ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

ПУСТОМИТІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(станом на 01.01.2014р.)
 
 
Адміністративний центр району – м.Пустомити
 

Адреса (поштова та електронна), контактні телефони райдержадміністрації

ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

81100, м. Пустомити, вул. Грушевського, 35, код АМТЗ 230, Тел. 299-92-69

e-mail: rda.pustomyty@gmail.com

 

Адреса (поштова та електронна), контактні телефони районної ради

ПУСТОМИТІВСЬКАРАЙОННА РАДА

81100, м. Пустомити, вул. Грушевського, 35, код АМТЗ 230, Тел. 299-92-09

e-mail: pustomyty.rada@gmail.com 

 

Дата утворення регіону:  1939 рік

Відстань від м.Пустомити до м.Львова: залізницею 18 км, автошляхом 20 км.

Географічні дані: у геологічному відношенні район займає південну частину Галицько-Волинської западини, яка в свою чергу належить до Східно-Європейської платформи і заповнена потужною (5-7 км) товщею осадових порід. Корисні копалини представлені вапняком, піском, глиною. На території району є родовища гіпсу, (Щирецьке, Пісківське, Попелянське), піску для виготовлення скла (Сихівське, Старосільське), глини (Відниківське), вапняку (Пустомитівське). Є також джерела мінеральної води (Пустомити). Рельєф горбисто-рівнинний. Більшу частину району займає Подільська височина, лише північно-східна частина лежить у межах Малого Полісся. Район розташований у центрі Львівської області і майже з усіх боків оточує місто Львів, крім північної сторони. На північному заході Пустомитівщина межує з Яворівським і Жовківським, на північному сході – Кам’янко-Буським і Буським, на сході – з Золочівським і Перемишлянським, на півдні – з Миколаївським, на заході – з Городоцьким районами.

Площа: 946 км2.

Чисельність наявного населення станом на 01.01.2013р. 113,0 тис. осіб

  у тому числі :  сільського   –  98,2 тис. осіб

                         міського     –  14,8 тис. осіб

 

Голова районної державної адміністрації: ГОВЕНКО Володимир Євстафійович

 

 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць:

Кількість населених пунктів

у тому числі:

104

Кількість місцевих рад

42

Міст

1

районна

1

Селищ

1

міська

1

Сіл

102

селищні

1

 

 

сільські

39

 

 

Органи місцевого самоврядування

Кількісний склад ради (осіб)

Районна рада

82

Міська рада

30

Селищні ради

30

Сільські ради

719

Всього

862

 

 

Основні макроекономічні показники за 2013 рік

Виробництво с/г продукції (млн. грн.)

388,2

Обсяги реалізованої промислової продукції (млн. грн.)

2674,97

Капітальні інвестиції (млн. грн.)

941,5

в т.ч. в основний капітал (млн. грн.)

821,9

Іноземні інвестиції (млн. дол. США.)

4,7

Обсяги будівельних робіт (млн. грн.)

147,5

Роздрібний товарооборот (млн. грн.)

877,96

Обсяг реалізованих послуг (млн.грн.)

863,1

Надходження до бюджету

212,56

 
 
Питома вага району в економіці області за обсягом:

Реалізованої промислової продукції

8,9

Продукції сільського господарства

7,8

Інвестицій в основний капітал

7,3

Експорту товарів і послуг

3,5

Імпорту товарів і послуг

2,8

Доходів місцевих бюджетів

8,8

Роздрібного товарообороту

4,8

 
 
Промисловість
Галузева структура реалізованої промислової продукції, %

Галузь

Питома вага,

%

Добувна промисловість

0,5

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

62,1

Легка промисловість

Оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів

0,3

Целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність

2,9

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення

Хімічна і нафтохімічна промисловість

12,7

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

3,7

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів

14,2

Машинобудування

1,0

 
 
Структура сільськогосподарського виробництва

Загальний обсяг валового виробництва с/г продукції, млн. грн.,

у тому числі:

622,1

– валове виробництво галузі рослинництва, млн. грн.

414,1

питома вага у загальних обсягах, %

66,6

– валове виробництво галузі тваринництва, млн. грн.

208,0

питома вага у загальних обсягах, %

33,4

 
 
Структура доходів і видатків місцевого бюджету за 2013 рік

 

Сума

тис. грн.

Питома вага, %

I. Доходи

 

 

Всього

326840,7

 

в т.ч. трансферти

231586,1

70,9

з них:

 

 

податок з доходів фізичних осіб

61797,5

18,9

місцеві податки і збори

874,5

0,27

II. Видатки

 

 

Всього

364761

71,7

з них:

 

 

– на освіту

119871,1

32,9

– на охорону здоров’я

47383,1

13,0

– на соціальний захист населення

94175,5

25,8

 
 
Земельний фонд

Розподіл земель за цільовим призначенням

тис. га

Всього земель

96,4

з них:

 

Землі сільськогосподарського призначення

70,0

Ліси та інші лісовкриті площі

15,3

Забудовані землі

5,7

Землі під водою

1,8

 
 
Підприємництво

Основні показники

 

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення, одиниць

74,2

Середня кількість найманих працівників на одному малому підприємстві, одиниць

6

Питома вага надходжень в Зведений бюджет району, %

18,3

Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб

5049

 
 
Соціальна сфера

Основні показники

 

Всього постійного населення, тис. осіб

113,0

          у тому числі пенсіонери, тис. осіб

29,306

Чисельність найманих працівників, тис. осіб

17,5

Рівень зареєстрованого безробіття, %

0,9

Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн.

1990

 
 
Освіта

Навчальні заклади

 

Кількість вищих навчальних закладів III-IVрівня акредитації, одиниць (на початок навчального року)

0

Кількість вищих навчальних закладів I-IIрівня акредитації, одиниць (на початок навчального року)

0

Кількість професійно-технічних навчальних закладів, одиниць

0

Кількість денних загальноосвітніх  навчальних закладів, одиниць (на початок навчального року)

66

Кількість постійних дошкільних закладів, одиниць

24

Чисельність учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб

10300

 
 
Охорона здоров’я

Кількість лікарняних закладів, одиниць

68

Кількість лікарняних ліжок, одиниць

320

Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення, одиниць

28,31

Кількість лікарських амбулаторно-поліклінічних закладів,  одиниць

22

Чисельність лікарів, осіб

236

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, осіб

20,88

Кількість санаторно-курортних (оздоровчих) закладів, одиниць

Кількість ліжок (місць) у санаторно-курортних закладах, одиниць

 
Культура

Кількість закладів культури клубного типу, одиниць

74

Кількість місць у закладах культури клубного типу, тис. місць

12720

Кількість масових та універсальних бібліотек, одиниць

65

 
 

Інвестиційні пропозиції

Земельні ділянки

(кількість 7, загальною площею 150 га)

 
 
 
Інформацію оновлено: 25.01.2014