з/п

Назва

Адміністративної

послуги з реєстру

Нормативно-правові акти,

відповідно до яких

надається адміністративна

послуга

Розмір плати за надання адміністратив-

ної послуги

Результат надання адміністративної послуги

НПА,

що визначає

платність

послуги

Відділ освіти Пустомитівської райдержадміністрації

1

Атестація педагогічних працівників ЗНЗ

Ст. Закону України

 

 

 

Типове Положення про атестацію педпрацівників

безкоштовно

Встановлення, підтвердження кваліфікаційної категорії (спеціаліст «вищої категорії» та педагогічних звань

2

Атестація педагогічних працівників ДНЗ

Встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, педагогічних звань, тарифікаційних розрядів.

3

Атестація методистів методичного кабінету

Встановлення, підтвердження кваліфікаційної категорії (спеціаліст «другої категорії» та спеціаліст «першої категорії».

4

Атестація вчителів-логопедів

Встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, педагогічних звань. 

Відділ у справах сімї, молоді та спорту Пустомитівської райдержадміністрації

1

Підготовка та подача документів на багатодітних матерів, які претендують на присвоєння почесного звання України "Мати-героїня"

Указ Президента України

від 29.06.2001р. №476/2001

«Про почесні звання України» (зі змінами)

безоплатно

Видача посвідчень

 

2

Видача посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Частина 6 статті 13 Закону України від 26.04.2001 №2402-ІІІ „Про охорону дитинства” Стаття 13 Закону України від 19.05.2009 №1343-VІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань соціального захисту багатодітних сімей” Постанова КМУ від 02.03.2010 №209 „Про деякі питання виготовлення та видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї”

безоплатно

Видача посвідчень

 

3

Підбір та направлення дітей пільгових категорій для оздоровлення в МДЦ «Артек», та ДП»УДЦ«Молода Гвардія»

Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” (зі змінами), постанови КМУ від 17 липня 2009 року №734 “Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету”, постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2009 року №71 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах “Артек” і “Молода гвардія” (зі змінами)

 

Оздоровлення дітей

 

4

Підбір та направлення дітей в стаціонарні дитячі оздоровчі табори

Закон України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” (зі змінами), лист управління у справах сім’ї та молоді від 04 травня 2011 року №535 «Про розподіл путівок для оздоровлення та відпочинок дітей Львівської області»

 

Оздоровлення дітей

 

Архівний відділ Пустомитівської райдержадміністрації

1

Видача довідок соціально-правового, тематичного, майнового характеру

Закон України “Про національний архівний фонд і архівні установи” ст.ст.18-20

безкоштовно

Довідка

2

Видача копій, витягів юридичним особам і громадянам

Закон України “Про національний архівний фонд і архівні установи” ст.ст.18-20

безкоштовно

Копії, витяги

3

Організація користування документами в архівному відділі та за межами

Закон України “Про національний архівний фонд і архівні установи” ст.ст.18-20

безкоштовно

Видача копій документів

4

Надання консультаційно-методичної допомоги у складанні номенклатур справ, актів про вилучення до знищення документів, що не входять до НАФ, інструкцій з діловодства, положень про архівні підрозділи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій

 Закон України “Про національний архівний фонд і архівні установи”,ст.31 Постанова КМ України від 30 листопада 2011р. №1242

безкоштовно

Проекти номенклатур, актів, інструкцій, положень

5

Надання консультаційно-методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям з упорядкування документів

Закон України “Про національний архівний фонд і архівні установи” ст.12-14

безкоштовно

Консультації

6

Проведення попередньої експертизи цінності документів, що зберігаються, складання та подання на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Львівської області описів документів Національного архівного фонду, справ з особового складу установи

Закон України  “Про національний архівний фонд і архівні установи”, ст.6 Постанова КМ України від 8 серпня 2007р. №1004

безкоштовно

Експертні висновки, описи справ документів НАФ, описи з особового складу, що подають у Державний архів Львівської області

7

Прийняття від структурних підрозділів адміністрації та установ і організацій документів на державне зберігання

Закон України

“Про національний архівний фонд і архівні установи”, ст.31 Постанова КМ України від 8 серпня 2007р. №1004

безкоштовно

Прийняття документів

Державний адміністратор Єдиного дозвільного офісу Пустомитівської райдержадміністрації

1

Видача документів дозвільного характеру

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»(ст.4)

Безкоштовно

Видано документи дозвільного характеру

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

Державний реєстратор Пустомитівської райдержадміністрації

1

Реєстрація юридичної особи

ст.10 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

десять неоподаткованих

мінімумів доходів громадян

Видача виписки з ЄДР

ст.10 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

2

Реєстрація фізичної особи-підприємця

ст.10 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

два неоподатковані мінімуми доходів громадян

Видача виписки з ЄДР

ст.10 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

3

Реєстрація змін до установчих документів

юридичної особи та публікація в спец. бюлетені зміни назви юридичної особи чи її місцезнаходження

ст.ст.10, 22 ЗУ „Про державну реєстрацію  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

тридцять % реєстраційного збору + три неоподатковані

мінімуми доходів громадян за публікацію

1 примірник установчих документів

ст.ст.10, 22 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

4

Реєстрація змін до відомостей в ЄДР про фізичну особу-підприємця

ст.10 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

тридцять %  реєстраційного збору

Видача виписки з ЄДР

ст.10 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

5

Видача дублікату оригіналу установчих документів та змін до них

ст.ст.10, 22 ЗУ „Про державну реєстрацію  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

один неоподаткований мінімум доходів громадян + три неоподатковані

мінімуми доходів

громадян за публікацію в спец. бюлетені

Дублікат установчих документів

ст.ст.10, 22 ЗУ „Про державну реєстрацію  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

6

Видача виписки з ЄДР

ст.21 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

один неоподаткований мінімум доходів громадян

Видача виписки з ЄДР

ст.21 ЗУ „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”

7

Видача витягу з ЄДР

Наказ Держкомпідприємництва від 20.10.2005 року №99

три неоподатковані

мінімуми доходів громадян плюс 20 % одного неоподатк. мінім. громадян за кожен аркуш інформ. на бланку встановл. зразк

Витяг з ЄДР

Наказ Держкомпідприємництва від 20.10.2005 року №99

8

Видача довідки з ЄДР

Наказ Держкомпідприємництва від 20.10.2005 року №99

один неоподаткован. мінімум доходів гром. плюс 20 % одного неоподатк. мінім. громадян .

Довідка з ЄДР

Наказ Держкомпідприємництва від 20.10.2005 року №99 

Управління агропромислового розвитку Пустомитівської райдержадміністрації

1

Видача довідок для призначення та перерахунку пенсіїколишнім працівникам АПК

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” П., ст.

Безкоштовно

довідка

2

Видача скерувань на цільове навчання для сільської молоді.

Постанова №1159 від 29.06.1999 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»

Безкоштовно

Першочергове зарахування на навчання

3

Виплата коштів агро формуванням району по програмах розвитку сільського господарства

Постанова КМУ від 19.09.2007 № 1158 "Про  затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015р.”

безкоштовно

Реалізація агропромислових програм

 

Служби у справах дітей Пустомитівської райдержадміністрації

1

Ведення банку даних про родини потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

Закон України №2342-IVвід 13.01.2005р. “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (ст.14 аб.2)

Безоплатно

Взяття на облік

 

2

Ведення обліку громадян, що проживають на території району, які бажають усиновити дитину

Постанова Кабінету Міністрів України №905 від 08.10.2008р. “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” (пт.21,22 Порядку)

Безоплатно

Одержання висновку,

Взяття на облік

 

3

Видача направлень в установу для знайомства та встановлення контакту з дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування для подальшого влаштування її в сімейні форми виховання

Постанова Кабінету Міністрів України №905 від 08.10.2008р. “Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” (пт.58 Порядку)

Безоплатно

Одержання направлення

 

4

Видача висновку про можливість створення дитячого будинку сімейного типу

Постанова Кабінету Міністрів України №564 від 26.04.02р. “Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу” (пт.3 аб.1 положення) “Сімейний кодекс України” (ст.256-8 пт.1)

Безоплатно

Створення ДБСТ

 

5

Видача висновку про можливість створення прийомної сім'ї

Постанова Кабінету Міністрів України №565 від 26.04.02р. “Про затвердження Положення про прийомну сім'ю” (пт.5 аб.1 положення) “Сімейний кодекс України” (ст.256-4 пт.1)

Безоплатно

Створення ПС

 

6

Видача висновку про доцільність встановлення опіки/піклування та відповідність його інтересам дитини

Закон України №2342-IVвід 13.01.05р. “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” (ст.6 аб.1)

Безоплатно

Одержання розпорядження

Влаштування дітей

під опіку/піклування

 

7

Вирішення способів участі у вихованні дітей батьками

Кодекс України №2947-IIIвід 10.01.02 р. «Сімейний кодекс України» (ст.19 п.5), Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (п.73)

Безоплатно

Одержання розпорядження голови РДА

 

8

Надання дозволу на вчинення правочинів щодо захисту житлових та майнових прав дітей

Закон України №2623-IVвід 02.06.05 р. «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» (ст.12), «Сімейний кодекс України» (ст.171, 173, 176, 177, 178), Цивільний кодекс (ст.33, 67, 68, 70-72, 124, 126, 173-178)

Безоплатно

Одержання розпорядження голови РДА

 

9

Надання висновку органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав

Сімейний кодексУкраїни(ст.164, 169)

Безоплатно

Одержання висновку 

 

Відділ містобудування та архітектури Пустомитівської райдержадміністрації

1

Видача будівельного паспорту забудови земельної ділянки

Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 5.07.11 року №103

Безоплатно

Паспорт забудови земельної ділянки

2

Видача паспорта привязки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011р. №244

Безоплатно

Паспорт прив’язки тимчасової споруди для проведення підприємницької діяльності

3

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Наказ міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 року №109 (зі змінами згідно наказу мінрегіонбуду від 08.02.2012р. № 49)

Безоплатно

Містобудівні умови та обмежень забудови земельної ділянки

Управління праці та соціального захисту населення Пустомитівської райдержадміністрації

1

Встановлення статусу учасника війни

Ст.9.Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» наказ Мінпраці України від 06.08.2003 №218 «Про внесення змін до Типового положення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,

зареєстрований в Мін’юсті України від 02.10.2003 №891/8212

безкоштовно

Надано статус учасника війни

2

Встановлення статусу інваліда війни, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, жертви нацистських переслідувань

Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»ст.7,10, «Про жертви нацистських переслідувань», постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1992 №302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни»

безкоштовно

Надано статус

3

Встановлення статусу «Дитина війни»

Закон України “Про соціальний захист дітей війни”

безкоштовно

Надано статус

4

Встановлення статусу «Ветеран праці»

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»ст.6

безкоштовно

Надано статус

5

Надання санаторно-курортних путівок ветеранам війни та інвалідам

Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення»

безкоштовно

Путівка на санаторно-курортне лікування

6

Призначення та виплата компенсації за невикористані санаторно-курортні путівки інвалідам війни та інвалідам загального захворювання

Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про міліцію», «Про освіту», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про захист рослин», «Гірничий Закон України», Основи законодавства України про охорону здоров’я, Основи Законодавства України про культуру, постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2003 №426 “Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 №785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян», від 07.02.2007 №150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування».

безкоштовно

Виплата компенсації

7

Внесення до у Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги

ПостановиКабінету Міністрів України від 29.01.2003 року №117пункт 2“Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги”

безкоштовно

довідка

8

Відшкодування за житлово-комунальні послуги пільгової категорії населення

Бюджетний кодекс України ст.102 від 8.07.2010р.№2456-VI, Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ст.12-16 від 22.10.1993р. №3551-XII. Закон України «Про соціальний захист дітей війни» ст.5 від18.11.2004р. №2195-IV Закон України „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист” ст6 від 24.03.1998р №203. Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”ст.20-23 від 28.02.1991р. №796-XII. Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей” ст.1 від 20.12.1991р. №2012-XII. Закон України „Про міліцію” ст.22 від 20.12.1990р. №565-XII. Закон України „Про освіту” ст.57 від 23.051991р. №1060-XII. Закон України „Основи законодавства України „Про культуру””ст.29 від 14.02.1992р. №2117-XII. Закон України „Основи законодавства „Про охорону здоров’я””ст.77 від 19.11.1992р. №2801-XII. Закон України «Про охорону дитинства»ст.1 від16.04.2001р. №2402-III.

безкоштовно

Відшкодування коштів за пільги організаціям-надавачам послуг

9

Відшкодування за послуги зв’язку пільгової категорії населення

Бюджетний кодекс України ст.102 від 08.07.2010р. №2459-VI,Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” ст.12-16 від 22.10.1993р. №3551-XII, Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» ст.6-1 від23.03.2000р. №1584-III, Закон України „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист” ст.6 від 24.03.1998р. №203. Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” ст.20-23 від 28.02.1991р.№796-XII. Закон України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей” ст.1 від 20.12.1991р. №2012-XII.

безкоштовно

Відшкодування коштів за пільги організаціям-надавачам послуг

10

Відшкодування за  пільговий проїзд у приміському пасажирському транспорті загального користування

Бюджетний кодекс України, Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”. «Про соціальний захист дітей війни» „Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист”. „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.„Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей”.«Про охорону дитинства».«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

безкоштовно

Відшкодування коштів за пільги організаціям-надавачам послуг

11

Виплата щомісячної грошової допомоги у зв’язку з обмеженим споживанням продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 року №796-XII, постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 №936 (із змінами), наказ Мінпраці України на відповідний бюджетний рік

безкоштовно

Грошова допомога

12

Виплата підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України від 28 лютого 1991 року №796-XII„Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Постанова КМУ від 20.09.2005р. №936 зі змінами, „Про затвердження порядку використання коштів державного бюджету на виконання програм, пов’язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Постанова КМУ від 27.08.2008р. №859 Постанова КМУ від 05.02.2008р. №165

безкоштовно

Виплата коштів

13

Виплата Компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю та допомоги на оздоровлення у разі вивільнення з роботи громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України від 28 лютого 1991 року №796-XII„Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Постанова КМУ від 20.09.2005р. №936 зі змінами, „Про затвердження порядку використання коштів державного бюджету на виконання програм, пов’язаних з соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Постанова КМУ від 12.05.2005р. №562 Постанова КМУ від 20.04.2007р. №649

безкоштовно

Виплата коштів

14

Виплата компенсації на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Постанова Кабінету Міністрів від 17.08.2008 року №1303, рішення обласної Ради на відповідний рік

безкоштовно

Відшкодування компенсації організаціям-надавачам послу

15

Компенсація сім’ям з дітьми на видатки на безплатне харчування дітей, які  постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС

Закон України від 28 лютого 1991 року №796-XII„Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Постанова КМУ від 20.04.2007р. №649 зі змінами, розпорядження голови районної державної адміністрації на відповідний рік

безкоштовно

Виплата компенсації

16

Надання санаторно-курортних путівок громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України від 28 лютого 1991 року №796-XII„Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; Постанова КМУ від 16.05.2000р. №800 «Про затвердження Положення про організацію оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

безкоштовно

путівка

17

Надання допомоги в зв’язку з вагітністю та пологами

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» ст.7-9 від 21.11.1992 №2811-XII; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року №1751 «Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

безкоштовно

Виплата допомоги

18

Надання допомоги при народженні дитини

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» ст.10-12 від 21.11.1992 №2811-XII; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року №1751 «Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

безкоштовно

Виплата допомоги

19

Надання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» ст13-15 від 21.11.1992 №2811- XII; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року №1751 «Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

безкоштовно

Виплата допомоги

20

Надання допомоги на дітей, які знаходяться під опікою чи піклуванням

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» ст.16,17 від 21.11.1992 №2811-XII; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року №1751 «Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

безкоштовно

Виплата допомоги

21

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» ст.181-183 від 21.11.1992 №2811-XII; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року №1751 «Порядок призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми»

безкоштовно

Виплата допомоги

22

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» ст.1-15 від 1.06.2000р №1768-III, ПКМУ №250 «Про порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям» Розпорядження голови райдержадміністрації 03.02.2011 №43 «Про заходи щодо впорядкування та поліпшення надання адміністративних (державних) послуг»

безкоштовно

Виплата допомоги

23

Надання допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам

Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам” ст.1-18; постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 року №261 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд”

безкоштовно

Виплата допомоги

24

Призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Закон України “Про соціальні послуги” ст.1-4; постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги”

безкоштовно

Виплата компенсації

25

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” ст.1-7; наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 №226/293/169 “Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

безкоштовно

Виплата допомоги

26

Призначення компенсаційної виплати особі, яка здійснює догляд за інвалідом Iгрупи або особою, яка досягла 80 років

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.1992 №691 “Про призначення компенсаційної виплати особі, яка здійснює догляд за інвалідом 1 групи або особою, яка досягла 80 років”

безкоштовно

Виплата компенсації

27

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 року №189 «Про затвердження Порядку призначення і виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»

безкоштовно

Виплата допомоги

28

Надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною»»

безкоштовно

Виплата допомоги

29

Надання одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 року №268 «Про одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно звання України «Мати-героїня» (із змінами)

безкоштовно

Виплата винагороди

30

Надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»

безкоштовно

Надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг

31

Надання допомоги на поховання інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” ст15 від 16.11.2000р. №2109-ІІІ; наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 30.04.2002 №226/293/169 “Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”

безкоштовно

Виплата допомоги

32

Внесення до банку даних інвалідів для забезпечення інвалідними колясками, іншими засобами реабілітації та їх видача

Постанова Кабінету Міністрів України №321 від 05.04.2012р. «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»

безкоштовно

Отримання технічних засобів реабілітації

33

Виплата компенсації на бензин, ремонт, технічне та транспортне обслуговування автомобіля для інвалідів

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.2009 року №458 «Про внесення змін до Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»

безкоштовно

Виплата компенсації

34

Видача направлень інвалідам та іншим категоріям населення для забезпечення їх протезно-ортопедичними виробами

Постанова Кабінету Міністрів України № 321 від 05.04.2012р. «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»

безкоштовно

направлення

35

Внесення інформації Центрального банку даних з проблем інвалідності

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”; наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.10.2009 року №382 “Про затвердження Регламенту роботи із Централізованим банком даних з проблем інвалідності”

безкоштовно

Отримання технічних засобів реабілітації та внесення інформації в ЦБІ

36

Направлення інвалідів на навчання до Всеукраїнського Центру професійної реабілітації та інших навчальних закладів соціальної сфери

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”; наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 09.10.2006 року №372 “Про затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів”

безкоштовно

Видача направлення

37

Надання одноразової грошової допомоги інвалідам та малозабезпеченим громадянам

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 №158 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам”

безкоштовно

Виплата допомоги

38

Надання адресної грошової допомоги окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та послуг зв’язку

Рішення сесії районної ради від 13.05.2010 р. №289 «Про затвердження Порядку надання адресної грошової допомоги окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та послуг зв’язку

безкоштовно

Виплата допомоги

 

Фінансове управління Пустомитівської райдержадміністрації

1

Видача довідок про фактичне надходження коштів до бюджету від сплати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №493 “Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ” із змінами і доповненнями

безкоштовно

Одержання довідки. 

 

Відділу культури і туризму Пустомитівської  райдержадміністрації

1

Надання екскурсійних послуг

Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг які можуть надаватися закладами культури і мистецтв заснованими на державній та комунальній формах власності» від 12.12.2011р  №1271

2 гривні

Надання доступу до культурного та історичного надбання народу

Постанова КМУ «Про затвердження переліку платних послуг які можуть надаватися закладами культури і мистецтв заснованими на державній та комунальній формах власності» від 05.06.1997 року №534

2

Плата за навчання в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах району

П.1. ПостановиКМУ «Про встановлення розміру плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах» від 26.03.1997 року №260

35-60грн.

Здобуття початкової мистецької освіти

Постанова КМУ «Про встановлення розміру плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах» від 26.03.1997 року №260 

 
 
 
Інформацію оновленно: 20.11.2012