Тип Назва Дата прийняття, номер, посилання
Закон
Закон України
«Про місцеві державні адміністрації»
Відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) цей Закон визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій.
 
9 квітня 1999 року, №586-XIV
 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14/page
 
Закон
Закон України
«Про акціонерні товариства»
Цей Закон визначає порядок утворення, діяльності, припинення акціонерних товариств, їх правий статус, права та обов’язки акціонерів; особливості правового статусу, утворення, діяльності, припинення акціонерних товариств, що провадять діяльність на ринках фінансових послуг, а також державних акціонерних товариств, визначаються законами; особливості утворення акціонерних товариств у процесі приватизації та корпоратизації, їх правового статусу та діяльності у період до виконання плану приватизації (розміщення акцій) визначаються законодавством про приватизацію та корпоратизацію; утворення, припинення акціонерного товариства, одержання у власність або в управління акцій та набуття іншим чином права контролю над товариством проводиться з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
17 вересня 2008 року, №514-VI
 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/514-17/page
 
Закон
Закон України
«Про інститути спільного інвестування
(пайові та інвестиційні фонди)»
Цей Закон визначає правові та організаційні основи створення, діяльності та відповідальності суб'єктів спільного інвестування, особливості управління їх активами, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання активів, особливості розміщення та обігу цінних паперів інститутів спільного інвестування, порядок та обсяг розкриття інформації інститутами спільного інвестування з метою залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів.
15 березня 2001 року, №2299-III
 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2299-14/page
 
Закон
Закон України
«Про ратифікацію Конвенції про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами»
Чинним Законом ратифіковано Вашингтонську Конвенцію 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами.
16 березня 2000 року, №1547-III
 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1547-14
 
Закон
Закон України
«Про концесії»
Цей Закон визначає поняття та правові засади регулювання відносин концесії державного та комунального майна, а також умови і порядок її здійснення з метою підвищення ефективності використання державного і комунального майна і забезпечення потреб громадян України у товарах (роботах, послугах).
16 липня 1999 року, №997-XIV 
 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/997-14/page

 

 
Закон
Закон України
«Про режим іноземного інвестування»
Цей Закон визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства України.
Законом визначено види іноземних інвестицій, форми їх здійснення, об'єкти іноземного інвестування, державні гарантії захисту іноземних інвестицій, державна реєстрація та контроль за здійсненням іноземних інвестицій, статус підприємства з іноземними інвестиціями, можливість здійснення іноземних інвестицій на основі договорів про спільну діяльність, іноземні інвестиції у спеціальних (вільних) економічних зонах, порядок розгляду спорів між іноземними інвесторами і державою.
19 березня 1996 року, №93/96-ВР 
 
Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1996, №19, ст80

 

 
Закон
Закон України
«Про інвестиційну діяльність»
Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.
Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також на ефективне інвестування народного господарства України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.
18 вересня 1991 року, №1560-XII 
 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1560-12/page

 

 
Закон
Закон України
«Про транскордонне співробітництво»
Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади транскордонного співробітництва.
24 червня 2004 року, №1861-IV
 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
 
Закон
Закон України
«Про індустріальні (промислові) парки»
Цей Закон визначає правові та організаційні засади створення і функціонування індустріальних парків на території України з метою забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури.
21 червня 2012 року, №5018-VI 
 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5018-17

 

 
Указ
Указ Президента України
«Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності»
20 жовтня 2005 року, №1497/2005
 
http://www.president.gov.ua/documents/3398.html
Указ
Указ Президента України
«Про заходи, щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні»
28 жовтня 2005 року, №1513/2005
 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1513/2005
Постанова
Постанова КМУ
«Про затвердження Положення про розпорядок державної реєстрації іноземних інвестицій»
07 серпня 1996 року, №928
Постанова
Постанова КМУ
«Про утворення ради розвитку регіонів»

29 листопада 2006 р., №1653

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1653-2006-%D0%BF

Розпорядження
Розпорядження КМУ
«Про схвалення концепції створення індустріальних (промислових) парків»
1 серпня 2006 р. N 447-р
 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/447-2006-%D1%80
Розпорядження
Розпорядження КМУ
«Про схвалення програми «Інвестиційний імідж України»»
 
17 серпня 2002 р., №477-р
 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/477-2002-%D1%80

 

 
 
Інформацію оновленно: 08.05.2014