alt

УКРАЇНА
              ПУСТОМИТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14 листопада 2014 року        м. Пустомити,  Львівської області                    №  618
 
Про організаційні заходи щодо
забезпечення виконання Закону
України “Про очищення влади”
в районній державній адміністрації
 
Відповідно до Закону України “Про очищення влади” (надалі-Закон ) та Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” (надаліПорядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 та розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації “Про організаційні заходи щодо забезпечення виконання Закону України “Про очищення влади” в облдержадміністрації та райдержадміністраціях області” від 03.11.2014 № 688/0/8-14:
1.Визначити відділ організаційнокадрової роботи апарату районної державної адміністрації  відповідальним за проведення перевірки в апараті районної державної адміністрації згідно із Законом.
2.Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації ( М.Степований, Л.Максим, В.Гулай, В.Мота ):
2.1.Призначити посадову особу, на яку покладено виконання обов’язків з питань ведення кадрової роботи, відповідальною за проведення перевірки в структурному підрозділі згідно із Законом.
3.Посадовим особам структурних підрозділів районної державної адміністрації, відповідальним за проведення перевірки згідно із Законом взяти до відома, що:
3.1.Разом із документами, необхідними для призначення на посаду особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця у структурному підрозділі, подається власноручно написана заява на ім’я голови районної державної адміністрації за формою відповідно до додатку 1 до Порядку.
3.2.Не пізніше, ніж на третій день після призначення претендента на посаду державного службовця, одночасно необхідно надсилати запити до органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 17-19 Порядку.
3.3.Довідка про результати перевірки, передбаченої Законом, за формою згідно з додатком 5 до Порядку, в одноденний термін подається у відділ організаційнокадрової роботи апарату районної державеної адміністрації
4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника керівника апаратуначальника відділу фінансовогосподарського забезпечення Березову З.М.
                     Т.в.о. голови                                                                             В.Є. ГОВЕНКО