Товариство “Просвіта” народилося на противагу антиукраїнським течіям у культурному житті: колонізаторській, підтримуваній цісарською владою,- з одного боку, і русофільській, – з другого. Галицькі громадські діячі поставили перед собою мету довести, що українці – народ з культурними традиціями, який відрізняється як від поляків, так і від росіян…

Саме тому, враховуючи вагомий внесок Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка у започаткуванні, розвитку та утвердженні освіти і науки на землях України, підготовку висококваліфікованих фахівців, створення провідних наукових шкіл, підвищення інтелектуального та культурного рівня суспільства, піднесення міжнародного престижу державної технічної освіти і науки, сьогодні, 7 жовтня, перший заступник голови Пустомитівської районної державної адміністрації Павло Городечний мав зустріч із головою РО ВТ “Просвіта” ім. Т.Шевченка Зиновієм Гаєцьким, щодо Програми підтримки даного районного товариства.

Довідково:
Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка є однією з найстаріших громадських організацій, яка відіграла вирішальну роль у збереженні української нації, протидіяла процесам денаціоналізації України, виступала за збереження її культури, мови та історії. На зламі двох віків, під час перших визвольних змагань, Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка демонструвало духовну єдність українців. Осередки «Просвіти» здійснювали свою діяльність на Галичині, Наддніпрянщині, Кубані і навіть на далекосхідному Зеленому Клині та в Сполучених Штатах Америки. Брали участь в діяльності Товариства в різні часи Андрій Шептицький, Михайло Грушевський, Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Юрій Федькович та багато інших видатних українців. Багато членів Товариства стали жертвами сталінського та гітлерівського режимів, які забороняли діяльність “Просвіти”.