Відділ економічного розвитку, інфраструктури та торгівлі Пустомитівської районної державної адміністрації (далівідділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою Пустомитівської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації, департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації (даліДепартамент).
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, наказами директора департаменту економічного розвитку, інвестицій, торгівлі та промисловості обласної державної адміністрації, рішеннями районної ради, а також цим Положенням.
 
Основними завданнями відділу є участь у забезпеченні реалізації на території району:
державної політики економічного і соціального розвитку;
державної цінової політики;
державної промислової політики;
державної регіональної політики;
державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державного-приватного партнерства;
державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, дозвільної системи;
державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;
державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
єдиної державної зовнішньоекономічної політики.
 
Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання: 
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку, Департаменту, розпоряджень голови обласної і районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;
4) при необхідності розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання в межах компетенції;
5) надає пропозиції Департаменту щодо проектів прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньота короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами на території району;
6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми його економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;
7) забезпечує контроль за виконанням показників програми економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;
8) сприяє реалізації державної регуляторної політики, розвитку підприємництва на території району;
9) проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на ринку товарів і послуг району, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання його вплив на економічний та соціальний розвиток району;
10) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;
11) бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;
12) готує пропозиції щодо:
погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;
надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;
створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;
13) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;
14) готує та подає Департаменту пропозиції щодо включення інноваційних проектів за програмами, що реалізуються на території району до регіональних та державних програм і їх фінансування з державного бюджету;
15) розробляє проекти районної програми розвитку малого та середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання такої програми, надає пропозиції щодо проектів регіональної програми розвитку малого та середнього підприємництва;
16) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;
17) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;
18) сприяє розвитку міжрайонного співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;
19) бере участь у забезпеченні реалізації єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
20) бере участь в організаційно-методологічному забезпеченні дозвільних органів та державних адміністраторів;
21) здійснює облік майна, яке перебуває у власності району і загальнодержавного майна, повноваження по управлінню яким делеговані райдержадміністрації;
22) забезпечує виконання місцевою державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності" та подає Департаменту інформацію щодо:
фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління районної державної адміністрації;
стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління районної державної адміністрації;
виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює районна державна адміністрація;
23) здійснює моніторинг реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, надає відповідну інформації Департаменту;
24) надає Департаменту пропозиції стосовно залучення міжнародної технічної допомоги відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку;
26) бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації в реалізації державної зовнішньоекономічної політики, подає Департаменту відповідні пропозиції;
27) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій  району у виставково-ярмаркових заходах;
28) бере участь у межах компетенції у приватизації та відчуженні майна комунальної власності територіальних громад, сіл, селищ району на виконання рішень відповідних органів місцевого самоврядування;
29)інформує (в тому числі через засоби масової інформації та шляхом розміщення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території району, про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність", та подає Департаменту відповідну інформацію;
30) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;
31) вносить пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету;
32)забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
33) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
34)розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
35) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
36)бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
37)бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
38)готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
39)готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
40)розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
42)опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
43)забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
44)постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
45)здійснює інші передбачені законом повноваження.