23 травня 2020 року вступив в дію Закон України від 16.01.2020 №466-IХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466).

Закон України від 14 липня 2020 року № 786-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон № 786) уточнює деякі положення Податкового Кодексу України (далі – Кодексу), які вже були змінені чи ще будуть запроваджені Законом  № 466.

Акцентуємо увагу на основних змінах з податку на прибуток, які внесено до Кодексу згідно Законів № 466 та №786.

Відповідно до вимог Закону № 466 юридичні та фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, є платниками податку на прибуток при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту з джерелом їх походження з України. Тобто, у разі виплати доходів нерезидентам у 2020 році такі суб’єкти господарювання подають за звітний 2020 рік декларацію з податку на прибуток з додатком ПН, у якому відображають такі доходи нерезидентів та відповідні суми податку.

Крім того, з 23 травня 2020 року змінено вартісний критерій визначення основних засобів з 6000 до 20000 гривень. Цей критерій застосовується до основних засобів, що введені в експлуатацію після 22 травня 2020 року. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня 2020 року продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова вартість не перевищує 20000 гривень.

Слід зауважити, що Закон № 466 уточнив правила нарахування амортизації, визначені підпунктом 138.3.1 пункту 138.3 статті 138 Кодексу. Починаючи з 23 травня 2020 року діяло правило, відповідно до якого не нараховувалася податкова амортизація за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням та консервацією. В свою чергу, Закон № 786 знов скоротив цей виключний перелік операцій без амортизаційних відрахувань суто до консервації. Тому, починаючи з 8 серпня 2020 року амортизація для цілей податкового обліку не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх консервацією.

Нагадаємо, що Законом № 466 запроваджена прискорена амортизація основних засобів на період 2020-2030 р.р.

Збільшена межа з 20 млн грн до 40 млн грн річного доходу, коли об’єкт оподаткув ання податку на прибуток підприємств можна не коригувати на різниці, визначені розділом III Податкового кодексу України. Це положення набрало чинності з  23 травня 2020 року, але  річний податковий (звітний) період з податку на прибуток платникам, у яких дохід не перевищує 40 млн грн. буде застосовуватись з 1 січня 2021 року.

Починаючи з 23 травня 2020 року фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму штрафів, пені, нарахованих контролюючими органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства.

Звертаємо увагу платників податків на необхідність дотримання вимог Податкового кодексу України, включаючи і внесені зміни, недопущення розмивання бази оподаткування податком на прибуток та її безпідставного заниження, що в свою чергу сприятиме збільшенню надходжень доходів до бюджету.

Підписуйтесь на Telegram-канал Державної податкової служби України https://t.me/tax_gov_ua

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»