ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ

1. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

2. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємцем за її рішенням

3. Державна реєстрація юридичної особи

4. Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

5. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підпр

6. Державна реєстрація фізичної особи, яка має намір стати підприємцем

7. Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

8. Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

9. Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

РЕЄСТРАЦІЙНІ КАРТКИ

1. На проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

2. Про створення відокремленого підрозділу юридичної особи

3. На проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації

4. На проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (непотрібне викреслити)

5. На проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця

6. На проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізич

7. На проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов

8. На проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про закриття відокремленого підрозділу

ЗАПИТИ

1. Про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

2. Про надання довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації, яка запитуєть

3. Про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

ЗАЯВИ

1. Про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи