Служба у справах дітей Пустомитівської районної державної адміністрації Львівської області (надаліслужба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, яка утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і підпорядкована відповідно голові районної державної адміністрації, а також підзвітна і підконтрольна службі у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації.

Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також положенням про службу.
 
Основними завданнями служби є: 
1. Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.
3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
4. Встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.
5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах та закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.
6. Ведення державної статистики щодо дітей.
7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

 

 
Служба відповідно до покладених на неї завдань: 
1. Організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
2. Надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
3. Здійснює усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.
4. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей.
5. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.
6. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність.
7. Розробляє і подає на розгляд районної ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей.
8. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.
9. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба.
10. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції через засоби масової інформації.
11. Здійснює інші функції, які випивають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
12. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
13. Забезпечує захист персональних даних.
14. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження.
15. Здійснює інші передбачені законом повноваження.