Відділ житлово-комунального господарства та будівництва Пустомитівської районної державної адміністрації (далівідділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації і підпорядковується голові Пустомитівської районної державної адміністрації, а також є підзвітним і підконтрольним департаменту житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу Львівської обласної державної адміністрації (даліДепартамент).
 
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрації, а також цим Положенням.
 
Основним завданням діяльності відділу є забезпечення реалізації державної політики у галузі житлово-комунального господарстватому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворенням і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництві, будіндустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві на території району.
 
Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:
1. у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:
-забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;
-розробляє та реалізує місцеві програми, приймає участь у розробленні та реалізації регіональних програм у цій сфері;
-взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;
-забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;
-забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;
-проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;
-надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції відділу;
-реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків;
-розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійснення приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;
-бере участь у роботі комісій із забезпечення житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;
 
2. у сфері теплопостачання та енергозбереження:
-розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь у розробленні і реалізації регіональних цільових програм у цій сфері;
-здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;
-організовує контролю за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів житлово-комунального господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;
-погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;
забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;
-забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпечення споживачів населених пунктів тепловою енергією;
-забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки, затвердженої наказом Мінжитлокомунгоспу від 10 листопада 2009 року №352, та відповідної регіональної програми;
-вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та наявності житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.
 
3. у сфері питної води та питного водопостачання:
-розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;
-забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконання установлених у цій сфері правил і норм;
-порушує питання щодо прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання;
-забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;
-здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;
-забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмежує або забороняє використання питної води для промислових потреб, відповідає за належне забезпечення жителів населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;
-забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання;
 
4. у сфері благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:
-бере участь у розробленні та виконанні державних, регіональних та місцевих програм благоустрою населених пунктів;
-інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
-бере участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку»;
-здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, квітково-декоративного насінництва та розсадництва, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;
-забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотримання законодавства у сфері благоустрою територій населених пунктів;
-надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
-забезпечує реалізацію повноважень місцевої державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою;
 
5. у галузі будівництва:
-здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціальнозначущих та незавершених будівництвом об’єктів;
-бере участь у розгляді питань, пов’язаних  з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
-бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;
-бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;
-бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;
-здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;
-бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;
-надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
-в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо.
-здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства та будівництва відповідно до законів.