Протягом  2019 року з мешканцями району трапилось 2267 нещасних випадків невиробничого характеру, в тому числі 302 випадки – з дітьми віком до 14 років. За цей час в побуті загинуло 66 жителів району.

               Найбільше травм люди отримали внаслідок падіння – 1710 випадків, випадкова дія неживих механічних сил – 370 випадків, вплив живих механічних сил – 62 випадки, 39 – нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я, 24–випадки пов’язані з транспортом,  10- нещасні випадки спричинені жаром та гарячими речовинами, 7- випадкове утоплення та занурення у воду, 3-інші нещасні випадки із загрозою дихання,  9 – нещасні випадки внаслідок навмисного самоушкодження, 7 – нещасні випадки пов’язані з дією природних факторів, 13 – випадкові отруєння, з них 7 – отруєння внаслідок дії алкоголю, 3-нещасні випадки внаслідок дії інших не уточнених факторів, 5 – нещасні випадки спричинені електричним струмом, випромінюваннями, температурою або тиском, 2 – ушкодження з невизначеними намірами, 2 – отруєння, спричинені отруйними тваринами та рослинами, 1- напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження.

          Серед причин смертей на першому місці є транспортні нещасні випадки – 15 потерпілих. Також до смертельних випадків призвели падіння – 13 чоловік, навмисне самоушкодження – 9 чоловік, випадкові отруєння – 8 чоловік, з них отруєння внаслідок дії алкоголю – 6 чоловік, випадкове утоплення та занурення у воду – 7 чоловік, нещасні випадки пов’язані з дією природних факторів – 4 чоловіки, інші нещасні випадки із загрозою дихання – 3 чоловіки, ушкодження з невизначеними намірами – 2 чоловіки,  напад з метою вбивства чи нанесення ушкодження-1 чоловік, випадкова дія неживих механічних сил – 1 чоловік, вплив живих механічних сил – 1 чоловік, нещасні випадки спричинені електричним струмом, випромінюваннями, температурою або тиском – 1 чоловік, нещасні випадки внаслідок дії інших не уточнених факторів – 1 чоловік.

          У 2019 році на підприємствах, в установах та організаціях району за результатами спеціальних комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві 6 випадків визнано виробничими, з них 4 смертельні і 4 смертельні випадки визнано не пов’язаними з виробництвом.

  

 

 

 

                                                                 П.Кудерський, головний спеціаліст відділу                      праці, персоналу та сімейної політики УСЗН