Пустомитівське районне управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області нагадує, що  статтею 21 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»  та  статтею 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» визначено,щопрацівники підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі, інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, а також працівники, зайняті на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, обов’язково повинні  проходити профілактичні медичні огляди.

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007  № 246 (далі – Порядок). Періодичність медоглядів в залежності від шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища наведено у додатку 4 до Порядку; перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, – у додатку 5 до Порядку.

  Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затверджено постановою Кабміну від 23.05.2001 № 559.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності. До дисциплінарних стягнень згідно зі статтею 147  Кодексу законів про працю України належать догана, звільнення та інші стягнення, передбачені законодавством, статутами і положеннями про дисципліну для окремих категорій працівників.

Статтею 169 Кодексу законів про працю України передбачено, що власник або уповноважений ним орган зобов’язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за організацію і своєчасність проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку.