logo

Почесне звання України “Мати – героїня”

Почесне звання України “Мати – героїня”

 Присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Нормативно-правова база

Про внесення змін до Положення про почесні звання України

      Узв’язку з прийняттям Указу Президента України від 02.07.2016             № 284/2016 «Про внесення змін до Положення про почесні звання України», внесені зміни до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 26.09.2001  № 476.

     Дані зміни стосуються порядку розгляду документів, жінок, що претендують на присвоєння почесного звання України «Мати – героїня», а саме переліку додаткових документів:

–       довідок про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та у кожного з дітей, яким виповнилося     14 років,

– довідка з поліції, що діти не перебувають на обліку правопорушників (з 8 до 14 років);

–       додаткової інформації про фактичне місце проживання або перебування родини жінки, її дітей;

–       копії документів про освіту дітей

– конкретні заслуги матері у виховані дітей (копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей).


Зміни, що відбулися у порядку присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

Стара редакція

У новій редакції

Зміни до Положення про почесні звання України

Указ Президента України від 29.06.2001 року № 476

«Про почесні звання України»

Указ Президента України від 02.07.2016 року № 284/2016

«Про внесення змін до Положення почесні звання України»

Зміни у назві Указів

п.12. Клопотання про присвоєння почесних звань, які порушуються 
органами місцевого самоврядування,  подаються Президентові України через  відповідні  обласні,   Київську, Севастопольську міські державні адміністрації.

пункт 12 доповнити абзацом другимтакого змісту:

“Клопотання про присвоєння почесного звання “Мати-героїня”, що порушуються органами місцевого самоврядування згідно із заявою жінки, яка претендує на присвоєння такого почесного звання, розглядаються відповідними місцевими державними адміністраціями протягом місяця з дати надходження такої заяви

п.15. Органи,  яким надано право вносити подання про присвоєння почесних звань,  надсилають на ім’я Президента  України зазначене подання і нагородний лист установленого зразка.

 

     У нагородному листі зазначаються конкретні заслуги особи,  що стали підставою для порушення клопотання про присвоєння  почесного звання.

абзац другий пункту 15 доповнити реченням такого змісту: “У нагородному листі про присвоєння почесного звання “Мати-героїня”, до якого додаються підтверджуючі документи, зазначаються дані про кількість дітей, дати народження дітей, місце проживання або місце перебування кожної дитини із зазначенням адреси житла, конкретні заслуги матері у вихованні дітей, а також у відповідних випадках – причини, обставини та дати смерті дітей”.

п.17. До подання і нагородного листа особи,  яку  представляють 
до присвоєння почесного звання, додаються:

     при представленні  до присвоєння почесного звання “Заслужений 
діяч науки і техніки України” – копія диплома про науковий ступінь 
доктора або кандидата наук та перелік наукових праць;

     при представленні  до присвоєння почесного звання “Заслужений 
донор України” – документи,  що засвідчують наявність  безоплатної 
здачі  крові  та  (або)  її  компонентів  у кількості 100 і більше 
разових максимально допустимих доз;

     при представленні до присвоєння  почесного  звання  “Народний артист України”,  “Народний художник України”,  “Заслужений артист України”,  “Заслужений діяч мистецтв України”, “Заслужений майстер народної  творчості  України”,  “Заслужений  художник  України” – список творів або перелік основних образів,  створених у театрі  і кіно;

     при представленні  до  присвоєння  почесного звання “Народний архітектор України”,  “Заслужений архітектор України”, “Заслужений винахідник   України”, “Заслужений раціоналізатор  України” – відповідно список основних праць  у галузі архітектури, перелік авторських свідоцтв на винаходи та посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

пункт 17 доповнити абзацом шостим такого змісту:

“при представленні до присвоєння почесного звання “Мати-героїня” – копія паспорта громадянина України, копія паспортного документа іноземця та документа, що підтверджує місце перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України на законних підставах; копії свідоцтв про народження дітей; копії документів про освіту дітей; характеристики дітей з навчального закладу, якщо дитина навчається, або з місця роботи, якщо працює (щодо кожної дитини окремо); виданий органом внутрішніх справ документ про наявність чи відсутність відомостей стосовно дітей, які перебувають на обліку правопорушників, що не досягли 18 років, у тому числі звільнених зі спеціальних виховних установ; довідка про наявність або відсутність судимості в особи, яку представляють до нагородження, та в кожного з дітей, яким виповнилося 14 років; за наявності та за бажанням матері – копії грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей”.

 


Почесне звання України «Мати-героїня»

 

    Відповідно до Закону України «Про державні нагороди» почесне звання України є державною нагородою і є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.

     Присвоєння почесного звання «Мати-героїня» провадиться Указом     Президента України; вдруге та посмертно не провадиться.

      Відповідно до Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476/2001 почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей,  формування високих духовних і моральних якостей.

       Присвоєння зазначеного звання надається тим жінкам, які відмінно виконали свій материнський (батьківський) обов’язок щодо виховання дитини, піклування про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювали належні умови для розвитку її природних здібностей, поважали гідність дитини, готували її до самостійного життя та праці.

        Згідно з порядком представлення до почесних звань висунення кандидатур до присвоєння здійснюється за місцем роботи кандидатки, у трудових колективах установ, організацій, підприємств.

       Якщо жінка не працює, висунення кандидатури може проводити сільська (селищна) рада.

 

       Жінка подає заяву щодо підготовки потрібних документів на порушення клопотання в органи місцевого самоврядування. Саме звідси починається збір, обробка інформації, підготовка і винесення основного рішення — підтримати кандидатуру на висунення на здобуття почесного звання «Мати-героїня» чи відмовити. Якщо ж жінці відмовили, то має бути зазначено причину такого рішення.

 

Багатодітній матері до заяви також потрібно такі документи:

 

– копії паспорта багатодітної матері (1,2,3,10 та 11) ( 4 примірники);

– копії ідентифікаційного коду ( 4 примірники);

– копії свідоцтв про народження дітей ( 4 примірники);

– якщо дитина померла, копія свідоцтва про смерть та довідку про   причину смерті( 4 примірники) ;

– довідки-характеристики з місця навчання кожної дитини (шкільного і студентського віку), в яких вказувати дату видачі (+ 3 копії);

– характеристики з місця роботи кожної дитини, яка працює, в яких вказувати дату видачі (+ 3 копії);

– характеристика на матір (для працюючих жінок) (+ 3 копії);

– довідку з ювенальної поліції, що діти не перебувають на обліку правопорушників ( з 8 до 14 років);

 – копії дітей про загальну середню освіту та незакінчену загальну середню освіту (підтвердження того, що діти виховувались в сім’ї, а не в інтернатному закладі) та інші навчальні заклади.(+ 3 копії)

      У разі, якщо дитина навчалась у  спеціалізованому інтернатному закладі з об’єктивних причин (хвороба дитини), брати довідку про те, що мати  приймала участь у  її вихованні та забирала  додому  на святкові, вихідні дні та канікули.

       У разі одруження дітей та заміни прізвищ надавати копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу (у даному випадку це стосується дочок).

       У випадку зміни прізвищ матері,  надавати  їх підтвердження (копії свідоцтв про шлюб, копії свідоцтв про розірвання шлюбу або виписка із РАГСу).

 

       Перелік документів, які необхідно подати до відповідного центрального органу для подання присвоєння почесного звання «Мати-героїня»: 

– лист на ім’я керівника відповідного центрального органу про порушення клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;

– нагородний лист встановленої форми від організації, установи і району, який подає кандидатуру (4 примірники);

– рішення сесії/виконкому (4 примірники).

       Довідки про притягнення до кримінальної відповідальності, не знятої чи не погашеної судимості  громадян України, характеристик  на  членів сім’ї дійсні шість місяців.

     На основі всіх зібраних документів органами місцевого самоврядування складається нагородний листвідповідно до форми, затвердженої рішенням Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України від 17.03.2003 року; чітко вказуються адреси проживання дітей (окремо по кожній дитині).

    Обов’язкова інформація у нагородному листі  кандидатури на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»:

– про відсутність фактів судимостей у жінки-кандидата;

– про відсутність фактів судимостей у кожного з дітей;

– дата народження дітей;

– про освіту кожного з дітей (де навчалися, який заклад закінчили);

– про відсутність перебування кожного з дітей в інтернатних закладах;

– місце роботи;

– як характеризуються в робочому колективі;

– якою громадською діяльністю займалися чи займаються;

– особисті досягнення, успіхи.

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ. Після прийняття рішення виконавчого комітету   сільської/селищної ради  щодо присвоєння жінці почесного звання   України «Мати-героїня» разом  клопотанням про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» пакет документів подається до райдержадміністрації, яка їх вивчає впродовж місяця з дати надходження.

Надалі опрацьовані документи, разом із клопотанням на голову облдержадміністрації, подаються до обласної державної адміністрації.

Обласна державна адміністрація відправляє нагородний пакет документів на попереднє погодження до Міністерства соціальної політики України, після чого – до Адміністрації Президента України для прийняття остаточного рішення про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», де їхній розгляд може тривати рік, а то й більше.

 

Які найчастіше виникають труднощі в оформленні документів?

       Досить часто це неправильне оформлення, відповідність документів. Перепоною може стати навіть одна літера/цифра в нагородному листі, орфографічні помилки, не вказана причина смерті, відсутність свідоцтва про народження дитини і т.д.

 

Випадки відмови в отриманні звання

      Так, причиною такого рішення може бути те, що діти були засуджені умовно або перебували у місцях позбавлення волі, а також без поважних причин виховувалися в закладах інтернатного типу або перебували під опікою, або народження та проживання за кордоном (найчастіше), вчинення суїциду одного з дітей. Але ці умови не прописані в законах, проте цього вимагає Комісія державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України.

 

За який період часу розглядаються подані документи?

    Згідно із Законом України «Про звернення громадян» та Указом Президента України від 02.07.2016 року № 284/2016 «Про внесення змін до Положення почесні звання України», клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня», що порушуються органами місцевого самоврядування згідно із заявою жінки, яка претендує на присвоєння такого почесного звання, розглядаються відповідними місцевими державними адміністраціями протягом місяця з дати надходження такої заяви(протягом місяця кожною структурою).

 

       Для того, щоботримати винагороду, жінка, якій вже присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає до органів праці та соціального захисту населення лише заяву про виплату винагороди, де зазначено спосіб виплати (через відділення поштового зв’язку або на особовий банківський рахунок) та копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по-батькові, місце реєстрації.

    Копію посвідчення про присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» подавати не треба.

Після подачі всіх документів орган соціального захисту формує особову справу, до якої додає ксерокопію Указу Президента України про присвоєння жінкам почесного звання «Мати-героїня».

    У разі, якщо жінка самостійно не може подати пакет документів із певних причин, то замість неї до райдержадміністрації може звернутися уповноважена особа з нотаріально засвідченим документом, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання.

    Одноразову винагороду в десятикратному розмірі прожиткового мінімуму жінці, якій присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», виплачує орган праці та соціального захисту населення за місцем її реєстрації, після подання відповідної заяви,  одразу всією сумою. У 2018 році сума виплати становитиме 17 тисяч 620 гривень.

   Особі, удостоєній почесного звання, вручаються  нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка.

 

ПРИСВОЄННЯ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ «МАТИ-ГЕРОЇНЯ»

За материнську самовідданість, зразкове виховання дітей забезпечення умов для всебічного їх розвитку згідно Указів Президента України в період 2015-2018 років почесне звання України «Мати-героїня» присвоєне 26 жінкам з Пустомитівського району, а саме :

2015 рік

Відповідно до Указу Президента України  від 06.03.2015 № 134/2015нагрудний знак та посвідчення до почесного звання «Мати – героїня»вручено:

МГ № 125062 та нагрудний знак

БАЛДІ Ярославі Михайлівні – матері семи дітей, с. Ставчани

МГ № 125065 та нагрудний знак

БЕРЕЖАНСЬКІЙ Анні Василівні – матері п’яти дітей, с. Будьків

МГ № 125069 та нагрудний знак

БОДНАР Наталії Федорівні – матері п’яти дітей, с. Старе Село

МГ № 125092 та нагрудний знак

ГОРНІЙ Людмилі Євгенівні – матері п’яти дітей, с. Семенівка

МГ № 125102 та нагрудний знак

ІВАНЕЦЬ Мирославі Іванівні – матері п’яти дітей, с. Чорнушовичі

МГ № 125103 та нагрудний знак

КАЛАТ Марії Мартинівні – матері п’яти дітей, с. Годовиця

МГ № 125107 та нагрудний знак

КІНЧИЛО Анастасії Василівні – матері п’яти дітей, с. Будьків

МГ № 125113 та нагрудний знак

КОПИТКО Ользі Степанівні – матері п’яти дітей, с. Будьків

МГ № 125114 та нагрудний знак

КОСТЮК Галині Романівні – матері п’яти дітей, с. Старе Село

 

 

2015 рік

Відповідно до Указу Президента України  від 21.08.2015 № 489/2015 нагрудний знак та посвідчення до почесного звання  «Мати – героїня»  вручено:

МГ № 127759 та нагрудний знак

БІДУН Майї Мирославівні – матері п’яти дітей, с. Підгірне

МГ № 127781 та нагрудний знак

ІВАНОВИЧ Олені Степанівні – матері семи дітей, с. Малечковичі

МГ № 127786 та нагрудний знак

КАРПИШИН Оксані Йосифівні – матері шести дітей, с. Старе Село

МГ № 127791 та нагрудний знак

КЛИМОВИЧ Марії Казимирівні – матері п’яти дітей, с. Підбірці

МГ № 125968 та нагрудний знак

ТАШАК Олені Іванівні – матері п’яти дітей, с. Зимна Вода

МГ № 125977 та нагрудний знак

ЯБЛОНСЬКІЙ Надії Петрівні – матері восьми дітей, с. Малечковичі

2016 рік

Відповідно до Указу Президента України  від 08.12.2016 № 548/2016  нагрудний знак та посвідчення до почесного звання  «Мати –героїня»вручено:

МГ № 128807 та нагрудний знак

ДЛУГОШ Мирославі Михайлівні — матері восьми дітей, с.Верхня Білка

МГ № 128825 та нагрудний знак

КРОЧАК Ользі Ігорівні — матері п’яти дітей, с.Семенівка

МГ № 128833 та нагрудний знак

МИКИТИШИН Христині Ігорівні — матері шести дітей, с.Зимна Вода

МГ № 128837 та нагрудний знак

МИЦЬКО Людмилі Миколаївні— матері шести дітей, с.Дмитре

 

2017 рік

Відповідно до Указу Президента України  від 07.12.2017 № 409/2017  нагрудний знак та посвідчення до почесного звання   «Мати –героїня»вручено:

МГ № 130928 та нагрудний знак

АНДРУСИШИН Наталії Володимирівні — матері п’яти дітей, с.Зубра

МГ № 130931 та нагрудний знак

БОГДАНОВІЙ Оксані Іванівні — матері п’яти дітей, с.Малечковичі

МГ № 130962 та нагрудний знак

КЛЮЧКОВСЬКІЙ Ярині Ігорівні — матері п’яти дітей, с.Волиця

МГ № 130966 та нагрудний знак

КРУПАЧ Марії Михайлівні— матері шести дітей, смт. Щирець

МГ № 130993 та нагрудний знак

РЕЗНІЧЕНКО Мирославі Михайлівні— матері шести дітей, с.Верхня Білка

 

2018 рік

Відповідно до Указу Президента України  від 11.05.2018 № 121/2018   нагрудний знак та посвідчення до почесного звання  «Мати –героїня» вручено:

МГ № 132000 та нагрудний знак

БУЛЛІ Раїсі Михайлівні — матері п’яти дітей, с.Сокільники

МГ № 132009 та нагрудний знак

ДРЕБОТ Євгенії Іванівні — матері п’яти дітей, с.Чижиків

 

2019 рік

    Відповідно до Указу Президента України від 07.12.2018  № 416/2018 нагрудний знак та посвідчення до почесного звання  «Мати –героїня» вручено:

                                                       МГ № 133239 та нагрудний знак

ЯРОШ  Галині Степанівні  — матері шести   дітей,  с.Пикуловичі;

                                                       МГ № 133193 та нагрудний знак

ЖЕРЕБЦОВІЙ Юлії Іштванівні  —  матері шести  дітей, с.Ков′ярі;

                                                       МГ № 133224 та нагрудний знак

СИДОРІВ Олександрі Миронівні  — матері п’яти  дітей, с.Оброшино.

 

Відповідно до Указу Президента України від 06.05.2019  № 190/2019 нагрудний знак та посвідчення до почесного звання  «Мати –героїня» вручено:

                                                       МГ № 133901 та нагрудний знак

ГАВДАН  Ярині Романівні  — матері п’яти  дітей,  с.Годовиця.

 

2020 рік

Відповідно до Указу Президента України від 07.12.2019  № 893/2019 нагрудний знак та посвідчення до почесного звання  «Мати –героїня» вручено: 

МГ № 134705 та нагрудний знак

ШАРКО  Уляні Михайлівні  — матері п’яти  дітей,  с.Давидів.

Відповідно до Указу Президента України від 08.05.2020  № 170/2020 нагрудний знак та посвідчення до почесного звання «Мати –героїня» вручено:

                                                           МГ № 135343 та нагрудний знак

ЗІНЧЕНКО  Галині Олексіївні  — матері п’яти дітей, с.Чижиків;

                                                           МГ № 135358 та нагрудний знак

МИХАЛЮК Галині Володимирівні  —  матері семи  дітей, с.Гамаліївка.