altЗа сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадках:

1. Якщо Ви особи віком старше 45 років та відповідаєте наступним вимогам:

 • вік – старше 45 років;
 • страховий стаж – не менше як 15 років;
 • маєте професійно-технічну або вищу освіту;
 • не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
  • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
  • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
   • не отримували ваучер раніше.

 

2. Якщо Ви є внутрішньо переміщеною особою та відповідаєте наступним вимогам:

 • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
 • для Вас відсутня підходяща робота;
 • не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
  • не отримували ваучер раніше;
  • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
   • маєте професійно-технічну або вищу освіту.

 

3. Якщо Ви звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів, та відповідаєте наступним вимогам:

 • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
 • не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
  • не отримували ваучер раніше;
  • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
   • маєте професійно-технічну або вищу освіту.

 

 

4. Якщо Ви звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я та відповідаєте наступним вимогам:

 • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
 • не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
 • не набули права на пенсію відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”;
 • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
  • не отримували ваучер раніше;
  • маєте вислугу не менше 10 років;
  • маєте професійно-технічну або вищу освіту.

 

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

 

Навчання здійснюється

професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

 

Особа здійснює вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця навчання.

 

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:

 • паспорт;
 • трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
 • документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття);
 • для осіб з числа ВПО – довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • для військовослужбовців, учасників АТО з числа осіб з інвалідністю-копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та, у разі наявності, індивідуальну програму реабілітації;
 • для військовослужбовців звільнених з військової служби  – копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення

З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

 

Рішення про видачу ваучера

приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

 

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

 

Договір про навчання

укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

 

Навчальний заклад інформує

центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

 

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання.

 

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами). Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 817/27262.

За більш детальною інформацією звертайтесь у Пустомитівську районну філію Львівського обласного центру зайнятості  за адресою: м.Пустомити, вул.Глинська,14.

Тел. 03222 78799

 

До уваги!

ПЕРЕЛІК професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер

1. Бджоляр

2. Взуттьовик з ремонту взуття

3. Водій навантажувача

4. Водій тролейбуса

5. Електрогазозварник

6. Зварник

7. Кондитер

8. Кухар

9. Машиніст автогрейдера

10. Машиніст дорожньо-будівельних машин

11. Монтажник гіпсокартонних конструкцій

12. Налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

13. Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

14. Плодоовочівник

15. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

16. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

17. Робітник фермерського господарства

18. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

19. Столяр будівельний

20. Тракторист

21. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

22. Верстатник деревообробних верстатів

23. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

24. Машиніст бульдозера (будівельні роботи)

25. Машиніст екскаватора

26. Машиніст крана автомобільного

27. Монтажник систем утеплення будівель

28. Охоронник

29. Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

30. Слюсар-сантехнік

31. Швачка

32. Автомобільний транспорт

33. Агрономія

34. Архітектура та містобудування

35. Будівництво та цивільна інженерія

36. Ветеринарна медицина

37. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

38. Геодезія та землеустрій

39. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

40. Захист і карантин рослин

41. Інженерія програмного забезпечення

42. Комп’ютерна інженерія

43. Медична психологія

44. Медсестринство

45. Менеджмент (для отримання кваліфікації “Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)”)

46. Професійна освіта (за спеціалізаціями)

47. Психологія

48. Системний аналіз

49. Соціальне забезпечення

50. Соціальна робота

51. Харчові технології

52. Фізична терапія, ерготерапія

 

53. Кібербезпека