Сектор у справах сім’ї, молоді та спорту Пустомитівської районної державної адміністрації (ділісектор) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою Пустомитівської районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові Пустомитівської районної державної адміністрації і управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації.
Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту, розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, наказами начальника управління у справах сім’ї, молоді та спорту Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями Пустомитівської районної ради, прийнятими у межах його компетенції, а також цим положенням про відділ.


Основними завданнями сектору є:

  • забезпечення реалізації на відповідній території державної політики з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;
  • виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім’ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї;
  • сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;
  • сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям, федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту;
  • організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

 

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

1)    готує пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
2)    розробляє і подає на розгляд держадміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;
3)    готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
4)    залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;
5)    сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
6)    здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї;
7)    сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;
8)    удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;
9)    організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей і молоді;
10)    координує діяльність районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх”;
11)    забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;
12)    вживає в межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового способу життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;
13)    проводить інформаційно-роз’яснювальну, пропагандистську, консультаційну роботу, «гарячі лінії», семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції;
14)    здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції;
15)    вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;
16)    порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
17)    комплектує склад збірних команд району за видами спорту і забезпечує  організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного (районного) рівня;
18)    здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;
19)    сприяє збереженню і розширенню мережі фізкультурно-спортивних закладіввживає заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;
20)    здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління держадміністрації та за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;
21)    надає суб’єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
22)    сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім’ї, дітей і молоді, подальшого розвитку фізичної культури та спорту;
23)    забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;
24)    виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.