Відділ з питань звернень громадян, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  апарату  Пустомитівської районної державної адміністрації (надалі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, що утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації. 
 
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням.
 
Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері комунікацій з громадськістю, інформаційної діяльності та реалізації конституційного права громадян на звернення до органів виконавчої влади.
 
Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання: 
1 Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, інших нормативно-правових та здійснює контроль за їх реалізацією;
2. Готує пропозиції до проектів районного бюджету і програм соціально-економічного та культурного розвитку району з питань, що належать до його компетенції;
3. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі;
4. Щоденно інформує обласну державну адміністрацію про найважливіші суспільно-політичні події, що відбуваються в районі;
5. Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації регіональної політики з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, покращення роботи із зверненнями громадян;
6. Проводить вивчення громадської думки, реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, узагальнює їх та здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень;
7. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в районі;
8. Створює належні умови для діяльності інститутів громадянського суспільства у районі, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики;
9. Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань району;
10. Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, бере участь в установленому порядку разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації у розгляді вимог учасників зазначених акцій;
11. Забезпечує впровадження ефективних механізмів комунікацій між районною державною адміністрацією та інститутами громадянського суспільства;
12. Готує пропозиції щодо здійснення райдержадміністрацією заходів, з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства у регіоні;
13. Організовує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації публічні заходи районної державної адміністрації за участю представників інститутів громадянського суспільства;
14. Координує та надає методичну підтримку взаємодії структурних підрозділів районної державної адміністрації з представниками інститутів громадянського суспільства;
15. Забезпечує розроблення та координацію реалізації програми сприяння розвитку громадянського суспільства;
16. Забезпечує підготовку за участю структурних підрозділів районної державної адміністрації річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;
17. Забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами  районної державної адміністрації публічних громадських обговорень;
18.Координує діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації зі сприяння проведенню громадської експертизи її діяльності;
19. Організовує разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка;
20. Готує пропозиції щодо підтримки суспільно значущих громадських ініціатив у районі;
21. Організовує просвітницькі кампанії для різних верств населення, інститутів громадянського суспільства, з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні і реалізації державної та регіональної політики;
22. Бере участь разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації у підготовці, організації та проведенні офіційних заходів з відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам’ятних дат, історичних подій тощо;
23. Сприяє, забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації наукових конференцій, семінарів, круглих столів з політико-правових питань, консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв’язання проблем і визначення перспектив розвитку району, тощо;
24. Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації усіх форм власності та  утвердженню свободи слова;
25. Надає місцевим засобам масової інформації, суб’єктам видавничої справи всіх форм власності допомогу з питань, що належать до його компетенції;
26. Проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району;
27. Сприяє реалізації державної політики у сфері інформації, з метою забезпечення доступу громадян до інформації; 
28. Забезпечує інформаційне наповнення рубрики «Новини» та інших рубрик, відповідно до завдань покладених на відділ, офіційного веб-сайту районної державної адміністрації;
29. За дорученням голови районної державної адміністрації дає роз’яснення громадянам щодо змісту прийнятих розпоряджень з питань інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та роботи із зверненнями громадян;
30.Здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності Громадської ради при районній державній адміністрації;
31.Розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації питання, що належать до його компетенції;
32. Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції;
33. Організовує роботу з розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації
34. Аналізує причини, що породжують повторний розгляд звернень громадян;
35. Аналізує випадки безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників;
36. Вживає заходи для поновлення прав і свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян; 
37. Забезпечує створення та функціонування «гарячих» ліній та телефонів «довіри».
38. Проводить роботу щодо викорінення практики визнання заяв чи скарг необгрунтованими, без роз'яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;
39. Створює умови для участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, наданні можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;
40. Забезпечує проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України – "Мати-героїня", інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;
41. Приділяє особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;
42. Забезпечує щомісячне проведення дня контролю, в рамках якого здійснюються виїзні перевірки стану розгляду звернень громадян органами місцевого самоврядування;
43. Готує матеріали  для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики, з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб;
44. Надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
45. У межах своїх компетенції здійснює контроль та координує роботу відповідних структурних підрозділів районної державної адміністрації.