КРОК 1 Визначтеся з терміномкредиту

Відцілікредитузалежитьйоготермін. Великіцілі (нерухомістьчиавто) вимагаютьбільшоїсумигрошей, відповідновамдоведетьсядовшейоговиплачувати. Зазвичайтакікредитивигідніші, ніжнецільовийспоживчийкредит. Аджебанкотримуєзаставу, відповідноризикикредиторанижчі. Нецільовийспоживчийкредитнадаєтьсянабудь-якіцілі, однакзазвичайвідсотковаставказатакимкредитомбудевищою, ніжзацільовим.

КРОК 2 З’ясуйтеповнуреальнувартістькредиту з усімакомісіями

Виплачуватикредитможнаодноразовоабопоступово.Банкипропонуютьдватипипогашеннякредиту: класичний (диференційований) тарівнимичастинами (ануїтетний).Закласичноготипупогашеннянапочаткутермінурозміриплатежіввищі, алепоступовозменшуються з кожнимновимперіодом. Цевідбуваєтьсязарахуноктого, щотілокредитуділитьсянарівнічастини, а платіжзавідсоткамизменшуєтьсящомісяця. У результатівизаплатитенайбільшийплатіжпершогомісяця, а найменшийплатіж – останнього.

Підчаспогашеннярівнимичастинамивибудетесплачуватиоднаковісуми у кожномуперіоді. Особливістьтакихсплат у тому, щонапочаткубанкзакладає у нихздебільшоговідсоткизакористуваннякредитом і лишеближчедокінцястроку – тілокредиту. Тому у разідостроковогопогашеннякредитуклієнтбанкумаєвиплатитибільшучастинутіла, оскількивідсотки «наперед» вжебулипогашені.

КРОК 3 Оберітьтиппогашеннякредиту

Вартістьпереказукоштівзазвичайстановитьвід 0% до 1,5%. Часто, якщовипереказуєтекоштинарахунок у вашому ж банку, комісіяменша (абоїїнемаєвзагалі), ніжпідчаспереказунарахунок у іншомубанку. Деякібанкиутримуютьфіксованусумузалежновідсумипереказу. Якправило, це 3-5 грн. Підчаспереказузарахуноккредитнихкоштівкомісіястановитьнеменше 4%.

КРОК 4 Перевірте, чивключенідокредитудодатковіпослуги

Вартоуважночитатидоговір. Аджефінустановаможевключитидоспоживчогокредитуще й додатковіпослуги. Такоюпослугоюможебути, наприклад, страхуванняжиття.  Враховуйте, щододатковіпослуги – цедодатковіплатежі. Вимаєтеправовідмовитисявіддодатковихпослугпідчасоформленняспоживчогокредиту.

КРОК 5 З’ясуйтеумовидостроковогопогашення

Українськезаконодавствонеміститьжоднихобмеженьщододостроковогопогашеннякредиту. Томувартозвертатиувагунаформулювання у договорі. Аджефінустановаможепрописатиштрафичикомісії у випадкудостроковогопогашення.

Додаткову інформацію ви можетке знайти на довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalAid: https://wiki.legalaid.gov.ua/. Правову консультацію можна отримати за безкоштовним номером 0 800 213 103 та у працівників Пустомитівського бюро БПД Адреса 81100, м. Пустомити, вул. Грушевського, 35. тел.:(03230) 41 008; моб.:0965464526,  ел.адреса: pustomyty@legalaid.lviv.ua .