Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Пустомитівської районної державної адміністрації (надалі відділ) утворюється розпорядженням голови Пустомитівської районної державної адміністрації.

Відділ є структурним підрозділом апарату Пустомитівської районної державної адміністрації.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, інструктивними документами Міністерства фінансів та Міністерства статистики України, цим Тимчасовим положенням та іншими нормативними документами .

Відділ підпорядковується у своїй діяльності голові, першому заступнику голови районної державної адміністрації та керівнику апарату.

Роботу відділу організовує начальник. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням керівника апарату. Особа, що призначається на посаду начальника, повинна мати закінчену вищу економічну освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень магістра або спеціаліста).

У разі відсутності начальника його обов’язки виконує заступник начальника відділу.

У межах своєї компетенції відділ взаємодії з підрозділами районної державної адміністрації , місцевими органами виконавчої влади, установами району.

 

Основні завдання і функції відділу:

 • забезпечує правильну організацію бухгалтерського обліку у відповідності до інструкції і окремих вказівок;
 • здійснює попередній контроль за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю проведення операцій;
 • контролює правильне і економне витрачання коштів відповідно до відкриття кредитів і їх цільове призначення за затвердженими  кошторисами витрат по бюджету з врахуванням внесених у них в установленому порядку змін, а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей;
 • проводить нарахування і виплату у відповідні терміни заробітної плати працівникам;
 • здійснює своєчасне проведення розрахунків, які виникають в процесі виконання кошторисів з підприємствами і окремими особами;
 • бере участь у проведенні інвентаризації грошових коштів, розрахунків  і матеріальних цінностей, своєчасне і правильне оформлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку;
 • проводить інструктаж матеріально відповідальних осіб з питань обліку і збереження цінностей, які знаходяться у них на матеріальному збереженні;
 • здійснює складання і представлення у встановлені терміни бухгалтерської звітності;
 • забезпечує складання, узгодження та затвердження керівництвом районної державної адміністрації кошторисів витрат, штатних розписів та розрахунків до них;
 • здійснює контроль за збереженням основних засобів, малоцінних і швидкозношувальних предметів і інших матеріальних цінностей в місцях їх зберігання і експлуатації;
 • проводить систематизування положень, інструкцій, методичних вказівок з питань обліку і звітності,  інших нормативних документів, які відносяться до компетенції бухгалтерських служб;
 • здійснює зберігання бухгалтерських документів, реєстрів обліку, кошторисів витрат, штатних розписів і розрахунків до них, інших документів, а також здачу їх в архів в установленому порядку.