського- просп. Вольського у селі Оброшине Пустомитівського району Львівської області (надалі – ДПТ) та Звіт про стратегічну екологічну оцінку. ( додаток ЗВІТ )

Повна назва документа державного планування:

Детальний план території для уточнення планування структури та функціонального призначення в межах вулиць Шевченка-Самбірська-Грушевського- просп.Вольського у селі Оброшине Пустомитівського району Львівської області. Підстава розроблення – рішення Оброшинської сільської ради №679 від 02.03.2018року. Замовник – Оброшинська сільська рада.

У детальному плані території міститься інформація про: замовника та розробника ДПТ; сучасний стан використання території; перспективи містобудівного розвитку території; прогноз соціально-економічного розвитку; першочергові заходи із реалізації рішень ДПТ та інша інформація згідно вимог ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку розроблення містобудівної документації затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  № 290 від 16.11.2011.

У звіті про  стратегічну екологічну оцінку міститься інформація про: замовника СЕО та виконавця, вид та основні цілі ДПТ, характеристику поточного стану довкілля, та прогнозні зміни цього стану, екологічні проблеми, зобов’язання у сфері охорони довкілля, опис наслідків для довкілля, заходи для запобігання, негативних наслідків,  виправдані альтернативи, заходи моніторингу, резюме нетехнічного характеру та інша інформація згідно ст.11 ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку».

Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку розпочато з дня її оприлюднення на офіційному веб-сайті Пустомитівської районної державної адміністрації та опублікування повідомлення у двох друкованих засобах масової інформації, та триватиме до 17 вересня 2019 року включно. Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проекту ДПТ та звіту про  стратегічну екологічну оцінку.

      Реалізація рішень ДПТ не передбачає проведення транскордонних консультацій.

      Ознайомитися із проектом ДПТ та звітом про стратегічну екологічну оцінку можна в Оброшинській сільській раді Пустомитівського району Львівської області (81115, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшине, вул. Шевченка, 5. Конт. тел.: 2279586

Контактний e-mail: obroshyno_sr@ukr.net 

      Подати пропозиції і зауваження до проекту ДПТ та звіту про стратегічну екологічну оцінку можна Оброшинській сільській раді Пустомитівського району Львівської області (81115, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшине, вул. Шевченка, 5. Конт. тел.: 2279586 Контактний e-mail: obroshyno_sr@ukr.net Відповідальна особа – Лозовський Р.Р.

17 вересня 2019  року відбудеться громадське слухання звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану території для уточнення планування структури та функціонального призначення в межах вулиць Шевченка-Самбірська-Грушевського- просп. Вольського у селі Оброшене в приміщені Оброшинської сільської ради. Початок 14.00год.

Строк подання пропозицій та зауважень – до 17 вересня 2019 року включно.