Відділ організаційної роботи та нагород апарату Пустомитівської районної державної адміністрації (надалі – відділ) відповідно до законодавства України є структурним підрозділом апарату районної держадміністрації і підпорядковується у своїй діяльності керівнику апарату.

Відділ утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Роботу відділу організовує начальник. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням керівника апарату особа, що призначається на посаду начальника повинна мати закінчену вищу освіту.

У разі відсутності начальника його обов’язки виконує працівник, на якого покладено обов’язки начальника відділу.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, цим Тимчасовим положенням та іншими нормативними актами.

Відділ під час виконання покладених на нього функцій взаємодіє з відділами та управліннями районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.

Основні завдання і функції відділу:

Відділ організаційної роботи та нагород апарату райдержадміністрації :
1.1.1.Здійснює організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
1.1.2.Забезпечує необхідну взаємодію між відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації у здійсненні їх повноважень.
1.1.3.Здійснює систематичний аналіз стилю, форм і методів організаційної та управлінської роботи виконавчих комітетів місцевих рад.
1.1.4.Здійснює підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань організаційної та управлінської діяльності виконавчих комітетів місцевих рад, а також проектів розпоряджень, інших документів та пропозицій на виконання доручень керівництва районної державної адміністрації та виходить із власними пропозиціями в межах компетенції відділу.
1.1.5.Здійснює постійний контроль за виконанням розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що входять до компетенції відділу.
1.1.6. На основі пропозицій заступників голови районної державної адміністрації, керівників управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації розробляє та подає на розгляд голові районної державної адміністрації проекти планів роботи, інших заходів, які проводяться районною державною адміністрацією. Забезпечує контроль за їх виконанням.
1.1.7. Надає практичну і методичну допомогу виконавчим комітетам місцевих рад  щодо забезпечення їх діяльності в межах компетенції.
1.1.8. Забезпечує організаційну підготовку засідань Колегії районної державної адміністрації. Бере участь у підготовці  матеріалів на засідання Колегії районної державної адміністрації з організаційних питань, виконання виконавчими комітетами місцевих рад району делегованих повноважень органів виконавчої влади.
1.1.9. Веде статистичну звітність з питань організаційної діяльності.
1.1.10. Вивчає та узагальнює роботу віддів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації та виконкомів сільських, селищної та міської рад з питань здійснення делегованих повноважень.
1.1.11. Узагальнює, поширює та впроваджує в роботу місцевих органів виконавчої влади прогресивні форми і передовий досвід  організаційної та управлінської діяльності принципів наукової організації праці та методів керівництва.
1.1.12. Надає практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань адміністративно-територіального поділу.
1.1.13. У разі необхідності бере участь у підготовці інформації про хід виконання рішень районної ради, запитів народних депутатів України та про хід реалізації пропозицій, звернень і зауважень депутатів.
1.1.14. Узагальнює матеріали та готує пропозиції про зміцнення матеріально-технічної бази виконавчих комітетів місцевих рад, забезпечення їх адмінприміщеннями, необхідним обладнанням, технічними засобами.
1.1.15. Аналізує стан роботи щодо контролю за здійсненням виконавчими комітетами  сільських, селищної та міської рад делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.
1.1.16. Розробляє та вносить на розгляд районної ради та районної державної адміністрації пропозиції щодо організаційних заходів підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад і голів цих рад, проведення референдумів, контролює виконання законів з цих питань. Сприяє виборчим комісіям у здійсненні ними їх повноважень.
1.1.17. Забезпечує організаційну підготовку проведення робочих зустрічей керівництва районної державної адміністрації, проведення урочистих заходів, приурочених різним святковим датам.
1.1.18. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення і нагородження громадян району державними нагородами.
1.1.19. Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає розяснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.