Пустомитівським районним управлінням Головного управління Держпродспоживс-лужби у Львівській області спільно з Товариством бджолярів Пустомитівського райо-ну 9 лютого 2020 року проведено семінар – нараду з актуальних питань бджільницт-ва: запобігання випадків масового отруєння бджіл при застосуванні засобів захисту рослин та недопущення порушень законодавства у галузі бджільництва. У роботі на-ради – семінару взяли участь пасічники, керівники та спеціалісти агроформувань ра-йону, спеціалісти Держпродспоживслужби.


Державний фітосанітарний інспектор ГУ Держпродспоживслужби у Львівській об-ласті Катерина ВЕРЕЩИНСЬКА проінформувала учасників наради-семінару про по-рядок застосування хімічних засобів захисту рослин, ведення відповідної документа-ції. Особливу увагу було акцентовано на те, що суб’єкти господарювання, які засто-совують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов’язані не піз-ніше ніж за три доби до початку обробки попередити про це органи місцевого самов-рядування та пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до 10-ти кілометрів від оброблюваних площ. В повідомленні вказується дата обробки, назва препарату, сту-пінь і строк дії токсичності. Всі роботи з пестицидами і агрохімікатами слід проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при мінімальних висхідних повітряних потоках. Не допускається обробка квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл. Усі проведені хімічні обробки потрібно фіксувати в журналі обліку за-стосування пестицидів. Керівникам агроформувань було наголошено про обов’язкову наявність у працівників господарств допусків та посвідчень на право роботи з пести-цидами та агрохімікатами.
Основні вимоги санітарного законодавства щодо безпечного застосування пести-цидів та агрохімікатів в агропромисловому секторі, зокрема дотримання зон санітар-них розривів до населених пунктів, медоносних пасік, відкритих джерел водопоста-чання, пасовищ, водойм і місць відпочинку під час проведення робіт із застосуванням пестицидів та агрохімікатів – довів до відома учасників наради Михайло СВІЛЯК – головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законо-давства районного управління Держпродспоживслужби.
Начальник Пустомитівського районного управління Роман САДОВИЙ детально проінформував про порядок реєстрації пасік, ветеринарно-санітарні вимоги до них, заходи з боку аграріїв та пасічників щодо захисту бджіл від хімічного токсикозу та алгоритм дій у випадку отруєння бджіл хімічними засобами захисту рослин. Зокрема він повідомив, що в законодавстві України визначено дві форми реєстрації пасіки:
– реєстрація пасіки, як потужності з первинного виробництва харчових продуктів згі-дно Закону України «Про основні принцип та вимоги до безпечності та якості харчо-вих продуктів».
– реєстрація пасіки, як потужності з утримання бджіл, згідно Порядку реєстрації па-сік.
Пасічникам було наголошено на обов’язковій реєстрації пасік та своєчасному інфо-рмуванні органів місцевого самоврядування і користувачів с-г угідь про місце розмі-щення своїх пасік. При розміщенні, облаштуванні пасіки, утриманні, годівлі, розве-денні бджіл необхідно дотримуватися вимог Інструкції щодо попередження та лікві-дації хвороб і отруєнь бджіл. При отриманні повідомлення про проведення хімічних обробок сільськогосподарських угідь або присадибних ділянок на території сільської ради, де розміщена пасіка або в суміжних господарствах, пасічник має ізолювати бджіл у вуликах або вивезти пасіку в безпечне місце на термін, передбачений обме-женнями при застосуванні конкретних пестицидів.
Доповідач роз’яснив пасічникам алгоритм дій при отруєнні бджіл пестицидами. Згідно Інструкції з профілактики отруєння бджіл пестицидами для фіксування випадку отруєння бджіл необхідно повідомити орган місцевого самоврядування, суб’єкт господарювання, Держпродспоживслужбу, звернутися до національної поліції із зая-вою. Після цього проводиться невідкладне обстеження пасіки комісією, складання акту та відбір проб бджіл та рослин зі слідами пестицидів. Термін відправки проб на дослідження не повинен перевищувати двох діб. Маючи акти комісійного обстеження та результати досліджень, що підтверджують факт отруєння, слід письмово звернути-ся до відповідача про добровільне відшкодування збитків. Якщо згоди не досягнуто – слід звертатися до суду. Налагодження конструктивної співпраці пасічників, аграріїв та органів влади стане запорукою успішного розвитку бджільництва.
Про обов’язкові профілактично – діагностичні заходи на пасіках району, порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку, вартість ветеринарних послуг, пов`язаних з обстеженням пасік та видачею ветеринарних документів, доповів нача-льник Пустомитівської районної лікарні ветмедицини Зіновій ГУРСЬКИЙ.

Під час роботи наради – семінару між учасниками відбувся конструктивний обмін думками та інформацією. На всі порушені питання спеціалісти Держпродспоживс-лужби надали вичерпні та кваліфіковані роз’яснення.