Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що відповідно до п.164.5. ст.164 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, правила визначенняяких встановлені згідно з цим Кодексом, помножена на коефіцієнт, який обчислюється за такою формулою: К = 100 : (100 – Сп), де К – коефіцієнт; Сп – ставка податку, встановлена для таких доходів на момент їх нарахування.

У такому самому порядку визначаються об’єкт оподаткування і база оподаткування для коштів,
надміру витрачених платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки.
Згідно з п.п.164.2.11 п.164.2 ст.164, сума надміру витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або під звіт та не повернутих у встановлені законодавством строки, розмір якої обчислюється відповідно до пункту 170.9 статті 170 цього Кодексу, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.
Чи враховується переплата з податку на прибуток підприємств в оплату авансового внеску з
податку на прибуток, нарахованого на суму дивідендів?
Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначено п.57.1¹ ст.57 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток – емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст.137 ПКУ (п.п.57.1¹.1 п.57.1¹ ст.57 ПКУ).
Крім випадків, передбачених п.п.57.1¹.3 п.57.1¹ ст.57 ПКУ, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. Авансовий внесок обчислюється за ставкою, встановленою п. 136.1 ст.136 ПКУ (18 відсотків). Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів (п.п.57.1¹.2 п.57.1¹ ст.57 ПКУ).
Відповідно до Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 №666 із змінами (зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12.08.2015 за №974/27419), сплата за кожним видом платежу та за кожним кодом виду сплати має оформлятися окремим документом на переказ.
При заповненні розрахункових документів платниками податків у полі «Призначення платежу»
зазначаються коди видів сплати, зокрема код 101 – для суми грошового зобов’язання, код 125 – для
авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів та прирівняних до них платежів. Тобто, сплата
податку на прибуток та авансових внесків, нарахованих на суму дивідендів та прирівняних до них платежів здійснюється з різними кодами виду сплати.
Отже, врахування наявної переплати з податку на прибуток в оплату авансового внеску з податку
на прибуток при виплаті дивідендів не передбачено.
Разом з цим, згідно з п.43.3 ст.43 ПКУ платник податку може здійснити повернення сум грошового зобов’язання на підставі заяви про таке повернення протягом 1 095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.

До уваги платників єдиного внеску!
Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що з 02 травня 2019 року введені в дію нові небюджетні рахунки 3719 для сплати коштів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), відкритих на балансі центрального апарату Казначейства України (код банку – 899998, банк отримувача – Казначейство
України (ЕАП)).
При цьому повідомляємо, що Казначейством України зафіксовано значну кількість випадків сплати коштів з єдиного внеску на заблоковані рахунки.
Починаючи з 02 травня 2019 року кошти, які сплачені платниками на старі рахунки по зарахуванню єдиного внеску, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.
Переглянути нові реквізити рахунків можна на головній сторінці суб-сайту «Територіальні органи ДФС у Львівській області» у розділі «Бюджетні рахунки» за посиланням http://lv.sfs.gov.ua/byudjetni- rahunki/ або отримати, звернувшись до Центрів обслуговування платників при податкових інспекціях.
Нагадуємо, що відповідно до ст.9 Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.
Про повторне формування сертифікатів за електронним запитом Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що ДФС України на головній сторінці офіційного веб-порталу за посиланням http://sfs.gov.ua/nove-pro- podatki–novini-/379524.html повідомила наступне.
Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом можна здійснити он- лайн та за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1» на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС ( https://acskidd.gov.ua/manage-certificates ).
Для початку використання он-лайн сервісу платнику необхідно зайти за посиланням: Головна /
«Повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом» у вкладці «on-line».
Обрати тип носія діючого особистого ключа, діючий особистий ключ та ввести пароль захисту ключа і
натиснути «Зчитати».
Також повторне (дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом можна здійснити за допомогою програмного забезпечення «ІІТ Користувач ЦСК-1» за посиланням: Головна / «Повторне
(дистанційне) формування сертифікатів за електронним запитом» у вкладці «За допомогою Користувача ЦСК».
Додатково усім клієнтам АЦСК ІДД ДФС рекомендовано переглянути відеоінструкцію по повторному формуванню сертифіката за електронним запитом ( https://www.youtube.com/watch?v=abVjwGuWZSU ).
Детальний опис роботи сервісу та перелік можливих помилок розміщено у відповідних розділах «Настанови користувача».
Слід зазначити, що скористатися сервісом повторного (дистанційного) формування сертифікатів зможуть лише ті користувачі, які мають:
– чинні сертифікати (наприклад, до закінчення строку чинності сертифікатів залишилось декілька
днів);
– незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації
тощо);
– особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Детальну інформацію щодо повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом розміщено на офіційному інформаційному ресурсі Акредитованого центру сертифікації ключів
Інформаційно-довідкового департаменту ДФС (далі – АЦСК ІДД ДФС) ( https://acskidd.gov.ua ).
До уваги неприбуткових установ та організацій!
Фахівцями Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикум, що Постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року №423 затверджено зміни до «Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру«, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440.
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №440 опублікована у виданні «Урядовий кур’єр» від 29 травня 2019 року №99.
Згідно змін, до пункту 8 Порядку, реєстраційна заява за формою 1-РН та документи, що додаються до неї для включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, розглядаються контролюючим органом протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.
У разі відсутності підстав для відмови у включенні (повторному включенні) до Реєстру, присвоєнні (зміні) ознаки неприбутковості контролюючий орган зобов'язаний протягом трьох робочих днів з дня отримання контролюючим органом реєстраційної заяви та документів, що додаються до неї, внести до Реєстру відповідний запис про включення (повторне включення) такої неприбуткової організації до Реєстру, присвоєння (зміну) ознаки неприбутковості (пункт 8 Порядку).
Згідно змін, неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру (пункт 12 1 Порядку).
Запит про отримання витягу з Реєстру за формою згідно з додатком 3 подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації. Усі розділи запиту підлягають заповненню.
Витяг безоплатно надається протягом трьох робочих днів.
Витяг міститиме відомості про неприбуткову організацію або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі.

Начальник Галицького управління
ГУ ДФС у Львівській області А.КОБІЛЬНИК
Грицевич М.М. Тел.: 297-31-89