logo

Інформація

 
 

Щодо заповнення трудової книжки у випадку смерті працівника

7 Липня 2014
Відповідно до пункту 4.3 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. N 58, зареєстрованим у Мін’юсті 17.08.93 р. за N 110 (із змінами і доповненнями) (далі – Інструкція), у разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовій книжці померлого працівника у розділі “Відомості про роботу” і дати запису у графі 3 записується: “Роботу припинено у зв’язку зі смертю”, далі заповнюється графа 4, в якій зазначаються дата і номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку.

(більше…)

Детальніше

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість

2 Липня 2014
Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці три¬валістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов’яза¬них із негативним впливом на здоров’я шкід¬ливих виробничих факторів, за Списком ви¬робництв, цехів, професій і посад, затверджу-ваним Кабінетом Міністрів України.

(більше…)

Детальніше

Про суспільно – політичну ситуацію в районі у жовтні 2014 року

29 Листопада 2013
Упродовж  жовтня  районна державна адміністрація, у т.ч. всі її структурні підрозділи, працювала у  робочому режимі, виконуючи покладені на неї державою функції. Питання життєдіяльності розглядалися на сесії районної ради (14 жовтня), нарадах і засіданнях,  робочих зустрічах.

(більше…)

Детальніше

Повідомлення

3 Грудня 0001

Про початок проходження перевірки відповідно до Закону України “Про очищення влади”

Додаток Заява Декларація

Детальніше

Перспективний план формування спроможних територіальних громад району мажна переглянути тут

3 Грудня 0001