Городоцькі податківці нагадують, що Кабінет Міністрів України, постановою від 29 квітня 2020 року №321 затвердив порядок функціонування єдиного рахунку для сплати податків і зборів, яким визначив механізм зарахування платниками коштів на єдиний рахунок, перерахування коштів з єдиного рахунку на бюджетні рахунки та повернення помилково та/або надміру зарахованих коштів.

Через єдиний рахунок можна буде сплачувати податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, єдиний податок, рентну плату та інші платежі, контроль за справлянням яких покладено на  органи ДПС. Сплата податку на додану вартість та акцизного податку з пального та спирту через єдиний рахунок не передбачена. Це пов’язано з функціонуванням спеціальних систем електронного адміністрування цих податків. Крім того, застосування єдиного рахунку не передбачено для сплати частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними підприємствами та їх об’єднаннями.

Слід зазначити, що за допомогою Електронного кабінету платник зможе переглядати рух коштів на єдиному рахунку в актуальному стані.

Якщо платник за власним бажанням обирає використання єдиного рахунку, то він не має права сплачувати податкові кошті на інші рахунки окрім єдиного. Сплачені кошти не на єдиний рахунок вважатимуться помилково зарахованими та підлягатимуть поверненню. За коштами, які є помилково сплаченими грошовими зобов’язаннями, платник не пізніше наступного робочого дня з дня їх зарахування отримає через Електронний кабінет повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності.

Якщо на єдиний рахунок надійшли кошти від платника, не включеного до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, або контролюючий орган не може ідентифікувати платника з інформації про рух коштів на єдиному рахунку, такі кошти повертаються ДПС на рахунок платника, відкритий в установі банку, через який здійснено таке зарахування. Зазначені кошти не вважаються зарахованими на єдиний рахунок та не підлягають відображенню в єдиній картці платника.

Застосовувати єдиний рахунок для сплатити податків платники зможуть вже з 1 січня 2021 року. Для цього засобами Електроного кабінету необхідно направити відповідне повідомлення до податкової служби. На підставі повідомлення, платник не пізніше наступного робочого дня, включається до реєстру платників, які використовують єдиной рахунок.