ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВ, СКАРГ ГРОМАДЯН

 

Голові Пустомитівської районної
державної адміністрації 
Марко А.Т.
 
_________________________________
        ( прізвище, ім’я по батькові заявника)
_________________________________
                          (адреса заявника)
 учасник війни, інвалід 1групи, одинока мати,
 Герой України, робітник, селянин, пенсіонер,
 безробітний, студент, військовослужбовець 
         (зазначається категорія, соціальний стан заявника)
 
 
                       Заява
                            (викладається зміст порушеного питання )
____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
 
Додаток: на ….. арк. (якщо додаються інші документи до заяви, вказується їх  кількість)
 
 
 
 
 
 
Дата                                                                                                                                                  Підпис