Городоцьке управління Головного управління ДФС у Львівській області повідомляє, що з 01 липня 2019 року набирають чинності зміни до Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII «Про ринок електричної енергії», що зокрема розширює коло платників акцизного податку з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів.

Відповідно до ст. 212.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) платниками акцизногоьподатку з електричної енергії є:
– особа, яка виробляє підакцизні товари на митній території України, у тому числі зьдавальницької сировини;
– особа – суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари на митну територію України;
Не є платниками податку особи, які здійснюють діяльність з виробництва електричної енергіїьза умови її продажу на оптовому ринку електричної енергії або з постачання електричної енергії,ькрім платників, зазначених у ст. 212.1.12 ПКУ.
Об’єктом оподаткування акцизним податком (ст. 213.1 ПКУ), є операції з:
– реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пп. 213.1.1 ПКУ);
– оптового постачання електричної енергії (пп. 213.1.10 ПКУ).
Базою оподаткування є вартість реалізованої електричної енергії без податку на додану вартість (ст. 214 ПКУ, виходячи з якої обчислюється сума податкового зобов’язання із врахуванням ставки у розмірі 3,2% (ст. 215.3 ПКУ), а також дати виникнення податкових зобов’язань щодо постачання електроенергії – дата підписання акта прийому-передачі електроенергії (ст. 216.10 ПКУ).
Не підлягають оподаткуванню, операції з реалізації електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками або з відновлюваних джерел енергії (код пільги 14020054, ст. 213.2.8 ПКУ).
Класифікація когенераційних установок проводиться Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України (строк дії становить один рік).
Платники акцизного податку (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у ст. 215 ПКУ) подають до контролюючого органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку, не пізніше 20 числа кожного місяця наступного звітного періоду та за формою у порядку, встановленому статтею 46 ПКУ.
Форма, порядок заповнення та подання декларації акцизного податку (далі – Декларація), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14.
У Декларації заповнюються лише відповідний розділ і додатки до Декларації, які відповідають виду господарської діяльності платника та виду підакцизних товарів (продукції). Якщо платник є одночасно платником акцизного податку за різними видами господарської діяльності згідно зі статтею 212 ПКУ, він подає одну Декларацію з відповідними розділами та додатками до неї.
Платники, які здійснюють операції з реалізації електроенергії, виробленої кваліфікованими
когенераційними установками або з відновлювальних джерел енергії і мають відповідні ліцензії на
здійснення таких операцій, зобов’язані за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати
податкові декларації з акцизного податку незалежно від того, здійснювали вони господарську діяльність у звітному періоді чи ні.
Виробники електроенергії, які мають ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електроенергії – є платниками акцизного податку, і повинні подавати Декларації починаючи з 01.07.2019, тобто Декларація за липень 2019 року, подається до контролюючого органу не пізніше – 20.08.2019, а нараховане зобов’язання сплачується не пізніше – 30.08.2019.