Сектор з цивільного захисту Пустомитівської районної державної адміністрації (надалі – сектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється розпорядженням голови райдержадміністрації. У своїй діяльності відділ підпорядковується голові райдержадміністрації та першому заступникові голови райдержадміністрації.
Сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації та Департаменту житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної державної адміністрації.
 
Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.
 
Основними завданнями сектор є:
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території району.
2)забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у паливно-енергетичному комплексі,галузях транспорту і зв'язку та у сфері енергозбереження;
 
Відділ виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує, у межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) розробляє проекти розпорядчих документів голови районної державної адміністрації;
4) розробляє і подає голові  райдержадміністрації пропозиції щодо проектів місцевого бюджету
5) подає пропозиції щодо участі у проведення конкурсів з визначення перевізників пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;
6) сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району
7) бере участь у:
– розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку інвестиційної діяльності;
– розробленні та здійсненні заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в районі;
– реалізація на території району державної політики у сфері зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції;
– розробці та реалізації на території району заходів пов’язаних із залученням іноземних інвестицій та міжнародної технічної допомоги;
– підготовці та участі у Міжнародних інвестиційних ярмарках;
– виконанні державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку та енергозбереження ;
– розроблені та здійснені заходів щодо створення сприятливих умов для надання послуг поштового зв’язку та телекомунікаційних послуг
– ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв’язку
– у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;
– у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях районної ради;
– у підготовці заходів щодо місцевого (районного) розвитку;
– у вирішенні колективних спорів (конфліктів) відповідно до чинного законодавства;
– у підготовці пропозицій щодо проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району у сфері цивільного захисту;
– в реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належить до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в мирний час та в особливий період;
8)сприяє розвитку регіонального ринку транспортних послуг, координації роботи окремих видів транспорту, оптимізації мережі маршрутів перевезення пасажирів і вантажів у межах району;
9) аналізує стан і тенденції соціально-економічного та культурного розвитку у сфері цивільного захисту в межах району та вживає заходів до усунення недоліків;
10) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету для вирішення питань у сфері цивільного захисту;
11) забезпечує ефективне та цільове використання бюджетних коштів;
12) розробляє, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері цивільного захисту;
13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
14) забезпечує здійснення визначених законодавством заходів щодо запобігання та протидії корупції;
15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів обласної та районних (міських, сільських) рад;
18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він являється; 
19) інформує населення про стан здійснення визначених законодавством власних і делегованих повноважень;
20) контролює місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення ними власних повноважень у сфері цивільного захисту;
21) здійснює повноваження, делеговані районною державною адміністрацією;
22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
23) забезпечує, у межах своїх повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом і державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;
24) забезпечує захист персональних даних;
 
Сектор виконує передбачені законодавством наступні галузеві завдання та повноваження у сфері цивільного захисту: 
1) розробляє заходи цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій на території району і реагування на них;
2) організовує та забезпечує роботу районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій; 
3) організовує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, захисту і життєзабезпечення постраждалих від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;
4) розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до дій за призначенням у мирний час і в особливий період;
5) координує діяльність створених районною державною адміністрацією аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням;
6) забезпечує оповіщення та інформування керівного складу органів управління, сил районної ланки територіальної підсистеми та населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;
7) забезпечує підтримання у постійній готовності до застосування місцевої системи централізованого оповіщення, її сталого функціонування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення модернізації за наявності відповідного фінансування та забезпечення функціонування;
8) забезпечує отримання та доведення до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування розпоряджень про переведення районної ланки територіальної підсистеми у вищі ступені готовності;
9) забезпечує організацію та здійснення визначених законодавством заходів радіаційного, хімічного, біологічного та медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;
10) веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, бере участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах;
11) організовує роботу районної евакуаційної комісії, забезпечує координацію та здійснення місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування заходів щодо евакуації населення, майна у безпечні райони із зон надзвичайних ситуацій у мирний час та із зон можливих бойових дій в особливий період;
12) розробляє плани цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків;
13) організовує створення, цільове використання, збереження та розподіл місцевого резерву матеріально-технічних ресурсів, у тому числі засобів радіаційного та хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил цивільного захисту, та у визначеному законодавством порядку здійснює контроль за накопиченням об»єктових матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 
14) організовує завчасне накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;
15) надає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:
– віднесення суб’єктів господарювання до категорій з цивільної оборони (цивільного захисту) та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
– утворення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а у разі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій (штабів) з ліквідації надзвичайних ситуацій;
– оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі її виникнення;
– удосконалення законодавства у сфері цивільного захисту, впровадження у практику досягнень науки та техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, проведення робіт з ліквідації та зменшення впливу їх негативних наслідків на населення і території;
16) як робочий орган районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій за дорученням голови районної державної адміністрації та зазначеної комісії:
– координує дії органів управління, сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту у разі виникнення  надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію;
– забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної  системи цивільного захисту та їх залучення для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
– координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій незалежно від форми власності щодо здійснення ними  попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого та об»єктового рівня;
– організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого та об»єктового рівня;
– взаємодіє з відповідними органами управління інших адміністративно-територіальних  одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації;
– вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням  спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;
– організовує підготовчі та першочергові заходи з ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій місцевого та об»єктового рівня, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги, зокрема:
організовує аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території, а також радіаційний, хімічний, біологічний, медичний захист населення та інженерний захист територій від наслідків таких ситуацій;
організовує та здійснює безпосереднє керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
– організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення;
– готує пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації;
– готує пропозиції щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем;
– вивчає обставини, що склалися, і подає голові районної державної адміністрації та районній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.
17) у межах своїх повноважень бере участь:
– у зборі та аналізі інформації про стан техногенної та природної безпеки на території району та прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, районуванні територій за наявності потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;
– у підготовці для надання голові районної державної адміністрації пропозицій щодо розподілу коштів резервного фонду районного бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
– у проведенні аналізу та розслідуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій;
– у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності району;
– у перевірці готовності органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми до виконання покладених на них завдань;
– в організації та проведенні підготовки органів управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період; 
18) у межах своїх повноважень спільно з територіальними органами управління МНС України, іншими органами центрального підпорядкування:
– здійснює контроль за готовністю до дій за призначенням органів управління, сил і засобів комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань, спеціалізованих служб цивільного захисту, місцевої та добровільної пожежної охорони;
– організовує проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
– бере участь у забезпеченні реалізації вимог технічної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших об’єктах господарювання, які можуть становити реальну загрозу для  виникнення аварії або надзвичайної ситуації техногенного характеру;
– розробляє та забезпечує реалізацію районних програм і планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки;
– забезпечує навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки та здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;
19) бере участь у розробці та здійсненні заходів територіальної оборони;
20) бере участь у здійсненні антитерористичних заходів;
21) утримує на балансі матеріально-технічні ресурси місцевого резерву, призначені для здійснення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків і надання термінової допомоги постраждалому населенню; 
22) організовує проведення оцінки радіаційної (хімічної) обстановки на територіях, забруднених унаслідок радіаційних (хімічних) аварій, і проведення радіологічного (хімічного) моніторингу та координує роботи з визначення радіаційної (хімічної) обстановки на таких територіях;
23) готує аналітичні та інформаційні матеріали про стан захисту населення, яке постраждало від наслідків радіаційних і хімічних аварій;
24) бере участь у розробці районної програми створення страхового фонду документації, планує і координує формування, ведення та використання фонду відповідно до затвердженої програми; 
25) після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації за дорученням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації готує звіт про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
26) здійснює інші передбачені законодавством повноваження у сфері цивільного захисту та виконує функції, що випливають з покладених на нього завдань.