Майже 90% українських 15-річних підлітків мають удома комп’ютер для виконання навчальних завдань, і майже всі (98 %) мають доступ до інтернету. Однак всього близько 60 % учнів в Україні мають удома комп’ютерні програми для навчання. Такі результати Міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. Учні, які мають вищий рівень забезпеченості ІКТ-засобами вдома, показують кращі результати в навчанні.

Українські учні краще забезпечені ІКТ-ресурсами, ніж учні з Грузії та Молодови, але гірше, ніж учні з Білорусі, Угорщини, Словацької Республіки, Польщі, Естонії.

«Особливого значення наявність комп’ютерів та смартфонів набуває в умовах усе активнішого поширення дистанційного або змішаного навчання. Пандемія внесла значні корективи у повсякденне життя та навчання. Сучасне покоління учнів мають справу з інформаційно-комунікаційними технологіями з раннього дитинства, тому цифрові пристрої є цінними для освітнього процесу», – акцентував директор депаратменту освіти та науки Львівської ОДА Олег Паска.

В межах дослідження з’ясували, що українські 15-річні підлітки, які мешкають у великих містах, забезпечені вдома набагато краще комп’ютерними засобами, ніж учні з інших населених пунктів. Тип закладу освіти та місцевість, де розташовано заклад освіти, також є тими чинниками, із якими пов’язана забезпеченість учнів цифровою технікою: учні з ліцеїв, гімназій і спеціалізованих шкіл у великих містах мають вищий рівень забезпеченості ІКТ-ресурсами.

Окрім того, 81 % українських учнів не має вдома електронних книг, а 37 % – планшетів. Рівень забезпеченості ІКТ-ресурсами істотно пов’язаний із соціально-економічним статусом учнів: 15-річні підлітки з більш високим соціально-економічним статусом в Україні краще забезпечені вдома ІКТ-засобами, ніж їхні однолітки з нижчим соціально-економічним статусом.