Шановні громадяни! Навчання на підставі ваучеру

altЗа сприяння державної служби зайнятості Ви маєте можливість одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці у випадках:

1. Якщо Ви особи віком старше 45 років та відповідаєте наступним вимогам:

 • вік – старше 45 років;
 • страховий стаж – не менше як 15 років;
 • маєте професійно-технічну або вищу освіту;
 • не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

  • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
  • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

   • не отримували ваучер раніше.

 

2. Якщо Ви є внутрішньо переміщеною особою та відповідаєте наступним вимогам:

 • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
 • для Вас відсутня підходяща робота;
 • не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;

  • не отримували ваучер раніше;
  • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

   • маєте професійно-технічну або вищу освіту.

 

3. Якщо Ви звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції, з числа інвалідів, та відповідаєте наступним вимогам:

 • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
 • не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

  • не отримували ваучер раніше;
  • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

   • маєте професійно-технічну або вищу освіту.

 

 

4. Якщо Ви звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції або Державної кримінально-виконавчої служби України у зв’язку із скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я та відповідаєте наступним вимогам:

 • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітний;
 • не досягли встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійного віку;
 • не набули права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
 • не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

  • не отримували ваучер раніше;
  • маєте вислугу не менше 10 років;
  • маєте професійно-технічну або вищу освіту.

 

На підставі ваучера здійснюється

перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

 

Навчання здійснюється

професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соціальної політики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

 

Особа здійснює вибір

професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця навчання.

 

Для отримання ваучера особа подає центру зайнятості заяву, а також надає:

 • паспорт;
 • трудову книжку (дублікат трудової книжки). У разі, коли трудова книжка зберігається у роботодавця, подається її копія, засвідчена роботодавцем. У разі відсутності трудової книжки або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;
 • документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття);
 • для осіб з числа ВПО – довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • для військовослужбовців, учасників АТО з числа осіб з інвалідністю-копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та, у разі наявності, індивідуальну програму реабілітації;
 • для військовослужбовців звільнених з військової служби  – копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення

З зазначених документів у присутності особи знімаються копії, які засвідчуються її підписом.

Для підтвердження страхового стражу за період військової служби подається довідка (за наявності).

 

Рішення про видачу ваучера

приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

 

Для отримання ваучера Вам необхідно

звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

 

Договір про навчання

укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

 

Навчальний заклад інформує

центр зайнятості, який видав ваучер, про виконання особою умов договору про навчання, зокрема відвідування занять і виконання навчальної програми.

 

У разі дострокового припинення занять без поважних причин

особа відшкодовує протягом 30 робочих днів шляхом перерахування на рахунок навчального закладу частину його витрат за період фактичного навчання.

 

Видача ваучерів особам здійснюється

відповідно до Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 207 «Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці» (зі змінами). Перелік професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від25.06.2015 № 661, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 липня 2015 року за № 817/27262.

За більш детальною інформацією звертайтесь у Пустомитівську районну філію Львівського обласного центру зайнятості  за адресою: м.Пустомити, вул.Глинська,14.

Тел. 03222 78799

 

До уваги!

ПЕРЕЛІК професій, спеціальностей, напрямів підготовки та підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер

1. Бджоляр

2. Взуттьовик з ремонту взуття

3. Водій навантажувача

4. Водій тролейбуса

5. Електрогазозварник

6. Зварник

7. Кондитер

8. Кухар

9. Машиніст автогрейдера

10. Машиніст дорожньо-будівельних машин

11. Монтажник гіпсокартонних конструкцій

12. Налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів

13. Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції

14. Плодоовочівник

15. Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів

16. Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків

17. Робітник фермерського господарства

18. Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування

19. Столяр будівельний

20. Тракторист

21. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

22. Верстатник деревообробних верстатів

23. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

24. Машиніст бульдозера (будівельні роботи)

25. Машиніст екскаватора

26. Машиніст крана автомобільного

27. Монтажник систем утеплення будівель

28. Охоронник

29. Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування

30. Слюсар-сантехнік

31. Швачка

32. Автомобільний транспорт

33. Агрономія

34. Архітектура та містобудування

35. Будівництво та цивільна інженерія

36. Ветеринарна медицина

37. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

38. Геодезія та землеустрій

39. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

40. Захист і карантин рослин

41. Інженерія програмного забезпечення

42. Комп’ютерна інженерія

43. Медична психологія

44. Медсестринство

45. Менеджмент (для отримання кваліфікації "Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)")

46. Професійна освіта (за спеціалізаціями)

47. Психологія

48. Системний аналіз

49. Соціальне забезпечення

50. Соціальна робота

51. Харчові технології

52. Фізична терапія, ерготерапія

 

53. Кібербезпека

Пустомитівська районна філія Львівського обласного центру зайнятості інформує:
 
Живіть і працюйте в Україні, будьте причетними до її розвитку!
Доки живете на рідній землі, ви вільні у своєму виборі! Ваша цілеспрямованість, активність, знання та праця не залишаться неоціненими і неодмінно допоможуть знайти гідне місце у суспільстві. Якщо усе ж ви наважилися на закордонні заробітки, виїжджайте на законних підставах, щоби вберегти себе від тенет сучасних рабовласників і не стати жертвою торгівлі людьми. 
Для офіційного працевлаштування у чужій країні необхідно подбати про робочу візу. Агенція, яка надає посередницькі послуги з питань працевлаштування за кордоном, повинна мати свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, ліцензію, видану Міністерством соціальної політики України, та договори з підприємствами чи урядовими установами іноземної країни, де ви намірені працювати.
На сайті Міністерства соціальної політики України розміщений і щомісячно оновлюється перелік ліцензованих компаній:http://bit.ly/2KPGc2J 
Перевірте, чи серед оприлюднених організацій є агенція, з якою ви співпрацюєте.
Послуги фірми-посередника повинні бути безкоштовними, окрім оплати за проїзд та оформлення документів (візовий збір). Однак не за пошук роботи! Вимагання передоплати за консультацію або пересилання документів – перші ознаки нечесного агентства.
Ви маєте право знати повну інформацію про майбутнього працедавця, графік роботи, розмір оплати праці, умови проїзду та проживання, порядок медичного та соціального страхування. Переконайтеся, що договір про працевлаштування вам абсолютно зрозумілий, коректно перекладений та нотаріально завірений.
За жодних обставин не віддавайте оригінал паспорта потенційним працедавцям чи третім особам! Прохання віддати документи для збереження – це ще один індикатор, який повинен насторожити вас щодо правомірності дій керівництва фірми.
Якщо вам трапилися недобросовісні посередники з працевлаштування чи шахраї, що працюють нелегально, повідомте про це Львівський обласний центр зайнятості, Головне управління Держпраціу Львівській області, Львівську обласну держадміністрацію або правоохоронні органи.
Приймайте рішення виважено, реально оцініть усі переваги та недоліки закордонних вояжів. Можливо, не варто ризикувати, нехтувати родинними цінностями, залишати напризволяще стареньких батьків, позбавляти батьківської любові діточок у гонитві за зеленою купюрою. Не покидайте рідного дому! Працюйте в Україні!
 
м.Пустомити, вул..Глинська,14 ((032) 227-87-99) e-mail: pustcz@locz.gov.ua
 
 
Шановні кримчани, мешканці східних областей України!
Державна служба зайнятості готова сприяти Вашому працевлаштуванню
 
У центрах зайнятості Вам допоможуть:
знайти роботу – тимчасову або постійну;
взяти участь у громадських або інших роботах тимчасового характеру;
пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію;
отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття.
 
В усіх центрах зайнятості єдина база вакансій по Україні.
Усі вакансії – у вільному доступі.
 
Облік та реєстрація в центрі зайнятості здійснюється незалежно від того, де Ви живете чи перебуваєте.
Усі послуги – безкоштовні.
 
Навіть якщо у Вас немає документів, в центрах зайнятості Ви можете отримати:
інформацію про вакансії, навчальні заклади, підприємства, установи, організації, з якими співпрацює служба зайнятості;
консультації та правову допомогу з питань працевлаштування або звільнення з роботи, отримання статусу безробітного, допомоги по безробіттю, інших послуг державної служби зайнятості;
рекомендації відносно вибору чи зміни професій, послуги з професійної орієнтації.
 
Для підбору підходящої роботи з метою отримання адресної допомоги для покриття витрат на проживання, Вам необхідно подати до центру зайнятості:
паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
облікову картку платника податків (ідентифікаційний код).
 
Для отримання статусу безробітного та матеріальної допомоги по безробіттю крім вищезазначених документів слід подати:
трудову книжку (або її дублікат чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи), або документ, що підтверджує періоди зайнятості (наприклад, цивільно-правовий договір);
диплом або інші документи про освіту;
військовий квиток (у разі необхідності).
 
Якщо Ви вже за реєстровані в центрах зайнятості Донецької або Луганської областей, Вам нададуть соціальні послуги та допомогу по безробіттю в будь-якому іншому центрі зайнятості України за місцем Вашого перебування.
 
Якщо Ви втратили паспорт, Ви можете пред’явити тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України.
Отримати таке посвідчення та відновити паспорт Ви зможете у територіальних відділеннях Державної міграційної служби України або у кімнатах (місцях) допомоги вимушеним переселенцям з АР Крим і Севастополя, Донецької та Луганської областей.
 
У разі відсутності облікової картки платника податків необхідно звернутися до будь-якого відділення Державної фіскальної служби України за місцем Вашого тимчасового проживання.
 
Якщо Ви не змогли припинити трудові відносини або інший вид зайнятості і Ваша трудова книжка знаходиться у роботодавця:
необхідно звернутися до роботодавця із заявою про звільнення та проханням вислати трудову книжку поштою разом з наказом про звільнення;
якщо підприємство тимчасово не працює або ліквідоване, в центрі зайнятості Вам допоможуть скласти позовну заяву для звернення до суду з метою оформлення одностороннього припинення трудових відносин.
 
Для оформлення трудових відносин з роботодавцем необхідні:
паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
облікова картка платника податків (ідентифікаційний код);
трудова книжка;
диплом або інші документи про освіту.
 
Також Ви можете знайти роботу за сумісництвом або шляхом укладення цивільно-правового договору (про надання послуг, виконання робіт) – у цьому випадку трудова книжка не потрібна.
 
За більш детальною інформацією звертайтеся до будь-якого зручного для Вашого відвідування центру зайнятості.
 
За потреби скористайтеся послугами:
безкоштовної інформаційно-довідкової телефонної системи державної служби зайнятості: 0-800-50-50-60 (зі стаціонарного телефону);
безкоштовного мобільного сервісу «Пошук роботи»: 730 (з мобільного телефону).
Інтернет-порталами державної служби зайнятості: www.dcz.gov.ua та www.trud.gov.ua.